Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Rozwoju i Promocji

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel.  23 306 71 37, 23 306 71 38

 

Dyrektor: Anna Makówka
tel: 23 306 71 36
e-mail:
a.makowka@powiatpultuski.pl  

 

 

Wydział Rozwoju i Promocji

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych dla Powiatu Pułtuskiego.

 2. Kompleksowe przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich dla Powiatu Pułtuskiego i koordynacja realizowanych projektów.

 3. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań powyżej 30.000 euro dla realizowanych przez Wydział inwestycji i projektów nie inwestycyjnych.

 4. Przeprowadzanie postępowań dotyczących realizowanych inwestycji i programów do 30.000 euro..

 5. Współpraca z Instytucjami Wdrażającymi, Instytucjami Zarządzającymi i Instytucjami Pośredniczącymi ds. Funduszy Europejskich.

 6. Monitorowanie realizacji projektów, sprawozdawczość oraz rozliczanie dotacji.

 7. Prowadzenie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych pozwoleń na wnioskowane i realizowane inwestycje.

 8. Zapewnianie kompleksowej informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze wsparcia w ramach funduszy europejskich przez Powiat i jednostki organizacyjne.

 9. Współpraca i wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania przez wydziały i jednostki organizacyjne wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich.

 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na rzecz społeczności powiatu pułtuskiego.

 11. Organizacja promocji powiatu, w szczególności jego walorów gospodarczych, historycznych, turystycznych itp. oraz dorobku i doświadczeń Rady Powiatu, Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

 12. Redagowanie strony internetowej Starostwa oraz współpraca w tym zakresie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi.

 13. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o pracy Starostwa, komunikatów, ogłoszeń itp.

 14. Planowanie i koordynowanie imprez, spotkań, konferencji organizowanych bądź współorganizowanych przez Powiat.

 15. Koordynowanie zadań z zakresu opracowania strategii rozwoju powiatu.

 16. Przygotowanie materiałów promujących powiat pułtuski.

 17. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania honorowego patronatu Starosty Pułtuskiego.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-28 15:39:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:35:12
 • Liczba odsłon: 16403
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115292]

przewiń do góry