PROTOKOŁY Z NARAD 2008

- Protokół z narady w spr. omówienia zadań przewidzianych do realizacji na drogach wojewódzkich na terenie powiatu pułtuskiego w latach 2007 - 2013 w dniu 30 maja 2008 r. - pobierz

ROK 2008

- Protokół Nr 68/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 maja 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 69/08 posiedzenia Zarządzu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 maja 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 70/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 maja 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 71/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 czerwca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 72/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 czerwca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 73/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 czerwca 2008r. - pobierz

 - Protokół Nr 74/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 czerwca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 75/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 76/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 lipca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 77/08 posiedzenia Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 lipca 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 78/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 sierpnia 2008r. - pobierz

- Protokol nr 79/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 sierpnia 2008r. - pobierz

- Protokół nr 80/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 sierpnia 2008r. - pobierz

- Protokół nr 81/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 sierpnia 2008r. - pobierz

- Protokół nr 82/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 września 2008r. - pobierz

- Protokół nr 83/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 września 2008r. - pobierz

- Protokół nr 84/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 września 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 85/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 86/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 października 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 87/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 88/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 89/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 90/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 91/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 92/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 93/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 94/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 95/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 96/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 listopada 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 97/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 grudnia 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 98/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 grudnia 2008r. - pobierz

- Protokół Nr 99/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 grudnia 2008r. - pobierz 

- Protokół Nr 100/08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2008r. - pobierz 

 

ROK 2009

- Protokół Nr 101/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 stycznia 2009r. - pobierz

- Protokół Nr 102/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 stycznia 2009r. - pobierz

- Protokół Nr 103/09 poseidzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 stycznia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 104/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 stycznia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 105/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stcyznia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 106/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 lutego 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 107/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pultusku w dniu 19 lutego 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 108/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 marca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 109/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 marca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 110/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 marca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 111/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 112/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 113/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 114/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 115/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 116/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 kwietnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 117/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 maja 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 119/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 czerwca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 120/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 czerwca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 121/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 czerwca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 122/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 czerwca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 123/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 lipca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 124/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 lipca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 125/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 lipca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 126/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 lipca 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 127/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 sierpnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 128/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 sierpnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 129/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 sierpnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 130/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 sierpnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 131/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 września 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 132/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 września 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 133/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 134/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 października 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 135/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 136/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 listopada 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 137/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 listopada 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 138/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 listopada 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 139/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 listopada 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 140/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 grudnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 141/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 grudnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 142/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 grudnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 143/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2009 r. - pobierz

* w pkt 11 "Sprawa współpracy z gazetami lokalnymi" kwota oferty Pułtuskiej Gazety Powiatowej winna wynosić 29.816,80 zł, a nie jak wpisano: 29.861,80 zł.

- Protokół Nr 144/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 grudnia 2009 r. - pobierz

- Protokół Nr 145/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 stycznia 2010 r. - pobierz

- Protokół Nr 146/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 stycznia 2010 r. - pobierz

- Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010 r. - pobierz

- Protokół Nr 148/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stycznia 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 149/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 lutego 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 150/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 lutego 2010r - pobierz

- Protokół Nr 151/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 lutego 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 152/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 lutego 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 153/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 marca 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 154/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 marca 2010r. - pobierz

- Protokół Nr 155/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 marca 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 156/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 marca 2010r.  - pobierz

- Protokół Nr 157/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 marca 2010r. - pobierz

 - Protokół Nr 158/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2010r. - pobierz

 - Protokół Nr 159/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 kwietnia  2010r. - pobierz

- Protokół Nr 160/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 kwietnia  2010r. - pobierz

- Protokół Nr 161/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 kwietnia  2010r. - pobierz

- Protokół Nr 162/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia  2010r. - pobierz

- Protokół Nr 163/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 maja 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 164/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 maja 2010r - pobierz

- Protokół Nr 165/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2010r - pobierz

- Protokół Nr 167/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 czerwca 2010r - pobierz

- Protokół Nr 168/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 czerwca 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 169/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 170/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 lipca 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 171/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lipca 2010r.-  - pobierz

- Protokół Nr 172/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 lipca 2010r.-  - pobierz

- Protokół Nr 173/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 lipca 2010r.-  - pobierz

- Protokół Nr 174/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 sierpnia 2010r.-  pobierz

- Protokół Nr 175/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 sierpnia 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 176/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 sierpnia 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 177/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 sierpnia 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 178/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 września 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 179/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 września 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 180/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 września 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 181/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 września 2010r.- pobierz

- Protokół Nr 182/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2010r.- pobierz

Protokół Nr 183/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 października 2010r.- pobierz

Protokół Nr 184/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 października 2010r.- pobierz

Protokół Nr 185/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 października 2010r.- pobierz

Protokół Nr 186/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2010r.- pobierz

Protokół Nr 187/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 listopada 2010r.- pobierz

Protokół Nr 188/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 listopada 2010r.- pobierz

Protokół Nr 189/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 listopada 2010r.- pobierz

 - Protokół Nr 190/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 listopada 2010r.- pobierz

 - Protokół Nr 191/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 listopada 2010r.- pobierz

 - Protokół Nr 192/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 grudnia  2010r.- pobierz

 - Protokół Nr 193/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 grudnia 2010r.- pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-04 14:15:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekutowicz Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 14:59:36
  • Liczba odsłon: 35471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9861587]

przewiń do góry