• Uchwała nr Ci.354.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budzetowej na rok 2017 - pobierz
 • Uchwała nr Ci.353.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały  o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr 366/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2006r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia kumunalnego i objaśnieniami. >> czytaj
 • - Uchwała Nr 307/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego
 • Uchwała Nr 304/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2008 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego - pobierz

 • Uchwała Nr 301/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11.12.2009 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego - pobierz

 • Uchwała Nr 366/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Płtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz

 • Uchwała Nr 367/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok - pobierz

 • Uchwała Nr 59/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz

 • Uchwała Nr 167/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok - pobierz

 • Uchwała Nr 318/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2011 r. w spr. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku - pobierz

 • Uchwała Nr Ci.447.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok - pobierz

 • Uchwała Nr Ci.446.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz

 • Uchwala Nr Ci.61.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz

 • Uchwala Nr Ci.153.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, w którą ubiega się Rada Powiatu Pułtuskiego- pobierz

 • Uchwała Nr Ci.156.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011      rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.248.2012   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 29 sierpnia 2012r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku - pobierz 
 • Uchwała Nr Ci.400.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.401.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.64.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.84.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, o którą ubiega się Rada Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.141.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.220.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.239.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2013r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze półrocze 2013 roku - pobierz
 • Uchwała Ci.415.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Ci.416.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok - pobierz
 • Uchwała Ci.61.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Ci.144.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r. - pobierz
 • Uchwała Ci.261.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2014r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.395.2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.396.2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.57.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.111.2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.243.2015 z dnia 10 września 2015r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - pobierz
 • U chwała Nr Ci.342.2015 z dnia 2 grudnia 2015r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok  -  pobierz
 • U chwała Nr Ci.341.2015  z dnia 2 grudnia 2015r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.25.2016 z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.105.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. - pobierz
 • Uchwała  nr Ci.246.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 września 2016r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - pobierz 
 • Uchwała nr Ci.276.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała nr Ci.46.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała nr Ci.126.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok - pobierz
 • Uchwała nr Ci.257.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2017r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - pobierz
 • Uchwała nr Ci.417.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała nr Ci.418.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz  możliwości sfinansowania deficytu - pobierz 
 • Uchwała nr Ci.41.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała nr Ci.40.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała nr Ci.155.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok - pobierz
 • Uchwała nr Ci.220.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.222.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.237.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.250.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.386.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.387.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie chwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.5.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr Ci 6.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.92.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdania z wykonania budze4tu za 2018 rok - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.146.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 •   Uchwała Nr Ci.166.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego- pobierz
 • Uchwała nr Ci.228/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2019r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku - pobierz
 • Uchwała nr Ci.330.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej - pobierz
 • Uchwała nr Ci.331.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
 • Uchwała nr Ci.29.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała nr Ci.30.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała NR Ci.91.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok- pobierz
 • Uchwała Nr Ci.168.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.169.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.217.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.314.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
 • Uchwała nr 3.j./153/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała nr 3.l./161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.e./137/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok - pobierz
 • Uchwała Nr 3.f./325/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała Nr 3.b/21/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz
 • Uchwała Nr 3.d./193/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2021 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku - pobierz
 • Uchwała Nr 3.c./188/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
 • Uchwała Nr 3.h./185/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.l./247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.j./288/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr 3.e./251/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.f.1/300/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.b./16/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.d./257/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.c./344/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.h./341/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.l./261/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.j./257/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr 3.e./360/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok - pobierz
 • Uchwała Nr 3.f.1/358/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego - pobierz 
 • Uchwała Nr 3.2.b/54/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, o którą ubiega się Rada Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała Nr 3.c./296/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
 • Uchwała Nr 3.h./300/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.2.b/72/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, o którą ubiega się Rada Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Uchwała Nr 3.l./191/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej - pobierz
 • Uchwała Nr 3.j./208/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz
 • Uchwała Nr 3.e./103/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok - pobierz
 • Uchwała Nr 3.f.1/19/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego - pobierz 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Borowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-28 14:58:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-26 15:40:53
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Borowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-28 14:58:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-26 15:40:53
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-29 12:54:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Zawada Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-26 15:40:53
 • Liczba odsłon: 33546
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056146]

przewiń do góry