• Umowa Nr 1/2024 z 01.01.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet) dla nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Umowa Nr 2/2024 z 01.01.2024 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Umowa Nr 3/2024 z 01.01.2024 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Umowa Nr 5/2024 z 04.01.2024 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Umowa Nr 7/2024 z 05.01.2024 r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 7/2024.doc
 • Umowa Nr 8/2024 z 02.01.2024 r. - oprogramowanie Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) 
 • Umowa Nr 9/2024 z 08.01.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 10/2024 z 08.01.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 11/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu wpu24.pl (Umowa Nr 11/2024.doc)
 • Umowa Nr 12/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na łamach Tygodnika Ciechanowskiego (Umowa Nr 12/2024.doc)
 • Umowa Nr 13/2024 z 08.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu www.pultusk.news (Umowa Nr 13/2024.doc)
 • Umowa nr 14/2024 z 08.01.2024 r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T
 • Umowa Nr 16/2024 z 10.01.2024 r. - umowa na publikowanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu pultusk24.pl (Umowa nr 16/2024.doc)
 • Umowa Nr 17/2024 z 10.01.2024 r. - najem pomieszczeń
 • Umowa Nr 18/2024 z 10.01.2024 r. - publikacja na portalu www.pultusk24.pl banneru dotyczącego dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku (Umowa Nr 18/2024.doc)
 • Umowa Nr 19/2024 z 22.01.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 19/2024.docx)
 • Umowa Nr 20/2024 z 12.01.2024 r. - dotyczy wykonania zadania pn. ,,Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
 • Umowa Nr 21/2024 z 22.01.2024 r. - dotyczy wykonania operatów szacunkowych działek położonych w obrębach Olbrachcice i Koziegłowy gm. Pokrzywnica (Umowa Nr 21/2024.docx)
 • Umowa Nr 22/2024 z 17.01.2024 r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek (Umowa Nr 22/2024.doc)
 • Umowa Nr 23/2024 z 25.01.2024 r. - dotyczy wykonania operatów szacunkowych na nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w celu ustalenia odszkodowań (Umowa Nr 23/2024.docx)
 • Umowa Nr 24/2024 z 24.01.2024 r. - dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 24/2024.docx)
 • Umowa Nr 25/2024 z 24.01.2024 r. - dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 25/2024.docx)
 • Umowa Nr 29/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 29/2024.docx)
 • Umowa Nr 30/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 30/2024.docx)
 • Umowa Nr 31/2024 z 30.01.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 31/2024.docx)
 • Umowa Nr 32/2024 z 02.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 33/2024 z 05.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 34/2024 z 05.02.2024 r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 37/2024 z 01.03.2024 r. - wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Umowa Nr 37/2024.docx)
 • Umowa Nr 38/2024 z 12.02.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu lutym 2024r.
 • Umowa Nr 39/2024 z 08.02.2024 r. - użyczenie środków trwałych, wyposażenia i materiałów nabytych w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach RPO WM 2014-2020
 • Umowa Nr 41/2024 z 12.02.2024 r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu Nabór - szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja kompleksowa
 • Umowa Nr 42/2024 z 06.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 45/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 45/2024.docx)
 • Umowa Nr 46/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 46/2024.docx)
 • Umowa Nr 47/2024 z 26.02.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 47/2024.docx)
 • Umowa Nr 48/2024 z 27.02.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 49/2024 z 04.03.2024 r. - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 50/2024 z 04.03.2024 r. - dotyczy sporządzenia operatu szacunkowego dla działki nr 119/2, położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk
  Aneks Nr 1 do umowy Nr 50/2024 z dnia 14.03.2024 r.
 • Umowa Nr 51/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 51/2024.docx
 • Umowa Nr 52/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 52/2024.docx)
 • Umowa Nr 53/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 53/2024.docx)
 • Umowa Nr 54/2024 z 01.03.2024 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniu zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 54/2024.docx)
 • Umowa Nr 55/2024 z 04.03.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu marcu 2024r.
 • Umowa Nr 60/2024 z 11.03.2024 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia 2024" 
 • Umowa Nr 61/2024 z 11.03.2024 r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • Umowa Nr 64/2024 z 01.03.2024 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ul. Spacerowa 11
 • Umowa Nr 69/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 69/2024.docx)
 • Umowa Nr 70/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 70/2024.docx)
 • Umowa Nr 71/2024 z 27.03.2024 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 71/2024.docx)
 • Umowa Nr 72/2024 z 03.04.2024 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu kwietniu 2024r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-04 09:52:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 14:39:46
 • Liczba odsłon: 923
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9861624]

przewiń do góry