• Umowa Nr 1/2024 z 01.01.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet) dla nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Umowa Nr 2/2024 z 01.01.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Umowa Nr 3/2024 z 01.01.2024 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Umowa Nr 5/2024 z 04.01.2024 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Umowa Nr 7/2024 z 05.01.2024 r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 7/2024.doc
 • Umowa Nr 8/2024 z 02.01.2024 r. - oprogramowanie Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) 
 • Umowa Nr 9/2024 z 08.01.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 10/2024 z 08.01.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 11/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu wpu24.pl (Umowa Nr 11/2024.doc)
 • Umowa Nr 12/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na łamach Tygodnika Ciechanowskiego (Umowa Nr 12/2024.doc)
 • Umowa Nr 13/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu www.pultusk.news (Umowa Nr 13/2024.doc)
 • Umowa Nr 14/2024 z 08.01.2024 r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T
 • Umowa Nr 16/2024 z 10.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu pultusk24.pl (Umowa nr 16/2024.doc)
 • Umowa Nr 17/2024 z 10.01.2024 r. - najem pomieszczeń
 • Umowa Nr 18/2024 z 10.01.2024 r. - publikacja na portalu www.pultusk24.pl banneru dotyczącego dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku (Umowa Nr 18/2024.doc)
 • Umowa Nr 19/2024 z 22.01.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 19/2024.docx)
 • Umowa Nr 20/2024 z 12.01.2024 r. - dotyczy wykonania zadania pn. ,,Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
 • Umowa Nr 21/2024 z 22.01.2024 r. - dotyczy wykonania operatów szacunkowych działek położonych w obrębach Olbrachcice i Koziegłowy gm. Pokrzywnica (Umowa Nr 21/2024.docx)
 • Umowa Nr 22/2024 z 17.01.2024 r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek (Umowa Nr 22/2024.doc)
 • Umowa Nr 23/2024 z 25.01.2024 r. - dotyczy wykonania operatów szacunkowych na nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w celu ustalenia odszkodowań (Umowa Nr 23/2024.docx)
 • Umowa Nr 24/2024 z 24.01.2024 r. - dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 24/2024.docx)
 • Umowa Nr 25/2024 z 24.01.2024 r. - dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 25/2024.docx)
 • Umowa Nr 26/2024 z 29.01.2024 r. - zakup i odbiór energii elektrycznej do budynku w Pułtusku przy ul. Spacerowej 11
 • Umowa Nr 27/2024 z 25.01.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet - system eSesja)
 • Umowa Nr 29/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 29/2024.docx)
 • Umowa Nr 30/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 30/2024.docx)
 • Umowa Nr 31/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 31/2024.docx)
 • Umowa Nr 32/2024 z 02.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 33/2024 z 05.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 34/2024 z 05.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 35/2024 z 05.02.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 36/2024 z 05.02.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 37/2024 z 01.03.2024 r. - wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Umowa Nr 37/2024.docx)
 • Umowa Nr 38/2024 z 12.02.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu lutym 2024r.
 • Umowa Nr 39/2024 z 08.02.2024 r. - użyczenie środków trwałych, wyposażenia i materiałów nabytych w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach RPO WM 2014-2020
 • Umowa Nr 41/2024 z 12.02.2024 r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu Nabór - szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja kompleksowa
 • Umowa Nr 42/2024 z 06.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 45/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 45/2024.docx)
 • Umowa Nr 46/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 46/2024.docx)
 • Umowa Nr 47/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 47/2024.docx)
 • Umowa Nr 48/2024 z 27.02.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 49/2024 z 04.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 50/2024 z 04.03.2024 r. - dotyczy sporządzenia operatu szacunkowego dla działki nr 119/2, położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk
  Aneks Nr 1 do umowy Nr 50/2024 z dnia 14.03.2024 r.
 • Umowa Nr 51/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 51/2024.docx
 • Umowa Nr 52/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 52/2024.docx)
 • Umowa Nr 53/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 53/2024.docx)
 • Umowa Nr 54/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 54/2024.docx)
 • Umowa Nr 55/2024 z 04.03.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu marcu 2024r.
