Nr sprawy Data zgłoszenia Nazwa inwestora Adres inwestora Opis inwestycji Informacja o stanie sprawy Uwagi
WBA.6743.352.2015 29.06.2015 r. Stanisław Podgórski Topolnica gm. Zatory, dz. nr ewid. 9/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 30.07.2015 r.  
WBA.6743.360.2015 29.06.2015 r. Bożena i Wiesław Borowscy Trzepowo gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 16/17 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne        z dn. 30.07.2015 r.
 
WBA.6743.361.2015 30.06.2015 r. Zofia i Krzysztof Jakubowscy Lipniki Nowe gm. Pułtusk, dz. nr ewid. 145/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.362.2015 29.06.2015 Arkadiusz Brzeziński Mierzeniec gm. Gzy, dz. nr ewid. 30 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 30.07.2015 r.  
WBA.6743.363.2015 01.07.2015 r. Tomasz Sobieraj Szyszki-Folwark gm. Gzy dz. nr ewid. 111 rozbudowa i nadbudowa   
budynku   
mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie skuteczne  z dn. 01.08.20   15 r.  
WBA.6743.378.2015 06.07.2015 r. Mirosława Karbonowska Tocznabiel gm. Obryte dz. nr ewid. 8 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne  z dn. 06.08.2015 r.  
WBA.6743.390.2015 09.07.2015 r. Rafał Fanti Gołębie gm. Świercze,dz. nr ewid. 31/2 przebudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.08.2015 r.  
WBA.6743.400.2015 14.07.2015 r. Tomasz Królak Pawłowo gm. Winnica dz. nr ewid. 88 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r.  
WBA.6743.404.2015 14.07.2015 r. ENERGA – OPERATOR S.A. Chmielewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 159/1, 161 budowa linii kablowej nn   
ze złączem kablowym nn
Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r.  
WBA.6743.423.2015 24.07.2015 r . Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 16
dz. nr ewid. 70/11, 70/4, 70/5
budowa odcinka sieci
wodociągowej
Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015r  
WBA.6743.424.2015  24.07.2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 29
dz. nr ewid. 9/4, 9/1
budowa odcinka wodociągu Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r.  
WBA.6743.425.2015 24.07.2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pułtusk, obr. 19
dz. nr ewid. 85/1, 85/2, 82/3
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r.  
WBA.6743.430.2015 27.07.2015 r. Ewa i Robert Baczyńscy Łubienica Superunki
gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 160/25
rozbudowa i nadbudowa
istniejącego
budynku mieszkalnego
umorzenie postępowania  
WBA.6743.438.2015 31.07.2015 r. Urszula i Jerzy Michalak Błędostowo, gm. Winnica
dz. nr ewid. 278
budynek mieszkalny
jednorodzinny
Zgłoszenie skuteczne z dn. 31.08.2015   r.  
WBA.6743.439.2015 04.08.2015 r. Grzegorz Gnatowski Nowe Przewodowo, gm. Gzy
dz. nr ewid. 7/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn. 04.09.2015 r   .
 
WBA.6743.451.2015 05.08.2015 r. Jerzy Kaczyński Kleszewo, gm. Pułtusk
dz. nr ewid. 157
rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie
skuteczne z dn.
05.09.2015 r.
 
WBA.6743.452.2015 05.08.2015 r. Leszek Grudziński Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 budynek mieszkalny
jednorodzinny
Umorzenie postępowania  
WBA.6743.453.2015 06.08.2015 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 12,
- dz. nr ewid. 37/20,
Lipniki Nowe gm. Pułtusk
- dz. nr ewid. 5, 167, 155, 152
linia kablowa wraz ze złączem kablowym Zgłoszenie
skuteczne   z dn. 06.09.2015 r.
 
WBA.6743.454.2015 07.08.2015 r. Alfred Tuszyński Pobyłkowo Duże gm.
Pokrzywnica
dz. nr ewid. 252
rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie
skuteczne z dn.
07.09.2015 r.
 
WBA.6743.459.2015 10.08.2015 r. Dariusz Taperek Łosewo gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 166
budynek mieszkalny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
10.09.2015 r.
 
WBA.6743.460.2015 10.08.2015 r. Grzegorz Perguł Łubienica gm. Pokrzywnica
dz. nr ewid. 93/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
10.09.2015 r.
 
WBA.6743.463.2015 11.08.2015 r. Grzegorz Jaśczak Górki Witowice gm. Winnica
dz. nr ewid. 7/1
rozbudowa budynku
mieszkalnego
Zgłoszenie
skuteczne z dn.
11.09.2015 r.
 
WBA.6743.465.2015 12.08.2015 r. Waldemar Syski Zalesie Lenki gm. Gzy
dz. nr ewid. 3
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie
skuteczne z dn.
12.09.2015 r.
 
WBA.6743.473.2015 19.08.2015 r. Renata i Ireneusz Raniszewscy Gródek Nowy gm. Obryte
dz. nr ewid. 48/1
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 19.09.2015 r.    
WBA.6743.479.2015 25.08.2015 r. Jacek i Aneta Jończyk Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 128/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r.    
WBA.6743.480.2015 25.08.2015 r. Adam Koczara Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 80/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r.    
WBA.6743.487.2015 27.08.2015 r. Marcin Różycki Kowalewice Włościański, gm. Świercze dz. nr ewid. 97 budynek mieszkalny Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.09.2015r.    
WBA.6743.488.2015 31.08.2015 r. Energa - Operator S.A. Oddział   
w Płocku 
Ostrzeniewo
gm. Świercze
dz. nr ewid. 52/28, 52/27, 83/1, 71/3, 71/23, 71/12, 71/8, 71/19, 71/11, 71/17
 budowa linii kablowej nn - 0,4kV oraz złączy kablowo - pomiarowych Zgłoszenie skuteczne z dniem 01.10.2015 r.    
WBA.6743.497.2015 02.09.2015 r. Leszek Grudziński Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r.    
WBA.6743.498.2015 02.09.2015 r. Aleksandra Świderska Gotardy gm. Gzy
dz. nr ewid. 164
rozbudowa   
i nadbudowa budynku mieszkalnego
Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r.    
