ROK 2015
 • Umowa nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015r. - badania lekarskie -   pobierz
 • Umowa Nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015r. - dostawa materiałów biurowych w 2015 roku - pobierz
 • Umowa nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - hosting i administrowanie serwisem internetowym - pobierz 
 • Umowa nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. - opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego procesu dwustopniowej filtracji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o - pobierz   
 • Umowa nr 5/2015 z dnia 1 stycznia 2015r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 6/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. - pomoc prawna - pobierz
 • Umowa nr 7/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. - wynajęcie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - pobierz 
 • Umowa nr 8/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. - pomoc prawna w zakresie zastępstwa procesowego - pobierz
 • Umowa nr 9/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - Budynek D - pobierz
 • Umowa nr 10/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  - Budynek A,E,B - pobierz
 • Umowa nr 11/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  - Budynek C - pobierz
 • Umowa nr 12/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  - Budynek D - pobierz
 • Umowa nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz
 • Umowa nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do Kwalifikacji Wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015r. - zakładanie ewidencji wojskowej i wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015r. - zakładanie ewidencji wojskowej i wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 17/2015 z dnia 9 lutego 2015r. -  zakładanie ewidencji wojskowej i wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 18/2015 z dnia 9 lutego 2015r. -  zakładanie ewidencji wojskowej i wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz  
 • Umowa nr 19/2015 z 10 lutego 2015r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz 
 • Umowa nr 20/2015 z dnia 2 lutego 2015r. - pełnienie funkcji audytora - pobierz
 • Umowa nr 21/2015 z dnia 19 lutego 2015r. - uregulowanie zasad realizacji Projektu "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz  
 • Umowa nr 22/2015 z dnia 23 lutego 2015r. - wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości Sądu Rejonowego w Pułtusku - pobierz 
 • Umowa Nr 23/2015 z 24 lutego 2015r. - wykonanie aktualizacji opertów szacunkowych - pobierz  
 • Umowa Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2019r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 25/2015 z dnia 4 marca 2015r. - przeprowadzenie kursu języka niemieckiego - pobierz
 • Umowa nr 26/2015 z dnia 27 lutego 2015r. - sprzedaż i dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - pobierz
 • Umowa nr 27/2015 z dnia 13 marca 2015r. - stwierdzanie zgonu - pobierz
 • Umowa nr 28/2015 z dnia 24 marca 2015r. - wykonanie operatu szacunkowego działek w obrębie Stpice gm. Świercze - pobierz
 • Umowa nr 29/2015 z dnia 26 marca 2015r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 30/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 31/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz   
 • Umowa nr 32/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 33/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz  
 • Umowa nr 34/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 35/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej w Austrii dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestników projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz
 • Umowa nr 37/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej w Austrii dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestników projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz
 • Umowa nr 38/2015 z dnia  8 kwietnia 2015r. - przewóz osób w ramach projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz
 • Umowa nr 39/2015
 • Umowa nr 40/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uczestników projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz
 • Umowa nr 41/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uczestników projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość " - pobierz  
 • Umowa nr 42/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. - uregulowanie praw i obowiązków Stron w ramach realizacji projektu "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przeszłość" - pobierz   
 • Umowa nr 43/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. -  przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 44/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. - użyczenie nieruchomości gruntowej celem wykonania i utrzymania zieleni - pobierz
 • Umowa nr 45/2015 z dnia 11 maja 2015r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego - pobierz
 • Umowa nr 46/2015 z dnia 14 maja 2015r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz   
 • Umowa nr 47/2015 z dnia 25 maja 2015r. - umowa na dofinansowanie projektu pn.:  Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” - pobierz
 • Umowa nr 48/2015 z 29 maja 2015r. - pełnienie funkcji doradcy psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - pobierz 
 • Umowa nr 49/2015 z 29 maja 2015r. - pełnienie funkcji doradcy psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - pobierz 
 • Umowa nr 50/2015 z 29 maja 2015r. - pełnienie funkcji doradcy psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - pobierz    
 • Umowa nr 51/2015 z 29 maja 2015r. - pełnienie funkcji doradcy psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów Zespołu Szkół Zawiodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - pobierz 
 • Umowa nr 52/2015 z dnia 29 maja 2015r. - wykonanie projektów technicznych - pobierz
 • Umowa nr 53/2015 z 28 maja 2015r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz 
 • Umowa nr 54/2015 28 maja 2015r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 55/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 56/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Umowa nr 57/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 58/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 59/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 60/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Umowa nr 61/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 62/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 63/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 64/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 65/2015 z 15 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 66/2015 z 15 czerwca 2015r. - wykonanie szacunków nieruchomości gruntowych poł w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 67/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 68/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 69/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 70/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 71/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 72/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 73/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 74/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 75/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 76/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 77/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 78/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 79/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 80/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 81/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 82/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 83/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 84/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 85/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 86/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 87/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 88/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 89/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 90/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 91/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 92/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 93/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 94/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 95/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 96/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 97/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Umowa nr 98/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 99/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 100/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 101/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 102/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 103/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 104/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 105/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 106/2015 z 18 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 107/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji  
 • Umowa nr 108/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 109/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 110/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 111/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 112/015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 113/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 114/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 115/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 116/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 117/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 118/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 119/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 120/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 121/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 122/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 123/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 124/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 125/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 126/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 127/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 128/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 129/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 130/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 131/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 132/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 133/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 134/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 135/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 136/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 137/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 138/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 139/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 140/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 141/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 142/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 143/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 144/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 145/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji     
 • Umowa nr 146/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 147/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 148/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 149/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 150/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 151/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 152/2015 z 18 czerwca 2015r. - umowa o staż zawodowy w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Umowa nr 153/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. - umowa o udzielenia dotacji z budżetu państwa - pobierz 
 • Umowa nr 154/2015 z 22 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Umowa nr 155/2015 z 25 czerwca 2015r. - użyczenie silnika Yamaha - pobierz
 • Umowa nr 156/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 157/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 158/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 159/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 160/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 161/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 162/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 163/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 164/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 165/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 166/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 167/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 168/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 169/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 170/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 171/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 172/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 173/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 174/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 175/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 176/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 177/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 178/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 179/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 180/2015 z 26 czerwca 2015r. - uregulowanie praw i obowiązków stron w ramach realizacji projektu "Musimy siać ..." Program profilkatyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim - pobierz
 • Umowa nr 181/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Umowa nr 182/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 183/2015 z dnia 1 lipca 2015r. - przeprowadzenie konferencji końcowej projektu pt.: "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - pobierz
 • Umowa nr 184/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. - użyczenia sprzętu - pobierz
 • Umowa nr 185/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 186/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 187/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 188/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 189/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 190/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 191/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 192/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 193/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 194/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 195/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 196/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 197/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 198/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 199/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 200/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 201/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 202/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 203/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 204/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 205/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 206/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 207/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 208/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 209/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 210/2015 z 26 czerwca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 211/2015 z 2 lipca 2015r. - o przeniesienie praw autorskich w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji