Nr sprawy Data zgłoszenia Nazwa inwestora Adres inwestora Opis inwestycji Informacja o stanie sprawy Uwagi
WBA.6743.352.2015 29.06.2015 r. Stanisław Podgórski Topolnica gm. Zatory, dz. nr ewid. 9/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 30.07.2015 r.  
WBA.6743.360.2015 29.06.2015 r. Bożena i Wiesław Borowscy Trzepowo gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 16/17 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne        z dn. 30.07.2015 r.
 
WBA.6743.361.2015 30.06.2015 r. Zofia i Krzysztof Jakubowscy Lipniki Nowe gm. Pułtusk, dz. nr ewid. 145/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.362.2015 29.06.2015 Arkadiusz Brzeziński Mierzeniec gm. Gzy, dz. nr ewid. 30 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 30.07.2015 r.  
WBA.6743.363.2015 01.07.2015 r. Tomasz Sobieraj Szyszki-Folwark gm. Gzy dz. nr ewid. 111 rozbudowa i nadbudowa   
budynku   
mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie skuteczne  z dn. 01.08.20   15 r.  
WBA.6743.378.2015 06.07.2015 r. Mirosława Karbonowska Tocznabiel gm. Obryte dz. nr ewid. 8 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 06.08.2015 r.  
WBA.6743.390.2015 09.07.2015 r. Rafał Fanti Gołębie gm. Świercze,dz. nr ewid. 31/2 przebudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.08.2015 r.  
WBA.6743.400.2015 14.07.2015 r. Tomasz Królak Pawłowo gm. Winnica dz. nr ewid. 88 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r.  
WBA.6743.404.2015 14.07.2015 r. ENERGA – OPERATOR S.A. Chmielewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 159/1, 161 budowa linii kablowej nn   
ze złączem kablowym nn
Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r.  
WBA.6743.423.2015 24.07.2015 r . Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 16
dz. nr ewid. 70/11, 70/4, 70/5
budowa odcinka sieci
wodociągowej
Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015r  
WBA.6743.424.2015  24.07.2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 29
dz. nr ewid. 9/4, 9/1
budowa odcinka wodociągu Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r.  
WBA.6743.425.2015 24.07.2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 19
dz. nr ewid. 85/1, 85/2, 82/3
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r.  
WBA.6743.430.2015 27.07.2015 r. Ewa i Robert Baczyńscy Łubienica Superunki
gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 160/25
rozbudowa i nadbudowa
istniejącego
budynku mieszkalnego
umorzenie postępowania  
WBA.6743.438.2015 31.07.2015 r. Urszula i Jerzy Michalak Błędostowo, gm. Winnica
dz. nr ewid. 278
budynek mieszkalny
jednorodzinny
Zgłoszenie skuteczne z dn. 31.08.2015   r.  
WBA.6743.439.2015 04.08.2015 r. Grzegorz Gnatowski Nowe Przewodowo, gm. Gzy
dz. nr ewid. 7/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn. 04.09.2015 r   .
 
WBA.6743.451.2015 05.08.2015 r. Jerzy Kaczyński Kleszewo, gm. Pułtusk
dz. nr ewid. 157
rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie
skuteczne z dn.
05.09.2015 r.
 
WBA.6743.452.2015 05.08.2015 r. Leszek Grudziński Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 budynek mieszkalny
jednorodzinny
Umorzenie postępowania  
WBA.6743.453.2015 06.08.2015 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 12,
- dz. nr ewid. 37/20,
Lipniki Nowe gm. Pułtusk
- dz. nr ewid. 5, 167, 155, 152
linia kablowa wraz ze złączem kablowym Zgłoszenie
skuteczne   z dn. 06.09.2015 r.
 
WBA.6743.454.2015 07.08.2015 r. Alfred Tuszyński Pobyłkowo Duże gm.
Pokrzywnica
dz. nr ewid. 252
rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie
skuteczne z dn.
07.09.2015 r.
 
WBA.6743.459.2015 10.08.2015 r. Dariusz Taperek Łosewo gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 166
budynek mieszkalny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
10.09.2015 r.
 
WBA.6743.460.2015 10.08.2015 r. Grzegorz Perguł Łubienica gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 93/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
10.09.2015 r.
 
WBA.6743.463.2015 11.08.2015 r. Grzegorz Jaśczak Górki Witowice gm. Winnica
dz. nr ewid. 7/1
rozbudowa budynku
mieszkalnego
Zgłoszenie
skuteczne z dn.
11.09.2015 r.
 
WBA.6743.465.2015 12.08.2015 r. Waldemar Syski Zalesie Lenki gm. Gzy
dz. nr ewid. 3
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
12.09.2015 r.
 
WBA.6743.473.2015 19.08.2015 r. Renata i Ireneusz Raniszewscy Gródek Nowy gm. Obryte
dz. nr ewid. 48/1
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 19.09.2015 r.    
WBA.6743.479.2015 25.08.2015 r. Jacek i Aneta Jończyk Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 128/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r.    
WBA.6743.480.2015 25.08.2015 r. Adam Koczara Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 80/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r.    
WBA.6743.487.2015 27.08.2015 r. Marcin Różycki Kowalewice Włościański, gm. Świercze dz. nr ewid. 97 budynek mieszkalny Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.09.2015r.    
WBA.6743.488.2015 31.08.2015 r. Energa - Operator S.A. Oddział   
w Płocku 
Ostrzeniewo
gm. Świercze
dz. nr ewid. 52/28, 52/27, 83/1, 71/3, 71/23, 71/12, 71/8, 71/19, 71/11, 71/17
 budowa linii kablowej nn - 0,4kV oraz złączy kablowo - pomiarowych Zgłoszenie skuteczne z dniem 01.10.2015 r.    
WBA.6743.497.2015 02.09.2015 r. Leszek Grudziński Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r.    
WBA.6743.498.2015 02.09.2015 r. Aleksandra Świderska Gotardy gm. Gzy
dz. nr ewid. 164
rozbudowa   
i nadbudowa budynku mieszkalnego
Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r.    
WBA.6743.509.2015 09.09.2015 r. Tomasz Studniarek Wyrzyki gm. Świercze
dz. nr ewid. 21/26
budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.10.2015 r.  
WBA.6743.512.2015 10.09.2015 r. Bogdan Łach Gródek Rządowy gm.  Obryte dz. nr ewid. 18 rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.10.2015 r.  
WBA.6743.522.2015 11.09.2015 r. Zygmunt Skura Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 175/2 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne dn. 12.10.2015 r.  
WBA.6743.526.2015   15.09.2015 r.   Justyna i Andrzej Jasińscy   Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 95/2   budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.10.2015 r.  
WBA.6743.530.2015   22.09.2015 r.   Andrzej Milewski   Gotardy gm. Gzy   
dz. nr ewid. 100  
budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 23.10.2015 r.  
WBA.6743.533.2015   23.09.2015 r.   Teresa i Jan Dąbek   Trzciniec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 89   budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.10.2015 r.  
WBA.6743.534.2015   24.09.2015 r.   Katarzyna i Adam Ciesielscy   Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 15/3   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.10.2015 r.  
WBA.6743.540.2015   28.09.2015 r.   Barbara i Mariusz Pik   Pułtusk, obr. 14, dz. 5/4   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.10.2015r .  
WBA.6743.547.2015   30.09.2015 r.   Piotr Męczkowski   Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 456   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne 
z dn. 31.10.2015 r.
 