WBA.6743.509.2015 09.09.2015 r. Tomasz Studniarek Wyrzyki gm. Świercze
dz. nr ewid. 21/26
budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.10.2015 r.  
WBA.6743.512.2015 10.09.2015 r. Bogdan Łach Gródek Rządowy gm.  Obryte dz. nr ewid. 18 rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.10.2015 r.  
WBA.6743.522.2015 11.09.2015 r. Zygmunt Skura Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 175/2 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne dn. 12.10.2015 r.  
WBA.6743.526.2015   15.09.2015 r.   Justyna i Andrzej Jasińscy   Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 95/2   budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.10.2015 r.  
WBA.6743.530.2015   22.09.2015 r.   Andrzej Milewski   Gotardy gm. Gzy   
dz. nr ewid. 100  
budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 23.10.2015 r.  
WBA.6743.533.2015   23.09.2015 r.   Teresa i Jan Dąbek   Trzciniec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 89   budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.10.2015 r.  
WBA.6743.534.2015   24.09.2015 r.   Katarzyna i Adam Ciesielscy   Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 15/3   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.10.2015 r.  
WBA.6743.540.2015   28.09.2015 r.   Barbara i Mariusz Pik   Pułtusk, obr. 14, dz. 5/4   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.10.2015r .  
WBA.6743.547.2015   30.09.2015 r.   Piotr Męczkowski   Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 456   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne 
z dn. 31.10.2015 r.
 
WBA.6743.550.2015   05.10.2015 r.   Dariusz Gurzyński   Klaski gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 76/1, 76/7   rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.11.2015 r.  
WBA.6743.552.2015   06.10.2015 r.   Maria i Waldemar Kuchta   Lipniki gm. Pułtusk dz. nr ewid. 12/7   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.11.2015 r.  
  WBA.5743.553.2015   07.10.2015 r.   ENERGA - OPERATOR S.A.   Łubienica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 106   budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r.  
WBA.6743.554.2015     07.10.2015 r   Ryszard Zajączkowski   Lipniki Nowe gm. Pułtusk dz. nr ewid. 152   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r.  
WBA.6743.559.2015    12.10.2015 r. Jarosław Brodowski   Zbroszki gm. Winnica dz. nr ewid. 27/2   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.11.2015 r.  
  WBA.6743.561.2015   13.10.2015 r.   Agnieszka Jończyk   Lemany gm. Zatory dz. nr ewid. 86/1   rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.11.2015 r.  
  WBA.6743.563.2015   16.10.2015 r.   Ewelina i Stanisłąw Strypling   Lipa gm. Pułtusk dz. nr ewid. 92/5   budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.11.2015 r.  
WBA.6743.565.2015   19.10.2015 r.   Tomasz Chentosz   Łęcino gm. Zatory dz. nr ewid. 43   budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.566.2015 20.10.2015 ENERGA-OPERATOR
S.A.
Łubienicia Superunki, gm. Pokrzywnica dz. nr 72/4, 72/3, 75/1, 83/1, 76/1, 155; Olbrachcice, gm Pokrzywnica dz. nr 277/2, 277/4, 276, 275, 274, 273/2, 273/1, 283/1,278 przebudowa linii napowietrznej nn wraz z przyłączami napowietrznymi szt. 4 oraz budowa linii kablowej nn wraz z 3 złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.11.2015 r.  
WBA.6743.579.2015 29.10.2015 Orange Polska S.A Karniewek 52, 29, 28; Pogorzelec 79, 96, 80.  przebudowa napowietrznej linii telefonicznej w linię kablową umorzenie postępowania  
WBA.6743.580.2015 30.10.2015 r. Gmina Świercze Wyrzyki gm. Swiercze dz. nr ewid. 21/19 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.11.2015 r.  
WBA.6743.590.2015 06.11.2015 r. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Grochy Imbrzyki gm. Gzy, dz. nr ewid. 36/9, 36/10, 43 sieć napowietrzna AsXSn 2x25, słup oświetleniowy wraz z oprawą, szafa oświetleniowa Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.12.2015 r.  
WBA.6743.618.2015 01.12.2015 r. Grzegorz Kinel Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 60/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r.  
WBA.6743.619.2015 01.12.2015 r. Barbara i Izydor Bartczak Pokrzywnica 
gm. Pokrzywnica 
dz. nr ewid. 246/1
budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r.  
WBA.6743.623.2015 02.12.2015 r. Krzysztof Bartczak Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 4/4 budynek mieszkalny jednorodzinny umorzenie postępowania  
WBA.6743.626.2015 03.12.2015 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 16/1, 16/12, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/15, 16/10 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.01.2016 r.  
WBA.6743.627.2015 04.12.2015 r. Anna Milewska Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 budynek mieszkalny jednorodzinny umorzenie postępowania  
WBA.6743.632.2015 08.12.2015 r. ,,ROMIS"
Sp.z o.o.
Pułtusk obr. 21 dz. nr ewid. 30/2, 22/3 budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy Zgłoszenie skuteczne z dn. 08.01.2016 r.  
                      WBA.6743.633.2015 11.12.2015 r.                    Adam Koch Słończewo gm Gzy dz. nr ewid. 31/3 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.01.2016 r.  
WBA.6743.638.2015 15.12.2015 r. Edyta i Robert
Siemek
Głodowo
gm. Pułtusk
dz. nr ewid. 193
budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.01.2016 r.  
WBA.6743.651.2015 21.12.2015 r. Bogdan Lewandowski Świerkowo gm. Świercze dz. nr ewid. 57/1 nadbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.01.2016 r.  
WBA.6743.655.2015 28.12.2015 r. Edyta i Tomasz Dębińscy Wyrzyki gm. Świercze dz. nr ewid. 21/15 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.01.2016 r.  
WBA.6743.660.2015 29.12.2015 r. Paweł Salwin Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.661.2015 29.12.2015 r. Krystyna i Wojciech Mochoccy Klukówek gm Świercze dz. nr ewid. 79/7 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.01.2016 r.  
