Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
1244 Przeprowadzenie okresowego przeglądu systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Wądolna Agnieszka 2024-03-09
1242 Opracowanie dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych Wądolna Agnieszka 2024-01-15
1238 Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Majewska Joanna 2024-01-04
1241 Dostawa tablic rejestracyjnych w 2024 roku Majewska Joanna 2024-01-04
1239 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych Wądolna Agnieszka 2023-12-27
1234 Prowadzenie punktu kasowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2024 roku Wądolna Agnieszka 2023-12-19
1236 Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu pułtuskiego Wądolna Agnieszka 2023-12-18
1235 Okresowy, półroczny przegląd systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 Wądolna Agnieszka 2023-12-07
1233 Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Powiecie Pułtuskim w formie samooceny z niezależną walidacją Wądolna Agnieszka 2023-11-21
1232 Opracowanie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" za lata 2021 - 2022 Stańczak Karolina 2023-11-13
1219 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gminy Pułtusk oraz miasta Pułtusk wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko Stańczak Karolina 2023-10-02
1224 Dostosowanie tablic informacyjnych do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami Majewska Joanna 2023-10-02
1226 Wykonanie 69 sztuk tabliczek z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokoi w kolorach kontrastowych oraz w alfabecie Braille'a Majewska Joanna 2023-10-02
1231 Montaż w pionowych ciągach komunikacyjnych dodatkowych barierek po jednej stronie biegu schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku Majewska Joanna 2023-10-02
1227 Wykonanie tyflomap Majewska Joanna 2023-10-02
1229 Oznaczenie miejsc postojowych - tablice oznakowane na słupku nieprzenośne trwale zamontowane w gruncie dla kobiet w ciąży, dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych Majewska Joanna 2023-10-02
1221 Wykonanie przeglądu okresowego kotła gazowego WOLF CGB 2-24 Wądolna Agnieszka 2023-07-19
1228 Okresowa roczna kontrola stanu technicznego tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3A Majewska Joanna 2023-07-19
1225 Oznakowanie schodów wewnętrznych poprzez zastosowanie taśmy w kontrastowych kolorach na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu Majewska Joanna 2023-07-19
1230 Montaż w pionowych ciągach komunikacyjnych dodatkowych barierek po jednej stronie biegu schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku Majewska Joanna 2023-07-19
1222 Wykonanie 69 sztuk tabliczek z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokoi w kolorach kontrastowych oraz w alfabecie Braille'a Majewska Joanna 2023-06-19
1223 Oznakowanie schodów wewnętrznych poprzez zastosowanie taśmy w kontrastowych kolorach na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu Majewska Joanna 2023-06-19
1220 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowego) w budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3A Majewska Joanna 2023-05-24
1214 Oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego Majewska Joanna 2023-05-12
1215 Doradztwo dotyczące prowadzenia działań na rzecz zapewnienia dostępności (ekspert) Majewska Joanna 2023-05-12
1216 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5a. Karpińska Jolanta 2023-05-12
1218 Zakup przewijaka dla niemowląt Majewska Joanna 2023-05-12
1217 Zakup przenośnej pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem Majewska Joanna 2023-05-12
1212 Dostawa tablic rejestracyjnych w 2023 roku Majewska Joanna 2023-01-17
1213 Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych Wądolna Agnieszka 2023-01-17
1211 Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Majewska Joanna 2022-12-22
1210 Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu pułtuskiego Wądolna Agnieszka 2022-12-22
1203 Dostawa, montaż i uruchomienie centralnego UPS w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Goleniewska Edyta 2022-12-08
1195 Wykonanie podsumowywującej tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 cm z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm Dąbkowska Paulina 2022-12-08
1193 Zakup tekstyliów, zastawy oraz pozostałego wyposażenia do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Goleniewska Edyta 2022-12-08
1194 Zakup gaśnic i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-12-08
1197 Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do obsługi resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Centra opiekuńczo-mieszkalne Dąbkowska Paulina 2022-12-08
1198 Zakup odkurzacza do wyposażenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-12-08
1200 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku Goleniewska Edyta 2022-12-08
