Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2022r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (.docx)

Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych (.docx)

Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2022r.
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2022r./

Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2022 rok (.docx)

Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2022r.
w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)
Załącznik - Zasady organizacji miejsc pracy w okresie pandemii COVID-19
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2022r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/

Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2022r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2022r. (.docx)

Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2022r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (.docx)

Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2022r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (.docx)
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2023r. w sprawie  zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2022r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (.docx)

Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lutego 2022r.
w sprawie uzupełnienia obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 20 stycznia 2011) (.docx)

Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2022r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego)

Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2022r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (.docx)

Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku (.doc)
Załącznik - Regulamin pracy (.doc)
Załącznik Nr 1 - Ewidencja wyjść służbowych (.doc)
Załącznik Nr 2 - Ewidencja wyjść prywatnych (.doc)
Załącznik Nr 3 - Wniosek o odpracowanie wyjść prywatnych i spóźnień (.doc)
Załącznik Nr 4 - Wniosek - Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych (.doc)
Załącznik Nr 5 - Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe (.doc)
Załącznik Nr 6 - Wykaz prac zabronionych kobietom (.doc)
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie (.doc)
/zmiany: zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2022r./

/utraciło moc - aktualne: Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (.rtf)
Załącznik Nr 1 - Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (.rtf)
Załącznik - Formularz zgłoszenia (.rtf)
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pracownika (.rtf)

Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 marca 2022r.
w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w dniu 28 marca 2022 roku (.docx)

Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2022r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji zadań usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu pułtuskiego (.docx)

Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 marca 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2022r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (.docx)
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o dochodach (.doc)
Załącznik Nr 2 - Procentowe wskaźniki dopłat do świadczeń udzielonych z ZFŚS (.doc)
Załącznik Nr 3 - Tabela oprocentowania pożyczek udzielonych z ZFŚS
(.doc)
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 marca 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

/utraciło moc- aktualne: zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2023r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 maja 2022r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2022r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (.docx)
Załącznik - Regulamin prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (.docx)

Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (.docx)

Zarządzenie Nr 26/202 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (.docx)
Załącznik - Zasady organizacji miejsc pracy w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19
(.docx)
/uchylone zarządzeniem Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023r./

Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)
Załącznik - Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (.docx)

Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 maja 2022r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (.docx)
Załącznik - Regulamin pracy zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030
(.docx)
(utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2022r.)

Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu (.odt)

Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (.docx)

Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2022r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
(.docx)
/utraciło moc - aktualne: Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załączniki do zarządzenia Nr 33/2022 do wglądu w Wydziale Finansów

Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego (.docx)

Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie ustalenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)
Załącznik - Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)
Załącznik nr 1 - Wniosek o udostępnienie usługi (.docx)
Załącznik nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności (.docx)

Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 sierpnia 2022r.
w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)
Załącznik - Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.docx)

Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2022r.
w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego (.doc)
Załącznik Nr 1 - Zalecenia do opracowania załączników funkcjonalnych do planu zarządzania kryzysowego Powiatu Pułtuskiego (.doc)
Załącznik Nr 2 - Układ procedury działania podmiotu wiodącego w sytuacjach kryzysowych (.doc)
Załącznik Nr 3 - Układ planu zespołu wsparcia logistycznego (.doc)

Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 sierpnia 2022r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (.pdf / .doc)
Załączniki do zarządzenia Nr 38/2022 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 sierpnia 2022r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)
Załącznik - Tabela I. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (pobierz.pdf / pobierz.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2022r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2022r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 września 2022r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (pobierz.pdf / pobierz.doc)
/zmiany: zarządzenie Nr 59/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2022r./

Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (pobierz.pdf / pobierz.doc)

Zarządzenie Nr 47/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 48/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 49/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2022r.
zmieniające w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 52/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 grudnia 2022r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych (pobierz.pdf / pobierz.docx)
Załącznik - Zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 2 - Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego
Załącznik Nr 3 - Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 3a - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 54/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2022r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 55/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2022r.
w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej (pobierz.pdf / pobierz.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej/

Zarządzenie Nr 56/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2023 rok (pobierz.pdf / pobierz.docx)
Załącznik - Plan kontroli na rok 2023 (pobierz.pdf / pobierz.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2023r./

Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2022r.
w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok"
Załącznik - Plan audytu wewnętrznego na rok 2023

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok"/

Zarządzenie Nr 58/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 grudnia 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 59/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (pobierz.pdf / pobierz.docx)

Zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2022r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (pobierz.pdf / pobierz.docx)
Załącznik - Regulamin pracy zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (pobierz.pdf / pobierz.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 11:44:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-15 19:31:27
  • Liczba odsłon: 9345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10010325]

przewiń do góry