WBA.6743.550.2015   05.10.2015 r.   Dariusz Gurzyński   Klaski gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 76/1, 76/7   rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.11.2015 r.  
WBA.6743.552.2015   06.10.2015 r.   Maria i Waldemar Kuchta   Lipniki gm. Pułtusk dz. nr ewid. 12/7   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.11.2015 r.  
  WBA.5743.553.2015   07.10.2015 r.   ENERGA - OPERATOR S.A.   Łubienica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 106   budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r.  
WBA.6743.554.2015     07.10.2015 r   Ryszard Zajączkowski   Lipniki Nowe gm. Pułtusk dz. nr ewid. 152   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r.  
WBA.6743.559.2015    12.10.2015 r. Jarosław Brodowski   Zbroszki gm. Winnica dz. nr ewid. 27/2   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.11.2015 r.  
  WBA.6743.561.2015   13.10.2015 r.   Agnieszka Jończyk   Lemany gm. Zatory dz. nr ewid. 86/1   rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.11.2015 r.  
  WBA.6743.563.2015   16.10.2015 r.   Ewelina i Stanisłąw Strypling   Lipa gm. Pułtusk dz. nr ewid. 92/5   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.11.2015 r.  
WBA.6743.565.2015   19.10.2015 r.   Tomasz Chentosz   Łęcino gm. Zatory dz. nr ewid. 43   budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.566.2015 20.10.2015 ENERGA-OPERATOR
S.A.
Łubienicia Superunki, gm. Pokrzywnica dz. nr 72/4, 72/3, 75/1, 83/1, 76/1, 155; Olbrachcice, gm Pokrzywnica dz. nr 277/2, 277/4, 276, 275, 274, 273/2, 273/1, 283/1,278 przebudowa linii napowietrznej nn wraz z przyłączami napowietrznymi szt. 4 oraz budowa linii kablowej nn wraz z 3 złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.11.2015 r.  
WBA.6743.579.2015 29.10.2015 Orange Polska S.A Karniewek 52, 29, 28; Pogorzelec 79, 96, 80.  przebudowa napowietrznej linii telefonicznej w linię kablową umorzenie postępowania  
WBA.6743.580.2015 30.10.2015 r. Gmina Świercze Wyrzyki gm. Swiercze dz. nr ewid. 21/19 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.11.2015 r.  
WBA.6743.590.2015 06.11.2015 r. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Grochy Imbrzyki gm. Gzy, dz. nr ewid. 36/9, 36/10, 43 sieć napowietrzna AsXSn 2x25, słup oświetleniowy wraz z oprawą, szafa oświetleniowa Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.12.2015 r.  
WBA.6743.618.2015 01.12.2015 r. Grzegorz Kinel Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 60/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r.  
WBA.6743.619.2015 01.12.2015 r. Barbara i Izydor Bartczak Pokrzywnica 
gm. Pokrzywnica 
dz. nr ewid. 246/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r.  
WBA.6743.623.2015 02.12.2015 r. Krzysztof Bartczak Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 4/4 budynek mieszkalny jednorodzinny umorzenie postępowania  
WBA.6743.626.2015 03.12.2015 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 16/1, 16/12, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/15, 16/10 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.01.2016 r.  
WBA.6743.627.2015 04.12.2015 r. Anna Milewska Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 budynek mieszkalny jednorodzinny umorzenie postępowania  
WBA.6743.632.2015 08.12.2015 r. ,,ROMIS"
Sp.z o.o.
Pułtusk obr. 21 dz. nr ewid. 30/2, 22/3 budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy Zgłoszenie skuteczne z dn. 08.01.2016 r.  
                      WBA.6743.633.2015 11.12.2015 r.                    Adam Koch Słończewo gm Gzy dz. nr ewid. 31/3 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.01.2016 r.  
WBA.6743.638.2015 15.12.2015 r. Edyta i Robert
Siemek
Głodowo
gm. Pułtusk
dz. nr ewid. 193
budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.01.2016 r.  
WBA.6743.651.2015 21.12.2015 r. Bogdan Lewandowski Świerkowo gm. Świercze dz. nr ewid. 57/1 nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.01.2016 r.  
WBA.6743.655.2015 28.12.2015 r. Edyta i Tomasz Dębińscy Wyrzyki gm. Świercze dz. nr ewid. 21/15 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.01.2016 r.  
WBA.6743.660.2015 29.12.2015 r. Paweł Salwin Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.661.2015 29.12.2015 r. Krystyna i Wojciech Mochoccy Klukówek gm Świercze dz. nr ewid. 79/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.01.2016 r.  
WBA.6743.1.2016 04.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 5/14, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9/4 budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.02.2016 r.  
WBA.6743.21.2016 15.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 10 dz. nr ewid. 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/17, linia kablowa n. n. ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.02.2016 r.  
WBA.6743.32.2016 18.01.2016 r. Grzegorz Pawlikowski Przemiarowo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 205/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.02.2016 r.  
WBA.6743.36.2016 21.01.2016 r. Sławomir Bonisławski Kościesze, gm. Świercze dz. nr ewid. 90/1 rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.02.2016 r.  
WBA.6743.53.2016   29.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A . Świerkowo gm. Świercze,
dz. 38/3, 38/2, 38/4
budowa linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym nN do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce  38/3 obr. Świerkowo Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r.  
WBA.6743.52.2016   29.01.2016 r. Gmina Winnica Winnica obr. Rębkowo, dz. 16/1, 31/2, 78, 107/1, 411, 413 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r.  
WBA.6743.58.2016 02.02.2016 r. Paweł Salwin Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.03.2016 r.  
WBA.6743.59.2016 03.02.2016 r. Magdalena i Dariusz Głodowscy Winnica gmina Winnica dz. nr ewid.46/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.73.2016 10.02.2016 r. Magdalena i Artur Zielski Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/29 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.03.2016 r.  
WBA.6743.91.2016 15.02.2016 r. Barbara i Dariusz Sokulscy Kępiaste gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 67/10 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 17.03.2016 r.  
WBA.6743.93.2016 16.02.2016 r. PGE Dystrybucja S.A. Bartodzieje gm. Obryte
dz. nr ewid. 28/14, 61, 97, 155, 124/1,125,126/1, 126/2, 127, 128, 129, 147, 154/1, 154/2, 296, 299, 153, 152/1, 152/2, 151, 250, 251/1, 249, 248, 233/1, 231, 232, 230, 229, 156/1, 157, 224, 225/2, 223, 217, 203/2, 242, 257/1, 257/2, 256, 255/1, 255/3, 255/4, 255/5, 254/5, 254/6, 254/4, 254/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269/1, 269/2
Rozbiórka linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej umorzenie postępowania  
WBA.6743.94.2016 16.02.2016 r . Monika Zielińska Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/6 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.03.2016 r.  
WBA.6743.108.2016 22.02.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr 24 dz. nr ewid. 30/2, 25/1, 15, 18/1 linia kablowa nn 0,4 kV i złącze kablowo     - pomiarowe Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.03.2016 r.  
WBA.6743.128.2016 02.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A Nowe Niestępowo dz. nr ewid. 63, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5
Niestępowo Włościańskie dz. nr ewid. 172/2
budowa linii kablowo-napowietrznej z przyłączami napowietrznymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.04.2016 r.  
WBA.6743.144.2016 09.03.2016 r. Gmina Pułtusk Kacice gm. Pułtusk dz. nr ewid. 144 budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.04.2016 r.  
WBA.6743.145.2016 10.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Rębkowo gm. Winnica dz. nr ewid. 310/1, 333, 334/6, 332/1, 335/1, 375, 376, 377/2, 377/3, 377/5, 378/7 przebudowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV, przebudowa przyłączy napowietrznych, budowa przyłącza napowietrznego Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.04.2016 r.  
WBA.6743.157.2016 14.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Piskornia gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 114, 115, 118, 126, 117/1, 128/7, 128/6, 128/5, 128/4 budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niz 1 kV, budowa przyłączy kablowych, złącza kablowo - pomiarowego, przebudowa przyłączy napowietrznych Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.04.2016 r.  
WBA.6743.182.2016 24.03.2016 r . Milena Bieżuńska Świercze gm. Świercze dz. nr ewid. 67/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.04.2016 r.  
WBA.6743.196.2016 30.03.2016 r . Agata i Łukasz Marcinkowscy Pogorzelec gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 13/7, 13/8 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.04.2016 r.  
WBA.6743.210.2016 04.04.2016 r. Anna Milewska Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.05.2016 r.  
WBA.6743.211.2016 06.04.2016 r. Wojciech Wichrowski Golądkowo gm. Winnica dz nr ewid. 19/14 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.05.2016 r.  
WBA.6743.224.2016 12.04.2016 r. Grzegorz Szwejk Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 159/72 rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.05.2016 r.   
WBA.6743.277.2016  04.05.2016 r.  Grzegorz Kosek  Domosław gm. Winnica dz. nr ewid. 129/4  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.06.2016 r.  
WBA.6743.279.2016  05.05.2016 r.  Piotr Żurawiński  Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 7/2  budynek mieszkalny jednorodzinny    umorzenie postępowania  
WBA.6743.287.2016    06.05.2016 r. Kazimierz Stalmach  Karniewek gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 27  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.06.2016 r.  
  WBA.6743.298.2016 12.05.2016 r.    Gmina Winnica Winnica gm. Winnica dz.
nr ewid. 77/2, 77/10, 77/8 
budowa linii napowietrznej nn, linii kablowej nn, złącza kablowego nn, szafy sterującej oświetleniem ulicznym    Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.06.2016 r.  
WBA.6743.316.2016  20.05.2016 r.  Tomasz Zieliński  Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/5   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.06.2016 r.  
WBA.6743.319.2016  24.05.2016 r.  Olga i Adam Mielczarczyk  Grabówiec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 135/4  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.06.2016 r.  
WBA.6743.320.2016  24.05.2016 r.  Justyna Jasińska - Piotrowska  Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10  budynek mieszkalny jednorodzinny  Umorzenie postępowania  
WBA.6743.335.2016    01.06.2016 r.   Waldemar Kondrat Gnojno gm. Pułtusk dz. nr ewid. 324/8  rozbudowa budynku mieszkalnego    Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.07.2016 r.  
WBA.6743.345.2016    06.06.2016 r. Małgorzata Grudniewska - Wierzchoń Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 755/2, 753/2 budynek mieszkalny jednorodzinny   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.349.2016    07.06.2016 r.   Gmina Zatory  Pniewo gm. Zatory dz. nr ewid. 8      budowa sieci napowietrznej nn oświetlenia ulicznego   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.359.2016   09.06.2016 r. Adam Fabisiak  Moszyn gm. Pułtusk dz. nr ewid. 130/12  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.07.2016 r.  
WBA.6743.376.2016 17.06.2016 r.     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o. obręb 21 miasta Pułtusk,dz. nr ewid. 22/1, 27/1, 28/1, 29/1, 200, 58, 59/1, 56 budowa odcinka sieci wodociągowej z rur  110mm w ul. Zalewowej, Łakowej i Łabędziej w Pułtusku                              Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r.  
WBA.6743.377.2016   17.06.2016 r.     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o.   obręb 6 Grabówiec gmina Pułtusk, dz. nr ewid. 179, 177/1   budowa odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Grabówiec                              Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r.  
  WBA.6743.379.2016 17.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A.
w Gdańsku
Oddział
w Płocku 
Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/4, 9/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93  przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami    umorzenie postępowania  
  WBA.6743.386.2016 20.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku  Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 62/7, 65/56, 65/107, 65/108, 65/109, 65/111, 65/112, 65/113, 65/114, 65/116, 65/119, 65/120, 65/121, 65/122, 65/123, 65/124, 69/7, 69/24, 69/39  budowa linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.07.2016 r.  
WBA.6743.394.2016  27.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A.   Jeżewo gmina Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 68, 71, 72, 73/1, 73/7  budowa sieci kablowej elektorenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN dla podziału sieci    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.399.2016  29.06.2016 r.    Justyna Jasińska - Piotrowska   Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10 budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2016 r.  
WBA.6743.409.2016  05.07.2016 r.    Energa Operator s.A. Jeżewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7    sieć kablowa elektoroenergetyczna nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN                               Umorzenie postępiania    
WBA.6743.417.2016          12.07.2016 r.                   Daniel Laskowski
Agnieszka Laskowska  
Pokrzywnica obr. Nowe Niestępowo dz. 10/6                            budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.08.2016  
WBA.6743.427.2016    15.07.2016 r. ENERGA Operator S.A.
w Gdańsku
Oddział
w Płocku 
Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/4, 9/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93    przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.435.2016  22.07.2016 r.  ENERGA Operator S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku  Lipniki Nowe gm. Pułtusk dz. nr ewid. 145/5, 145/8  linia kablowa nn ze złączem kablowym nn    Zgłoszenie skuteczne z dn. 22.08.2016 r.  
WBA.6743.448.2016    29.07.2016 r.    Rafał Dąbrowski    Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/3  budynek mieszkalny jednorodzinny                                       Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.08.2016 r.  
  WBA.6743.466.2016 04.08.2016 r.  ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku  Trzepowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 16/10  budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym    Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.09.2016 r.  
  WBA.6743.467.2016   05.08.2016 r. ENERGA Operator s.A. Oddział w Płocku  Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93      przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami      Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.09.2016 r.  
WBA.6743.498.2016  11.08.2016 r.    Adam Brzeziński Pniewo gm. Zatory dz. nr ewid. 127/2 instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850 l    umorzenie postępowa  
  WBA.6743.533.2016  30.08.2016 r.    Paula Wardzyńska Rębkowo gm. Winnica dz. nr 301/1, 302/3  budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.09.2016 r.  
WBA.6743.534.2016    31.08.2016 r.   Monika Komorowska Gromin gm. Pułtusk dz. nr ewid. 144  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.10.2016 r.  
WBA.6743.543.2016  05.09.2016 r.  ENERGA Operator S.A.  Kleszewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 242/4, 243, 242/8, 242/5, 242/6, 242/2, 242/3, 242/7  budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
WBA.6743.544.2016    05.09.2016 r. Diana Bielecka    Zambski Stare gm. Obryte dz. nr ewid. 68/2 budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
WBA.6743.545.2016  05.09.2016 r.  Agnieszka i Waldemar Maksimczuk  Ostrzeniewo gm. Świercze dz. nr ewid. 71/11  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
  WBA.6743.561.2016 12.09.2016 r.  Sławomir Sadowski    Górki Baćki gm. winnica dz. nr ewid. 17/1 budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.10.2016 r.  
WBA.6743.566.2016 16.09.2016 r.  Anna Skiścim Lipniki Stare gm. Pułtusk dz. nr 136  budynek mieszkalny jednorodzinny                                 Umorzenie postępowania   
WBA.6743.567.2016   16.09.2016 r.  Joanna i Jarosław Drzewieccy  ul. Białowiejska obręb 9 miasta Pułtusk dz. nr 40/18, 40/22 budynek mieszkalny jednorodzinny   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.574.2016 19.09.2016 r.    Renata Klicka - Gajowniczek
Tomasz Gajowniczek
Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 100/9  budynek mieszkalny jednorodzinny    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.594.2016  07.10.2016 r.  Paulina i Łukasz Gorczyńscy  Obrębek gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 60/1  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2016 r.  
WBA.6743.595.2016  07.10.2016 r.    Gmina Winnica Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 132, 131, 130, 185/13, 214, 197/4, 129, 66, 47/2, 47/5, 46, 45, 36, 37, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 29, 28/7, 28/11, 28/12, 28/13, 28/5, 28/4, 28/3, 28/8, 28/9, 28/10, 28/1, 30, 31, 27, 25/1, 25/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 193/1, 193/2, 196 Rębkowo gmina Winnica dz. nr ewid. 383/1  sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami     Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2016 r.  
WBA.6743.613.2016 20.10.2016 r. Michał Pawelec  Świercze, Wyrzyki
dz. nr ewid. 21/41 
budynek mieszkalny jednorodzinny     Postawienie nr 41/2016 z dnia 27.10.2016
Zgłoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r
 
