ROK 2021

 • Umowa Nr 1/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 2/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 3/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 4/2021 z 04.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 5/2021 z 11.01.2021r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 6/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. Białowiejskiej 5) - pobierz
 • Umowa Nr 7/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. Nowy Rynek 3A) - pobierz
 • Umowa Nr 8/2021 z 01.01.2021r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (bud. przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 11) - pobierz
 • Umowa Nr 9/2021 z 12.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 10/2021 z 12.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 11/2021 z 18.01.2021r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego JD 70T - pobierz
 • Umowa Nr 12/2021 z 20.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 13/2021 z 22.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 14/2021 z 26.01.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu domeny internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 15/2021 z 26.01.2021r. - wywóz nieczystości - pobierz
 • Umowa Nr 16/2021 z 27.01.2021r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa Nr 17/2021 z 28.01.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 18/2021 z 28.01.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 19/2021 z 28.01.2021r. - wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu zabytkowej przydrożnej kapliczki w Nowym Niestępowie - pobierz
 • Umowa Nr 20/2021 z 01.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 21/2021 z 01.02.2021r. - pełnienie funkcji audytora wewnętrznego - pobierz
 • Umowa Nr 22/2021 z 02.02.2021r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 23/2021 z 03.02.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 24/2021 z 04.02.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 25/2021 z 04.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 26/2021 z 08.02.2021r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa Nr 27/2021 z 23.02.2021r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku obręb 29 do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 28/2021 z 23.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 29/2021 z 23.02.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 30/2021 z 23.02.2021r. - udostępnienie możliwości korzystania z serwisu - pobierz
 • Umowa Nr 31/2021 z 24.02.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 32/2021 z 02.03.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 33/2021 z 01.03.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 34/2021 z 25.02.2021r. - o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa Nr 35/2021 z 04.03.2021r. -  umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 36/2021 z 04.03.2021r. -  umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 37/2021 z 09.03.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 38/2021 z 12.03.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 39/2021 z 17.03.2021r. - wykonanie modelu rzeźby - pobierz
 • Umowa Nr 40/2021 z 17.02.2021r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego - pobierz
 • Umowa Nr 41/2021 z 23.03.2021r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk - pobierz
 • Umowa Nr 42/2021 z 26.03.2021r. - umowa o zarządzanie PPK - pobierz
 • Umowa Nr 43/2021 z 01.04.2021r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: ołtarz boczny pw. św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie - pobierz
 • Umowa Nr 44/2021 z 02.04.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 45/2021 z 02.04.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 46/2021 z 02.04.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 47/2021 z 09.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 48/2021 z 09.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 51/2021 z 15.04.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 53/2021 z 29.04.2021r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 54/2021 z 16.05.2021r. - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 55/1 położonej w Pułtusku obręb 23  w celu rozliczeń związanych ze zwrotem części wywłaszczonej nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 55/2021 z 12.05.2021r. - udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - pobierz
 • Umowa Nr 56/2021 z 18.05.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 57/2021 z 24.05.2021r. - o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w ramach działu 752 - Obrona Narodowa, rozdziału 75212 - Pozostałe wydatki obronne - pobierz  
 • Umowa Nr 58/2021 z 24.05.2021r. - o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zadania z zakresu obrony cywilnej, w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna - pobierz 
 • Umowa Nr 59/2021 z 25.05.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 60/2021 z 26.05.2021r. - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028r. pobierz
 • Umowa Nr 61/2021 z 20.05.2021r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy"  - pobierz
 • Umowa Nr 62/2021 z 26.05.2021r. - zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim dot. przekazania Powiatowi przez Wojewodę środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania przez Powiat w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia zwanego "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" - pobierz
 • Umowa Nr 63/2021 z 27.05.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 64/2021 z 28.05.2021r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek podlegających gwarancji - pobierz
 • Umowa Nr 65/2021 z 31.05.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 66/2021 z 02.06.2021r. - wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie dziedzictwa kulturowego"pobierz
 • Umowa Nr 67/2021 z 11.06.2021r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia/ustalenia granic dz.68 obr. Gródek Nowy i dz. 313 obr. Gródek Rządowy gm. Obryte - pobierz
 • Umowa Nr 68/2021 z 22.06.2021r. - w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - pobierz
 • Umowa Nr 69/2021 z 23.06.2021r - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Lutobrok Folwark gmina Zatory oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 311, 329, 343, 353, 370/1, 375/1, 376, 386, 390, 405, 407, 417/1, 417/2, 428, 448, 449, 478/1, 496 - pobierz 
