Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Program Operacyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2017 r.

 

 

Bezpośredni cel projektu:

Na terenie powiatu pułtuskiego planowane jest stworzenie systemu składającego się z 21 punktów alarmowych. Znaczna część elementów systemu została zaplanowania na terenach przewidywanego zagrożenia powodziowego. Głównym celem projektu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami pogody, jak również w czasie wojny ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Zarówno w Polsce jak i w województwie mazowieckim zauważa się gwałtowne zmiany atmosferyczne, które wynikają ze zmian klimatu. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności.

System zapewnieni alarmowanie, czyli natychmiastowe przekazanie sygnału, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.   

 

Partner projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Powiatu z gminami powiatu pułtuskiego: - Gmina Pułtusk, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica.

 

Całkowita wartość projektu:

604 500,00 PLN

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siemborska Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-14 07:38:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Siemborska Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-14 07:41:06
  • Liczba odsłon: 2656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8621344]

przewiń do góry