WBA.6743.622.2016  27.10.2016 r.    Gmina Pokrzywnica Pokrzywnica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 13, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 85, 86/1,87, 88, 89, 90/1, 92, 93/1, 93/2, 94, 99, 104, 113, 117/2, 119/2, 123/2, 124, 126/2, 128, 130, 133, 135, 136/1, 138, 139/1, 139/4, 140/1, 140/4, 140/5, 141, 142, 144/2, 144/4, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 145/2, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 145/8, 146, 182, 183, 193/3, 194/1, 194/2, 196, 197, 199/10, 200, 201, 203, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 206/1, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210, 211, 213/2, 214, 215/5, 215/7, 215/8, 216, 217, 219, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, ,237, 238, 239, 240, 241, 243/2, 244/2, 244/3, 263, 269/3, 269/5, 269/7, 272, 273/2, 273/3, 273/7, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282/2, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297, 298, 299/4, 299/5, 299/8, 300/1, 300/2, 300/3, 338, 341/2, 341/8, 341/12, 341/15, 341/16, 341/18, 341/19, 341/22, 341/23, 341/28, 341/29, 341/30, 341/32, 380, 381, 382, 408, 409/2, 410, 411, 413, 422, 423/1, 424, 439/1, 439/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/3, 444/6, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/10, 448/11, 448/12, 448/13, 449/1, 449/2, 449/3, 450/3, 450/5, 454, 455, 470, 471, 487/2, 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 491, 493/1, 493/2, 494/1, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500, 501/2, 503, 504, 505/1, 506/1, 506/2, 508/2, 509, 512/3, 512/4, 539, 543, 544, 545, 547/1, 647/5, 549, 562, 563, 564, 565, 572, 599 oraz Piskornia gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 95/2, 96, 97, 119  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej    Zgłoszenie skuteczne z dn. 27.11.2016 r.  
WBA.6743.631.2016  07.11.2016 r.   Michał Kucharczyk dz. 64/7 Kozłówka, gm. Gzy   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie   skuteczne dnia           07.12.2016 r.  
WBA.6743.634.2016  07.11.2016 r.  ENERGA-OPERATOR S.A. 3/5, 3/11, 3/14, 3/12 Brodowo Wity, gm. Winnica budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV)    umorzenie postępowania   
    WBA.6740.638.2016 15.11.2016 r. Tomasz Gajowniczek, Renata Klicka - Gajowniczek  dz. 100/9 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne dnia 15.12.201 r.  
WBA.6740.639.2016 16.11.2016 r.     Mariya Bodnar dz. 147/17, 147/20, 147/20 Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 16.12.2016 r.  
WBA.6743.642.2016  17.11.2016 r. Grzegorz Czeczko dz. 105/11 Pogorzelec, gm. Pokrzywnica  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dn. 17.12.2016 r.  
WBA.6743.645.2016 17.11.2016r  Energa-Operator S. A.  dz. 3/2, 3/11, 3/5, 3/14, 3/12 Brodowo Wity, gm. Winnica                  budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV)   zgłoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r.  
  WBA.6743.650.2016 18.11.2016 r.    ENERGA Operator S.A, dz. nr ewid. 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 62/7, 75 Pułtusk obr. 12  budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn  z głoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r.  
WBA.6743.651.2016  18.11.2016 r.  Energa Operator S.A  dz. 61, 161/3, 161/9, 161/11 Trzepowo, gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nN  0,4kV ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne z dn. 18.12.2016 r.  
WBA.6743.658.2016  23.11.2016 r. Energa Operator S.A.   dz. nr ewid. 7 obręb Gaj, dz. nr ewid. 258, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/1, 299/1, 300 obręb Gaj, gm. Świercze  przebudowa linii napowietrznej SN, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz  linii napowietrznej nN   Zgłoszenie skuteczne z dn. 23.12.2016 r.  
WBA.6743.660.2016  24.11.2016 r.  Energa Operator S.A.  dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 w miejscowości Jeżewo gmina Pułtusk  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN    Sprzeciw zgłoszenia  
WBA.6743.668.2016    28.11.2016 r.   Energa Operator  S.A. Kleszewo gm. Pułtusk  dz. nr ewid. 230/1, 230/2  budowa linii kablowej 0,4 kV    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.695.2016  02.12.2016 r.    Andrzej Derewecki Pogorzelec gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 205/25 budynek mieszkalny jednorodzinny  Umorzenie postępowania   
  WBA.6743.698.2016 05.12.2016 r.  Gmina Świercze    Świercze gmina Świercze dz. nr ewid. 24/9, 24/11, 149/9, 67/2, 84, 83/6, 83/21, 83/22, 67/4 budowa kanalizacji sanitarnej    Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.705.2016   13.12.2016r.   Energa Operator  S.A.   dz. nr ewid. 86/3, 87/1 obręb 24 miasta Pułtusk    przebudowa linii energetycznej nN      
WBA.6743.707.2016  14.12.2016 r.  Danuta Pieńkowska    Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/11 rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego     Umorzenie postępowania  
WBA.6743.712.2016 21.12.2016 r.  Gmina Świercze  .     Świercze gmina Świercze dz. nr ewid. 24/9, 24/11, 149/9, 67/2, 84, 83/6, 83/21, 83/22, 67/4 sieć kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne         z dn. 21.01.2017 r.  
WBA.6743.722.2016  28.12.2016 r.  Energa - Operator  S.A  Lipa gm. Pułtusk, dz. nr ewid. 104, 122/3, 122/4  budowa linii kablowej nN    Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.01.2017 r.  
WBA.6743.1.1.2017  05.01.2017 r.  Energa - Operator  S.A    Moszyn gm. Pułtusk dz. nr ewid. 4/38  budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 26.01.2017 r.  
   WBA.6743.1.2.2017 20.01.2017 r.  Hubert Kordys Milena Kordys  dz. 33/11 ul. Szkolna w miejscowości Świercze  nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   inwestorzy wycofali zgłoszenie 31.01.2017 r.  
                                           WBA.6743.1.3.2017                        30.01.2017 r. Sławomir Rykaczewski  dz. 249 w miejscowości Świercze, gm. Świercze budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 20.02.2017 r.  
WBA.6743.1.4.2017  31.01.2017 r.      Jacek Zadura dz. 22/2, 22/9 obręb 19 miasta Pułtusk, dz. 59/4, 39/1 obręb 23 miasta Pułtusk  budowa sieci wodociągowej       zgłoszenie skuteczne z dniem 21.02.2017r.   
WBA.6743.1.5.2017 01.02.2017 r.  Emilia i Jacek Jackiewicz  dz. 35/2  Cieńsza, gm. Zatory   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     zgłoszenie skuteczne z dniem 22.02.2017r.   
WBA.6743.1.6.2017  06.02.2017 r.  Marcin Lesiński dz. 366/1 Grabówiec, gm. Pułtusk      budowa budynku mieszkalnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 27.02.2017r.   
WBA.6743.1.7.2017    08.02.2017r. Milena Figurska-Wróblewska    dz. 126/2
Lipa
gm. Pułtusk
  budowa budynku mieszkalnego    Zgłoszenie skuteczne z dniem 01.03.2017r.   
WBA.6743.8.2017   09.02.2017                Katarzyna Komorowska               dz. 6
Gnaty Szczerbaki
gm. Winnica
budowa budynku mieszkalnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.03.2017r.   
  WBA.6743.1.9.2017  16.02.2017     Tomasz Rosiński dz. 121/4 Mystkówiec Kalinówka, gm. Zatory    budowa budynku mieszkalnego        zgłoszenie skuteczne z dniem 09.03.2017r.   
WBA.6743.1.10.2017    07.03.2017r.  Leszek Szymański   dz. 461/1
Borsuki Kolonia gm. Zatory  
budowa budynku mieszkalnego      umorzenie postępowania   
 WBA.6743.1.11.2017 14.03.2017 r.  Paweł Ciskowski  dz. 50 Zaborze, gm. Pokrzywnica  przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 04.04.2017 r.  
                            WBA.6743.1.12.2017                        20.03.2017 r.                             Energa Operator S.A                               dz. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 Jeżewo, gm. Pułtusk budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi oraz przebudowa linii nn 0,4kV                                                                                                                       decyzja sprzeciw nr 25/2017  
WBA.6743.1.13.2017  31.03.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6 Kleszewo, gm. Pultusk                                       budowa linii kablowej nn 0,4 kV                               zgłoszenie skuteczne z dniem 21.04.2017 r.  
 W BA.6743.1.14.2017 07.04.2017 r.    Hubert i Milena Kordys dz. 33/11 ul. Szkolna, Świercze  rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z głoszenie skuteczne z dniem 02.05.2017 r  
WBA. 6743.1.15.2017  10.04.2017     Paweł Stolc dz. 107/19 Pogorzelec,  gm. Pokrzywnica  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.05.2017 r  
WBA.6743.1.16.2017  25.04.2017 r. Marek Popielarski dz. 208 Chmielewo, gm. Swiercze     budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie 28.04.2017r.  
WBA.6743.1.17.2017  04.05.2017 r.  Energa Operator S.A dz. 63/7 obr/ 19 miasta Pułtusk  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej zgłoszenie skuteczne z dniem 24.05.2017 r.  
                                WBA.6740.1.18.2017          02.05.2017 r.          Wioletta Rączkowska   dz. 53, Klukowo, gm. Świercze  nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinneo  zgłoszenie skuteczne z dniem 25.05.2017 r.  
WBA.6743.1.19.2017  09.05.2017r. Gmina Obryte  dz. 32/1, 94, 235, 226, 1/7, Rozdziały; dz. 126, 127, 181, 123, 119 Rowy; dz. 83, 5/15 Sokołowo Włościańskie  budowa sieci wodociagowej  zgłoszenie skuteczne z dniem 31.05.2017r.  
WBA.6743.1.20.2017  11.05.2017  Energa Operator S.A  dz. 8, 9/10, 9/13, 12/1 Lipniki Nowe; 122 Moszyn, gm. Pułtusk  budowa sieci elektroenergetycznej zgłoszenie skuteczne z dniem 02.06.2017 r.  
WBA.6743.1.21.2017 17.05.2017  Energa Operator S.A  dz. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 Jeżewo, gm. Pułtusk  budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 08.06.2017 r.  
WBA.6743.1.22.2017 22.05.2017  Iwona Czarnecka  dz. 198/12, 198/17, 198/18 obręb 10 miasta Pułtusk  rozbudowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne z dniem 16.06.2017 r.  
 WBA.6743.1.23.2017 02.06.2017     Ewa Zadrożna dz. 40 Nowe Borza, gm. Gzy  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.06.2017 r.  
WBA.6743.1.25.2017  6.06.2017 Barbara Soliwoda dz.179 Gródek Nowy, gm. Obryte  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne z dniem 28.06.2017 r.  
WBA.6743.1.26.2017  09.06.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 99/8, 99/22, 99/23, 107, 118/7
w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk
Budowa linii napowietrznej nN 
z przyłączem kablowym 
 zgłoszenie skuteczne z dniem 01.07.2017 r.  
WBA.6743.1.27.2017 20.06. 2017 r. Energa Operator S.A  dz. 147/19, 147/20, 147/22,147/24  Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i domu letniskowego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.07.2017 r.  
 WBA.6743.1.28.2017 20.06.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 obręb 23 miasta Pultusk oraz dz. 1, 25/2, 26/10 obręb 24 miasta Pułtusk  budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV inwestor wycofał wniosek 04.07.2017 r.  
WBA.6743.1.29.2017 04.07.2017 r.  Energa Operator S.A    dz. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 obręb 23 miasta Pultusk oraz dz.  25/2, 26/10 obręb 24 miasta Pułtusk   budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV     zgłoszenie skuteczne z dniem 25.07.2017 r  
WBA.6743.1.30.2017   05.07.2017 Energa Operator S.A dz. 297, 244/2, 146, 439/1 al. fatimska, Pułtusk   budowa elektrenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne z dniem 27.07.2017 r.  
WBA.6743.1.31.2017  07.07.2017 r.    Paweł i Renata Szymańscy dz. 55 Trzciniec, gm. Pułtusk  rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu i wymianą pokrycia dachowego    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.07.2017 r.  
WBA.6743.1.32.2017  12.07.2017 r.  Energa Operator S.A Oddział w Płocku  dz. 56/6, 56/1, 56/8, 56/4 w miejscowości Moszyn, gm. Pułtusk  budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 03.08.2017 r.  
WBA.6743.1.33.2017 12.07.2017 r.  Energa Operator S.A  w Oddział w Płocku  dz. 49, 32/7 w miejscowości Płocochowo, gm. Pułtusk  budowa elektroenergetycznej linii kablowej ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 03.08.2017 r.  
WBA.6743.1.34.2017  13.07.2017 r.  Energa Operator S.A Oddział w Płocku dz. 214/5, 215/3, 180, 184, 214/3, 213 Pobyłkowo Duże, gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn     zgłoszenie skuteczne z dniem 04.08.2017 r.  
WBA.6743.1.35.2017 17.07.2017  Renata Zabłocka  dz. 165/39 Gzowo gm. Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofano zgłoszenie dnia 21.07.2017 r.   
WBA.6743.1.36.2017 25.07.2017 r.  Wioletta i Daniel Mateusiak  dz. 223/10 Burlaki, gm. Zatory  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    wycofano zgłoszenie dnia 31.07.2017 r.  
  WBA.6743.1.37.2017 18.08.2017  Marcin Kowalski  dz.332/1 Zatory, gm. Zatory    budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   wycofano zgłoszenie dnia 28.08.2017 r.  
  WBA.6743.1.38.2017 05..09.2017 r.  Michał Barszcz    dz. 76 Pniewo, gm. Zatory przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    wycofano zgłoszenie dnia 10.09.2017 r.  
WBA.6743.1.39.2017  07.09.2017 r.  Gmina Winnica    128/9 obręb 36 w miejscowości Winnica, gm. Winnica budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.09.2017 r.  
WBA.6743.1.40.2017  07.09.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 105/8, 105/9, 105/11 w miejscowości Sulkowo, gm. Świercze  budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi     zgłoszenie skuteczne z dniem 28.09.2017 r.  
WBA.6743.1.41.2017  12.09.2017 r.  Michał Barszcz  dz. 76 
ul. Pułtuska, Pniewo, gm. Zatory 
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2017 r.   
WBA.6743.1.42.2017    26.09.2017 r. Energa Operator S.A    dz. 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/14, 187/15,190/1, 194/2 Klukówek, gm. Świercze   budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania obiektów zlokalizowanych w m. Klukówek   zgłoszenie skuteczne z dniem 18.10.2017 r.  
  WBA.6743.1.43.2017 02.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 38/73, 37 Wólka Zaleska, gm. Pokrzywnica  budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym nn do zasilania dz. nr 38/73 w m. Wólka Zaleska, gm. Pokrzywnica  zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.    
WBA.6743.1.44.2017  02.10.2017 r.  Ryszard Kostruski  dz. 446 Gnojno, gm. Pułtusk    budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.45.2017  03.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 125/5, 125/4, 125/3, 124/5, 122, 121, 79, 123, 91, 90, 89, 124/6, 124/4, 88, 87, 86, 112, 85, 110, 109, 101, 102, 108, 51, 52, 50 Kleszewo, gm. Pułtusk    Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, wymiana słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Kleszewo   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.46.2017  03.10.2017 r.  Gmina Świercze  dz. 100/16, 100/15, 100/13, 100/12 Świerkowo, gm. Świercze   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Świerkowo   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.47.2017    11.10.2017 r.   Mirosław Klusek dz. 185/1 Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy    Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.11.2017 r.  
WBA.6743.1.48.2017  11.10.2017 r.  Energa Operator S.A    dz. 59, 60,208 Dzbanice, dz. 26 Świeszewo, dz. 33/2, 49/1 Gzowo, gm. Pokrzywnica Budowa linii kablowej nn ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.11.2017 r.  
WBA.6743.1.49.2017  19/10.2017 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku    dz. nr ewid. 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/5 obręb 24 miasta Pułtusk Budowa sieci wodociągowej     zgłoszenie skuteczne z dniem 08.11.2017 r.  
  WBA.6740.1.50.2017 26.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. nr ewid. 62/2, 62/13 w miejscowości Świercze, gm. Świercze  Budowa linii napowietrznej nN i przyłącza kablowego nN ze złączem kablowo - pomiarowym     zgłoszenie skuteczne z dniem 14.11.2017 r .  
WBA.6743.1.51,2017    06.11.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 225/5, 225/6, 225/11, 225/13, 225/12, 225/9 Gzowo, gm. Pokrzywnica  Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym nn do zasialnia dz. 225/5, 225/6 Gzowo, gm. Pokrzywnica    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.11.2017 r.  
WBA.6743.1.52.2017 10.11.2017 r.  Agnieszka Górecka    dz. 36/8 Mieszki Leśniki, gm. Winnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 01.12.2017 r.  
  WBA.6743.1.53.2017 10.11.2017 r  PGE Dystrybucja S.A  dz. 10/13, 35, 46/9 w miejscowości Kępiaste, gm. Pokrzywnica  Budowa sieci elektroenergetycznej nn  zgłoszenie skuteczne z dniem 01.12.2017 r.   
WBA.6743.1.54.2017    22.11.2017 r. Gmina Pułtusk  dz. 255, 89/3 Chmielewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego    zgłoszenie skuteczne z dniem13.12.2017 r.  
WBA.6743.1.55.2017  23.11.2017  Gmina Pułtusk    dz. 104, 90/3, 90/10 Lipa, gm. Pułtusk Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego      zgłoszenie skuteczne z dniem 14.12.2017 r.  
WBA.6743.1.56.2017  29.11.2017  Marcin
Koczara 
dz. 80/3 Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica    Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 20.12.2017 r .  
WBA.6743.1.57.2017  01.12.2017 r.    Energa Operator S.A dz. 130/10, 130/11, 130/17 Moszyn gm. Pułtusk  Budowa linii kablowe nn ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 22.12.2017 r .  
  WBA.6743.1.58.2017 05.12.2017 r.    Energa - Operator S.A dz. 73/22, 73/25, 73/13, 102, 78/3 Klukówek, gm. Świercze  Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV    zgłoszenie skuteczne z dniem 27.12.2017 r .  
  WBA.6743.1.59.2017 14.12.2017 r.    Energa Operator S.A dz. 149, 147/23 Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica    Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne z dniem 05.01.2018 r.  
  WBA.6743.1.60.2017 28.12.2017 r.  Jerzy Kucharczyk    dz. 46 Rozdziały gm. Obryte Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 18.01.2018 r.  
WBA.6743.1.61.2017     28.12.2017 r.  Artur Bednarek Marta Janiszewska-Bednarek  dz. 12/6 Lipniki Nowe gm. Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      wycofano zgłoszenie dnia 03.01.2018 r.   
WBA.6743.2.2.2018    05.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 32/17 Płocochowo, gm. Pułtusk  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ze złączem kablowym nn   zgłoszenie skuteczne z dniem 26.01.2018 r.   
WBA.6743.2.3.2018    09.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 239/3, 239/12, 239/13 Strzegocin, gm. Świercze  Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi niskiego napięcia do zasilania budynków na działkach nr ewid. 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/9, 239/10, 239/11,239/12,w miejscowości Strzegocin gm. Świercze    zgłoszenie skuteczne z dniem 30.01.2018 r.  
  WBA.6743.2.5.2018   16.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 533/29, 533/32, 533/33, 533/37, obr.0006 Grabówiec, gm. Pułtusk  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania obiektów zlokalizowanych w m. Grabówiec, gm. Pułtusk    zgłoszenie skuteczne z dniem 08.03.2018 r.  
  WBA.6743.2.6.2018   01.03.2018 r.   Energa Oświetlenie Sp. z o. o.   dz.68/15, 68/16 w miejscowości Moszyn, gm. Pułtusk Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia w miejscowości Moszyn    zgłoszenie skuteczne z dniem 22.03.2018 r.  
WBA.6743.2.7.2018     02.03.2018 r.     Kucharska -Rara Joanna    dz.45, 46/9 obręb 28 miasta Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     zgłoszenie skuteczne z dniem 27.03.2018 r.  
 WBA.6743.2.8.2018 02.03.2018   Mariusz Kordowski dz.157/1, 157/2 Pułtusk, gm. Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.03.2018 r.  
WBA.6743.2.9.2018 07.03.2018 r.  Energa - Operator S.A   dz. 3/1, 4/7 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica  Linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania w energię elektryczną     zgłoszenie skuteczne z dniem 28.03.2018 r.  
 WBA.6743.2.10.2018 12.03.2018   Energa Operator S.A  dz. 44/4, 45/5, 45/6, 48/3, 52/2, 51/6, 16/3, 16/9, 17/2, 16/1, 24, 45/4, 30, 48/4, 51/3, 51/5, 52//1 Brodowo, gm. Świercze   Posadowienie nowych słupów energetycznych typu E-10,5 i E-12 na których zamontowane będą przewpdy izolowane linii napowietrznej nN-0,4kV typu AsXSn. Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV typu 4xAL25 wraz z demontażem słupów energetycznych typu ŻN. Skablowanie przęsła krzyżującego się z linią SN.  decyzja sprzeciw z dnia 13.04.2018  
 WBA.6743.2.11.2018 12.03.2018    Energa Operator S.A   dz. 13/1, 44/1, 44/3, 44/4, 45/5, 45/6, 46/2, 48/3, 47/2, 51/6, 16/1, 24, 45/4, 30, 48/4 Brodowo, gm. Świercze  Posadowienie nowych słupów energetycznych typu E-10,5 i E-12, na których zamontowane będą przewody izolowane linii napowietrznej nN-0,4kV typu 4xAL25 wraz z demontażem słupów energetycznych typu ŻN. Skablowanie krzyżującego się z linią SN.  decyzja sprzeciw z dnia 13.04.2018  
WBA.6743.2.13.2018 10.04.2018   Energa Operator S.A dz. 29/2, 28/1, 29/3, 28/2, 30/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 24/2, 22/2, 23, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 16/7, 16/8, 16/2, 16/9, 17/6, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67/1, 20/1, 19, 32/1, 63, 16/6, 16/5, 6/4, 16/10 Gzowo, 36, 37 Dzbanice, 31, 30/3, 128, 14/7, 32, 33 Strzyże   modernizacja sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji S2-1094 Gzowo, gmina Pokrzywnica, polegająca na przebudowie, budowie, rozbiórce sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV  umorzenie postępowania 16.05.2018  
WBA.6743.2.14.2018 25.04.2018  Energa Operator S.A   193/2, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/21, 193/22, 193/27, 193/32, 193/36  Chmielewo, gm. Świercze Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi niskiego napiecia   zgłoszenie skuteczne z dniem 16.05.2018  
 WBA.6743.2.15.2018 09.05.2018 r.  Energa Operator S.A  dz. 73/13, 73/37, 73/24, 73/36, 73/34, 73/32, 73/20, 73/18, 73/30, 73/29, 73/27, Klukówek, gm. Świercze  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV   zgłoszenie skuteczne z dniem 22.06.2018  
 WBA.6743.2.16.2018 10.05.2018   Energa Operator S.A  dz. przebudowa: 14/2, 20/1, 29/2, 30/2, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 63, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67/1 Gzowo; budowa: 14/2, 14/5, 16/7, 16/10, 16/9, 17/6, 16/8, 16/2, 29/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 19, 23, 22/2, 24/2, 24/1 Gzowo; rozbiórka: 14/2, 14/3, 14/4, 14/7, 14/5, 16/7, 16/6, 16/5, 16/9, 17/6, 16/4, 16/2, 20/1, 29/2, 30/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1 19, 23, 22/2, 24/2, 24/1 Gzowo, dz. 37, 36 Dzbanice,, dz. 30/3, 128, 31, 33, 32 Strzyże modernizacja sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV zasilanej ze stacji S2-1094 Gzowo polegająca na przebudowie, budowie i rozbiórce  umorzenie postępowania z dniem 16.05.2018 r.  
 WBA.6743.2.17.2018  07.05.2018  Enega Operator S.A  przebudowa: 17/2, 20/1, 29/2, 30/2, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 63, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67, 1 Gzowo, rozbiórka: 30/3, 128, 31, 33, 32,Strzyże, dz. 14/2, 14/3, 14/4, 14/7, 14/5, 16/7, 16/6, 16/5, 16/9, 17/6, 16/4, 16/2, 20/1, 29/2, 30/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, Gzowo, 37, 36 Dzbanice  Przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci 0,4kV w m. Gzowo, gm. Pokrzywnica   umorzenie postępowania z dnia 16.05.2018 r.  
 WBA.6743.18.2018  14.05.2018 Energa Operator S.A   dz. 14/2, 14/5, 16/7, 16/10, 16/9, 17/6, 16/8, 16/2, 20/1, 28/1, 29/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 19, 23, 22/2, 24/2, 48/1, 43/9 Gzowo, dz. 37, 36 Dzbanice, dz. 30/3, 128, 31, 33 Strzyże  Modernizacja sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV zasialnej ze stacji S2-1094 Gzowo, gm. Pokrzywnica polegajaca na budowie, przebudowie, rozbiórce sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 05.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.19.2018 15.05.2018  Energa Operator S.A  dz. 73/7, 73/6, 73/4 Jeżewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym nn do zasilania dz. nr ewid. 73/4 w m. Jeżewo, gm. Pułtusk   zgłoszenie skuteczne z dniem 06.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.20.2018 23.05.2018   Energa Operator S.A  dz. 81/10, 81/11, 82/5, 83/5, 83/6, 84/1, 84/2, 85/2, 85/16, 85/34, 85/33, 86/1, 87/1, 88/19, ul. Jana Pawła II w m. Pułtusk Budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn   zgłoszenie skuteczne z dniem 13.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.21.2018 28.05.2018  Wanda Pietruszczak  dz. 98/1 Kozłówka, gm. Gzy  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2018 r.  
  WBA.6743.2.22.2018  18.06.2018 Energa Operator S.A  16/3, 16/9, 17/2, 44/4, 45/5, 45/6, 46/2, 47/2, 48/3 Brodowo, gm. Świercze  Budowa nowej linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.23.2018 18.06.2018  Enarga Operator S.A  dz. 13/1, 24, 44/1, 44/3, 44/4, 45/5, 45/6, 45/4, 16/1, 16/3, 16/9, 17/2, 48/3, 48/4, 30, 51/3, 51/5, 52/1, 52/2, 51/6 Brodowo, gm. Świercze   Przebudowa linii elektroenergetycznej nn-0,4kV   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.24.2018  21.06.2018 Gmina Pokrzywnica   dz. 199/5, 199/10 Pokrzywnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami   Zgłoszenie skuteczne z dniem 12.07.2018 r.   
 WBA.6743.2.25.2018  19.06.2018   Energa Operator S.A dz. 16, 158/21, 174/1Strzegocin, gm. Świercze  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem   zgłoszenie skuteczne z dniem 10.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.27.2018 25.06.2018   Krzysztof Kosiorek  dz.83/1 Górka Powielińska, gm. Winnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 16.07.2018 r.  
  WBA.6743.2.28.2018 09.08.2018    Energa Operator S.A  dz. 283/5, 283/4 Kleszewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi NN do zasilania dz. nr ewid. 283/9 w m. Kleszewo  zgłoszenie skuteczne z dniam 30.08.2018 r.  
 WBA.6743.2.29.2018 17.08.2018  Energa Operator S.A  dz. 10/1, 10/16 obręb 29 m. Pułtusk, dz. 112/1, 240, 111/5, 112/6 obręb 29 m. Pułtusk  Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi w miejscowości Pułtusk ul. Cyprysowa i ul. Graniczna    zgłoszenie skuteczne z dniem 07.09.2018  
 .6743.2.30.2018 05.09.2018   Jolanta Szczęsna   dz. nr 495 Stawinoga gmina Zatory  Budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego   umorzenie postępowania z dnia 07.09.2018 r.  
 WBA.6743.2.31.2018 07.09.2018  Eugeniusz Krawczyk  dz. 111/1 Gotardy, gm. Gzy   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofanie zgłoszenia w dniu 24.09.2018  
 WBA.6743.2.32.2018 10.09.2018  Eliza i Marcin Wiśniewscy  dz. 258/25 Zambski Kościelne, gm. Obryte  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.10.2018  
WBA.6743.2.33.2018  11.09.2018  Energa Operator S.A  dz.198/10, 198/12, 198/17 ul. Zielona Dróżka w m. Pułtusk  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.10.2018 r.  
 WBA.6743.2.34.2018  24.09.2018  Energa Operator S.A dz. 18.19.21, 22, 23, 31, 32, 33, 34/1 Górki Baćki, gm. Winnica   rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV   zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.11.2018 r.
 