  załącznik graficzny do Umowy Nr 69/2021 - pobierz
 • Umowa Nr 70/2021 z 14.06.2021r. - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" - pobierz
 • Umowa Nr 71/2021 z 25.06.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 73/2021 z 01.07.2021r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach" - pobierz
 • Umowa Nr 74/2021 z 06.07.2021r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 75/2021 z 08.07.2021r. - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - pobierz
 • Umowa Nr 76/2021 z 08.07.2021r. - wykonanie odlewu z brązu 3 postaci - pobierz
 • Umowa Nr 77/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 78/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Ołdakach - pobierz
 • Umowa Nr 79/2021 z 30.06.2021r. - umowa o powierzenie grantu przez NFZ - dot. DPS w Obrytem - pobierz
 • Umowa Nr 80/2021 z 08.07.2021r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych" - pobierz
 • Umowa Nr 81/2021 z 08.07.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 82/2021 z 08.07.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 83/2021 z 09.07.2021r. - dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski" - pobierz
 • Umowa Nr 84/2021 z 29.06.2021r. - publikacja banneru i informacji na portalu www.pultusk24.pl - pobierz
 • Umowa Nr 85/2021 z 19.07.2021r. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych w dawnym klasztorze Bernardynów w Strzegocinie (działka nr 59/2) - pobierz
 • Umowa Nr 86/2021 z 19.07.2021r. - wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski - pobierz
 • Umowa Nr 87/2021 z 19.07.2021r. -sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski - pobierz
 • Umowa Nr 88/2021 z 19.07.2021r. - wdrożenie układu wysokościowego Pl-EVRF2007-NH, konwersja bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie bazy danych BDOT500 i bazy danych GESUT do modelu pojęciowego zgodnie z wydanymi rozporządzeniami - pobierz
 • Umowa Nr 89/2021 z 21.07.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 90/2021 z 28.07.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 91/2021 z 06.08.2021r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa Nr 92/2021 z 09.08.2021r. - wykonanie zadania pn.: “Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wymiana stolarki okiennej – elewacja zachodnia.” - pobierz
 • Umowa Nr 93/2021 z 12.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 94/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz 
 • Umowa Nr 95/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 96/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz 
 • Umowa Nr 97/2021 z 18.08.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 98/2021 z 17.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 99/2021 z 17.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 100/2021 z 18.08.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 101/2021 z 24.08.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 102/2021 z 26.08.2021r. zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 103/2021 z 26.08.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 104/2021 z 26.08.2021r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach" - pobierz
 • Umowa Nr 105/2021 z 30.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 106/2021 z 02.09.2021r. - w sprawie wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem  na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 107/2021 z 31.08.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 108/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 109/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 110/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 111/2021 z 06.09.2021r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 112/2021 z 13.09.2021r. - współpraca w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej - pobierz
 • Umowa Nr 114/2021 z 16.09.2021r. - o realizację zadania publicznego - pobierz 
 • Umowa Nr 115/2021 z 20.09.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 116/2021 z 20.09.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 117/2021 z 21.09.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 118/2021 z 21.09.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 119/2021 z 22.09.2021r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntu pod rowem położonym w obrębie Lutobrok Folwark gmina Zatory oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków nr 502 - pobierz
 • Umowa Nr 120/2021 z 27.09.2021r. - wygłoszenie wykładu podczas szkolenia obronnego - pobierz
 • Umowa Nr 121/2021 z 28.09.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 123/2021 z 04.10.2021r. - przeniesienie prawa własności pojazdu - pobierz
 • Umowa Nr 124/2021 z 05.10.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 125/2021 z 07.10.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 126/2021 z 07.10.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 127/2021 z 07.10.2021r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 128/2021 z 07.10.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 129/2021 z 08.10.2021r. - przeniesienie prawa własności pojazdów - pobierz
 • Umowa Nr 130/2021 z 08.10.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 131/2021 z 08.10.2021r. - dofinansowanie zadania własnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa Nr 132/2021 z 25.10.2021r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek nr 51/31, 51/33, 51/34 położonych w Pułtusku obręb 20 - pobierz
 • Umowa Nr 134/2021 z 20.10.2021r. - przeniesienie prawa własności pojazdów - pobierz
 • Umowa Nr 135/2021 z 19.10.2021r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Lutobrok Folwark gmina Zatory oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 132, 148, 192, 238, 253, 254, 257 - pobierz
 • Umowa Nr 136/2021 z 20.10.2021r. - realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin" - pobierz
 • Umowa Nr 137/2021 z 21.10.2021r. - umowa w sprawie przekazania dotacji na rzecz Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie opracowania Studium Planistyczno - Prognostycznego dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku - pobierz
 • Umowa Nr 138/2021 z 21.10.2021r. - udostępnienie danych bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 139/2021 z 22.10.2021r. - udostępnienie danych z modułu zapytań komorniczych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 140/2021 z 25.10.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 141/2021 z 19.10.2021r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej pięciu zawodów sportowych w październiku 2021r.  - pobierz
