I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 listopada 2014 r.   

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. 
w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w pułtusku 
Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego 
Uchwała Nr I/4/4014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego 
Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/247/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. )  

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 
w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa , określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego 
Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 
Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego komisji Bezpieczeństwa
    

III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik  do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego   

* załącznik do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości 

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2015   

Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.   -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały 

* załącznik nr 10 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich.

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018r.)

Uchwała Nr III/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

* załącznik do uchwały  

 

IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022

* załącznik do uchwały cz. 1

* załącznik do uchwały cz. 2

Uchwała Nr IV/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/28/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź  

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IV/30/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy komisji Polityki Regionalnej i Promocji

Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.


V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* załącznik do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IX/50/2015 z dnia 31 lipca 2015r.)

Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 6 marca 2015 r.
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
* załącznik do uchwały
(załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)

 

VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 27 marca 2015r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VI/38/2015 z dnia 27 marca 2015r.
w spr. przyjęcia dotacji na realizację projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego " finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr VI/39/2015 z dnia 27 marca 2015r.
w spr. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie pułtuskim na lata 2015-2017.
* załącznik do uchwały

    VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 maja 2015r.

Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 28 maja 2015r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015r.
w spr. zmian w uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

 

VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 czerwca 2015r.
 

Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego za rok 2014.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź  

* załącznik do uchwały

* załącznik do regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź

* załącznik do uchwały
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXIII/127/2016 z dnia 27 października 2016r.)

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

 

XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 lipca 2015r.

 

Uchwała Nr IX/49/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na zmianę porozumienia o współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IX/50/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IX/51/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik 1 do uchwały

* załącznik 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej 

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IX/53/2015 z dnia 31 lipca 2015r.
w spr. wyrażenia zgody na wspólną realizację na zasadach Partnerstwa przez Gminę Pułtusk i Powiat Pułtuski koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania ciągów pieszo-rowerowych, zgłoszonych do Planu Działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ciechanowskiego.

 

X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr X/54/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr X/55/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

 

XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 października 2015r.

 

Uchwała Nr XI/56/2015 z dnia 12 października 2015r.
w spr. nabycia mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XI/57/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. nabycia mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XI/58/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* załącznik do uchwały.

Uchwała Nr XI/59/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. wyrażanie zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne- Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2016. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* Uzasadnienie do uchwały  

 

XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 19 listopada 2015r.
 

Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
* załącznik do uchwały
* załącznik nr 1 do Programu współpracy
* załącznik do Zasad działania komisji konkursowych
* załącznik nr 2 do Programu współpracy
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr XIII/78/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.)

Uchwała Nr XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z gminami powiatu pułtuskiego w projekcie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. zmiany zadań finansowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XII/66/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 

 

XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 grudnia 2015r.

w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIII/69/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Obryte a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”.

Uchwała Nr XIII/70/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica, a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 340311W Ciepielin – Budy Ciepielińskie

Uchwała Nr XIII/71/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa  drogi gminnej Nr 340326W Dzbanice – Gzowo”.

Uchwała Nr XIII/72/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa  drogi gminnej Nr 340304W Pomocnia - Piskornia”.

Uchwała Nr XIII/73/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Uchwała Nr XIII/74/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/75/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/76/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXV/147/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.)

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/78/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

zmieniająca Program Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XIII/79/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

* załącznik do uchwały

 
XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stycznia 2016r.
 

Uchwała Nr XIV/80/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie Pułtuskim na lata 2016-2020

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIV/81/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIV/82/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 2 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 3 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 4 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* uzasadnienie do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVI/214/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.)

Uchwała Nr XIV/83/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 26/3 położona we wsi Ołdaki)

Uchwała Nr XIV/84/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 30/8 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/85/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/7 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/86/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/8 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/87/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej we wsi Ołdaki gmina Gzy.

Uchwała Nr XIV/88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 242/9, 242/10 i 242/11 położone w Pułtusku).
(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr XXXIV/2020/2017 z dnia 26 października 2017r.)

Uchwała Nr XIV/89/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
w spr. ustanowienia służebności. (załącznik do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu) 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XV/94/2016 z dnia 29 marca 2016r.)

Uchwała Nr XIV/90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/91/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/92/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy komisji Polityki Regionalnej i Promocji

 
XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 marca 2016r.