WBA.6743.1.2016 04.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 5/14, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9/4 budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.02.2016 r.  
WBA.6743.21.2016 15.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr. 10 dz. nr ewid. 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/17, linia kablowa n. n. ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.02.2016 r.  
WBA.6743.32.2016 18.01.2016 r. Grzegorz Pawlikowski Przemiarowo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 205/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.02.2016 r.  
WBA.6743.36.2016 21.01.2016 r. Sławomir Bonisławski Kościesze, gm. Świercze dz. nr ewid. 90/1 rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.02.2016 r.  
WBA.6743.53.2016   29.01.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A . Świerkowo gm. Świercze,
dz. 38/3, 38/2, 38/4
budowa linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym nN do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce  38/3 obr. Świerkowo Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r.  
WBA.6743.52.2016   29.01.2016 r. Gmina Winnica Winnica obr. Rębkowo, dz. 16/1, 31/2, 78, 107/1, 411, 413 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r.  
WBA.6743.58.2016 02.02.2016 r. Paweł Salwin Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.03.2016 r.  
WBA.6743.59.2016 03.02.2016 r. Magdalena i Dariusz Głodowscy Winnica gmina Winnica dz. nr ewid.46/1 budynek mieszkalny jednorodzinny Umorzenie postępowania  
WBA.6743.73.2016 10.02.2016 r. Magdalena i Artur Zielski Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/29 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.03.2016 r.  
WBA.6743.91.2016 15.02.2016 r. Barbara i Dariusz Sokulscy Kępiaste gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 67/10 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 17.03.2016 r.  
WBA.6743.93.2016 16.02.2016 r. PGE Dystrybucja S.A. Bartodzieje gm. Obryte
dz. nr ewid. 28/14, 61, 97, 155, 124/1,125,126/1, 126/2, 127, 128, 129, 147, 154/1, 154/2, 296, 299, 153, 152/1, 152/2, 151, 250, 251/1, 249, 248, 233/1, 231, 232, 230, 229, 156/1, 157, 224, 225/2, 223, 217, 203/2, 242, 257/1, 257/2, 256, 255/1, 255/3, 255/4, 255/5, 254/5, 254/6, 254/4, 254/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269/1, 269/2
Rozbiórka linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej umorzenie postępowania  
WBA.6743.94.2016 16.02.2016 r . Monika Zielińska Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/6 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.03.2016 r.  
WBA.6743.108.2016 22.02.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Pułtusk obr 24 dz. nr ewid. 30/2, 25/1, 15, 18/1 linia kablowa nn 0,4 kV i złącze kablowo     - pomiarowe Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.03.2016 r.  
WBA.6743.128.2016 02.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A Nowe Niestępowo dz. nr ewid. 63, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5
Niestępowo Włościańskie dz. nr ewid. 172/2
budowa linii kablowo-napowietrznej z przyłączami napowietrznymi Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.04.2016 r.  
WBA.6743.144.2016 09.03.2016 r. Gmina Pułtusk Kacice gm. Pułtusk dz. nr ewid. 144 budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.04.2016 r.  
WBA.6743.145.2016 10.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Rębkowo gm. Winnica dz. nr ewid. 310/1, 333, 334/6, 332/1, 335/1, 375, 376, 377/2, 377/3, 377/5, 378/7 przebudowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV, przebudowa przyłączy napowietrznych, budowa przyłącza napowietrznego Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.04.2016 r.  
WBA.6743.157.2016 14.03.2016 r. ENERGA OPERATOR S.A. Piskornia gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 114, 115, 118, 126, 117/1, 128/7, 128/6, 128/5, 128/4 budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niz 1 kV, budowa przyłączy kablowych, złącza kablowo - pomiarowego, przebudowa przyłączy napowietrznych Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.04.2016 r.  
WBA.6743.182.2016 24.03.2016 r . Milena Bieżuńska Świercze gm. Świercze dz. nr ewid. 67/2 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.04.2016 r.  
WBA.6743.196.2016 30.03.2016 r . Agata i Łukasz Marcinkowscy Pogorzelec gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 13/7, 13/8 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.04.2016 r.  
WBA.6743.210.2016 04.04.2016 r. Anna Milewska Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.05.2016 r.  
WBA.6743.211.2016 06.04.2016 r. Wojciech Wichrowski Golądkowo gm. Winnica dz nr ewid. 19/14 budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.05.2016 r.  
WBA.6743.224.2016 12.04.2016 r. Grzegorz Szwejk Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 159/72 rozbudowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.05.2016 r.   
WBA.6743.277.2016  04.05.2016 r.  Grzegorz Kosek  Domosław gm. Winnica dz. nr ewid. 129/4  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.06.2016 r.  
WBA.6743.279.2016  05.05.2016 r.  Piotr Żurawiński  Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 7/2  budynek mieszkalny jednorodzinny    umorzenie postępowania  
WBA.6743.287.2016    06.05.2016 r. Kazimierz Stalmach  Karniewek gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 27  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.06.2016 r.  
  WBA.6743.298.2016 12.05.2016 r.    Gmina Winnica Winnica gm. Winnica dz.
nr ewid. 77/2, 77/10, 77/8 
budowa linii napowietrznej nn, linii kablowej nn, złącza kablowego nn, szafy sterującej oświetleniem ulicznym    Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.06.2016 r.  
WBA.6743.316.2016  20.05.2016 r.  Tomasz Zieliński  Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/5   budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.06.2016 r.  
WBA.6743.319.2016  24.05.2016 r.  Olga i Adam Mielczarczyk  Grabówiec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 135/4  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.06.2016 r.  
WBA.6743.320.2016  24.05.2016 r.  Justyna Jasińska - Piotrowska  Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10  budynek mieszkalny jednorodzinny  Umorzenie postępowania  
WBA.6743.335.2016    01.06.2016 r.   Waldemar Kondrat Gnojno gm. Pułtusk dz. nr ewid. 324/8  rozbudowa budynku mieszkalnego    Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.07.2016 r.  
