Człowiek – najlepsza inwestycja

01 sierpnia br. powiat pułtuski rozpoczął realizację projektu pt. „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim” , w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 342 274,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 298 634,00zł.

Projekt będzie trwał 10 miesięcy. Beneficjentami Ostatecznymi projektu będą uczniowie klas o profilu zawodowym – szkół, dla których powiat pułtuski jest organem prowadzącym.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: kurs komputerowy ECDL, język angielski, zajęcia z zakresu gastronomii (dla uczniów ZS im. B. Prusa w Pułtusku), zajęcia z zakresu podstaw elektrotechniki, elektroenergetyki i pomiarów elektrycznych (dla uczniów ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku), trening asertywności, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Ponadto zostaną doposażone: pracownia podstaw elektrotechniki, pracownia elektroenergetyki i pracownia pomiarów elektrycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja mająca na celu promocję współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na terenie powiatu pułtuskiego. Na uczestników szkoleń czekają dodatkowe atrakcje.

We wrześniu w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku i Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odbędą się są spotkania informacyjno-pomocyjne związane z realizacją  projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji pod nr tel. 023 692 53 21.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji: pobierz

2. Formularz zgloszeniowy: pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 14:30:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 14:31:53
  • Liczba odsłon: 6829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115122]

przewiń do góry