ROK 2006

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za 2006r. - pobierz

 

ROK 2007

Uchwała Nr 44/07 z dnia 22 sierpnia 2007r.
w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* spis treści
* załącznik nr 1 do uchwały nr 44
* załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 6a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 15 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
- Bursa Szkolna w Pułtusku
- ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie
- KPPSP w Pułtusku
- LO im. P. Skargi w Pułtusku
- DPS w Obrytem
- DPS w Ołdakach
- PCPR w Pułtusku
- PINB w Pułtusku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
- ZS im. B. Prusa w Pułtusku
- PUP w Pułtusku
- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku
- ZDP w Pułtusku
- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
* załącznik nr 17 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 18 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 18a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 19 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 20 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 20a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 21 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 21a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
* załącznik nr 22 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007r.

Uchwała Nr 99/08 z dnia 14 marca 2008r.
w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 1 do uchwały nr 99
* strona tytułowa
* spis treści
* załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 2a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 3a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 11a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
- Bursa Szkolna w Pułtusku
- ZS w Golądkowie
- KP PSP w Pułtusku
- LO im. P. Skargi w Pułtusku
- DPS Obryte
- DPS Ołdaki
- PCPR w Pułtusku
- PINB w Pułtusku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
- ZS im. B. Prusa w Pułtusku
- PUP w Pułtusku
- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku
- ZDP w Pułtusku
- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
* załącznik nr 16 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 17 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 17a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 19 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 20 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 21 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.
* załącznik nr 22 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007r.

 

ROK 2008

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 rok - pobierz
Sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej - pobierz

Uchwała Nr 184/09 z dnia 16 marca 2009r.
w spr. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
* strona tytułowa
* spis treści
* część opisowa
* załącznik nr 1 do uchwały nr 184
* załącznik nr 2 do uchwały nr 184
* załącznik nr 2a do uchwały nr 184
* załącznik nr 3 do uchwały nr 184
* załącznik nr 3a do uchwały nr 184
* załącznik nr 4 do uchwały nr 184
* załącznik nr 5 do uchwały nr 184
* załącznik nr 6 do uchwały nr 184
* załącznik nr 7 do uchwały nr 184
* załącznik nr 8 do uchwały nr 184
* załącznik nr 9 do uchwały nr 184
* załącznik nr 10 do uchwały nr 184
* załącznik nr 11 do uchwały nr 184
* załącznik nr 11a do uchwały nr 184
* załącznik nr 12 do uchwały nr 184
* załącznik nr 13 do uchwały nr 184
* załącznik nr 14 do uchwały nr 184
* załącznik nr 15:
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku
- ZS im. B. Prusa w Pułtusku
- LO im. P. Skargi w Pułtusku
- ZS w Golądkowie
- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
- SOSW w Pułtusku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
- Bursa Szkolna w Pułtusku
- KPPSP w Pułtusku
- PINB w Pułtusku
- ZDP w Pułtusku
- PUP w Pułtusku
- ŚDS w Pułtusku
- DPS w Obrytem
- DPS w Ołdakach
- PCPR w Pułtusku
* załącznik nr 16 do uchwały nr 184
* załącznik nr 17 do uchwały nr 184
* załącznik nr 17a do uchwały nr 184
* załącznik nr 18 do uchwały nr 184
* załącznik nr 19 do uchwały nr 184
* załącznik nr 20 do uchwały nr 184
* załącznik nr 21 do uchwały nr 184
* załącznik nr 22 do uchwały nr 184

Informacja z wykonania budżetu za 2008r. - pobierz

Załącznik do informacji z wykonania budżetu za 2008r. - pobierz

 

ROK 2009

Informacja o wykonaniu budżetu za 2009r. - pobierz

 

ROK 2010

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2010r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010r. - pobierz

Załącznik do pkt 8 Informacji o wykonaniu budżetu za 2010 r. - pobierz

 

ROK 2011

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 r. - pobierz

 

ROK 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za  2012r. - pobierz 

 

ROK 2013

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. - pobierz  

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r. - pobierz

 

ROK 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014r. - pobierz  

Informacja o wykonaniu budżetu za 2014r. - pobierz 

 

ROK 2015
 

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015r. - pobierz

Informacja z wykonania budżetu za 2015r. - pobierz

 

ROK 2016

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016r. - pobierz

 

ROK 2017

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017r. - pobierz

 

ROK 2018

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2018r. - pobierz

 

ROK 2019

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 r. - pobierz

 

ROK 2020

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za 2020r. - pobierz

 

ROK 2021

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2021r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2021 r. - pobierz 

 

ROK 2022

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2022 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2022 r. - pobierz 

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2022 r. - pobierz 

 

ROK 2023

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2023 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 r. - pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2023 r. - pobierz

 

ROK 2024

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 r. - pobierz

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Borowska Kinga
  • Data dodania: 2023-07-21 12:32:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-24 09:58:47
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-30 15:17:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Zawada Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-24 09:58:47
 • Liczba odsłon: 29361
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10050592]

przewiń do góry