WBA.6743.345.2016    06.06.2016 r. Małgorzata Grudniewska - Wierzchoń Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 755/2, 753/2 budynek mieszkalny jednorodzinny   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.349.2016    07.06.2016 r.   Gmina Zatory  Pniewo gm. Zatory dz. nr ewid. 8      budowa sieci napowietrznej nn oświetlenia ulicznego   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.359.2016   09.06.2016 r. Adam Fabisiak  Moszyn gm. Pułtusk dz. nr ewid. 130/12  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.07.2016 r.  
WBA.6743.376.2016 17.06.2016 r.     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o. obręb 21 miasta Pułtusk,dz. nr ewid. 22/1, 27/1, 28/1, 29/1, 200, 58, 59/1, 56 budowa odcinka sieci wodociągowej z rur  110mm w ul. Zalewowej, Łakowej i Łabędziej w Pułtusku                              Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r.  
WBA.6743.377.2016   17.06.2016 r.     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o.   obręb 6 Grabówiec gmina Pułtusk, dz. nr ewid. 179, 177/1   budowa odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Grabówiec                              Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r.  
  WBA.6743.379.2016 17.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A.
w Gdańsku
Oddział
w Płocku 
Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/4, 9/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93  przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami    umorzenie postępowania  
  WBA.6743.386.2016 20.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku  Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 62/7, 65/56, 65/107, 65/108, 65/109, 65/111, 65/112, 65/113, 65/114, 65/116, 65/119, 65/120, 65/121, 65/122, 65/123, 65/124, 69/7, 69/24, 69/39  budowa linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.07.2016 r.  
WBA.6743.394.2016  27.06.2016 r.  ENERGA Operator S.A.   Jeżewo gmina Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 68, 71, 72, 73/1, 73/7  budowa sieci kablowej elektorenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN dla podziału sieci    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.399.2016  29.06.2016 r.    Justyna Jasińska - Piotrowska   Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10 budynek mieszkalny jednorodzinny     Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2016 r.  
WBA.6743.409.2016  05.07.2016 r.    Energa Operator s.A. Jeżewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7    sieć kablowa elektoroenergetyczna nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN                               Umorzenie postępiania    
WBA.6743.417.2016          12.07.2016 r.                   Daniel Laskowski
Agnieszka Laskowska  
Pokrzywnica obr. Nowe Niestępowo dz. 10/6                            budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.08.2016  
WBA.6743.427.2016    15.07.2016 r. ENERGA Operator S.A.
w Gdańsku
Oddział
w Płocku 
Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/4, 9/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93    przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.435.2016  22.07.2016 r.  ENERGA Operator S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku  Lipniki Nowe gm. Pułtusk dz. nr ewid. 145/5, 145/8  linia kablowa nn ze złączem kablowym nn    Zgłoszenie skuteczne z dn. 22.08.2016 r.  
WBA.6743.448.2016    29.07.2016 r.    Rafał Dąbrowski    Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/3  budynek mieszkalny jednorodzinny                                       Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.08.2016 r.  
  WBA.6743.466.2016 04.08.2016 r.  ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku  Trzepowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 16/10  budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym    Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.09.2016 r.  
  WBA.6743.467.2016   05.08.2016 r. ENERGA Operator s.A. Oddział w Płocku  Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93      przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami      Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.09.2016 r.  
WBA.6743.498.2016  11.08.2016 r.    Adam Brzeziński Pniewo gm. Zatory dz. nr ewid. 127/2 instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850 l    umorzenie postępowa  
  WBA.6743.533.2016  30.08.2016 r.    Paula Wardzyńska Rębkowo gm. Winnica dz. nr 301/1, 302/3  budynek mieszkalny jednorodzinny   Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.09.2016 r.  
WBA.6743.534.2016    31.08.2016 r.   Monika Komorowska Gromin gm. Pułtusk dz. nr ewid. 144  budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.10.2016 r.  
WBA.6743.543.2016  05.09.2016 r.  ENERGA Operator S.A.  Kleszewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 242/4, 243, 242/8, 242/5, 242/6, 242/2, 242/3, 242/7  budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
WBA.6743.544.2016    05.09.2016 r. Diana Bielecka    Zambski Stare gm. Obryte dz. nr ewid. 68/2 budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
WBA.6743.545.2016  05.09.2016 r.  Agnieszka i Waldemar Maksimczuk  Ostrzeniewo gm. Świercze dz. nr ewid. 71/11  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.10.2016 r.  
  WBA.6743.561.2016 12.09.2016 r.  Sławomir Sadowski    Górki Baćki gm. winnica dz. nr ewid. 17/1 budynek mieszkalny jednorodzinny    Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.10.2016 r.  
WBA.6743.566.2016 16.09.2016 r.  Anna Skiścim Lipniki Stare gm. Pułtusk dz. nr 136  budynek mieszkalny jednorodzinny                                 Umorzenie postępowania   
WBA.6743.567.2016   16.09.2016 r.  Joanna i Jarosław Drzewieccy  ul. Białowiejska obręb 9 miasta Pułtusk dz. nr 40/18, 40/22 budynek mieszkalny jednorodzinny   Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.574.2016 19.09.2016 r.    Renata Klicka - Gajowniczek
Tomasz Gajowniczek
Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 100/9  budynek mieszkalny jednorodzinny    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.594.2016  07.10.2016 r.  Paulina i Łukasz Gorczyńscy  Obrębek gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 60/1  budynek mieszkalny jednorodzinny  Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2016 r.  
WBA.6743.595.2016  07.10.2016 r.    Gmina Winnica Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 132, 131, 130, 185/13, 214, 197/4, 129, 66, 47/2, 47/5, 46, 45, 36, 37, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 29, 28/7, 28/11, 28/12, 28/13, 28/5, 28/4, 28/3, 28/8, 28/9, 28/10, 28/1, 30, 31, 27, 25/1, 25/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 193/1, 193/2, 196 Rębkowo gmina Winnica dz. nr ewid. 383/1  sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami     Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2016 r.  