 WBA.6743.2.35.2018 24.09.2018  Energa Operator S.A   dz. 20/2, 22/1, 43, 45, 46, 47, 48/3, 51/1, Górki Witowice, gm. Winnica rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV     zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.36.2018 02.10.2018 Gmina Świercze dz. 101/3, 105/7, 105/10, 105/11, 118 w miejscowości Sulkowo, gm. Świercze Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 23.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.37.2018 04.10.2018 Energa Operator S.A dz. 85/2, 124, 74/10 Lipniki Nowe, gm. Pułtusk Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne
z dniem 25.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.38.2018 09.10.2018 r. Gmina Świercze dz. 15, 55, 189/5, 189/4, 189/3, 189/1, 214, 193/3, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/47, 193/46, 193/45, 193/42, 193/41, 193/40, 193/37, 193/36, 193/33, 193/32, 193/31, 193/28, 193/27, 193/26, 193/23, 193/22, 1933/21, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14 w miejscowości Chmielewo, gm. Świercze Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 30.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.39.2018 23.10.2018 r. Energa Operator S.A dz. 51 w miejscowości Bielany, dz. 20/1, 57, 59/1, 8/2, 8/33, 60/1, 9/1, 10/1, 64/1, 11/1, 17/2, 29, 30/2, 30/1, 17/5, 46, 47/1, 47/3, 48, 32/1, 33, 53/1, 54/2, 54/3, 56 w miejscowości Gnaty Wieśniany, dz. 77, 78, 79/3, 130/1, 76 w miejscowości Gnaty Lewiski, gm. Winnica Wymiana stanowiska słupowego w linii SN. Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Rozbudowa linii napowitrznej, budowla linii kablowej nN 0,4 kV.   zgłoszenie skuteczne
z dniem 13.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.40.2018 25.10.2018 r. Energa Operator S.A dz. 30/4, 30/3, 28/2, 27/2, 22/2, 22/5, 22/6 ul. Zalewowa w Pułtusku Demontaż linii napowietrznej nN, wymiana stanowiska słupowego, wymiana linii kablowej nN ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 15.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.41.2018 02.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 55/3, 55/4, 56, 57/2, 57/5, 58, 60, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 83/1, 89, 90, 91, 92, 93/2 w miejscowości Grochy Serwatki, gm. Gzy Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowa i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV   zgłoszenie skuteczne
z dniem 23.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.42.2018 09.11.2018 r. Energa Oświetlenie
 S.A
  dz. 30/4, 30/3, 28/2, 27/2, 22/2, 22/5, 22/6 ul. Zalewowa w Pułtusku Demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa linii kablowej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 30.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.43.2018 21.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11, 50/4 w miejscowości Sulnikowo, gm. Gzy Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowa i budowa linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 12.12.2018 r.
 
