2013 rok

Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

/zmiany: zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany składu Powiatowej rady Zatrudnienia w Pułtusku/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2013r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2013r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2013 roku

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Pułtuskiego i Planów Obrony Cywilnej Gmin na terenie Powiatu Pułtuskiego
Załącznik Nr 1 - WYTYCZNE STAROSTY PUŁTUSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 25 stycznia 2013r.
Załącznik Nr 2 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2013r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 lutego 2013r.
w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2013r.
w sprawie odwołania alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2013r.
w sprawie odwołania strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lutego 2013r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 lutego 2013r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu wdrożeniowego Projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku za 2012 rok
Załącznik - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW ZA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2013r.
w sprawie dokonania przeglądu materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia opisu procesu wydawania pozwolenia na budowę wraz z opisem stanowiska pracy głównego specjalisty w wydziale Budownictwa i Architektury
Załącznik - Proces wydawania pozwolenia na budowę
Załącznik - Opis stanowiska pracy

Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 maja 2013r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2013r.
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2013r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 czerwca 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2013r.
w sprawie rozwiązania drużyny zaopatrzenia

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 czerwca 2013r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowo - komunalnej na drogach administrowanych przez powiat pultuski na skutek gwałtownych burz oraz intensywnych opadów deszczu 

Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 czerwca 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lipca 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 lipca 2013r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lipca 2013r.
w sprawie powołania strażnika Społecznej Starzy Rybackiej

Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lipca 2013r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim/

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w czasie upałów

Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 września 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2013r.
w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim/

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 września 2013r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 47/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej/

Zarządzenie Nr 53/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 54/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 55/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-17 13:01:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 10:28:41
  • Liczba odsłon: 35218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056112]

przewiń do góry