2010 rok

Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz regulaminu pracy komisji przetargowej/

Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2010r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym

Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej/

Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Systemie Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2009 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2010r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy/

Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

/utraciło moc- aktualne: zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2009

Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 marca 2010r.
w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie wykonywania transportu drogowego osób taksówką

Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 89/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)/

Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 79/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)/

Zarządzenie Nr 30/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 31/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 32/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2010r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji/

Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 37/2010 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 38/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatu Pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 42/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie oraz jej spisu

Zarządzenie Nr 43/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2010r.
w sprawie powołania komendanta drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego (na bazie stanów osobowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku)

Zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 46/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w pomieszczeniach i infrastrukturze technicznej Bursy Szkolnej przy ul. 3 Maja 20 na skutek katastrofalnych opadów deszczu w dniach 2-3 czerwca 2010r.  

Zarządzenie Nr 48/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 49/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania strażnika Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji/

Zarządzenie Nr 51/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2010r.
w sprawie zasad realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy Euro

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro/

Zarządzenie Nr 52/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 53/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 54/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 55/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 września 2010r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 56/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 58/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 października 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2010r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 62/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 63/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego/

Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 października 2010r.
w sprawie zamknięcia rekrutacji do projektu "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 65/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 66/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2010r.
w sprawie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zarządzenie Nr 67/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2010r.
w spr. wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 68/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 69/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego Citroen C5 o numerze rejestracyjnym WPU 77CV,  będącego własnością Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego Citroen C5 o numerze rejestracyjnym WPU 77CV, będącego własnością Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 70/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie organizacji i przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 81/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 71/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2010r.
w sprawie zmiany dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku   
Załącznik - Księga Jakości
Załącznik Nr 1 - POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU
Załącznik Nr 2 - Tabela celów i wskaźników dotyczących jakości dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 3 - Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 4 - Mapa procesów Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik - Procedura nadzoru nad dokumentacją i zapisami
/zmiany: zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany dokumentu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 72/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 73/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 74/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 76/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 77/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 78/2010 Starosty Pułtuskiego  z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)

Załączniki do zarządzenia Nr 79/2010 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)/

Zarządzenie Nr 80/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 81/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Starosty Pułtuskiego o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 4 - KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 82/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 9/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

Zarządzenie Nr 83/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego
Załącznik - Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych    
Załącznik Nr 1 - Rodzaje dokumentów stanowiących system nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
Załącznik Nr 2 - KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Starosty Pułtuskiego o stanie kontroli zarządczej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 84/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powiatu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 85/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia "Karty Audytu Wewnętrznego" oraz "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego/

Zarządzenie Nr 86/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego" v 1.0 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załączniki do "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego" - 
pobierz
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego/

Zarządzenie Nr 87/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego oraz zasad jej koordynacji 
Załącznik - Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego oraz zasady jej koordynacji

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 88/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 89/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)

Załączniki do zarządzenia Nr 89/2010 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-11 09:28:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-17 10:22:16
  • Liczba odsłon: 48234
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067309]

przewiń do góry