WBA.6743.2.44.2018 22.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 226/10 w miejscowości Klukówek, gm. Świercze Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych nn   zgłoszenie skuteczne
z dniem 13.12.2018 r.
 
WBA.6743.2.45.2018 17.12.2018 r. Energa Operator S.A dz. 125/10, 124, 125/2
w miejscowości Karniewek, gm. Pokrzywnica
Budowa linii kablowej ze złączem kablowo pomiarowym nN   zgłoszenie skuteczne
z dniem 08.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.1.2019 03.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 340/1, 341/1, 342/1, 342/4, 342/5, 342/7, 449, 450 Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica Budowa elektroenergtycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 24.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.2.2019 03.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 2 ul. Słoneczna w Pułtusku Budowa sieci elektroenergetycznej   wycofanie zgłoszenia
w dniu 24.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.3.2019 18.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 233, 75/6, 75/13, 75/14, 75/15, 75/8, 75/9, 75/12, 75/10 w miejscowości Gzowo, gm. Pokrzywnica. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   zgłoszenie skuteczne
z dniem 08.02.2019 r.
 
WBA.6743.1.4.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A dz.8/2, 8/3, 9, 10, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 w miejscowości Budy Zbroszki, gm. Winnica przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po nowej trasie zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.5.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/4, 25, 37, 38 w miejscowości Budy Zbroszki gm. Winnica,

dz. nr 50/2 w miejscowości Zbroszki gm. Winnica

przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po nowej trasie  zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.6.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15 w miejscowości Budy Zbroszki gm. Winnica

dz. 78, 79, 80, 89/2, 91/2, 92/2, 95, 132, 133, 147/16, 310, 314/2, 319w miejscowości Winniczka g. Winnica

przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV po nowej trasie  zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.7.2019 07.02.2019 r. Agnieszka Pawlak dz. 400 w miejscowości Borsuki Kolonia gm. Zatory Budowa budynku gospodarczego

 umorzenie postępowania z dnia 11.02.2019r.

 
WBA.6743.1.8.2019 13.02.2019 r. Anna Karkowska dz. 30/2
w miejscowości Gzy
rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcją gospodarczą na funkcję mieszkalną  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.9.2019 25.02.2019 Energa Operator S.A dz. 288/47, 288/50, 288/22, 288/24, 288/71, 288/74, 288/26, 288/28, 288/59, 288/3, 288/30, 288/32, 288/36, 288/38, 288/37, 288/33, 288/34, 290/2, 290/3, 290/4 w miejscowości Bruliny gm. Świercze budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV  zgłoszenie skuteczne 19.03.2019 r.  
WBA.6743.1.10.2019

11.03.2019

Energa Operator S.A

dz. 59, 60, 61, 62,63,64,65,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,146

Bielany gm. Winnica

przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV. Rozbudowa linii napowietrznej nN 0,4kV zgłoszenie skuteczne z dniem 02.04.2019 r.  
WBA.6743.1.11.2019 14.03.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 95/7, 95/6, 95/5, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1

Klukowo gm. Świercze

budowa linii kablowej nN 0,4Kv ze złączem kablowym  zgłoszenie skuteczne 05.04.2019 r.  
WBA.6743.1.12.2019 błędnie nadano numer          
WBA.6743.1.13.2019 20.03.2019 Energa Operator S.A

dz. nr 94/3, 94/4, 109, 157

Powielin, gm. Winnica

budowa linii napowietrzno-kablowej nN 0,4Kv ze złączem kablowym  zgłoszenie skuteczne 11.04.2019 r.  
WBA.6743.1.14.2019 02.04.2019 Energa Operator S.A

dz. nr 39/3, 39/5, 39/8, 39/9

obręb 24 m. Pułtusk

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV dal zasilania budynków mieszkalnych  zgłoszenie skuteczne 24.04.2019 r.  
WBA.6743.1.15.2019 12.04.2019 r. Energa Operator S.A

dz. nr 70/1, 70/10, 70/11, 70/13, 70/15, 70/17

Pobyłkowo Małe gm. Pułtusk

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasalania kompleksu działek w miejscowości Pobyłkowo Małe    zgłoszenie skuteczne z dniem 04.05.2019 r.  
WBA.6743.1.16.2019 17.04.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 215/7, 215/13, 215/10, 215/22, 214/25, 214/27, 214/26, 217/7, 211/7, 212/3 obręb 10 Miasta Pułtusk budowa oświetlenia ulicznego poniżej 1 kV w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Aleja Solidarności, Maczka, Andersa, Kutrzeby, Hallera i Rydza Śmigłego w miejscowości Pułtusk gm. Pułtusk"   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.05.2019 r.  
WBA.6743.1.17.2019 17.04.2019 r. Gmina Świercze dz nr ewid. 24/3, 24/2, 6/2, 28/3, 22/41, 22/37 Świeszewko gm. Świercze Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV Przebudowa przyłączy kablowych NN wraz ze złączami kablowymi NN  zgłoszenie skuteczne z dniem 09.05.2019 r.  
WBA.6743.1.18.2019 19.04.2019 r. Adam Kurpiewski dz nr ewid. 27/1 miejscowość Białe Błoto gmina Winnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 11.05.2019 r.  
WBA.6743.1.19.2019 29.04.2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku   dz. nr ewid. 50/3 obręb 20 miasta Pułtusk budowa linii kablowej oświetlenia boiska treningowego wraz z masztami oświetleniowymi w Pułtusku gm. Pułtusk   zgłoszenie skuteczne z dniem 21.05.2019 r.  
WBA.6743.1.20.2019 14.05.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/31, 17/47 obręb 29 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi z demontażem istniejącego słupa do zasilania obiektu  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.21.2019 16.05.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 50, 101/7, 106,  107/3 Pawłówek gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym do zasilania obiektu na dz. nr ewid. 107/3  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.22.2019 21.05.2019 Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/31, 17/47 obręb 29 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 12.06.2019 r.  
WBA.6743.1.23.2019 17.05.2019r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 118/5, 118/6, 118/7,120, 125/12, 125/19, 125/20 w m. Grabówiec gm. Pułtusk budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi  zgłoszenie skuteczne 08.06.2019r.  
WBA.6743.1.24.2019 03.06.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 17/11, 17/25, 17/38, 17/52 obr. 29 m. Pułtusk budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  zgłoszenie skuteczne 25.06.2019 r.  
WBA.6743.1.25.2019 03.06.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 124, 143/17, 143/10, 143/11 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo pomiarowymi  zgłoszenie skuteczne 25.06.2019 r.  
WBA.6743.1.26.2019 24.06.2019 r. Energa Operator S.A.

dz. nr ewid. 43/1, 48, 48, 89, 103/2, 105, 106/4 w m. Skorosze gm. Winnica

dz. nr ewid. 1,2,3,4,5 w m. Kamionna gm. Winnica

 

przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV w m. Skorosze gm. Świercze oraz Kamionna

 postanowienie
o uzupełnienie dokumentów

 

zgłoszenie skuteczne 24.08.2019 r.

 

 

 

WBA.6743.1.27.2019 27.06.2019 r. PSG Sp.zo.o

dz. nr ewid. 6,8/2 obręb 27 m. Pułtusk,

dz. nr ewid. 107,92/11,/5,93/1,115/1,89/2,91/18,85/2,86/1,86/2,

89/8,91/27,116/6,93/4,96,117/3,93/3,93/2,92/4,92/3,89/3,91/28,92/2,89/6,92/10,111/4,109,116/9,

92/12,115/2,91/29,93/14,91/24,110,91/21,115/5,92/13 w m. Grabówiec gm. Pułtusk

budowa sieci gazowej z budową przyłączy gazu o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż. 0,5 MPa  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.29.2019 27.06.2019 r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 211/7,212/3,214/26,214/27,214/25,212/5,215/22,213/2,215/10,215/13

214/17,217/7,218/6,219/6,220/14,214/20,217/10,218/9,219/9,220/2,221/2,222/4,215/16,214/23,217/13,218/12,

219/12,220/5,221/7,222/7

obręb 10 miasta Pułtusk

budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.28.2019 27.06.2019 r. Energa-Operator dz. nr ewid. 93/10,107,116/6 w m. Grabówiec gm. Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu na dz. nr ewid. 116/4 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.29.2019 24.07.2019r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 347/1 Bartodzieje gm. Obryte

dz. nr ewid. 43,54,2408/7,2408/8,3321,2389/2,3104/3,3104/2,3323,57,2380/4,2380/6,2375/2,2374/2,2373/2,3086/2,3038/2 obręb 22 miasta Pułtusk

dz. nr ewid. 629/3,629/1 obręb 29 miasta Pułtusk

sieć kanalizacji deszczowej    
WBA.6743.1.31.2019 26.07.2019r Energa Operator Sp. S.A. z siedzibą w Gdańsku

dz. nr ewid. 19/2, 19/4, 20/2, 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27, 37/1, 38, 39/1, 42/1, 45/2 Kęsy Wypychy gmina Gzy

dz. nr ewid. 10/2, 13, 14, 19 Tąsewy gmina Gzy

przebudowa stacji transformatorowej Sn/NN oraz przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV w miejscowości Kęsy Wypychy gm. Gzy  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.32.2019 13.08.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 64/2, 67/2, 69/2, 62/2, 68/1 obręb 13 miasta Pułtusk budowa sieci kanalizacji deszczowej  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.33.2019 20.08.2019r. Energa Operator dz. nr ewid. 131/1, 137, 136 w miejscowości Trzciniec gm. Pułtusk budowa linii kablowej niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 11.09.2019 r.  
WBA.6743.1.34.2019 22.08.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27 obręb Kęsy Wypychy gm. Gzy oraz dz. nr ewid. 13, 19 obręb Tąsewy gm. Gzy przebudowa stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z wymianą przyłączy w miejscowości Kęsy Wypychy gm. gzy  zgłoszenie skuteczne 13.09.2019.r  
WBA.6743.1.35.2019 29.08.2019 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 86/6, 176, 284 w m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica budowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne 04.12.2019 r  
WBA.6743.1.36.2019 29.08.2019 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 19/36 w miejscowości Golądkowo gm. Winnica budowa sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 07.11.2019 r.  
WBA.6743.1.37.2019 29.08.2019 r. Energa - Operator S.A. dz. nr ewid. 75/22, 75/15, 67/1 obręb 23 miasta Pułtusk budowa linii kablowej nN ze złączem  kablowym  zgłoszenie skuteczne 20.09.2019 r.  
WBA.6743.1.39.2019 09.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 194/6, 194/5, 194/4, 168/13, 159/5, 158, 158, 157/5, 157/6, 157/2 obręb 28 m. Pułtusk budowa sieci kablowej nN-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 01.11.2019 r.  
WBA.6743.1.40.2019 10.09.2019 r. Przemysław Musiński dz. nr ewid. 158/1 w m. Płocochowo g. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.41.2019 11.09.2019 Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 39/42 obręb 23 miasta Pułtusk budowa linii kablowej nN 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 03.10.2019 r.  
WBA.6743.1.42.2019 12.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 135 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 04.10.2019 r.  
WBA.6743.1.43.2019 13.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 545/20, 545/9 w m. Gnojno gm. Pułtusk linia kablowa niskiego napięcia    
WBA.6743.1.44.2019 17.09.2017 r. Energa - Operator S.A dz. nr 239/13, 214, 242/2, 243, 256/1, 257/1w m. Strzegocin gm. Świercze przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 09.10.2019r.  
WBA.6743.1.45.2019 17.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr 211, 210/4, 210/2w m. Strzegocin gm. Winnica budowa energoelektronicznej linii kablowej niskiego napięcia    
WBA.6743.1.46.2019 01.10.2019 r. Energa - Operator S.A

dz. nr 132, 127/2, 126 w m. Wyrzyki gm. Świercze

dz. nr ewid. 35/82, 35/1, 34, 33/1, 32/2 w m. Godacze gm. Świercze

budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV i kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 23.10.2019 r.  
WBA.6743.1.47.2019 03.10.2019r. Gmina Świercze

dz. nr 164, 163/1, 162/6, 161/8, 161/10, 166/13 Klukówek gm. Świercze

dz. nr ewid. 35 Bruliny gm. Świercze

sieć wodociągowa

 zgłoszenie skuteczne 25.10.2019 

 
WBA.6743.1.48.2019 09.10.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 5, 4/2, 4/9 Wyrzyki gm. Świercze budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn  zgłoszenie skuteczne 31.10.2019 r.  
WBA.6743.1.49.2019 10.10.2019 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 198/12, 198/17 obręb 10 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
(do 0,5 MPa)
 zgłoszenie skuteczne 01.11.2019r.  
WBA.6743.1.50.2019 11.10.2019 r. Mażenna Musińska dz. nr ewid. 158/1 Płocochowo gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne 02.11.2019 r.  
WBA.6743.1.51.2019 21.10.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 118/6, 118/5, 120, 125/19 Grabówiec gm. Pułtusk sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 12.11.2019 r.  
WBA.6743.1.52.2019 29.10.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/21, 17/27 Klukówek gm. Świercze linia kablowa SN, słupowa stacja transformatorowa SN/nN oraz linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN  zgłoszenie skuteczne 20.11.2019 r.  
WBA.6743.1.53.2019 13.11.2019r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 303/2, 297, 281/5 budowa sieci gazowej  zgłoszenie skuteczne 05.12.2019r.  
WBA.6743.1.54.2019 03.12.2019r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 125/3 Winnca gm. Winnica