1191 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Tocznabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko Majewska Joanna 2022-12-07
1199 Odbiór odpadów o kodzie 16 81 01* (odpady wskazujące właściwości niebezpieczne), z miejsca do tego nieprzeznaczonego Majewska Joanna 2022-12-07
1206 Prowadzenie punktu kasowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2023 roku Wądolna Agnieszka 2022-12-07
1201 Oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego Majewska Joanna 2022-11-22
1202 Okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5a Karpińska Jolanta 2022-11-22
1190 Okresowa roczna kontrola stanu technicznego tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3A Wądolna Agnieszka 2022-08-19
1188 Zakup szafy metalowej do wyposażenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-08-08
1189 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-08-08
1187 Wykonanie przeglądu okresowego kotła gazowego WOLF CGB 2-24 Majewska Joanna 2022-07-28
1186 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych Majewska Joanna 2022-07-28
1183 Zakup sprzętu RTV i AGD do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-05-05
1182 Oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego Majewska Joanna 2022-05-05
1184 Zakup szafy metalowej do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-05-05
1180 Zakup mebli wraz z montażem do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku Dąbkowska Paulina 2022-04-08
1177 Zakup mebli wraz z montażem do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku Dąbkowska Paulina 2022-03-25
1179 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5a Majewska Joanna 2022-03-25
1178 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów dodatkowych do wyposażenia Sali terapii ruchem w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-03-08
1173 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku Wądolna Agnieszka 2022-01-20
1175 Zapytanie na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2022 roku Wądolna Agnieszka 2022-01-20
1176 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu pułtuskiego Wądolna Agnieszka 2021-12-30
1174 Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w roku 2022 Majewska Joanna 2021-12-29
1172 Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych Wądolna Agnieszka 2021-12-29
1155 Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko?. Skarżyńska Ewa 2021-12-16
1168 Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 cm z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm. Dąbkowska Paulina 2021-12-16
1170 Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Karpińska Jolanta 2021-12-16
1171 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2022 rok Wądolna Agnieszka 2021-12-14
1169 Zabezpieczenie pod względem opieki medycznej przez ratownika medycznego zawodów sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wądolna Agnieszka 2021-10-28
1167 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica Goleniewska Edyta 2021-08-19
1166 Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie Goleniewska Edyta 2021-08-19
1162 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji. Goleniewska Edyta 2021-07-08
1160 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Kilanowska Sylwia 2021-07-08
1165 Oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego Majewska Joanna 2021-07-08
1163 Zapytanie ofertowe na okresową roczną kontrolę stanu technicznego tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku, przy ul. Nowy Rynek 3A Wądolna Agnieszka 2021-06-30
1164 Zapytanie ofertowe na konserwację systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Wądolna Agnieszka 2021-06-30
1157 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego - OR.2600.26.2021 Wądolna Agnieszka 2021-05-14
1159 Sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w tymczasowym budynku Poczekalni Autobusowej przy ul. Nowy Rynek 3A w Pułtusku Karpińska Jolanta 2021-05-14
1154 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5a. Majewska Joanna 2021-05-05
1139 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Skarżyńska Ewa 2021-02-04
1140 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych we wsi Tocznabiel gm. Obryte oraz w Pułtusk obręb 27. Bielińska Beata 2021-02-04
1144 Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych dla pieczy zastępczej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Zembrzycka Paulina 2021-02-04
1145 Zapytanie ofertowe- zabezpieczenie pod względem opieki medycznej przez ratownika medycznego zawodów sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku Czyżewska-Szymańska Joanna 2021-02-04
1152 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji audytora wewnętrznego Wądolna Agnieszka 2021-02-04
1153 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2021 rok Wądolna Agnieszka 2021-02-04
1146 Okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Karpińska Jolanta 2020-12-31
