Logotypy Funduszy Europejskich, POPC, programu CYFROWY POWIAT, EFS

 

Zadanie pn. "Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa" sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Powiat Pułtuski we IX.2022 r. podpisał mowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i projektu pn. "Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa".

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

 

Celem zawartej umowy jest wsparcie rozwoju cyfrowego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusku poprzez zwiększenie wydajności i poprawy pracy urządzeń, zwiększenie bezpieczeństwa środowiska danych wytwarzanych w urzędzie oraz zastosowanie nowych technologii w świetle COVID-19 w zakresie obsługi klienta.

 

KWOTA POZYSKANEGO GRANTU NA REALIZACJĘ PROJEKTU, ZGODNIE Z UMOWĄ: 155 223 PLN

TERMIN REALIZACJI ZGODNIE Z UMOWĄ: IX.2022 - IX.2023  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

STRONA PROJEKTU "CYFROWY POWIAT": V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Plakat Cyfrowy Powiat    


 

Realizacja działań zaplanowanych w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa" zakończyła się zgodnie z zapisami umowy nr 5382/P/2022.

Od grudnia 2022 r. funkcjonuje moduł e-Kolejka, umożliwiający rejestrację wizyt on-line w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Moduł udostępniony jest na stronie www.powiatpultuski.pl w zakładce E-Kolejka.

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano:

138 344,25 zł – środki z pozyskanego grantu oraz

6 881,00 zł – w ramach wkładu własnego Powiatu Pułtuskiego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-21 12:26:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 14:59:03
  • Liczba odsłon: 2626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115273]

przewiń do góry