WBA.6743.613.2016 20.10.2016 r. Michał Pawelec  Świercze, Wyrzyki
dz. nr ewid. 21/41 
budynek mieszkalny jednorodzinny     Postawienie nr 41/2016 z dnia 27.10.2016
Zgłoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r
 
WBA.6743.622.2016  27.10.2016 r.    Gmina Pokrzywnica Pokrzywnica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 13, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 85, 86/1,87, 88, 89, 90/1, 92, 93/1, 93/2, 94, 99, 104, 113, 117/2, 119/2, 123/2, 124, 126/2, 128, 130, 133, 135, 136/1, 138, 139/1, 139/4, 140/1, 140/4, 140/5, 141, 142, 144/2, 144/4, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 145/2, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 145/8, 146, 182, 183, 193/3, 194/1, 194/2, 196, 197, 199/10, 200, 201, 203, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 206/1, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210, 211, 213/2, 214, 215/5, 215/7, 215/8, 216, 217, 219, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, ,237, 238, 239, 240, 241, 243/2, 244/2, 244/3, 263, 269/3, 269/5, 269/7, 272, 273/2, 273/3, 273/7, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282/2, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297, 298, 299/4, 299/5, 299/8, 300/1, 300/2, 300/3, 338, 341/2, 341/8, 341/12, 341/15, 341/16, 341/18, 341/19, 341/22, 341/23, 341/28, 341/29, 341/30, 341/32, 380, 381, 382, 408, 409/2, 410, 411, 413, 422, 423/1, 424, 439/1, 439/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/3, 444/6, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/10, 448/11, 448/12, 448/13, 449/1, 449/2, 449/3, 450/3, 450/5, 454, 455, 470, 471, 487/2, 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 491, 493/1, 493/2, 494/1, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500, 501/2, 503, 504, 505/1, 506/1, 506/2, 508/2, 509, 512/3, 512/4, 539, 543, 544, 545, 547/1, 647/5, 549, 562, 563, 564, 565, 572, 599 oraz Piskornia gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 95/2, 96, 97, 119  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej    Zgłoszenie skuteczne z dn. 27.11.2016 r.  
WBA.6743.631.2016  07.11.2016 r.   Michał Kucharczyk dz. 64/7 Kozłówka, gm. Gzy   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie   skuteczne dnia           07.12.2016 r.  
WBA.6743.634.2016  07.11.2016 r.  ENERGA-OPERATOR S.A. 3/5, 3/11, 3/14, 3/12 Brodowo Wity, gm. Winnica budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV)    umorzenie postępowania   
    WBA.6740.638.2016 15.11.2016 r. Tomasz Gajowniczek, Renata Klicka - Gajowniczek  dz. 100/9 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne dnia 15.12.201 r.  
WBA.6740.639.2016 16.11.2016 r.     Mariya Bodnar dz. 147/17, 147/20, 147/20 Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 16.12.2016 r.  
WBA.6743.642.2016  17.11.2016 r. Grzegorz Czeczko dz. 105/11 Pogorzelec, gm. Pokrzywnica  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dn. 17.12.2016 r.  
WBA.6743.645.2016 17.11.2016r  Energa-Operator S. A.  dz. 3/2, 3/11, 3/5, 3/14, 3/12 Brodowo Wity, gm. Winnica                  budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV)   zgłoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r.  
  WBA.6743.650.2016 18.11.2016 r.    ENERGA Operator S.A, dz. nr ewid. 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 62/7, 75 Pułtusk obr. 12  budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn  z głoszenie skuteczne z dn. 19.12.2016 r.  
WBA.6743.651.2016  18.11.2016 r.  Energa Operator S.A  dz. 61, 161/3, 161/9, 161/11 Trzepowo, gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nN  0,4kV ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne z dn. 18.12.2016 r.  
WBA.6743.658.2016  23.11.2016 r. Energa Operator S.A.   dz. nr ewid. 7 obręb Gaj, dz. nr ewid. 258, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/1, 299/1, 300 obręb Gaj, gm. Świercze  przebudowa linii napowietrznej SN, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz  linii napowietrznej nN   Zgłoszenie skuteczne z dn. 23.12.2016 r.  
WBA.6743.660.2016  24.11.2016 r.  Energa Operator S.A.  dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 w miejscowości Jeżewo gmina Pułtusk  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN    Sprzeciw zgłoszenia  
WBA.6743.668.2016    28.11.2016 r.   Energa Operator  S.A. Kleszewo gm. Pułtusk  dz. nr ewid. 230/1, 230/2  budowa linii kablowej 0,4 kV    Umorzenie postępowania  
WBA.6743.695.2016  02.12.2016 r.    Andrzej Derewecki Pogorzelec gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 205/25 budynek mieszkalny jednorodzinny  Umorzenie postępowania   
  WBA.6743.698.2016 05.12.2016 r.  Gmina Świercze    Świercze gmina Świercze dz. nr ewid. 24/9, 24/11, 149/9, 67/2, 84, 83/6, 83/21, 83/22, 67/4 budowa kanalizacji sanitarnej    Umorzenie postępowania  
  WBA.6743.705.2016   13.12.2016r.   Energa Operator  S.A.   dz. nr ewid. 86/3, 87/1 obręb 24 miasta Pułtusk    przebudowa linii energetycznej nN      
WBA.6743.707.2016  14.12.2016 r.  Danuta Pieńkowska    Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/11 rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego     Umorzenie postępowania  
WBA.6743.712.2016 21.12.2016 r.  Gmina Świercze  .     Świercze gmina Świercze dz. nr ewid. 24/9, 24/11, 149/9, 67/2, 84, 83/6, 83/21, 83/22, 67/4 sieć kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne         z dn. 21.01.2017 r.  
WBA.6743.722.2016  28.12.2016 r.  Energa - Operator  S.A  Lipa gm. Pułtusk, dz. nr ewid. 104, 122/3, 122/4  budowa linii kablowej nN    Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.01.2017 r.  
WBA.6743.1.1.2017  05.01.2017 r.  Energa - Operator  S.A    Moszyn gm. Pułtusk dz. nr ewid. 4/38  budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi    Zgłoszenie skuteczne z dn. 26.01.2017 r.  