Uchwała Nr XV/93/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. określenia zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XV/94/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie ustanowienia służebności.
* załącznik  do uchwały   do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)
  Uchwała Nr XV/95/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XV/96/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr.  wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę  mienia powiatu pułtuskiego oraz dalsze nim dysponowanie.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr XV/97/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XV/98/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XV/99/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady  Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego  dla  Przewodniczącego
Uchwała Nr XV/100/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 
XVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 maja 2016r.
 
Uchwała Nr XVI/101/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVI/102/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVI/103/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
 
 XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XVII/104/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVII/105/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
-  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
 
  XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 czerwca 2016r.


Uchwała Nr XVIII/106/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2015.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVIII/107/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zbycia nieruchomości
  * uzasadnienie do uchwały.
*rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Uchwała Nr XVIII/108/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. przekazania mienia w formie darowizny.
* uzasadnienie do uchwały.
Uchwała Nr XVIII/109/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
* załącznik do uchwały.
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwał: Nr XXV/151/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.; XXVIII/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.)
Uchwała Nr XVIII/110/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2015.
Uchwała Nr XVIII/1112016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. absolutorium dla Zarządu Powiatu w pułtusku za rok 2015.
Uchwała Nr XVIII/112/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVIII/113/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
*załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 8 lipca 2016r.
Uchwała Nr XIX/114/2016 z dnia 8 lipca 2016r.
w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” 
 
XX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 sierpnia 2016r.
 
Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XX/118/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik n1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XX/119/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
 
XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2016r.

Uchwała Nr XXI/120/2016 z dnia 9 września 2016r.
 w spr. zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)

Uchwała Nr XXI/121/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Uchwała Nr XXI/122/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* Uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXI/123/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* Uzasadnienie do uchwały

 

XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 7 października 2016r.

 
Uchwała Nr XXII/124/2016 z dnia 7 października 2016r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z Gminą Pokrzywnica w celu realizacji  projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Uchwała Nr XXII/125/2016 z dnia 7 października 2016r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* Uzasadnienie do uchwały
 
XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2016r.


Uchwała Nr XXIII/126/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIII/127/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/226/2018 z dnia 27 marca 2018r.)
Uchwała Nr XXIII/128/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2017. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIII/129/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
* załącznik  do uchwały
* załącznik nr 1 do Programu współpracy
*załącznik nr 2 do Programu współpracy
Uchwała Nr XXIII/130/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. realizacji przez Powiat Pułtuski niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XXIII/131/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* Załącznik do uchwały
* Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały.
Uchwała Nr XXIII/132/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIII/133/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
* załącznik do uchwały.

XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXIV/134/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIV/135/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej realizacji projektu z Gminą Pułtusk w ramach Działania 4.3, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
Uchwała Nr XXIV/136/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. udzielenia pomocy finansowej
 Uchwała Nr XXIV/137/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 
Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych Wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIV/139/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2016r.
 

Uchwała Nr XXV/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała nr XXV/141/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXV/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wyrażanie zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXV/143/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030
* załącznik do uchwały
Uchwała  Nr XXV/144/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXV/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXV/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXV/147/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVI/217/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.)
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXV/148/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.-   
uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXV/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
* załącznik do uchwały

XXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 stycznia 2017r.
 
Uchwała Nr XXVI/150/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
w spr. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w związku z nowym ustrojem szkolnym.
Uchwała Nr XXVI/151/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
(załącznik do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku )
Uchwała Nr XXVI/152/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVI/153/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 14 marca 2017r.


Uchwała Nr XXVII/154/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017 roku. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr XXVII/155/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020"
* załącznik do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXX/173/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.)
Uchwała Nr XXVII/156/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Ne XXVII/157/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego projektu "Kreator Kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Pułtuskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXVII/158/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pułtuskiego, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXVII/159/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVII/160/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr.  zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVII/161/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

       XXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2017r.

Uchwała Nr XXVIII/162/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXVIII/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
(załącznik do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku )
Uchwała Nr XXVIII/164/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVIII/165/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2017r. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XXIX Sesja Rady Powiatu w dniu 29 maja 2017r. 


