Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306-71-01; fax. 23 306-71-09

 

Joanna Trusińska
Inspektor Ochrony Danych
mail: iod@powiatpultuski.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) informowanie Starosty, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych;

2) doradzanie Staroście w sprawie obowiązków spoczywających na Starostwie, wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych;

3) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk Starostwa w dziedzinie ochrony danych osobowych;

4) szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;

5) wykonywanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych;

6) udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

7) prowadzenie współpracy z organem nadzorczym;

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-28 09:35:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:38:45
  • Liczba odsłon: 5377
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056181]

przewiń do góry