   WBA.6743.1.2.2017 20.01.2017 r.  Hubert Kordys Milena Kordys  dz. 33/11 ul. Szkolna w miejscowości Świercze  nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   inwestorzy wycofali zgłoszenie 31.01.2017 r.  
                                           WBA.6743.1.3.2017                        30.01.2017 r. Sławomir Rykaczewski  dz. 249 w miejscowości Świercze, gm. Świercze budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 20.02.2017 r.  
WBA.6743.1.4.2017  31.01.2017 r.      Jacek Zadura dz. 22/2, 22/9 obręb 19 miasta Pułtusk, dz. 59/4, 39/1 obręb 23 miasta Pułtusk  budowa sieci wodociągowej       zgłoszenie skuteczne z dniem 21.02.2017r.   
WBA.6743.1.5.2017 01.02.2017 r.  Emilia i Jacek Jackiewicz  dz. 35/2  Cieńsza, gm. Zatory   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     zgłoszenie skuteczne z dniem 22.02.2017r.   
WBA.6743.1.6.2017  06.02.2017 r.  Marcin Lesiński dz. 366/1 Grabówiec, gm. Pułtusk      budowa budynku mieszkalnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 27.02.2017r.   
WBA.6743.1.7.2017    08.02.2017r. Milena Figurska-Wróblewska    dz. 126/2
Lipa
gm. Pułtusk
  budowa budynku mieszkalnego    Zgłoszenie skuteczne z dniem 01.03.2017r.   
WBA.6743.8.2017   09.02.2017                Katarzyna Komorowska               dz. 6
Gnaty Szczerbaki
gm. Winnica
budowa budynku mieszkalnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.03.2017r.   
  WBA.6743.1.9.2017  16.02.2017     Tomasz Rosiński dz. 121/4 Mystkówiec Kalinówka, gm. Zatory    budowa budynku mieszkalnego        zgłoszenie skuteczne z dniem 09.03.2017r.   
WBA.6743.1.10.2017    07.03.2017r.  Leszek Szymański   dz. 461/1
Borsuki Kolonia gm. Zatory  
budowa budynku mieszkalnego      umorzenie postępowania   
 WBA.6743.1.11.2017 14.03.2017 r.  Paweł Ciskowski  dz. 50 Zaborze, gm. Pokrzywnica  przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 04.04.2017 r.  
                            WBA.6743.1.12.2017                        20.03.2017 r.                             Energa Operator S.A                               dz. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 Jeżewo, gm. Pułtusk budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi oraz przebudowa linii nn 0,4kV                                                                                                                       decyzja sprzeciw nr 25/2017  
WBA.6743.1.13.2017  31.03.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6 Kleszewo, gm. Pultusk                                       budowa linii kablowej nn 0,4 kV                               zgłoszenie skuteczne z dniem 21.04.2017 r.  
 W BA.6743.1.14.2017 07.04.2017 r.    Hubert i Milena Kordys dz. 33/11 ul. Szkolna, Świercze  rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z głoszenie skuteczne z dniem 02.05.2017 r  
WBA. 6743.1.15.2017  10.04.2017     Paweł Stolc dz. 107/19 Pogorzelec,  gm. Pokrzywnica  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.05.2017 r  
WBA.6743.1.16.2017  25.04.2017 r. Marek Popielarski dz. 208 Chmielewo, gm. Swiercze     budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie 28.04.2017r.  
WBA.6743.1.17.2017  04.05.2017 r.  Energa Operator S.A dz. 63/7 obr/ 19 miasta Pułtusk  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej zgłoszenie skuteczne z dniem 24.05.2017 r.  
                                WBA.6740.1.18.2017          02.05.2017 r.          Wioletta Rączkowska   dz. 53, Klukowo, gm. Świercze  nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinneo  zgłoszenie skuteczne z dniem 25.05.2017 r.  
WBA.6743.1.19.2017  09.05.2017r. Gmina Obryte  dz. 32/1, 94, 235, 226, 1/7, Rozdziały; dz. 126, 127, 181, 123, 119 Rowy; dz. 83, 5/15 Sokołowo Włościańskie  budowa sieci wodociagowej  zgłoszenie skuteczne z dniem 31.05.2017r.  
WBA.6743.1.20.2017  11.05.2017  Energa Operator S.A  dz. 8, 9/10, 9/13, 12/1 Lipniki Nowe; 122 Moszyn, gm. Pułtusk  budowa sieci elektroenergetycznej zgłoszenie skuteczne z dniem 02.06.2017 r.  
WBA.6743.1.21.2017 17.05.2017  Energa Operator S.A  dz. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 Jeżewo, gm. Pułtusk  budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 08.06.2017 r.  
WBA.6743.1.22.2017 22.05.2017  Iwona Czarnecka  dz. 198/12, 198/17, 198/18 obręb 10 miasta Pułtusk  rozbudowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne z dniem 16.06.2017 r.  
 WBA.6743.1.23.2017 02.06.2017     Ewa Zadrożna dz. 40 Nowe Borza, gm. Gzy  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.06.2017 r.  
WBA.6743.1.25.2017  6.06.2017 Barbara Soliwoda dz.179 Gródek Nowy, gm. Obryte  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne z dniem 28.06.2017 r.  
WBA.6743.1.26.2017  09.06.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 99/8, 99/22, 99/23, 107, 118/7
w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk
Budowa linii napowietrznej nN 
z przyłączem kablowym 
 zgłoszenie skuteczne z dniem 01.07.2017 r.  
WBA.6743.1.27.2017 20.06. 2017 r. Energa Operator S.A  dz. 147/19, 147/20, 147/22,147/24  Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i domu letniskowego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.07.2017 r.  
 WBA.6743.1.28.2017 20.06.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 obręb 23 miasta Pultusk oraz dz. 1, 25/2, 26/10 obręb 24 miasta Pułtusk  budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV inwestor wycofał wniosek 04.07.2017 r.  