 • Umowa Nr 140/2021 z 25.10.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 142/2021 z 26.10.2021r. - umowa o przyłączenie do sieci energoenergetycznej Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego - pobierz
 • Umowa Nr 143/2021 z 29.10.2021r. - udostępnienie danych z modułu zapytań komorniczych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 144/2021 z 29.10.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 145/2021 z 03.11.2021r. - przeniesienie prawa własności pojazdów - pobierz
 • Umowa Nr 146/2021 z 18.10.2021r. - realizacja przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - pobierz
 • Umowa Nr 148/2021 z 04.11.2021r. - udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Gzy w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany" - pobierz
 • Umowa Nr 149/2021 z 05.11.2021r. - udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Pokrzywnica w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste" - pobierz
 • Umowa Nr 151/2021 z 17.11.2021r. - umowa sprzedaży energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa Nr 152/2021 z 15.11.2021r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w listopadzie 2021r. - pobierz
 • Umowa Nr 153/2021 z 09.11.2021r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 154/2021 z 27.10.2021r. - udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa po. 26) na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - pobierz
 • Umowa Nr 155/2021 z 24.11.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 157/2021 z 30.11.2021r. - systematyczna dostawa tytułów prasowych - pobierz
 • Umowa Nr 159/2021 z 03.12.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 160/2021 z 01.12.2021r. - o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn.: Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 161/2021 z 30.11.2021r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w grudniu 2021r. - pobierz
 • Umowa Nr 162/2021 z 07.12.2021r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 163/2021 z 07.12.2021r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 167/2021 z 13.12.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 168/2021 z 13.12.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 169/2021 z 20.12.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 170/2021 z 21.12.2021r. - powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022 roku - pobierz
 • Umowa Nr 171/2021 z 21.12.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 172/2021 z 21.12.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 173/2021 z 21.12.2021r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 175/2021 z 28.12.2021r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 177/2021 z 29.12.2021r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa Nr 178/2021 z 29.12.2021r. - dzierżawa nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 179/2021 z 20.12.2021r. - usługi pocztowe - pobierz
 • Umowa Nr 180/2021 z 30.12.2021r. - dokonywanie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin zewnętrznych oraz wystawienia karty zgonu - pobierz
 • Umowa Nr 181/2021 z 30.12.2021r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2022r. - pobierz
 • Umowa Nr 182/2021 z 30.12.2021r. - zakup paliw do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa Nr 183/2021 z 30.12.2021r. - ochrona poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa Nr 184/2021 z 30.12.2021r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz
 • Umowa Nr 185/2021 z 30.12.2021r. - świadczenie usługi tłumaczenia on - line języka migowego - pobierz
 • Umowa Nr 186/2021 z 30.12.2021r. -  monitorowanie systemu bezprzewodowego monitorowania centrali lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz
 • Umowa Nr 187/2021 z 30.12.2021r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej oraz terenu wokół - pobierz
 • Umowa Nr 188/2021 z 30.12.2021r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 189/2021 z 30.12.2021r. - zakup i odbiór energii elektrycznej do obiektu Poczekalni Autobusowej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 190/2021 z 30.12.2021r. - usługi medyczne - pobierz
 • Umowa Nr 191/2021 z 30.12.2021r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 192/2021 z 30.12.2021r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 193/2021 z 31.12.2021r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej (Plocman Sp. z o.o.) - pobierz, pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 194/2021 z 31.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz, pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 195/2021 z 31.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz, pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 196/2021 z 31.12.2021r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 197/2021 z 31.12.2021r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 198/2021 z 31.12.2021r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 199/2021 z 31.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - Internet (Netia SA) - pobierz, pobierz wersję dostępną cyfrowo
 • Umowa Nr 200/2021 z 31.12.2021r. - dostawa paliwa gazowego ID 6864259819 - pobierz
 • Umowa Nr 201/2021 z 31.12.2021r. - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych - pobierz
 • Umowa Nr 202/2021 z 31.12.2021r. - dostawa paliwa gazowego ID 6685244774 - pobierz
 • Umowa Nr 203/2021 z 31.12.2021r. - udostępnienie powierzchni w budynku strażnicy KPPSP w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 204/2021 z 30.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla NPP na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 205/2021 z 31.12.2021r. - dostawa paliwa gazowego ID 6159232430 - pobierz
 • Umowa Nr 207/2021 z 31.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet dla NPP) - pobierz
 • Umowa Nr 208/2021 z 31.12.2021r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet dla NPP) - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Biegała Dorota
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 15:47:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Biegała Dorota
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 09:24:15
 • Liczba odsłon: 7885
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9874950]

przewiń do góry