Zobacz podgałęzie

archiwalne Ogłoszenia / Zawiadomienia / Informacje

 

 • Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanieroboty geodezyjnej (DZ. 144 WE WINNICY, GM. WINNICA) - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.105.2020 z 02.06.2020r. - dot. wydania decyzji  w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w m. Tocznabiel gm Obryte -  pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.104.2020 z 02.06.2020r. - dot. wydania decyzji  w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Jaśminowa w Pułtusku  - pobierz
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. 14 obręb Winnica, gm. Winnica - pobierz 
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. 193 obręb Winniczka, gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Zbroszki gm Winnica - pobierz 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Mokrus, gm. Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie z 20.05.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Górki Witowice gm. Winnica- pobierz
 • Zawiadomienia oraz wykaz działek z 19.05.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Mokrus gm. Obryte- pobierz
 • Zawiadomienie z 12.05.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Klukowo gm. Świercze- pobierz
 • Zawiadomienie z 12.05.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Strzegocin gm. Świercze- pobierz
 • Wykaz działek do wydzierżawienia - pobierz
 • Decyzja GGN.6852.2.2019 z 04.05.2020r. dotycząca udostępnienia nieruchomości - pobierz ; załącznik graficzny do decyzji - pobierz 
 • Obwieszczenie WBA.6740.104.2020 z 26.03.2020r. - dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Jaśminowa - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.105.2020 z 26.03.2020r. - dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 40209W - pobierz  
 • Zawiadomienie z 18.03.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Klukowo gm. Świercze- pobierz
 • Zawiadomienie z 02.03.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Bruliny gm. Swiercze- pobierz
 • Zawiadomienie z 27.02.2020r. o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych nieruchomości położonej we wsi Sokołowo Parcele gm. Obryte - pobierz
 • Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w OSK na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 133 o pow. 0,12 ha, położonej w obrębie 27 Wyrzyki, gm. Świercze - pobierz
 • Informacja z dnia 11.02.2020 roku o rozpoczęciu prac geodezyjnych i
  trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte - pobierz
 • Informacja z dnia 11.02.2020 roku o rozpoczęciu prac geodezyjnych i
  trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, gmina Pokrzywnica i obrębów: Skarżyce, Winnica, Zbroszki, gmina Winnica       - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 102 położonej w obr. 23 miasta Pułtusk - pobierz
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 grudnia 2019r. - pobierz
 • Informacja Starosty Pułtuskiego z 17 grudnia 2019r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica - pobierz
 • Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - pobierz
 • Decyzja GGN.6821.10.2.2016 z 16.12.2019r. - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 186 położonej w obrębie Cieńsza gm. Zatory - pobierz
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem granic nieruchomości położonej w miejscowości Stawinoga, gm. Zatory - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych działki nr 107 w obrębie Borza Strumiany - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna 12/3 w Kowalewicach Nowych - pobierz
 • Zawiadomienie z 04.11.2019r. o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 27 położonej w obrębie Sokołowo Parcele, gm. Obryte graniczącej z nieruchomością oznaczoną nr 38/2 - pobierz
 • Zawiadomienie z 04.11.2019r. o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 27 położonej w obrębie Sokołowo Parcele, gm. Obryte graniczącej z nieruchomością oznaczoną nr 1304,1306, 1307 - pobierz
 • Decyzja GGN.6821.9.1.2019 z 28.10.2019r. w spr. uznania, że nieruchomość położona w obrębie Błędostowo, gmina Winnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115/2 stanowi mienie gminne - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6821.1.3.2015 z 15.10.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Świeszewo gmina Świercze - pobierz
 • Informacja GGN.6641.25.2019 z 26.09.2019r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Olbrachcice, gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 23.09.2019r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/ przyjęciem granic nieruchomości położonej ww wsi Grabówiec gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie z 24.09.2019r. dot. prowadzenia czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311 (droga) w miejscowości Przemiarowo gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie z 24.09.2019r. dot. prowadzenia czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311 (droga) w miejscowości Przemiarowo gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie z 24.09.2019r. dot. prowadzenia czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311 (droga) w miejscowości Przemiarowo gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie z 24.09.2019r. dot. prowadzenia czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311 (droga) w miejscowości Przemiarowo gm. Pułtusk - pobierz
 • Obwieszczenie GGN.6821.10.2.2016 z 23.09.2019 - dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domosław - pobierz
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 12.09.2019r. dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłożeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP na Ukrainie - pobierz ( pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.442.1.2018.TR.4 - pobierz ; przetłumaczone na język polski fragmenty raportu - pobierz )
