LOGO PROGRAMU MAZOWSZE DLA ZDROWIA KOBIETY 2023

 

 

 

 

 

#Mazowszepomaga  #programywsparcia  #zdrowiekobiety

Zadanie pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"


W maju 2023 r. podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku", w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023".

Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową to 31 października 2023 r. 

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową o dotację: 100 192,44 zł z czego:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 90 000,00 zł

- wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 10 192,44 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie pakietów badań dla kobiet w różnym wieku, przeprowadzenie konsultacji lekarskich w celu omówienia wyników badań i wskazania dalszych kierunków postępowania oraz spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej kobiet. Wsparciem objęta zostanie grupa kobiet z terenu powiatu pułtuskiego zamieszkujących na terenie gmin: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica.


Plakat informujący o realizowanym przez Powiat Pułtuski zadaniu pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku", współfinansowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Plakat informujący o planowanym naborze uczestniczek do zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" Plakat informujący o terminach planowanych konsultacjach lekarskich, realizowanych w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" Plakat informujący o terminach planowanych konsultacjach lekarskich, realizowanych w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" 


NABÓR UCZESTNICZEK DO ZADANIA

Powiat Pułtuski - beneficjent środków budżetu Województwa Mazowieckiego - Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023" - zaprasza kobiety od 20 roku życia z terenu gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica do udziału w zadaniu pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku". W ramach zadania przewidziane zostały bezpłatne pakiety badań, konsultacje lekarskie i udział w spotkaniu z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Formularze zgłoszeniowe proszę dostarczać w terminie od 03-07 lipca 2023 r.
- na adres e-mail: e.goleniewska@powiatpultuski.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie), lub
- na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk (liczy się data wpływu do urzędu), lub
- osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, pok. nr 2.19, w godzinach urzędowania tj. 08.00 – 16.00, lub
- w formie elektronicznej przesłanej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

Skrytka Domyślna: /1424/skrytka
Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania mogą Państwo uzyskać pod nr tel.: (23) 306 71 37, (23) 306 71 36.

REGULAMIN – pobierz (regulamin.pdf, regulamin.docx )
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz (formularz.pdf, formularz.docx)
DEKLARACJA UCZESTNICTWA – pobierz (deklaracja.pdf, deklaracja.docx)
PAKIET BADAŃ – pobierz pakiet.pdf


KONSULTACJE LEKARSKIE 

Konsultacje lekarskie odbywać się będą w m. Pułtusk w terminach: 02.IX, 09.IX, 16.IX, 23.IX, 30.IX, 07.X, 14.X, 22.X 2023 r. 

Zapisy pod nr tel.: 23-306-7137.


SPOTKANIA Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ KOBIET

Spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej kobiet odbędą się w dniach 17, 18 i 23 października br. Tematem spotkań będą takie zagadnienia jak: profilaktyka zdrowia, najczęściej występujące choroby XXI w., filary zdrowia, styl życia promujący zdrowie i długowieczność, aktywność fizyczna i jej korzyści, prawdy i mity na temat odchudzania. 

17.X.2023 r. start godz. 16.15 Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Obryte 188, 07-215 Obryte

18.X.2023 r. start godz. 16.15 Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

23.X.2023 r. start godz. 16.15 Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk


 

Realizacja zadania zakończyła się w październiku 2023 r. Ostatecznie wsparciem objęte zostały 183 kobiety z terenu powiatu pułtuskiego.

Końcowa wartość zadania wyniosła 73 482,50 zł, z czego: 

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 63 356,58 zł, 

- wkład własny Powiatu Pułtuskiego - 10 125,92 zł.

 


Zadanie pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-26 12:47:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 09:04:45
  • Liczba odsłon: 3595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115129]

przewiń do góry