 • Umowa Nr 56/2024 z 11.03.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 57/2024 z 14.03.2024 r. - "Raport  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za lata 2021-2022"
 • Umowa Nr 58/2024 z 15.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 59/2024 z 15.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 60/2024 z 11.03.2024 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia 2024" 
 • Umowa Nr 61/2024 z 11.03.2024 r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • Umowa Nr 62/2024 z 18.03.2024 r. - partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
 • Umowa Nr 63/2024 z 19.03.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 64/2024 z 01.03.2024 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ul. Spacerowa 11
 • Umowa Nr 65/2024 z 20.03.2024 r. - wykonanie operatów szacunkowych (Umowa Nr 65/2024.docx)
 • Umowa Nr 66/2024 z 10.04.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 67/2024 z 22.03.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 68/2024 z 27.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 69/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 69/2024.docx)
 • Umowa Nr 70/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 70/2024.docx)
 • Umowa Nr 71/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 71/2024.docx)
 • Umowa Nr 72/2024 z 03.04.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu kwietniu 2024r.
 • Umowa Nr 73/2024 z 05.04.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 74/2024 z 04.04.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 78/2024 z 10.04.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 79/2024 z 25.04.2024 r. - Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0535/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027, dotycząca realizacji konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
 • Umowa Nr 80/2024 z 12.04.2024 r. - dostawa i montaż regałów przesuwnych (Umowa Nr 80/2024_docx)
 • Umowa Nr 81/2024 z 15.04.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 82/2024 z 15.04.2024 r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego
 • Umowa Nr 83/2024 z 19.04.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 84/2024 z 26.04.2024 r. - udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych 
 • Umowa Nr 85/2024 z 26.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 86/2024 z 26.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 87/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 88/2024 z 29.04.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 88/2024.docx)
 • Umowa Nr 89/2024 z 29.04.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 89/2024.docx)
 • Umowa Nr 90/2024 z 29.04.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 90/2024.docx)
 • Umowa Nr 91/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 92/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 93/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 94/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 95/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 96/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 97/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 98/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 99/2024 (Oświadczenie) z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku - rezygnacja
 • Umowa Nr 100/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 101/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 102/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 103/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 104/2024 z 29.04.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 107/2024 z 08.05.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 108/2024 z 07.05.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej jednych zawodów sportowych w miesiącu maju 2024r.
 • Umowa Nr 109/2024 z 24.05.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 110/2024 z 23.05.2024 r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Cygany gmina Obryte oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami o numerach 316, 309, 292, 288, 295, 263, 272/2, 272/1, 255, 244/1, 242; załącznik graficzny.pdf
 • Umowa Nr 111/2024 z 21.05.2024 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gaj gmina Świercze, zgodnie z projektem modernizacji pozytywnie uzgodnionym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; załącznik nr 1.pdf
 • Umowa Nr 112/2024 z 22.05.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 113/2024 z 23.05.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe)
 • Umowa Nr 114/2024 z 23.05.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (numery gospodarcze)
 • Umowa Nr 116/2024 z 29.05.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 116/2024.docx)
 • Umowa Nr 117/2024 z 29.05.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 117/2024.docx)
 • Umowa Nr 118/2024 z 29.05.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 118/2024.docx)
 • Umowa Nr 120/2024 z 04.06.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 122/2024 z 06.06.2024 r. - budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
 • Umowa Nr 124/2024 z 14.06.2024 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu powiatu pułtuskiego.
 • Umowa Nr 125/2024 z 13.06.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 126/2024 z 13.06.2024 r.-  opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ustalenia granic działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83/1 i 83/4 położonych w obrębie Kowalewice Włościańskie, gmina Świercze
 • Umowa Nr 135/2024 z 28.06.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 136/2024 z 26.06.2024 r. - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 • Umowa Nr 138/2024 z 28.06.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 138/2024.docx)
 • Umowa Nr 139/2024 z 28.06.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 139/2024.docx)
 • Umowa Nr 140/2024 z 28.06.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 140/2024.docx)
 • Umowa Nr 142/2024 z 09.07.2024 r. - udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 143/2024 z 09.07.2024 r. - udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-04 09:52:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-10 15:52:17
 • Liczba odsłon: 1717
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115382]

przewiń do góry