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z 05.09.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 02.09.2019r. - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.08.2019r. o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Świeszewo - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.264.2019 z 26.08.2019r. dot. realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Granicznej w Pułtusku - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.263.2019 z 16.08.2019r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej gminnej nr 340222W - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Olbrachcice gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Grabówiec gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w obrębie Bruliny, gm Świercze - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6222.3.2019 z 29.07.2019r. dot. postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków na działkach nr 125/3, 125/4 i 125/5 obręb Winnica - pobierz
 • Informacja z 02.08.2019r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Olbrachcice, gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.07.2019r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szyszki - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.07.2019r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szyszki - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.07.2019r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szyszki - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.07.2019r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Begno - pobierz
 • Zawiadomienie Starosty Pułtuskiego  RLO.6222.3.2019 z 29.07.2019r. - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.154.2019 z 15.07.2019r. dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pułtusku - pobierz
 • Ogłoszenie dot. składania wniosków o wydanie dziennika praktyki zawodowej - pobierz
 • Decyzja GGN,6821.2.3.2018 z 09.07.2019r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 28 Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica - pobierz ; załącznik graficzny do decyzji - pobierz
 • Ogłoszenie Starosty Pułtuskiego o zmianach organizacyjnych dotyczących obsługi Wykonawców prac geodezyjnych - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6820.1.4.2019 z 25.06.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zatorach - pobierz
 • Obwieszczenie z 14 czerwca 2019r.(WBA.6740.263.2019) - o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania zezwolenia a realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej gminnej nr 340222W - pobierz  
 • Obwieszczenie z 14 czerwca 2019r. (WBA.6740.264.2019)o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Graniczna w Pułtusku - pobierz
 • Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.2.421.426.2018.ARK/MS z 15 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu - pobierz
 • Zawiadomienie z 06.06.2019r. o czynnościach geodezyjnych związanych ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 519 we wsi Gnojno gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie z 05.06.2019r. o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 82 położonej w obrębie Świeszewo gm. Świercze - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.154.2019 z 28.05.2019r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - pobierz
 • Zawiadomienie z 27.05.2019r. o czynnościach wyznaczenie punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 82 położonej w obrębie Świeszewo gm. Świercze - pobierz  
 • Zawiadomienie  z 11.04.2019r. o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków/wznowienia znaków granicznych/ustalenia granic w m. Pniewo - pobierz
 • Zawiadomienie z 15.04.2019r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 15.04.2019r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Obwieszczenie z 04.05.2019r. -GGN.6821.10.2.2016 - dot. wspólnoty gruntowej wsi Domosław - pobierz
 • Zawiadomienie z 22.03.2019r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej we wsi Pawłówek - pobierz
 • Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców w roku 2018 - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej we wsi Pobyłkowo Duże gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 07.03.2019r. o postępowaniu związanym z wyznaczaniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej we wsi Sokołowo Włościańskie gm. Obryte  - pobierz  
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczaniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Świeszewo - pobierz
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obr. 28 Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Mierzeniec gmina Gzy z 23.01.2019 - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6821.2.2.2018 z 09.01.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - pobierz
 • Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - pobierz
 • Informacja nr 1/2018 z 06.12.2018r. w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo, gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych z wyznaczeniem punktów granicznych nieruchomości we wsi Szyszki - pobierz
 • Obwieszczenie_WBA.6740.514.2017 z 27.11.2018 - pobierz
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic we wsi Klukowo gm. Świercze - pobierz
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych z wznowieniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granicy działek we wsi Łosewo gm. Pokrzywnica - pobierz  
 • Obwieszczenie WBA.6740.462.2018 z 30.10.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na budowę dróg dojazdowych - pobierz
 • Informacja z 08.11.2018r.  dotycząca wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gm. Winnica - pobierz  
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - pobierz
 • Zawiadomienie z 20.10.2018r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej nr ewid. 51/4 położonej w obrębie Klukowo gm. Świercze - pobierz
 • Informacja RLO.6222.1.2018 z dnia 12.10.2018r. o wydaniu pozwolenia zintegrowanego Zakładowi Mleczarskiemu Winnica Sp. z o.o. - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6641.8.2018 z 05.10.2018 o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gmina Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 28.09.2018r. o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości/oględzinach nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/1 położonej we wsi Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości/oględzinach nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/1 położonej we wsi Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości/oględzinach nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291/1, 293, 294, 296/1 położonej we wsi Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Decyzja nr 342/2018 z 10.09.2018r. znak WBA.6740.314.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 139/2 położonej w obrębie Pomocnia gmina Pokrzywnica - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.314.2018 z 10.08.2018r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia - pobierz