Uchwała Nr XXIX/166/2017 z dnia 29 maja 2017r. 
w spr. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2016.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIX/167/2017 z dnia 29 maja 2017r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -wejdź
* załącznik do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIV/257/2018 z dnia 26 października 2018r.)
Uchwała Nr XXIX/168/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. realizacji, ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia umowy o finansowanie projektu pn. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim"
Uchwała Nr XXIX/169/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2016r.
Uchwała Nr XXIX/ 170/2017 z dnia 29 maja2017r.
w spr. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2016r.
Uchwała Nr XXIX/171/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwały Nr XXIX/172/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XXX Sesja Rady Powiatu w dniu 19 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXX/173/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXX/174/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Uchwała Nr XXX/175/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXX/176/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE. PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI; PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXX/177/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXX/178/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu "TIK w nauczaniu matematyki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXX/179/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. nieodpłatnego nabycia mienia.
Uchwała Nr XXX/180/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXX/181/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

              XXXI Sesja Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXXI/182/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała nr XXXI/183/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
 
XXXII Sesja Rady Powiatu w dniu 1 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXII/184/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osbób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXII/185/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
w spr. zbycia mienia w formie darowizny
Uchwała Nr XXXII/186/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXII/187/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
 
XXXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 września 2017r.

Uchwała Nr XXXIII/188/2017 z dnia 11 września 2017r.
zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIII/189/2017 z dnia 11 września 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki -Żebry Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Przebudowa rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Uchwała Nr XXXIII/190/2017 z dnia 11 września 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata2016-2019"
Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik  nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIII/192/2017 z dnia 11 września 2017r. 
w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
 
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2017r.
 

Uchwała Nr XXXIV/193/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa  w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. d  ustawy – Prawo oświatowe.
Uchwała Nr XXXIV/194/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  Specjalną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
Uchwała Nr XXXIV/195/2017 z dnia 26 października 2017r. 
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Pułtusku.
Uchwała Nr XXXIV/196/2017 z dnia 26 października 207r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Pułtusku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Pułtusku.
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Pułtusku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Pułtusku.
Uchwała Nr XXXIV/198/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Pułtusku w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
Uchwała Nr XXXIV/199/2017 z dnia 26 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/200/2017 z dnia 26 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała nr XXXIV/201/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXXIV/202/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia gody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
* załącznik do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/37/2019 z dnia 6 marca 2019r.)
Uchwała Nr XXXIV/204/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego instrumentem płatniczym. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXXIV/205/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/206/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/207/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2018. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała nr XXXIV/208/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/209/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” w ramach konkursu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”
* załącznik do uchwały

XXXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXXV/210/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXV/211/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXV/212/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2016r. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
 
XXXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 20 grudnia 2017r.


Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/214/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/216/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały  
Uchwała Nr XXXVI/217/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego  na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/219/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
* załącznik do uchwały

 
      XXXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2018r.
 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 


      XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 27 marca 2018r.
W spr. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2018-2020.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 27 marca 2018r
w spr. określenia zadań finansowych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018 roku.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.)
Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy komisji Polityki Regionalnej i Promocji
Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia   na obszarze powiatu pułtuskiego.
Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości.

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 czerwca 2018r.
 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r.
w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
(dokonano zmian na podstawie uchwały Nr XLIV/265/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.)
Uchwała Nr XXXIX/232/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania  zwolnienia  od obowiązku realizacji zajęć.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXXIX/234/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/246/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego   za rok 2017.
Uchwała Nr XXXIX/236/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  w Pułtusku za rok 2017. 
Uchwała Nr XXXIX/237/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
w sprawie emisji obligacji.
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania  w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym  do wykonywania ratownictwa wodnego.- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
 
 
   XL Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 14 czerwca 2018r.
 
Uchwała Nr XL/241/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XL/242/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr XLI/245/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.) 
Uchwała Nr XL/243/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie emisji obligacji
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XL/244/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Zarządu Powiatu w Pułtusku 

   XLI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 czerwca 2018r.
 
Uchwała Nr XLI/245/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
zmieniająca Uchwałę Nr XL/242/2018  Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017    Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* uzasadnienie do uchwały
Uchwałę Nr XLI/246/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr XLI/247/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
 
 
XLII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 lipca 2018r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
 
XLIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 września 2018r.
 
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Uchwała Nr XLIII/253/2018 z dnia 13 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
( dokonano zmian na podstawie uchwały Nr XLIII/253/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.)
Uchwała Nr XLIII/254/2018 z dnia 13 września 2018r.
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na   rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
 
  XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2018r.
 
w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-03 11:55:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-12 12:18:54
  • Liczba odsłon: 27717
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115116]

przewiń do góry