ROK 2008

 

- Informacja pokontrolna Nr 1/Z/2.14/II/2.2/2296/06/U/106/06 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" - pobierz

- Informacja pokontrolna Nr 1/Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - "Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" - pobierz

- Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadań wynikajacyh z ustawy o transporcie drogowym w dniach 04 - 08.02.2008 r. przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starstwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Informacja pokontrolna Nr 1/Z/2.14/II/2.2/1208/05/U/31/06 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Porgramów Unijnych - "Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2005/2006" - pobierz

- Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Białowiejska 5 w dniach 28.12.2007 - 31.01.2008 r . przeprowadzonej przez Oddział Geodezji Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delagatura - Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie do wglądu w Wydziale Organziacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5. Celem kontroli było zbadanie legalności działania administracji geodezyjnej i kartograficznej - wykonywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku prac geodezyjnych i kartograficznych na własny rachunek  do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starstwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej w dniach 27.05 - 29.07.2008 r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Delegatura w Ciechnowie do wglądu w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku z dnia 9 września 2008 r. - pobierz

- Protokół kontroli Płatnika Składek: " Starostwo Powiatowe" przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek w Ciechanowie do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Protokół kontroli w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w dniach 25.08 - 12.12.2008 r . przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Warszawie do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Protokół kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań rządowych, ustawowo zleconych Staroście z zakresu geodezji i kartografi w dniach 29.12.2008 r. - 23.01.2009 r. przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie do wglądu w Wydziale Organiozacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

- Protokół z kontroli problemowej w zakresie działania organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych zmierzające do zmniejszenia zagrożeń oraz zgodności tych działań z obowiązującymi przepisami w dniach 17 - 21.11.2008 r. przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-11 14:30:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-10 10:31:00
  • Liczba odsłon: 12882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10120328]

przewiń do góry