2004 rok

Zarządzenie Nr 1/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie powołania społecznego strażnika rybackiego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2004r.

Zarządzenie Nr 3/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 lutego 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lutego 2004r.
w sprawie odwołania społecznych strażników rybackich Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 4a/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lutego 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2004r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 6/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2004r.
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. dla kierowników jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży

Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
/uchylone zarządzeniem Nr 33/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 czerwca 2015r./

Zarządzenie Nr 8/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Organizacji Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik - WZORY

Zarządzenie Nr 9/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie przeprowadzenie treningu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Pułtusku „URAN 2004”

Zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia dnia 11 czerwca 2004r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2004r.
w sprawie zmian Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie Nr 12/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2004 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy obowiązującego pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 15/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 17/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lipca 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 19/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 sierpnia 2004r.
w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starosta Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 21/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 września 2004r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych

Zarządzenie Nr 22/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 września 2004r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Tysiąclecia i Jana Pawła II w Pułtusku

Zarządzenie Nr 22a/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 września 2004r.
w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim" finansowanych z EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR

Zarządzenie Nr 23/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2004r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30 października 2004r.

Zarządzenie Nr 24/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 września 2004r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac budowlano-montażowych

Zarządzenie Nr 25/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 września 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 września 2004r.
w sprawie powołania komisji ds. Stypendiów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,,Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

Zarządzenie Nr 27/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2004r.
w sprawie zmian w instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 28/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2004r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego drogi powiatowej

Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazywania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 30/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji  

Zarządzenie Nr 32/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 października 2004r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2007r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 51/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 33/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2004r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 34/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/2000 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne powiatu Instrukcji Kancelaryjnej dla organów powiatu

Zarządzenie Nr 37/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 38/2004 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:52:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 13:55:37
  • Liczba odsłon: 8807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056277]

przewiń do góry