Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2018r.Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2018r .

 • Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku sporządzony dnia 23 października 2018r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 1 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 2 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 3 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 4 (liczba mandatów: 8) - pobierz
 • Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu pułtuskiego, okręg nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sporządzony dnia 23 października 2018r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz

 • Dokumenty dot. Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku:
  - informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz  
  - Uchwała Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 02 października 2018r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Uchwała Nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 28 września 2018r. w sprawie sporządzenia i zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz  
  -
  Uchwała Nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej oraz zespołu do spraw obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz
  - Informacja dotycząca dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Uchwała Nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku oraz pełnionych funkcjach w Komisji - pobierz


  • Uchwała Nr XXXVI/240/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
  • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy - pobierz
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - link
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018r. - pobierz
  • Komunikat Komisarz Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  • Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. - pobierz
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 sierpnia 2018r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  • Postanowienie Nr 10/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 września 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnych komisjach wyborczych powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz


  ___________________________________________________________________________

  Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2014r .

  • Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 2 września 2014r. - pobierz
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014r. - pobierz
  • Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku oraz pełnionych funkcjach w Komisji - pobierz
  • Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w sprawie dyżurów komisji - pobierz
  • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Pułtusku pobierz
  • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 29 października 2014r. pobierz
  • Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz
   • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 - pobierz
   • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 - pobierz
   • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 - pobierz
   • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 - pobierz 
  • Protokół zbiorczy wyników głosowania na obszarze powiatu [Wybory do Sejmiku Województwa] - pobierz
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego pobierz
  • Podział mandatów w sejmikach województw według komitetów wyborczych pobierz

  ___________________________________________________________________________

  Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2010r.

  • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 października 2010 r. - pobierz
  • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 18 października 2010 r. - pobierz
  • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 21 października 2010 r. - pobierz
  • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 25 października 2010 r. - pobierz
  • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2010 r. - pobierz

  ___________________________________________________________________

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-14 08:45:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-21 12:49:29
  • Liczba odsłon: 35242
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 9327262]

  przewiń do góry