1150 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora ochorny danych osobowych Wądolna Agnieszka 2020-12-31
1151 Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2021 roku Wądolna Agnieszka 2020-12-31
1147 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w sprqwie dokonywania stwierdzenia zgonu i jego przyczyn Wądolna Agnieszka 2020-12-21
1148 Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych Wądolna Agnieszka 2020-12-21
1141 Zapytanie ofertowe na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Zembrzycka Paulina 2020-09-30
1142 Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Zembrzycka Paulina 2020-09-30
1138 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pn.: ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębów Lemany i Pniewo Kolonia gmina Zatory? Karpińska Jolanta 2020-09-22
1137 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi Lipniki Stare- Gromin Wądolna Agnieszka 2020-09-22
1136 Zapytanie ofertowe na wykonywanie na rzecz Powiatu Pułtuskiego obsługi kasowej Wądolna Agnieszka 2020-06-01
1135 Zapytanie ofertowe na okresową roczną kontrolę stanu technicznego tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku, przy ul. Nowy Rynek 3A Wądolna Agnieszka 2020-05-28
1134 Zapytanie ofertowe na konserwację systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Wądolna Agnieszka 2020-05-21
1133 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w tymczasowym budynku Poczekalni Autobusowej przy ul. Nowy Rynek 3A w Pułtusku Karpińska Jolanta 2020-05-07
1131 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotą budowlaną polegającą na przyłączeniu kanalizacji sanitarnej i przebudowie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtusk - OR.2600.32.2020 Wądolna Agnieszka 2020-03-31
1130 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego - OR.2600.26.2020 Wądolna Agnieszka 2020-02-28
1129 Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtusku - ul. Białowiejska 5 Karpińska Jolanta 2020-02-14
1128 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego Skarżyńska Ewa 2020-01-29
1126 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2020 roku - OR.2600.14.2020 Wądolna Agnieszka 2020-01-23
1125 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego - OR.2600.13.2020 Wądolna Agnieszka 2020-01-23
1123 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - OR.2600.7.2020 Wądolna Agnieszka 2020-01-09
1122 Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłączenia kanalizacji sanitarnej i przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtusk - OR.2600.3.2020 Wądolna Agnieszka 2020-01-03
1121 Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewodu uczniów i nauczycieli Wądolna Agnieszka 2019-12-13
1120 Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Pułtusku Wądolna Agnieszka 2019-12-11
1119 Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych Wądolna Agnieszka 2019-12-10
1117 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych Wądolna Agnieszka 2019-12-04
1116 Zapytanie ofertowe na realizację usługi transportu drogowego – przewozu na zawody rejonowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wądolna Agnieszka 2019-11-28
1115 Wykonanie usługi dot. przeprowadzenia zajęć przygotowawczych kulturowych i pedagogicznych dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na staż/szkolenie do Portugalii w ramach projektu pt. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" Karpińska Jolanta 2019-11-28
1114 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu pułtuskiego Wądolna Agnieszka 2019-11-25
1113 Wykonanie usługi dot. przeprowadzenia zajęć przygotowawczych z języka obcego w ramach projektu pt. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" Karpińska Jolanta 2019-11-14
1112 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Pułtusku obręb 10, oznaczonej jako działka nr 238/2 o pow. 0 0028 ha. Karpińska Jolanta 2019-10-31
1111 Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Karpińska Jolanta 2019-10-07
1110 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (bez drzewostanu) położonej w obrębie Bartodzieje, gm. Obryte – działka nr 2104/5 o pow. 0,3880 ha. Karpińska Jolanta 2019-09-25
1109 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1230 W „Osiek Aleksandrowo – Nowe Skaszewo” w miejscowości Borza Strumiany, gmina Gzy, oznaczonej jako działka numer ewid. 107 o pow. 0,40 ha, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) wraz ze wznowieniem/ustaleniem punktów i linii granicznych Karpińska Jolanta 2019-09-13
1108 Przeprowadzenie okresowej rocznej oraz pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Karpińska Jolanta 2019-09-11
1105 Zabezpieczenie pod względem opieki medycznej przez ratownika medycznego zawodów sportowych szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku - EZK.2600.1.2019 Wądolna Agnieszka 2019-09-09

[Liczba odsłon: 9865534]

przewiń do góry