WBA.6743.1.29.2017 04.07.2017 r.  Energa Operator S.A    dz. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 obręb 23 miasta Pultusk oraz dz.  25/2, 26/10 obręb 24 miasta Pułtusk   budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV     zgłoszenie skuteczne z dniem 25.07.2017 r  
WBA.6743.1.30.2017   05.07.2017 Energa Operator S.A dz. 297, 244/2, 146, 439/1 al. fatimska, Pułtusk   budowa elektrenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne z dniem 27.07.2017 r.  
WBA.6743.1.31.2017  07.07.2017 r.    Paweł i Renata Szymańscy dz. 55 Trzciniec, gm. Pułtusk  rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu i wymianą pokrycia dachowego    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.07.2017 r.  
WBA.6743.1.32.2017  12.07.2017 r.  Energa Operator S.A Oddział w Płocku  dz. 56/6, 56/1, 56/8, 56/4 w miejscowości Moszyn, gm. Pułtusk  budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 03.08.2017 r.  
WBA.6743.1.33.2017 12.07.2017 r.  Energa Operator S.A  w Oddział w Płocku  dz. 49, 32/7 w miejscowości Płocochowo, gm. Pułtusk  budowa elektroenergetycznej linii kablowej ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 03.08.2017 r.  
WBA.6743.1.34.2017  13.07.2017 r.  Energa Operator S.A Oddział w Płocku dz. 214/5, 215/3, 180, 184, 214/3, 213 Pobyłkowo Duże, gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn     zgłoszenie skuteczne z dniem 04.08.2017 r.  
WBA.6743.1.35.2017 17.07.2017  Renata Zabłocka  dz. 165/39 Gzowo gm. Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofano zgłoszenie dnia 21.07.2017 r.   
WBA.6743.1.36.2017 25.07.2017 r.  Wioletta i Daniel Mateusiak  dz. 223/10 Burlaki, gm. Zatory  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    wycofano zgłoszenie dnia 31.07.2017 r.  
  WBA.6743.1.37.2017 18.08.2017  Marcin Kowalski  dz.332/1 Zatory, gm. Zatory    budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   wycofano zgłoszenie dnia 28.08.2017 r.  
  WBA.6743.1.38.2017 05..09.2017 r.  Michał Barszcz    dz. 76 Pniewo, gm. Zatory przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    wycofano zgłoszenie dnia 10.09.2017 r.  
WBA.6743.1.39.2017  07.09.2017 r.  Gmina Winnica    128/9 obręb 36 w miejscowości Winnica, gm. Winnica budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.09.2017 r.  
WBA.6743.1.40.2017  07.09.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 105/8, 105/9, 105/11 w miejscowości Sulkowo, gm. Świercze  budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi     zgłoszenie skuteczne z dniem 28.09.2017 r.  
WBA.6743.1.41.2017  12.09.2017 r.  Michał Barszcz  dz. 76 
ul. Pułtuska, Pniewo, gm. Zatory 
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2017 r.   
WBA.6743.1.42.2017    26.09.2017 r. Energa Operator S.A    dz. 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/14, 187/15,190/1, 194/2 Klukówek, gm. Świercze   budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania obiektów zlokalizowanych w m. Klukówek   zgłoszenie skuteczne z dniem 18.10.2017 r.  
  WBA.6743.1.43.2017 02.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 38/73, 37 Wólka Zaleska, gm. Pokrzywnica  budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym nn do zasilania dz. nr 38/73 w m. Wólka Zaleska, gm. Pokrzywnica  zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.    
WBA.6743.1.44.2017  02.10.2017 r.  Ryszard Kostruski  dz. 446 Gnojno, gm. Pułtusk    budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.45.2017  03.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. 125/5, 125/4, 125/3, 124/5, 122, 121, 79, 123, 91, 90, 89, 124/6, 124/4, 88, 87, 86, 112, 85, 110, 109, 101, 102, 108, 51, 52, 50 Kleszewo, gm. Pułtusk    Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, wymiana słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Kleszewo   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.46.2017  03.10.2017 r.  Gmina Świercze  dz. 100/16, 100/15, 100/13, 100/12 Świerkowo, gm. Świercze   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Świerkowo   zgłoszenie skuteczne z dniem 24.10.2017 r.  
WBA.6743.1.47.2017    11.10.2017 r.   Mirosław Klusek dz. 185/1 Skaszewo Włościańskie, gm. Gzy    Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.11.2017 r.  
WBA.6743.1.48.2017  11.10.2017 r.  Energa Operator S.A    dz. 59, 60,208 Dzbanice, dz. 26 Świeszewo, dz. 33/2, 49/1 Gzowo, gm. Pokrzywnica Budowa linii kablowej nn ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.11.2017 r.  
WBA.6743.1.49.2017  19/10.2017 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku    dz. nr ewid. 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/5 obręb 24 miasta Pułtusk Budowa sieci wodociągowej     zgłoszenie skuteczne z dniem 08.11.2017 r.  
  WBA.6740.1.50.2017 26.10.2017 r.  Energa Operator S.A  dz. nr ewid. 62/2, 62/13 w miejscowości Świercze, gm. Świercze  Budowa linii napowietrznej nN i przyłącza kablowego nN ze złączem kablowo - pomiarowym     zgłoszenie skuteczne z dniem 14.11.2017 r .  
WBA.6743.1.51,2017    06.11.2017 r. Energa Operator S.A  dz. 225/5, 225/6, 225/11, 225/13, 225/12, 225/9 Gzowo, gm. Pokrzywnica  Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym nn do zasialnia dz. 225/5, 225/6 Gzowo, gm. Pokrzywnica    zgłoszenie skuteczne z dniem 28.11.2017 r.  
WBA.6743.1.52.2017 10.11.2017 r.  Agnieszka Górecka    dz. 36/8 Mieszki Leśniki, gm. Winnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 01.12.2017 r.  
  WBA.6743.1.53.2017 10.11.2017 r  PGE Dystrybucja S.A  dz. 10/13, 35, 46/9 w miejscowości Kępiaste, gm. Pokrzywnica  Budowa sieci elektroenergetycznej nn  zgłoszenie skuteczne z dniem 01.12.2017 r.   