dz. nr ewid. 55/2, 55/19, 55/22, 55/26 Zbroszki gm. Winnica

budowa sieci gazowej zgłoszenie skuteczne 01.02.,2020r.  
WBA.6743.1.55.2019 09.12.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 523, 536, 668, 669, 670/6 w miejscowości Grabówiec gm. Pułtusk budowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne 31.12.2019 r.  
WBA.6743.1.56.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku dz. nr ewid. 27,38,40,43/1,44,46,47/1,47/2,47/3,49,52,92,93,94,95,108,126,127,128/1,128/2,129,130,132,133,147 w miejscowości Bielany gm. Winnica budowa linii napowietrznej nN, przebudowa linii napowietrznej nN, przebudowa stacji transformatorowej SN/ nN oraz rozbiórka linii napowietrznej nN  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020 r.  
WBA.6743.1.57.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku dz. nr ewid. 28,29,30/1,30/2,108 w miejscowości Bielany gm. Winnica budowa linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN, przebudowa linii napowietrznej nN oraz rozbiórka linii napowietrznej  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.58.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S. A. dz. nr ewid. 6, 7/1, 7/2 obręb 27 miasta Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.59.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 168/13, 207/2, 208/5, 208/6, 214, 215/1, 215/2, 218/3 obręb 28 miasta Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.60.2019 30.12.2019 r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 351/3,370/2,371/2,374/2,375/2,379/3,380/3,381/3,385/3 obręb 10 miasta Pułtusk

dz. nr ewid. 85/4,85/5,82,69,91 obręb 14 miasta Pułtusk

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 15.01.2020 r.  
WBA.6743.1.1.2020 15.01.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 15/1, 15/3, 15/4, 15/7, 33/27 w m. Świercze, gm. Świercze elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV  Zgłoszenie skuteczne 06.03.2020 r.  
WBA.6743.1.2.2020 16.01.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. nr ewid. 54, 2373/2, 3086/2, 3086/1 obr. 22 miasta Pułtusk wolnostojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m   ²   zgłoszenie skuteczne 07.02.2020 r.  
WBA.6743.1.3.2020 24.01.2020r . PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 287 obręb 10 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej  zgłoszenie skuteczne 15.02.2020 r.  
WBA.6743.1.4.2020 11.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 226/10, 235 w m. Klukówek, gm. Świercze wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m ²   Zgłoszenie skuteczne 08.04.2020 r.  
WBA.6743.1.5.2020 11.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 137/2, 135/2, 129/1, 124/1 w m. Wyrzyki, gm. Świercze budowa napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  Zgłoszenie skuteczne 04.03.2020 r.  
WBA.6743.1.6.2020 12.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 1476/6, 1476/8, 1476/12, 1478/2 obr. 20 miasta Pułtusk budowa linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi  Zgłoszenie skuteczne 05.03.2020 r.  
WBA.6743.1.7.2020 14.02.2020 r Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 127/6, 127/10, 127/11, 127/12 w m. Gotardy, gm. Gzy budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 07.03.2020 r.  
WBA.6743.1.8.2020 20.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 1, 26/1, 26/2, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15 obr. 4 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 13.03.2020 r.  
WBA.6743.1.9.2020 20.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz.nr ewid. 74/10, 74/11, 74/8 m. Lipniki Nowe, gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 13.03.2020 r.  
WBA.6743.1.10.2020 MYLNIE NADANO NUMER          
WBA.6743.1.11.2020 10.03.2020 Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 50, 101/7, 106, 107/3 w m. Pawłówek, gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym  Umorzenie postępowania na wniosek inwestora z dnia 26.03.2020 r.  
WBA.6743.1.12.2020 12.03.2020 Anna Gozdera dz. nr ewid. 105/13 w miejscowości Pogorzelec gmina Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Umorzenie postępowania na wniosek inwestora z dnia 24.03.2020 r.  
WBA.6743.1.13.2020 18.03.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 178/13, 178/14, 178/1, 175, 171/11 w m. Strzegocin, gm. Świercze elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym  Zgłoszenie skuteczne 09.04.2020 r.  
WBA.6743.1.14.2020 01.04.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 192/7, 192/12, 192/13 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowo pomiarowymi Zgłoszenie skuteczne 04.05.2020 r.  
WBA.6743.1.15.2020 MYLNIE NADANO NUMER          
WBA.6743.1.16.2020 06.04.2020 r. Energa Operator S.A dz. 74, 288/18, 288/20, 288/22, 288/39, 288/40, 288/41, 288/42, 288/43, 288/44, 288/45, 288/46, 288/49, 288/68, 288/69, 288/72, 288/73 w m. Bruliny, gm. Świercze sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi Zgłoszenie skuteczne 22.05.2020 r.  
WBA.6743.1.17.2020 17.04.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. 88/1, 89/33, 89/16, 89/34, 5/15 obr. 26 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5MPa zgłoszenie skuteczne09.04.2020 r.   
WBA.6743.1.18.2020 17.04.2020 r. Energa Operator S.A. dz. 50, 101/7, 106, 107/3 w m. Pawłówek, gm. Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne 09.04.2020r.  
WBA.6743.1.19.2020 20.04.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 117/1, 117/2, 118/1, 119/1, 119/3, 119/4, 125/2, 129/2 w m. Wyrzyki gm. Pułtusk elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 12.05.2020r.   
WBA.6743.1.20.2020 27.04.2020 r. Katarzyna i Adam Skorupscy dz.92/3 w m. Godacze, gm. Świercze budynek gospodarczy wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.21.2020 05.05.2020 r. Energa Operator S.A. dz.197/11, 214, 185/13 w m. Winnica, gm. Winnica Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV zgłoszenie skuteczne 27.05.2020 r.  
WBA.6743.1.22.2020 08.05.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 39/1 obręb 23 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 30.05.2020 r.  
WBA.6743.1.23.2020 08.05.2020 r.  PSG Sp. zolo 

dz. nr ewid. 5/4 obręb 27 miasta Pułtusk

sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 30.05.2020 r.  
WBA.6743.1.24.2020 14.05.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. 56 obr. 38, dz. 115, 117, 81/2 obr. 29, dz. 24/3 obr. 14 gm. Winnica sieć gazowa średniego ciśnienia Zgłoszenie skuteczne 05.06.2020 r.  
WBA.6743.1.25.2020 19.05.21020r. PSG Sp. zo.o. dz. nr ewid. 525 obręb 29 m. Pułtusk, dz. nr ewid. 388/2 obręb 28 m. Pułtusk śreć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 10.06.2020 r.  
WBA.6743.1.26.2020 20.05.2020r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 35/2, 35/11 obręb 9 miasta Pułtusk linia kablowa 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 11.06.2020 r.   
WBA.6743.1.27.2020 25.05.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 61, 35/11 obreb 9 miasat Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 16.06.2020 r.  
WBA.6743.1.28.2020 25.05.2020r. Mardom Pro Sp. z o.o. dz nr eiwd. 31/1, 13/3, 23 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk  sieć kanalizacyjna wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.29.2020 12.06.2020 r. PSG Sp. zo.o. dz. nr ewid. 186/10, 185/8 obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 04.07.2020 r.  
WBA.6743.1.30.2020 15.06.2020r. Marcin Pisarek dz. nr ewid. 38 w m. Wyrzyki gm. Świercze rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.31.2020 18.06.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 67/7, 90/1, 91, 93/20, 97, 94/17, 94/15, 94/12, 94/13, 94/9, 94/11, 94/10, 71, 90/7 Szygówek gm. Pułtusk sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 10.07.2020 r.  
WBA.6743.1.32.2020 24.06.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 52, 54, 55/8, 55/11 w m. Boby gm. Pułtusk  budowa stanowiska słupowego w linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej  zgłoszenie skuteczne 16.07.2020 r.  
WBA.67473.1.33.2020 01.07.2020r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 146, 167/1, 185 obręb 14 miaat Pułtusk  budowa linii oświetlenia ulicznego zgłoszenie skuteczne 23.07.2020 r.   
WBA.6743.1.34.2020 02.07.2020r.  PSG Sp. z o. o dz. nr ewid. 121/8, 179/2 w m. Winnica gm. Winnica  sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 24.07.2020 r.   
WBA.6743.1.35.2020 13.07.2020r. Enera Operator S.A. dz. nr ewid. 166/13, 161/8, 162/6, 162/7, 162/5, 252/2 w m. Klukówek gm. Świercze linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 04.08.2020r.  
WBA.6743.1.36.2020 16.07.2020r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 24, 44 obręb 20 miasta Pułtusk  budowa linii oświetlenia ulicznego  zgłoszenie skuteczne 07.08.2020 r.   
WBA.6743.1.37.2020 28.07.2020r. PSG Sp. zo.o 

dz. nr ewid. 3/1, 2/3, 2/11 obręb 29 miasta Pułtusk, 

dz. nr ewid. 108/5, 240 obręb 28 miasta Pułtusk 

sieć  gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 19.08.2020 r.  
WBA.6743.1.38.2020 29.07.2020r. Eliza Gajewska dz. nr ewid. 55/7 Budy Obrębskie gm. Pokrzywnica  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 20.08.2020 r.  
WBA.6743.1.39.2020 30.07.2020r.  Energa Opeator S.A dz. nr ewid. 7, 38/4, 38/8 w m. Płocochowo gm. Pułtusk  linia kablowa nN - 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 21.08.2020 r.  
WBA.6743.1.40.2020 13.08.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 221/17,220/14,219/6, 218/6, 217/7,218/5,219/5 obręb10 gm. Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.  
WBA.6743.1.41.2020 13.08.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 1,25,24/2 obręb 28 gm.Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.  
WBA.6743.1.42.2020 17.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 5/14, 5/1, 4/1, 3/8, 2/11, 2/3, 2/2, 1/9, 1/8 obręb 29 miasta Pułtusk  sieć elektroenergetyczna   wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.43.2020 21.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 61, 84/1, 350 w m. Dzierżenin gm. Pokrzywnica sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 12.09.2020 r.   
WBA.6743.1.44.2020 25.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 8, 9/2, 13, 17/4, 19, 32/2 Górki Baćki gm. Winnica  linia kablowa niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 16.09.2020 r.   
WBA.6743.1.45.2020 31.08.2020 r. Energa-Operator S.S dz. nr ewid. 52/13, 62, 66 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica  linia kablowa niskiego napięcia zgłoszenie skuteczne 22.09.2020 r.   
WBA.6743.1.46.2020 04.09.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 379  obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 26.09.2020 r.   
WBA.6743.1.47.2020 07.09.2020 r. Energa-Operator  dz. nr ewid. 185/19, 185/15, 185/20 w m. Winnica gm. Winnica  sieć wodociągowa decyzja sprzeciw   
WBA.6743.1.48.2020 09.09.2020 r. PSG Sp.zo.o.

dz. nr ewid. 132, 66, 29 w m. Winnica gm. Winnica 

dz. nr ewid. 335/1, 334/5 w m. Rębkowo gm.Winnica

sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.   
WBA.6743.1.49.2020 16.09.2020 r. Energa - Operator dz. nr ewid. 104, 86/4, 86/3 w m. Lipa gm. Pułtusk linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 08.10.2020 r.  
WBA.6743.1.50.2020 23.09.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 5/14, 5/1,4/1,3/8,2/11,2/3,2/14,1/169,1/14 obręb 29 miasta Pułtusk  linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 15.10.2020 r.  
WBA.6743.1.51.2020 24.09.2020 r. Gmina Świercze dz. nr ewid. 162/6,162/5,166/13,166/14,166/2,169/1,175/1,179,178/1,187/2 Klukówek gm. Świercze  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 16.10.2020 r.   
WBA.6743.1.52.2020 24.09.2020 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 185/13, 193/12 w m. Winnica gm. Winnica  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 16.10.2020 r.   
WBA.6743.1.54.2020 25.09.2020 r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 106/2,106/3,107/2,107/6,108/2,108/5,108/9,109/6,109/19,109/21,110/5,112/1,154/10,240,241/1,388/2 obręb 28 miasta Pułtusk 

dz. nr ewid. 5/13,5/14,10/1,13/2,14/1,15/1,16/1,17/21,17/61,629/3 obręb 29 miasta Pułtusk

linia kablowa oświetlenia ulicznego nN 0,4kV zgłoszenie skuteczne 17.10.2020 r.   
WBA.6743.1.53.2020 28.09.2020r. Marcin Kieżel dz.3/7 obręb 18 miasta Pułtusk instalowanie podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. zgłoszenie skuteczne 20.10.2020 r.   
WBA.6743.1.55.2020 13.10.2020 r.  PSG Sp. zo.o  dz. 214,213/1,208/6,208/5,209/2,248/1,300,301,320 obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 04.11.2020 r.  
WBA.6743.1.56.2020 12.10.2020 Ewelina i Paweł Kowalczyk dz.19/8 obręb Golądkowo gmina Winnica budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan o pojemności V=2,7mz przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.57.2020 21.10.2020 Gmina Pułtusk

dz. 68 obręb 12 miasta Pułtusk

dz. 1/2, 1/8, 1/7 obręb 18 miasta Pułtusk

rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne 11.11.2020r.  
WBA.6743.1.58.2020 22.10.2020 Energa Operator S.A dz. 61, 84/1, 350 w m. Dzierżenin gm. Pokrzywnica sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 13.11.2020 r.   
WBA.6743.1.59.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 135/6, 135/1, 135/5, 388/2 w m. Grabówiec, gm. Pułtusk sieć gazowa    
WBA.6743.1.60.2020     BŁEDNIE NADANY NUMER      
WBA.6743.1.61.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 49/18, 22/2, 22/9 obr. 18 miasta Pułtusk siec gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.62.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 43 obr. 22 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.63.2020

29.10.2020 

Cezary Iwona Rzepniccy dz. 89/19, 89/20 obr. 20 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 20.11.2020r.  
WBA.6743.1.64.2020 28.10.2020 Aleksandra Adamska dz. 89/25 obr. 26 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
  Zgłoszenie skuteczne 21.11.2020r.
 
