informacja_o_wykonaniu_budzetu_ii_kwartal.pdf

 

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za 2006 rok - pobierz

 

ROK 2007

 

Uchwała Nr 44/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały nr 44

* załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 6a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.  

* załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 15 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

- KPPSP w Pułtusku

- LO im. P. Skragi w Pułtusku

- DPS w Obrytem

- DPS w Ołdakach

- PCPR w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- Poradnia Pscyhologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

* załącznik nr 17 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 18 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 18a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.  

* załącznik nr 19 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 20 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 20a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 21 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 21a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 22 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

 

Uchwała Nr 99/08 z dnia 14 marca 2008 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 99

* strona tytułowa

* spis treści

* załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 2a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 3a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 11a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- ZS w Golądkowie

- KP PSP w Pułtusku

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- DPS Obryte

- DPS Ołdaki

- PCPR w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

* załącznik nr 16 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 17 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 17a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 19 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 20 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 21 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 22 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

ROK 2008

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 rok - pobierz

Sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej - pobierz

 

 

Uchwała Nr 184/09 z dnia 16 marca 2009 r.

w spr. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok

* strona tytułowa

* spis treści

* część opisowa

* załącznik nr 1 do uchwały nr 184

* załącznik nr 2 do uchwały nr 184

* załącznik nr 2a do uchwały nr 184

* załącznik nr 3 do uchwały nr 184

* załącznik nr 3a do uchwały nr 184

* załącznik nr 4 do uchwały nr 184

* załącznik nr 5 do uchwały nr 184

* załącznik nr 6 do uchwały nr 184

* załącznik nr 7 do uchwały nr 184

* załącznik nr 8 do uchwały nr 184

* załacznik nr 9 do uchwały nr 184

* załącznik nr 10 do uchwały nr 184

* załącznik nr 11 do uchwały nr 184

* załącznik nr 11a do uchwały nr 184

* załącznik nr 12 do uchwały nr 184

* załącznik nr 13 do uchwały nr 184

* załącznik nr 14 do uchwały nr 184

* załącznik nr 15:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- ZS w Golądkowie

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

- SOSW w Pułtusku

- Poradnia Pscyhologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- KPPSP w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- ŚDS w Pułtusku

- DPS w Obrytem

- DPS w Ołdakach

- PCPR w Pułtusku

* załącznik nr 16 do uchwały nr 184

* załącznik nr 17 do uchwały nr 184

* załącznik nr 17a do uchwały nr 184

* załącznik nr 18 do uchwały nr 184

* załącznik nr 19 do uchwały nr 184

* załącznik nr 20 do uchwały nr 184

* załącznik nr 21 do uchwały nr 184

* załącznik nr 22 do uchwały nr 184

 

Informacja z wykonania budżetu za 2008 r. - pobierz

Załącznik do informacji z wykonania budżetu za 2008 r. - pobierz

 

ROK 2009

Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 r. - pobierz

 

ROK 2010

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2010r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 r. - pobierz

Załącznik do pkt 8 Informacji o wykonaniu budżetu za 2010 r. - pobierz

 

ROK 2011

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 r. - pobierz

 

ROK 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za  2012r. - pobierz 

 

 

ROK 2013

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013 r. - pobierz  

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r. - pobierz

 

ROK 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014 r. - pobierz  

Informacja o wykonaniu budżetu za 2014r. - pobierz 

 

 
ROK 2015
 

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015r. - pobierz

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015r. - pobierz

Informacja z wykonania budżetu za 2015r. - pobierz

 

 

ROK 2016

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016r. - pobierz

ROK 2017

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017r. - pobierz

 

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017r. - pobierz

ROK 2018

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2018r. - pobierz

ROK 2019

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 r. - pobierz

ROK 2020

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020r. - pobierz

ROK 2021

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r. - pobierz

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-30 15:17:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Borowska Kinga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27 13:46:04
  • Liczba odsłon: 22827
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7937895]

przewiń do góry