projekt pn.: „Działania energooszczędne  w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”

 

dofinansowany ze środków  Programu PL 04 „Oszczędzanie energii  i promowanie odnawialnych źródeł energii”

w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

www.eeagrants.org, www.nfosigw.gov.pl 

 

      

T he aim of the project : " Energy saving operations in public buildings in Pultusk Discrict " financed by the PL04: “Saving energy and promoting renewable energy source” Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 www.eeagrants.org, www.nfosigw.gov.pl


                 Charakterystyka projektu


                      

1.     Cel projektu:


Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego.


               Characteristics of the project


                          1. The aim of the project

 

The aim of the project is to reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere through improving energy efficiency in public buildings in district Pultusk.

 

  2.     Zakres robót:

 

Budynek przychodni zdrowia Pułtusk, ul. 3 Maja 5 

 • docieplenie elewacji,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • wymiana kotłów i zasobników c.w.u.
 •  wymiana źródeł światła i opraw oświetleniowych 

 

                              Budynek administracyjno - biurowy Pułtusk, ul. 3 Maja 20

 

 • docieplenie elewacji,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana okien w piwnicy,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • wymiana źródeł światła na energooszczędne i opraw  oświetleniowych 


                         2. The scope of work:

Building of health center clinic, 3 Maja Street, 5 Pultusk

 • Insulated of the facade elevation,
 • Insulated of the flat roof
 • Exchange/replacing of the center heating
 • Exchange of the heating boilers
 • Exchange light’s source and electric lighting fitting


The administration and office building, 3 Maja Street, 20 Pultusk

 • Insulated of the facade elevation,
 • Insulated of the flat roof
 • Exchange windows in the basement’s
 • Exchange exterior the doors
 • Exchange of the center heating
 • Exchange light’s source to the power saving one and electric lighting fitting


3.     Kalendarium projektu:

 

 • 15.09.2014r. - złożenie wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Działania energooszczędne w budynkach  użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu  Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL 04  „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 • 25.05.2015r. - podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  a Powiatem Pułtuskim o dofinansowanie projektu.

 • 27.08.2015r.   - konferencja otwierająca projekt, na której została podpisana umowa z Wykonawcą  na wykonanie prac termomodernizacyjnych.


                        3. Project calendar:

 • 1 5.09.2015 su bmission of an appeal application/request to the Environmental Protection and Water Management (NFEP&W M) for the purpose of “Energy saving operations in public buildings in Pultusk Discrict”   that was financed   by the “Financial Mechanism of the European Economic Area” (EEA) in   2009-2014   under the PL04: “Saving energy and promoting renewable energy source”

 • 25.05.2015r.   the signing financing agreement between Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) District Pultusk.
 • 27.08.2015r. - project opening conference where agreement with the contractor of the thermomodernisation work was signed.Zdjęcia z konferencji / Photos from the conferences


          
           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonawcą prac termomodernizacyjnych w budynkach objętych projektem jest firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Artur Piechotka z Pułtuska. 

Wartość robót budowlanych: 1.599.099,72 zł.

Okres realizacji projektu : 01.06.2015 – 30.04.2016


  07.09.2015r. – rozpoczęcie prac na budynkach:

 • Przychodni zdrowia przy ul. 3 Maja 5
 • Budynku administracyjno - biurowym przy ul. 3 Maja 20


The contractor of the work thermomodernisation under the in the buildings covered by the project is    Production – Service – Trade Company – Trade company in Pultusk- Artur Piechotka

The value of construction work: 1.599.099,72 zł.

Duration:   01.06.2015 – 30.04.2016

07.09.2015 - the startof work on the buildings:

 • Building of health center clinic, 3 Maja Street, 5 Pultusk
 • The administration and office building, 3 Maja Street, 20 Pultusk

 

         

  

 

 

 

   
                        --------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Geszejter Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-01 10:52:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Geszejter Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01 10:23:13
 • Liczba odsłon: 11900
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10012304]

przewiń do góry