WBA.6743.1.65.2020 02.11.2020 r. Gmina Winnica dz.185/13 obr. 36 gm. Winnica sieć wodociągowa 
  Zgłoszenie skuteczne 24.11.2020r.
 
WBA.6743.1.66.2020 27.11.2020 r.  Energa-Operator S.A dz.509/2 Grabówiec gm. Pułtusk linia kablowa 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 18.12.2020 r.  
WBA.6743.1.68.2020 02.12.2020 r PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 3316 obręb 22 m. Pułtusk

 sieć gazowa średniego ciśnienia

zgłoszenie skuteczne 24.12.2020 r.  
WBA.6743.1.69.2020 02.12.2020 r.  PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 198/17 obreb 10 m. Pułtusk   sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 24.12.2020 r.  
WBA.6743.1.70.2020 11.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/11 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 02.01.2021 r.  
WBA.6743.1.71.2020 15.12.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 133/12, 133/17, 133/11 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 06.01.2021r.  
WBA.6743.1.72.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 293 obr. 28 gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.73.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 197/3 w miejscowości Dzierżenin gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.74.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 68/2, 68/4 w miejscowości Kępiaste gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.75.2020  22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 74/2 w miejscowości Budy Pobyłkowskie, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.76.2020 17.12.2020 r. Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 154/10, 154/27, 219/8, 241/1 obr. 28 m. Pułtusk

dz. nr ewid. 17/21 obr. 29 m. Pułtusk 

sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 24.02.2021r.  
WBA.6743.1.77.2020 18.12.2020 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/5,17/6,17/4,17/7,17/12 Górki Baćki gm. Winnica siec wodociągowa zgłoszenie skuteczne 09.01.2020 r.   
WBA.6743.1.78.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 78/2 w m. Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.79.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid.100 w m. Koziegłowy, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.80.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 163/1 w m. Łosewo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.81.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 136/1 w m. Pogorzelec, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.82.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 40/2 w m. Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.83.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 444/3 obr. 28 gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743,1,84,2020 .23.12.2020 r. Grzegorz Kinel dz. nr ewid. 60/6 w m. Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica  budowa dwóch budynków jednorodzinnych wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.85.2020 30.12.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. nr ewid. 58/9, 91 obr. 13 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5MPa zgłoszenie skuteczne 21.01.2021 r.   
WBA.6743.1.86.2020 29.12.2020 r Jolanta Oryszewska dz. nr ewid. 109 w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk podziemny odcinek instalacji gazowej z rur PE i wewnętrzna instalacja w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wycofanie  
WBA.6743.1.87.2020 31.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 38, 39/1 w m. Pomocnia, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.88.2020 31.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 123 w miejscowości Trzepowo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.89.2020 31.12.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 185/19, 185/15, 185/20 w m. Winnica gm.Winnica sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.1.2021 05.01.2021 r. Izabela Spólnicka dz. nr ewid.17/67 w m. Klukówek gm. Świercze budynek mieszkalny jednorodzinny  wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.2.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 145/1 Obręb, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r.  
WBA.6743.1.3.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 114 w m. Łubienica, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.4.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 116 w m. Piskornia, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.5.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 163/34 w m. Gz,owo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.6.2021 14.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 205 w m. Dzbanice gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.7.2021 14.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 85/1 Trzepowo gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.8.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 269/7 w m. Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.9.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 269/5 w m. Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.10.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 59 w m. Pobyłkowo Duże, gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 05.02.2021 r  
WBA.6743.1.11.2021 15.01.2021 r.  PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 1/2, 40/1, 67/6, 31/1, 65/80, 62/1, 60/1, 57/1 obręb 12 i 16 miasta Pułtusk  sieć gazowa  zgłoszenie skuteczne 13.03.2021 r.   
WBA.6743.1.12.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 24/2 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7m, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.13.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 35 w m. Obręb gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7m, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.14.2021     BŁĘDNIE NADANY NUMER      
WBA.6743.15.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 131/1 w m. Obręb gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.16.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 166/10 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.17.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/30 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.18.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 105/9 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.19.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 7/3 w m. Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.20.2021 26.01.2021 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 18/8, 19 w m. Poniaty Wielkie gm. Winnica sieć elektroenergetyczna  Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.21.2021 26.01.2021 r. Iwona i Tadeusz Czarneccy  dz. nr ewid. 198/18 obreb 10 miasta Pułtusk sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.22.2021 25.01.2021 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 15, 19/1, 19/2, 23, 26, 32, 36, 40/1, 46, 47/2, 49, 79, 86, 172 w m. Mieszki-Kuligi, gm. Winnica Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04kV, budowa i przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu ( rozbiórce) istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym Zgłoszenie skuteczne 16.02.2021 r.  
WBA.6743.1.23.2021 01.02.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. 120/30 w m. Gzowo, gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 23.02.2021 r.  
WBA.6743.1.24.2021 02.02.2021r. Gmina Pułtusk dz. 275 w m. Kacice, gm. Pułtusk; dz. 10/4 i 10/5 w m. Koziegłowy, gm. Pokrzywnica sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 24.02.2021 r.  
WBA.6743.1.25.2021 02.02.2021r. Gmina Pułtusk dz. 86, 124, 143/17, 143/10 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 24.02.2021r.  
WBA.6743.1.26.2021 08.02.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 461, 525 obr. 29 m. Pułtuska  sieć gazowa     
WBA.6743.1.27.2021 15.02.2021 r. Zbigniew, Agnieszka i Patryk Perguł dz. nr ewid. 87, 88/2 w m. Dębiny, gm. Zatory instalacja na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 4,85m3 Zgłoszenie skuteczne 09.03.2021 r.  
WBA.6743.1.28.2021 16.02.2021 r.  Violetta Borek dz. nr ewid. 177/2 w m. Przewodowo Parcele gm. Gzy instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 2750 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 10.03.2021r.  
WBA.6743.1.29.2021 16.02.2021 r.  Zbigniew i Krystyna Krwawnikowscy  dz.nr ewid. 201/12 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 10.03.2021 r.  
WBA.6743.1.30.2021 17.02.2021 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 152/4, 152/8, 153/8 obręb 28 miasta Pułtusku  budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.03.2021r.  
WBA.6743.1.31.2021 18.02.2021 r.  Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 208/5, 208/6, 218/3, 214 obręb 28 m. Pułtusk  sieć kanalizacyjna  zgłoszenie skuteczne 12.03.2021 r.  
WBA.6743.1.32.2021 18.02.2021 r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 165, 175, 183/2 obręb 10 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 30.045.2021r.   
WBA.6743.1.33.2021 22.02.2021 r. Dariusz Bąk dz. nr ewid. 889 w miejscowości Zatory gmnia Zatory budynek mieszkalny jednorodzinny inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.34.2021 24.02.2021r. Łukasz Grochowski dz.nr ewid. 69/8 obręb 12 miasta Pułtusk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i i wewnętrznej instalacji w budynku

zgłoszenie skuteczne z dniem 18.03.2021r.

 
WBA.6743.1.35.2021 25.02.2021r. PSG sp. z o.o. dz. nr ew. 187/4, 189/1, 168/13, 157/5, 158, 159/5, 159/4, 159/3, obręb nr 12 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne z dniem 19.03.2021r.  
WBA.6743.1.36.2021 26.02.2021r. Oksana i Iurii Dombrovskii dz. nr ewid. 444/7 w m. Pokrzywnica ul. Pułtuska 8 C instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 20.03.2021r.  
WBA.6743.1.37.2021 12.03.2021 r. Henryk i Róża Krasuccy dz. nr ewid. 115 obr. 10 miasta Pułtusk Nadbudowa budynku mieszkalnego wraz z przebudową więźby dachowej wycofanie zgłoszenia 17.03.2021 r.  
WBA.6743.1.38.2021 15.03.2021r. ENERGA OPERATOR SA dz. nr ewid.: 1/1, obręb Chmielewo oraz  90/4 i 77, obręb Kowalewice Nowe, gm. Świercze Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi zgłoszenie skuteczne z dniem 12.05.2021r.  
WBA.6743.1.39.2021 18.03.2021 Zdzisław Szczerba dz. nr ewid. 55/1, obręb Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym    
WBA.6743.1.40.2021 19.03.2021r. Katarzyna Kamińska-Skiba dz. nr ew. 44/2, obręb Moszyn, gmina Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=4850 l    
WBA.6743.1.42.2021 26.03.2021 Hanna i Janusz Przedpełscy dz. nr ew. 11/24, 11/5, obręb Kalinowo, gmina Obryte budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym letniskowym    
WBA.6743.1.43.2021 26.03.2021 ENERGA OPERATOR SA dz. nr ew. 91, 88, 89, 65, 59, obręb Mieszki Leśniki, gmina Winnica rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii napowietrznej wycofanie zgłoszenia przez inwestora  
błędnie nadany numer     

 

     
WBA.6743.1.45.2021 29.03.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz, nr ewid. 147/23, 149  w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica  przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.46.2021 29.03.2021 r.  Grzegorz Morawski  dz. nr ewid. 77 w m. Kozłowo gm. Gzy  naziemna instalacja zbiornikowa gazu płynnego V=4850 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.47.2021 29.03.2021 r  Grzegorz Morawski dz. nr ewid. 77 w m. Kozłowo gm. gzy  wewnętrzna instalacja gazowa z budynku mieszkalnym jednorodzinnym   zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.48.2021 02.04.2021 r. Tomasz i Agnieszka Oktaba dz. nr ewid. 539/27 obr. 25 gm. Zatory wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 24.04.2021 r.  
WBA.6743.1.49.2021 07.04.2021 r. Energa Operator S.A. dz. 193, 437,458/1,460 w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk linia kablowa nN 0,4kV ze złączami kablowymi zgłoszenie skuteczne 29.04.2021 r.  
WBA.6743.1.50.2021 12.04.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. 124, 104/3, 103, 55, 46, 34/1, 9/19, 9/16, 9/17, 9/3, 9/5, 9/15, 9/14, 10/1, 5/3, 1/29, 1/17, 1/22 obręb 14 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 04.05.2021 r.   
WBA.6743.1.51.2021 14.04.2021r. Edward Zaręba dz. nr ewid.151/7 w m. Prusinowice gm. Świercze wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.52.2021 14.04.2021r. Jolanta i Lech Redziccy dz. nr ewid. 246/8 w m. Zatory gm. Zatory  zbiornikowa instalacja na gaz płynny z poj. naziemnym zbiornikiem o poj. V= 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 27.05.2021  
WBA.6743.1.53.2021 19.04.2021r. Fundacja Dobro Wspólne dz. nr ewid. 3501 obr.22 obręb 22 miasta Pułtusk instalacja wewnętrzna gazu i instalacja technologiczna kotłowni gazowej segment "C"

postanowienie o uzupełnienie 

uzupełniono dokumenty 

zgłoszenie skuteczne  z dniem 10.06.2021r.

