Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01; fax. 23 306 71 09
e-mail:    sekretariat@powiatpultuski.pl

 


Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1) Dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu oraz przekazywanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie (I poziom kontroli zarządczej) oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych (II poziom kontroli zarządczej).

2) Przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

3) Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.

4) Realizacja zadań audytowych lub czynności doradczych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.

5) Realizacja czynności sprawdzających poziom wdrożenia zaleceń audytowych.

6) Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

7) Opracowanie wewnętrznej procedury przeprowadzania audytu tzw. karty audytu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-21 09:54:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-13 09:51:36
  • Liczba odsłon: 5678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115370]

przewiń do góry