Rok 2018
 
Protokół Nr 1/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 listopada 2018r. - pobierz
Protokół Nr 2/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 listopada 2018r. - pobierz
Protokół Nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 4/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 5/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 6/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 7/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - pobierz  
Protokół Nr 8/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2018r. - pobierz  
 
Rok 2019 
 
Protokół Nr 9/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019r.- pobierz  
Protokół Nr 10/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 stycznia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 11/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 12/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 lutego 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 13/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lutego 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 14/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 lutego 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 15/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 16/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 17/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 18/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 marca 2019r.- pobierz
Protokół Nr 19/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 20/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 21/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2019r.- pobierz
Protokół Nr 22/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 kwietnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 23/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 24/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 25/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 26/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 maja 2019r.- pobierz  
P rotokół Nr 27/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 28/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 29/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 30/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 31/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 32/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2019r. - pobierz 
P rotokół Nr 33/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 34/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 35/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 36/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lipca 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 37/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 lipca 201r. - pobierz 
Protokół Nr 38/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 lipca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 39/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 40/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 41/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 42/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 43/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 44/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 45/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11  września 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 46/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27  września 2019r.- pobierz
Protokół Nr 47/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30  września 2019r.- pobierz
Protokół Nr 48/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 49/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 października 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 50/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 51/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 52/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 53/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 listopada 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 54/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 listopada 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 55/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 56/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 listopada 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 57/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku  z dnia 5 grudnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 58/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 grudnia 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 59/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 60/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2019r. - pobierz  
 
                                                           Rok 2020  
Protokół Nr 61/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 stycznia 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 62/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 stycznia 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 63/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 64/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 lutego 2020r.- pobierz 
Protokół Nr  65/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 66/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 marca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 67/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 marca 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 68/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2020r.- pobierz  
Protokół Nr 69/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 70/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 71/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020r.- pobierz 
Protokół  Nr 72/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 kwietnia 2020r. - pobierz
Protokół Nr 73/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 74/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 75/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 maja 2020r.- pobierz
Protokół Nr 76/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 77/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 78/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 czerwca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 79/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 80/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 81/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 82/2020  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 83/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 lipca 2020r.- pobierz
Protokół Nr 84/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 85/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 86/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 87/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 88/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 89/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 września 2020r.- pobierz 
Protokół Nr 90/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2020r. - pobierz

Protokół Nr 91/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 września 2020r.- pobierz
Protokół Nr 92/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 września 2020 r.- pobierz 
Protokół Nr 93/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 października 2020r.- pobierz
Protokół Nr 94/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 95/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 października 2020r. - pobierz   
Protokół Nr 96/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 października 2020r. - pobierz
Protokół Nr 97/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 98/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 listopada 2020r. - pobierz
Protokół Nr 99/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 100/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 listopada 2020r. - pobierz
Protokół Nr 101/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 102/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 103/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 104/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 105/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 106/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 107/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 grudnia 2020r. - pobierz 
Rok 2021
Protokół Nr 108/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 stycznia 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 109/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 stycznia 2021r. - pobierz
Protokół Nr 110/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 111/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 lutego 2021r.- pobierz
Protokół Nr 112/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 lutego 2021r.- pobierz
Protokół Nr 113/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 lutego 2021r.-pobierz 
Protokół Nr 114/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 marca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 115/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 marca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 116/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 117/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 118/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 119/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 120/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 121/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 122/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 123/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 124/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 125/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 126/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 127/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 128/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2021r. - pobierz
Protokół Nr 129/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 130/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 131/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 132/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 133/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 134/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 135/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 136/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 137/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 138/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 139/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 września 2021r.- pobierz 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-18 13:28:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Laskowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-15 14:15:48
  • Liczba odsłon: 4405
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8088198]

przewiń do góry