 
WBA.6743.1.54.2021 20.04.2021r. Irena Jaworska dz. nr ewid. 89/27 obr. 26 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.05.2021r.  
WBA.6743.1.55.2021 21.04.2021r. Jarosław Klepczyński dz. nr ewid. 74/12 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk instalacja zbiornikowa i wewnętrzna instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.56.2021 23.04.2021r. Agnieszka i Andrzej Borkowscy dz. nr ewid. 82/1 w m. Gładczyn Szlachecki gm. Zatory wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny dla potrzeb budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 17.05.2021r.  
WBA.6743.1.57.2021 26.04.2021r. Marzena Dąbrowa dz. nr ewid. 91 w m. Gładczyn gm. Zatory wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym zgłoszenie skuteczne z dniem 18.05.2021r.  
WBA.6743.1.58.2021 23.04.2021 r.  Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 161/2, 161/4, 161/5, 161/6, 159/4, 160, 161/8, 161/10, 166/2, 169/1 w m. Klukówek gm. Świercze s sieć elekroenrgetyczna nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne z dniem 15.05.2021 r.   
WBA.6743.1.59.2021 23.04.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 61 obręb 9 miasta Pułtusk  sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV    
WBA.6743.1.60.2021 29.04.2021r. Jakub Piotrowski dz.nr ewid. 538 obręb 29 m. Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 21.05.2021r.  
WBA.6743.1.61.2021 30.04.2021 Ewa Komorowska dz. 481 Grabówiec, gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny decyzja sprzeciw   
WBA.6743.1.62.2021 05.05.2021r. Michał Łukasz Szczubełek dz. nr ewid. 90/14 w m. Lipa gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.63.2021 05.05.2021 r. Energa-Operator dz. nr ewid. 289/6, 318, 505/1 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 28.05.2021 r.   
WBA.6743.1.64.2021 06.05.2021r. Tomasz Makowski dz. nr ewid. 47/5 w m. Winnica zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.65.2021 06.05.2021r. Grażyna Sieńkowska dz. nr ewid. 586 obr 29 miasta Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne z dniem 28.05.2021r.  
WBA.6743.1.66.2021 07.05.2021 r.  Piotr Budziszewski dz. nr ewid. 6 w m. Brodowo Bąboły gm. Winnica  instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.67.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator  dz. nr ewid. 140/1, 141/1, 154, 162/1, 142/1, 167/1, 170/1, 171/2 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.68.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator  dz. nr ewid. 195/5, 195/19, 195/21, 195/23, 195/20, 195/22, 195/41, 195/25, 195/26, 195/28, 195/31, 195/32, 195/39  w m. Niestępowo Włościańskie, dz. nr ewid. 52/11, 52/4, 66, 15 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica  rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.69.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator dz. nr ewid. 171/2, 172/6, 184, 187/2, 187/3, 192/7, 192/12, 192/13, 192/14, 192/6, 192/5, 193/1, 194/3, 194/2, 195/5, 195/17 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.70.2021 10.05.2021r. Edward Zaremba dz. nr ewid. 151/7 w m. Prusinowice gm. Świercze wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 01.06.2021r.  
WBA.6743.1.71.2021 12.05.2021r. Aneta i Konrad Zych dz. nr ewid. 282/3, 282/11, 282/10 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa 
z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny dla budynku mieszkalnego
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.72.2021 12.05.2021r. Piotr Karpiński dz. nr ewid. 377 obręb 28 miasta Pułtusk instalacja gazowa wewnętrzna
i zewnętrzna do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 03.06.2021r.  
WBA.6743.1.73.2021 13.05.2021r. Anna i Andrzej Koczara dz. nr ewid.110/1 w m. Topolnica gm. Zatory zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan zasilana ze zbiornika naziemnego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 04.06.2021r.  
WBA.6743.1.74.2021 13.05.2021r. Izabela Wóltańska dz. nr ewid. 513, 512/1 w m. Obryte gm. Obryte zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan zasilana ze zbiornika naziemnego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 04.06.2021r.  
WBA.6743.1.75.2021 13.05.2021r. Energa Operator S.A dz. nr 17/21, 19/46 w m. Klukówek gm. Świercze  sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 03.06.2021 r.   
WBA.6743.1.76.2021 18.05.2021 r. Barbara i Adam Sobiedamek  dz. nr ewid. 44/1 w m. Ołdaki gm. Gzy  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne z dniem 09.06.2021r.  
WBA.6743.1.77.2021 18.05.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 267/13, 267/22 w m. Winnica gm. Winnica  linia kablowa nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 09.06.2021 r.   
WBA.6743.1.78.2021 21.05.2021 r.  Włodzimierz Wawrzonkowski dz. nr ewid. 548 w m. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 12,06,2021 r.   
WBA.6743.1.79.2021 21.05.2021 r. Janusz Zaręba dz. nr ewid. 41/10 w m. Pobyłkowo małe gm. Pokrzywnica  siec wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 12.06.2021 r.   
WBA.6743.1.80.2021 24.05.2021 r. Albert Stefański  dz. nr 15/5 w m. Wólka Zaleska gm. Pokrzywnica budynek mieszkalny jednorodzinny inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.81.2021 27.05.2021r. Ewa Jarosik Krystyna Bystrek dz. nr 30 obr. 22 miasta Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.82.2021 27.05.2021r. Zofia Tomaszewski dz. nr 892/6 w m. Ponikiew gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku gospodarczym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l
zgłoszenie skuteczne z dniem 18.06.2021r.  
WBA.6743.1.83.2021 28.05.2021r. Marcin Karlik dz. nr 218/9 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym  zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2021r.  
WBA.6743.1.84.2021 28.05.2021r. Marcin Karlik dz. nr 218/9 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica naziemna instalacja gazu płynnego V=2700L do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2021r.  
WBA.6743.1.85.2021 28.05.2021r. Gabrielyan Anahit dz. nr 62/4 obręb 23 miasta Pułtusk instalacja gazowa  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.86.2021 31.05.2021r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 140/1, 141/1, 154, 162/1, 142/1, 167/1, 170/1, 171/2 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica  budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.  
WBA.6743.1.87.2021 31.05.2021 r. Energa-Operator S.A

dz. nr ewid. 195/5,195/19,195/21,195/23,195/20,195/22,195/41,195/25,195/26,195/28,195/31,195/32,195/39 w m. Niestępowow Włościańskie gm. Pokrzywnica 

dz. nr ewid. 52/11,52/4,66,15 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica

budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.   
WBA.6743.1.88.2021 31.05.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 171/2,172/6,184,187/2,187/3,192/7,192/12,192/13,192/14,192/6,192/5,193/1,194/3,194/2,195/5,195/17 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.  
WBA.6743.1.89.2021 02.06.2021r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 247,245/4,249/4,272,254/7,254/8,256/8,257/5,259/6,260/5,244 obręb 14 miasta Pułtusk  sieć kanalizacji sanitarnej  zgłoszenie skuteczne 24.06.2021r.  
WBA.6743.1.90.2021 02.06.2021r. Anna i Robert Krzesaj dz. nr ewid. 52/35, 52/36, obręb Ostrzeniewo, gmina Świercze budynek mieszkalny jednorodzinny Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.91.2021 07.06.2021r. Ewa Kulig dz. nr 14 Łady Krajęczyno gmina Gzy wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją zbiornikową
dla potrzeb budynku mieszkalnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 29.06.2021r.  
WBA.6743.1.92.2021 10.06.2021r. Zofia Kuczyńska dz. nr 102 obr. 23  Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 02.07.2021r.  
WBA.6743.1.93.2021 10.06.2021r. Maria Paratowska dz. nr 89 obr. 4 Pułtusk naziemna instalacja zbiornikowa gazu płynnego do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 02.07.2021r.  
WBA.6743.1.94.2021 11.06.2021 r. Energa -Operator S.A dz. nr ewid. 49/2, 50/1, 50/2, 51/3, 51/6 w m. Stpice gm. Świercze linia kablowa nn 0,4 kV    
WBA.6743.1.95.2021 14.06.2021 r.

Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 59,65,88,89,91 w m. Mieszki Leśniki gm. Winnica sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.96.2021 14.06.2021 r. Anna Gutowska dz. nr ewid. 22/34, 22/36  w m. Świeszewko gm. Świercze  rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
WBA.6743.1.97.2021 15.06.2021 JK Zawimex Development P.R.B. Krzysztof Zalewski dz. nr ewid. 664/1 w m. Grabówiec gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku sali bankietowej
z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
o poj. 6400l.
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.98.2021 16.06.2021 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 49/1, 50/1 obręb 22 m. Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.99.2021 17.06.2021r. Jan Kalinowski dz. nr ewid. 132 w m. Dębiny gm. Zatory instalacja zbiornikowa z podziemnym zbiornikiem o poj. 6400 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2021r.  
WBA.6743.1.100.2021 22.06.2021r. Barbara i Marian Soliwoda dz. nr ewid. 180/1, 18/5 we wsi Gródek gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.101.2021 05.07.2021r. Energa - Operator S.A. dz. nr ewid. 163/2, 165, 78,173/6, 173/7, 173/10 w m. Trzepowo gm. Pokrzywnica przebudowa linii napowietrznej nN po demontażu (rozbiórka) istniejącej linii napowietrznej nN wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi słupowymi, budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi Inwestor wycofał wniosek   
WBA.6743.1.102.2021 12.07.2021r. Sławomir Godlewski dz. nr ewid. 166/2 w m. Przemiarowo gm. Pułtusk podziemna instalacja gazowa
na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 4,85 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.103.2021 14.07.2021r. Marek Skorupski dz. nr ewid. 11, 47 w m. Gzy Wisnowa gm. Gzy wewnętrzna instalacja gazowa  wraz z instalacją zbiornikową LPG z naziemnym zbiornikiem
V= 2700 l dla potrzeb budynku mieszkalnym jednorodzinnym
zgłoszenie skuteczne z dniem 05.08.2021r.  
WBA.6743.1.104.2021 08.07.2021 r. Agnieszka i Krzysztof Durka dz. 20 obr. 25 gm. Zatory Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego    
WBA.6743.1.105.2021 21.07.2021 r.  Anna i Ryszard Karpińscy dz. nr ewid. 79 w m. Płocochowo gm. Pułtusk instalacja gazowa doi budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.08.2021r.  
WBA.6743.1.106.2021 21.07.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 244, 219/1 obręb 14 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.107.2021 22.07.2021r. Maria Paratowska dz. nr ewid. 89 obr. 4 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 13.08.2021r.  
WBA.6743.1.108.2021 27.07.2021 r. Sławomir Szymczak dz. nr ewid. 196 w m. Drwały gm. Zatory  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne 18.07.2021 r.   
WBA.6743.1.109.2021 26.07.2021 r. Ewa Staszewska dz. nr ewid. 23/34 w m. Świeszewo gm. Świercze   Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.110.2021 28.07.2021 r. Małgorzata Kowalczyk  dz.nr ewid. 249/4 w m. Ciółkowo Małe gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 19.08.2021 r.   
WBA.6743.1.111.2021 29.07.2021 r. Ewa i Emil Deuszkiewicz  dz. nr ewid. 108/2 w m. Gromin gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 20.08.2021 r.   
WBA.6743.1.112.2021 02.08.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 72, 73/7, 73/8 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk sieć elektroenergetyczna    
WBA.6743.1.113.2021 06.08.2021r. Agnieszka i Stanisław Łach dz. nr ewid. 710/1 w m. Obryte gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem  o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 28.08.2021r.  
WBA.6743.1.114.2021 09.08.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid.3/41 w m. Płocochowo gm. Pułtusk  linia kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne z dniem 31.08.2021 r.   
WBA.6743.1.115.2021 09.08.2021 r.  Adam Skrzydlak dz. nr ewid. 88/25, 88/5 obręb 23 m. Pułtusk  instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.116.2021 09.08.2021 r.  Barbara Wiśniewska  dz. nr ewid. 291/5 w m. Burlaki gm. Zatory budynek letniskowy inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.117.2021 16.08.2021 r. Mirosław Szajczyk dz. nr ewid. 185/13 obr. 28 miasto Pułtusk instalacja gazowa    
WBA.6743.1.118.2021 18,08.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o dz. nr ewid. 483, 484 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 09.09.2021 r.   
WBA.6743.1.119.2021 19.08.2021 r. Sabina Kmiołek dz. nr ewid. 148/2, 78, 173/6, 173/10 Trzepowo gm. Pokrzywnica  sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 10.09.2021 r.   
WBA.6743.1.120.2021 25.08.2021r. Emilia i Wincenty Bystrek dz. nr ewid. 3160 obręb 22 miasta Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 16.09.2021r.  
WBA.6743.1.121.2021 01.09.2021r. Marzena Włodarczyk dz. nr ewid. 157/2 w m. Ciółkowo Małe gm. Obryte instalacja zbiornikowa LPG
z naziemnym zbiornikiem V 4850 oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 23.09.2021 r.   
WBA.6743.1.122.2021 02.09.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. dz. nr ewid. 86/,7/14,4/2,4/15,4/24,4/26,4/25,4/22,4/21,4/37 obręb 12 miasta Pułtusk sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.123.2021  02.09.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o  dz. nr ewid. 70/11,70/12 obręb 16 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.124.2021 02.09.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o  dz. nr ewid. 53/37,55/23 obręb 12 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6740.1.125.2021 02.09.2021r. Danuta Sybilska dz. nr ewid. 259 w m. w Świercze wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l.
zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.126.2021 07.09.2021r. Adam Skrzydlak dz. nr ewid. 88/35, 88/34, 88/5  obr. 23 m. Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
WBA.6743.1.127.2021 08.09.2021 r. Marta Pawłowska dz. nr ewid. 144/12 w m. Ciólkowo małe gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny    
WBA.6743.1.128.2021 17.09.2021 r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 303/2, 297, 270, 233, 284 w m. Winnica gm. Winnica

dz. nr ewid. 145 w m. Domosław gm. Winnica

dz. nr ewid. 249, 244/4, 597, 244/3, 244/2, 439/1, 439/2 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica 

sieć gazowa średniego ciśnienia     
WBA.6743.1.129.2021 17.09.2021 r.  PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 24/2, 40, 21/3, 21/2, 12, 11, 108 w m. Golądkowo gm. Winnica

dz. nr ewid. 37 w m. Łępice gm. Pokrzywnica

dz. nr ewid. 1, 18 w m. Łachoń gm. Winnica 

dz. nr ewid. 29 w m. Kokoszka gm. Pułtusk

sieć gazowa średniego ciśnienia     
WBA.6743.1.130.2021 17.09.2021r. Anna i Dariusz Boruccy dz. nr ewid. 136/5 w m. Grabówiec gm. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.131.2021. 22.09.2021 r. Iwona i Artur Pacławscy dz. nr ewid. 169/8 obręb 17 miasta Pułtusk  instalacja gazowa     
WBA.6743.1.132.2021 23.09.2021 r. MOSiR w Pułtusku  dz. nr ewid. 50/13 obręb 20 miasta Pułtusk  linia kablowa oświetlenia skateparku w Pułtusku     
WBA.6743.133.2021 23.09.2021r. Krzysztof Sobczyński dz. nr ewid.33/9 w m. Świercze instalacja gazowa    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tyszkiewicz Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-15 08:37:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Tyszkiewicz Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-24 13:54:15
  • Liczba odsłon: 39424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8088267]

przewiń do góry