 • Zawiadomienie z 02.08.2018r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Glinice Wielkie) gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie z 02.08.2018r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Glinice Domaniewo) gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - link  
 • Decyzja GGN.6821.2.10.2017 z 31.07.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem /ustaleniem punktów graniczych w miejscowości Cygany gm. Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem /ustaleniem punktów graniczych w miejscowości Cygany gm. Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6821.2.10.2017 z 13 lipca 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - pobierz
 • Zawiadomienie z 01.07.2018r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gmina Winnica - pobierz
 • Informacja o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gmina Winnica - pobierz
 • INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PUŁTUSKIEJ pobierz
 • Informacja o unieważnieniu postępowania dot. świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Zawiadomienie z 29.05.2018r. RLO.6222.1.2018 dot. postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - pobierz
 • Zawiadomienie z 17.05.2018r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Strzegocin gm. Świercze oznaczonej nr ew. 178/10 - pobierz
 • Zawiadomienie z 16.05.2018r. o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewid. położonej w obr. Pułtusk - 24 gm. Pułtusk - miasto oznaczonej nr ew. 71/2 - pobierz
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - pobierz
 • Decyzja nr 115/2018 z 19.04.2018 w spr. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej - kablowej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Topolnica , gm. Zatory - pobierz , informacja  - pobierz
 • Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców w roku 2017 - pobierz
 • Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego w 22.03.2018r. - WBA.6740.89.2018 - dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową w miejscowości Topolnica, gm. Zatory - pobierz
 • Zawiadomienie z 14.02.2018r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych / przyjęciem granic nieruchomości położonej w Porzowie gm, Gzy - pobierz
 • Decyzja GGN.6820.1.6.2017 z 01.02.2018r. - w spr. nabycia przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielni Zdrowia w Świerczach w postaci prawa własności - pobierz
 • Decyzja GGN.6820.1.3.2017 z 29.01.2018 w spr. nabycia przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa mienia pozostałego po Kółku Rolniczym w Pniewie w postaci prawa własności - pobierz
 • ROK 2018
 • Informacja dla osób stających do kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Decyzja RLO.6330.5.2017 Z 15.12.2017r. w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Tąsewki w gm. Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6641.37.2015 z 01.12.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Informacja z 01.12.2017r. o trybie postępowania związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Decyzja RLO.6341.98.2017 z 05.12.2017r. - w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6820.1.6.2017 z 04.12.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po Spółdzielni Zdrowia w Świerczach - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6330.5.2017 z 30.11.2017r.  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. ustalenia linii brzegowej rzeki Tąsewki, gm. Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.98.2017 z 29.11.2017 - pobierz
 • Zawiadomienie z 28 listopada 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Klukówek, gmina Świercze - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.98.2017 z 20.11.2017r. - dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia linii brzegowej rzeki Tąsewki - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej we wsi Kowalewice Nowe - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.98.2017 z 09.11.2017 dot.wszczęcia postępowania administracyjnego - pobierz
 • Decyzja RLO.6341.94.2017 z 26.10.2017 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Informacja nr 4/2017 Starosty Pułtuskiego z 20.10.2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręby Żebry Falbogi gm. Gzy - pobierz
 • Obwieszczenie WBA.6740.369.2017 z 19.10.2017 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.94.2017 z 17.10.2017r. - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.94.2017 z 05.10.2017r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Prusinowice gm. Świercze - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych nieruchomości położonej w Błędostowie gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6641.4.2017 z 30.08.2017r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi gm. Gzy - pobierz
 • Decyzja RLO.6330.3.2017 z 24.08.2017r. w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6330.3.2017 z 02.08.2017 w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. ustalenia linii brzegowej rzeki Pokrzywnica - pobierz
 • Informacja Starosty Pułtuskiego z 26.07.2017r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi, gmina Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie GGN.6641.4.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi, gmina Gzy - pobierz
 • Deyzja GGN.6821.10.2.2016 z 27.07.2017r. - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6330.3.2017 z 17.07.2017r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia linii brzegowej rzeki Pokrzywnica - pobierz
 • Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki- pobierz 
 • Zawiadomienie z 22.06.2017r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - pobierz
 • Informacja Nr 3/2017 Starosty Pułtuskiego z 29 czerwca 2017 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice, gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Decyzja_RLO.6341.13.2017r. z 20.06.2017r. - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Żebry Falbogi gm. Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.13.2017 z 05.06.2017 dot. prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Zawiadomienie RLO.6341.13.2017 z 19.05.2017r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz
