Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia stałej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Citroen C4 Cactus (Zarządzenie Nr 1/2024.docx)

Zarządzenie Nr 2/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 3/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu pułtuskiego w 2024 r. (Zarządzenie Nr 3/2024.docx)
Załącznik - Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zarządzenie Nr 4/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2024 r. (Zarządzenie Nr 4/2023.docx)

Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 5/2023.docx)

Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 6/2023.docx)

Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 7/2023.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2024 r./

Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego (Zarządzenie Nr 8/2023.docx)

Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 9/2023.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2024 r./

Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 10/2023.docx)

Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 11/2024.docx)

Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2024 r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik nr 1 - Kryteria oceny wniosku

Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 13/2024.docx)

Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku (Zarządzenie Nr 14/2024.docx)

Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Powiecie Pułtuskim (Zarządzenie Nr 15/2024.docx)
Załącznik nr 1 - KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM (Załącznik nr 1. docx)

Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 16/2024.docx)
Załącznik - REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Załącznik Nr 2 - Upoważnienie do dokonania przeglądu danych osobowych zgromadzonych w celu przyznania świadczenia z ZFŚS
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 4 - Procentowe wskaźniki dopłat do świadczeń udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 5 - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS
Załącznik Nr 6 - WNIOSEK o przyznanie pożyczki z ZFŚS
Załącznik Nr 7 - Tabela oprocentowania pożyczek udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 8 - UMOWA - wzór w sprawie pożyczki z ZFŚS

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Zarządzenie Nr 17/2024.docx)
Załącznik - Instrukcja obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Załącznik.docx)
Załącznik Nr 1 - Wykaz dokumentów rejestrowanych w EZD i przekazywanych przez kancelarię bezpośrednio do wydziałów (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik Nr 2 - Zakres spraw prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, do którego nie stosuje się systemu EZD (Załącznik nr 2.docx)

Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim (Zarządzenie Nr 18/2024.doc)

Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarządzenie Nr 19/2024.docx)

Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Zarządzenie Nr 20/2024.odt)

Zarządzenie Nr 21/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 21/2024.docx)

Zarządzenie Nr 22/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 22/2024.docx)

Zarządzenie Nr 23/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku (Zarządzenie Nr 23/2024.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2024 r./

Zarządzenie Nr 24/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. 
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (Zarządzenie Nr 24/2024.doc)

Zarządzenie Nr 25/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2024 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 25/2024.docx)

Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Zarządzenie Nr 26/2024.docx)
Załącznik Nr 1 - Tabela maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w złotych
Załącznik Nr 2 - Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Zarządzenie Nr 27/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 27/2024.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 31/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2024 r./

Zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku (Zarządzenie Nr 28/2024.docx)

Zarządzenie Nr 29/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (Zarządzenie Nr 29/2024.doc)

Zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 30/2024.docx)
Załącznik Nr 1 - Karta oceny kandydata na wolne stanowisko

Zarządzenie Nr 31/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 31/2024.docx)

Zarządzenie Nr 32/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Zarządzenie Nr 32/2024.docx)

Zarządzenie Nr 33/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (Zarządzenie Nr 34/2024.docx)

Zarządzenie Nr 35/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku (Zarządzenie Nr 36/2024.docx)

Zarządzenie Nr 37/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 38/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 39/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego, pk. "PUŁTUSK 2024" (Zarządzenie Nr 39/2024.doc)
Załącznik nr 1 - Skład i podstawowe zadania zespołu autorskiego powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "PUŁTUSK 2024"

Zarządzenie Nr 40/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 40/2024.docx)

Zarządzenie Nr 41/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-05 12:01:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 14:04:56
  • Liczba odsłon: 3009
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115109]

przewiń do góry