ROK 2021

 • Umowa Nr 1/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 2/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 3/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 4/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 5/2021 z 11.01.2021r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 6/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. Białowiejskiej 5) - pobierz
 • Umowa Nr 7/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. Nowy Rynek 3A) - pobierz
 • Umowa Nr 8/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 11) - pobierz
 • Umowa Nr 9/2021 z 12.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 10/2021 z 12.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 11/2021 z 18.01.2021r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego JD 70T - pobierz
 • Umowa Nr 12/2021 z 20.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 13/2021 z 22.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 14/2021 z 26.01.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu domeny internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 15/2021 z 26.01.2021r. - wywóz nieczystości - pobierz
 • Umowa Nr 16/2021 z 27.01.2021r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa Nr 17/2021 z 28.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 18/2021 z 28.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 19/2021 z 28.01.2021r. - wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu zabytkowej przydrożnej kapliczki w Nowym Niestępowie - pobierz
 • Umowa Nr 20/2021 z 01.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 21/2021 z 01.02.2021r. - pełnienie funkcji audytora wewnętrznego - pobierz
 • Umowa Nr 22/2021 z 02.02.2021r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 23/2021 z 03.02.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 24/2021 z 04.02.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 25/2021 z 04.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 26/2021 z 08.02.2021r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa Nr 27/2021 z 23.02.2021r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku obręb 29 do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 29/2021 z 23.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 30/2021 z 23.02.2021r. - udostępnienie możliwości korzystania z serwisu - pobierz
 • Umowa Nr 31/2021 z 24.02.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 32/2021 z 02.03.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 33/2021 z 01.03.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 34/2021 z 25.02.2021r. - o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa Nr 35/2021 z 04.03.2021r. -  umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 37/2021 z 09.03.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 38/2021 z 12.03.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 39/2021 z 17.03.2021r. - wykonanie modelu rzeźby - pobierz
 • Umowa Nr 40/2021 z 17.02.2021r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego - pobierz
 • Umowa Nr 41/2021 z 23.03.2021r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk - pobierz
 • Umowa Nr 42/2021 z 26.03.2021r. - umowa o zarządzanie PPK - pobierz
 • Umowa Nr 43/2021 z 01.04.2021r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: ołtarz boczny pw. św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie - pobierz
 • Umowa Nr 44/2021 z 02.04.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 45/2021 z 02.04.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 46/2021 z 02.04.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 47/2021 z 09.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 48/2021 z 09.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 51/2021 z 15.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 53/2021 z 29.04.2021r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 54/2021 z 16.05.2021r. - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 55/1 położonej w Pułtusku obręb 23  w celu rozliczeń związanych ze zwrotem części wywłaszczonej nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 55/2021 z 12.05.2021r. - udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - pobierz
 • Umowa Nr 56/2021 z 18.05.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 59/2021 z 25.05.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 60/2021 z 26.05.2021r. - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028r. pobierz
 • Umowa Nr 61/2021 z 20.05.2021r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy"  - pobierz
 • Umowa Nr 62/2021 z 26.05.2021r. - zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim dot. przekazania Powiatowi przez Wojewodę środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania przez Powiat w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia zwanego "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" - pobierz
 • Umowa Nr 64/2021 z 28.05.2021r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek podlegających gwarancji - pobierz
 • Umowa Nr 65/2021 z 31.05.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 66/2021 z 02.06.2021r. - wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie dziedzictwa kulturowego"pobierz
 • Umowa Nr 67/2021 z 11.06.2021r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia/ustalenia granic dz.68 obr. Gródek Nowy i dz. 313 obr. Gródek Rządowy gm. Obryte - pobierz
 • Umowa Nr 68/2021 z 22.06.2021r. - w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - pobierz
 • Umowa Nr 69/2021 z 23.06.2021r - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Lutobrok Folwark gmina Zatory oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 311, 329, 343, 353, 370/1, 375/1, 376, 386, 390, 405, 407, 417/1, 417/2, 428, 448, 449, 478/1, 496 - pobierz 
  załącznik graficzny do Umowy Nr 69/2021 - pobierz
 • Umowa Nr 70/2021 z 14.06.2021r. - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" - pobierz
 • Umowa Nr 73/2021 z 01.07.2021r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach" - pobierz
 • Umowa Nr 74/2021 z 06.07.2021r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 76/2021 z 08.07.2021r. - wykonanie odlewu z brązu 3 postaci - pobierz
 • Umowa Nr 77/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 78/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Ołdakach - pobierz
 • Umowa Nr 79/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Obrytem - pobierz
 • Umowa Nr 80/2021 z 08.07.2021r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych" - pobierz
 • Umowa Nr 81/2021 z 08.07.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 82/2021 z 08.07.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 83/2021 z 09.07.2021r. - dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski" - pobierz
 • Umowa Nr 84/2021 z 29.06.2021r. - publikacja banneru i informacji na portalu www.pultusk24.pl - pobierz
 • Umowa Nr 85/2021 z 19.07.2021r. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych w dawnym klasztorze Bernardynów w Strzegocinie (działka nr 59/2) - pobierz
 • Umowa Nr 86/2021 z 19.07.2021r. - wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski - pobierz
 • Umowa Nr 87/2021 z 19.07.2021r. -sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski - pobierz
 • Umowa Nr 88/2021 z 19.07.2021r. - wdrożenie układu wysokościowego Pl-EVRF2007-NH, konwersja bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie bazy danych BDOT500 i bazy danych GESUT do modelu pojęciowego zgodnie z wydanymi rozporządzeniami - pobierz
 • Umowa Nr 89/2021 z 21.07.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 90/2021 z 28.07.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 91/2021 z 06.08.2021r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa Nr 92/2021 z 09.08.2021r. - wykonanie zadania pn.: “Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wymiana stolarki okiennej – elewacja zachodnia.” - pobierz
 • Umowa Nr 93/2021 z 12.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 94/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz 
 • Umowa Nr 95/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 96/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz 
 • Umowa Nr 97/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 99/2021 z 17.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 100/2021 z 18.08.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 104/2021 z 26.08.2021 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach" - pobierz
 • Umowa Nr 106/2021 z 02.09.2021r. - w sprawie wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem  na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 108/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 109/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 110/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 111/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siatkowski Marcin
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 15:47:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Siatkowski Marcin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 10:14:54
 • Liczba odsłon: 1348
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8079970]

przewiń do góry