 • Zawiadomienie z 11.05.2017r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Klukówek gm. Świercze - pobierz
 • Zawiadomienie z 09.05.2017r. o czynnościach przyjęcia granic - pobierz
 • Zawiadomienie_GGN.6821.2.7.2016 z 25.04.2017r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 108/2, obręb 23, miasta Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie_GGN.6821.2.16.2016 z 25.04.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 197/1, obręb Płocochowo, gmina Pułtusk - pobierz
 • Informacja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji podstawowej służącej do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 tusz na dobę oraz instalacji pomocniczych i dodatkowych pracujących dla instalacji podstawowej zlokalizowanych na działce o nr ewid. 51/1 w miejscowości Gotardy 37, gmina Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej we wsi Gnojno gmina Pułtusk oznaczonej nr ewid. 309/3 - pobierz
 • Ogłoszenie - pobierz
 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Prusinowice gm. Świercze oznaczonej nr ewid. 74 - pobierz
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie Ołdaki gmina Gzy (działka nr 30/8) z 08.03.2017r. - pobierz
 • Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie Ołdaki gmina Gzy (działka nr 45/8) z 08.03.2017r. - pobierz
 • Analiza zdawalności egzaminów na prawo jazdy w WORD z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców z terenu powiatu pułtuskiego w 2016r. - pobierz
 • Zawiadomienie z 10.02.2017r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Dzbanice, gm. Pokrzywnica, nr ewidencyjny 169/1 - pobierz
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - pobierz
 • Zawiadomienie z 25.01.2017r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej w obr. 10 m. Pułtusk oznaczonej nr 352/5 - pobierz
 • Zawiadomienie z 25.01.2017r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej w obr. 10 m. Pułtusk oznaczonej nr 356/2 - pobierz
 • Zawiadomienie z 25.01.2017r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej w obr. 10 m. Pułtusk oznaczonej nr 363/3 - pobierz
 • Informacja nr 1/2017 z 02.01.2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skorosze, gm. Winnica - pobierz
 • Informacja nr 2/2017 z 02.01.2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki, gm. Winnica - pobierz
 • Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Harmonogram narad koordynacyjnych w 2017 roku - pobierz
 • ROK 2017
 • ____________________________________________________________
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dzbanice gm. Pokrzywnica (działka nr 168/1) - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dzbanice gm. Pokrzywnica (działka nr 168/1) - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wobrębie Trzepowo  (działka nr 58) - pobierz
 • Ogłoszenie z 22 listopada 2016r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy - pobierz
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, przy ul. Bialowiejskiej 5 - pobierz
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Ołdaki, gm. Gzy z 25.10.2016r. - pobierz
 • Za wiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu z modernizacji EGiB obrębu Skoroszki, gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic - dot. działki nr 78/1 w Pawłówku gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skorosze,gm. Winnica - pobierz
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego polożonej w obrebie Ołdaki, gmina Gzy - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gm. Winnica - pobierz
 • Informacja dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skorosze gm. Winnica - pobierz
 • Informacja dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Skorosze gm. Winnica - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej we wsi Strzgocin gmina Świercze  z dnia 27.05.2016 - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach z 22.03.2016r. - pobierz
 • Wniosek o  z 22.03.2016r. - pobierz
  Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej we wsi Klukówek gm. Świercze o nr ewidencyjnym 15 - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dot. obrębu Szygówek - pobierz
 • Analiza zdawalności ośrodków szkolenia kierowców w 2015 roku - pobierz
 • Ogłoszenie dot. nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Informacja nr 1/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanych z wyznaczeniem punktów granicznych/wzniwieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej w Pawłówku na dzialce 66 gm. Pułtusk - pobierz
 • Zawiadomienie o postępowaniu związanych z wyznaczeniem punktów granicznych/wzniwieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości położonej w Pawłówku na dzialce 78 gm. Pułtusk - pobierz
 • Decyzja GGN.6821.2.10.2015 z dnia 23.12.2015r. - pobierz
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ob. Gzowo, działka 229/6, ob. Kruczy Borek działka nr 158,161,162 przy rzece Narew - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w ob. Gzowo, gm. Pokrzywnica, działka nr 229/6 - pobierz
 • Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku (rodzaj zadania: Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim) - pobierz
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - pobierz
 •  
 • Starosta Pułtuski ogłasza otwarty konkurs na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo, gmina Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic we wsi Świercze, gmina Świercze oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/5 - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w obrębie Gzowo, gmina Pokrzywnica, oznaczonej jako działaka 229/7 - pobierz
 • Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte - pobierz
 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej we wsi Kosiorowo gmina Świercze oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/2 - pobierz   
 • Informacja dot. analizy zdawalności szkół nauki jazdy za rok 2013 - pobierz   
 • Analiza zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - 2014 r. - pobierz             
 • Ośrodki Szkolenia Kierowców - pobierz 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-25 12:00:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 13:58:28
 • Liczba odsłon: 255597
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056159]

przewiń do góry