WBA.6743.1.54.2017    22.11.2017 r. Gmina Pułtusk  dz. 255, 89/3 Chmielewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego    zgłoszenie skuteczne z dniem13.12.2017 r.  
WBA.6743.1.55.2017  23.11.2017  Gmina Pułtusk    dz. 104, 90/3, 90/10 Lipa, gm. Pułtusk Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego      zgłoszenie skuteczne z dniem 14.12.2017 r.  
WBA.6743.1.56.2017  29.11.2017  Marcin
Koczara 
dz. 80/3 Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica    Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 20.12.2017 r .  
WBA.6743.1.57.2017  01.12.2017 r.    Energa Operator S.A dz. 130/10, 130/11, 130/17 Moszyn gm. Pułtusk  Budowa linii kablowe nn ze złączem kablowym nn    zgłoszenie skuteczne z dniem 22.12.2017 r .  
  WBA.6743.1.58.2017 05.12.2017 r.    Energa - Operator S.A dz. 73/22, 73/25, 73/13, 102, 78/3 Klukówek, gm. Świercze  Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV    zgłoszenie skuteczne z dniem 27.12.2017 r .  
  WBA.6743.1.59.2017 14.12.2017 r.    Energa Operator S.A dz. 149, 147/23 Budy Ciepielińskie, gm. Pokrzywnica    Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne z dniem 05.01.2018 r.  
  WBA.6743.1.60.2017 28.12.2017 r.  Jerzy Kucharczyk    dz. 46 Rozdziały gm. Obryte Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    zgłoszenie skuteczne z dniem 18.01.2018 r.  
WBA.6743.1.61.2017     28.12.2017 r.  Artur Bednarek Marta Janiszewska-Bednarek  dz. 12/6 Lipniki Nowe gm. Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      wycofano zgłoszenie dnia 03.01.2018 r.   
WBA.6743.2.2.2018    05.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 32/17 Płocochowo, gm. Pułtusk  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ze złączem kablowym nn   zgłoszenie skuteczne z dniem 26.01.2018 r.   
WBA.6743.2.3.2018    09.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 239/3, 239/12, 239/13 Strzegocin, gm. Świercze  Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi niskiego napięcia do zasilania budynków na działkach nr ewid. 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/9, 239/10, 239/11,239/12,w miejscowości Strzegocin gm. Świercze    zgłoszenie skuteczne z dniem 30.01.2018 r.  
  WBA.6743.2.5.2018   16.01.2018 r. Energa Operator S.A  dz. 533/29, 533/32, 533/33, 533/37, obr.0006 Grabówiec, gm. Pułtusk  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania obiektów zlokalizowanych w m. Grabówiec, gm. Pułtusk    zgłoszenie skuteczne z dniem 08.03.2018 r.  
  WBA.6743.2.6.2018   01.03.2018 r.   Energa Oświetlenie Sp. z o. o.   dz.68/15, 68/16 w miejscowości Moszyn, gm. Pułtusk Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia w miejscowości Moszyn    zgłoszenie skuteczne z dniem 22.03.2018 r.  
WBA.6743.2.7.2018     02.03.2018 r.     Kucharska -Rara Joanna    dz.45, 46/9 obręb 28 miasta Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     zgłoszenie skuteczne z dniem 27.03.2018 r.  
 WBA.6743.2.8.2018 02.03.2018   Mariusz Kordowski dz.157/1, 157/2 Pułtusk, gm. Pułtusk  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.03.2018 r.  
WBA.6743.2.9.2018 07.03.2018 r.  Energa - Operator S.A   dz. 3/1, 4/7 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica  Linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania w energię elektryczną     zgłoszenie skuteczne z dniem 28.03.2018 r.  
 WBA.6743.2.10.2018 12.03.2018   Energa Operator S.A  dz. 44/4, 45/5, 45/6, 48/3, 52/2, 51/6, 16/3, 16/9, 17/2, 16/1, 24, 45/4, 30, 48/4, 51/3, 51/5, 52//1 Brodowo, gm. Świercze   Posadowienie nowych słupów energetycznych typu E-10,5 i E-12 na których zamontowane będą przewpdy izolowane linii napowietrznej nN-0,4kV typu AsXSn. Demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV typu 4xAL25 wraz z demontażem słupów energetycznych typu ŻN. Skablowanie przęsła krzyżującego się z linią SN.  decyzja sprzeciw z dnia 13.04.2018  
 WBA.6743.2.11.2018 12.03.2018    Energa Operator S.A   dz. 13/1, 44/1, 44/3, 44/4, 45/5, 45/6, 46/2, 48/3, 47/2, 51/6, 16/1, 24, 45/4, 30, 48/4 Brodowo, gm. Świercze  Posadowienie nowych słupów energetycznych typu E-10,5 i E-12, na których zamontowane będą przewody izolowane linii napowietrznej nN-0,4kV typu 4xAL25 wraz z demontażem słupów energetycznych typu ŻN. Skablowanie krzyżującego się z linią SN.  decyzja sprzeciw z dnia 13.04.2018  
WBA.6743.2.13.2018 10.04.2018   Energa Operator S.A dz. 29/2, 28/1, 29/3, 28/2, 30/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 24/2, 22/2, 23, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 16/7, 16/8, 16/2, 16/9, 17/6, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67/1, 20/1, 19, 32/1, 63, 16/6, 16/5, 6/4, 16/10 Gzowo, 36, 37 Dzbanice, 31, 30/3, 128, 14/7, 32, 33 Strzyże   modernizacja sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji S2-1094 Gzowo, gmina Pokrzywnica, polegająca na przebudowie, budowie, rozbiórce sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV  umorzenie postępowania 16.05.2018  
WBA.6743.2.14.2018 25.04.2018  Energa Operator S.A   193/2, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/21, 193/22, 193/27, 193/32, 193/36  Chmielewo, gm. Świercze Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi niskiego napiecia   zgłoszenie skuteczne z dniem 16.05.2018  
 WBA.6743.2.15.2018 09.05.2018 r.  Energa Operator S.A  dz. 73/13, 73/37, 73/24, 73/36, 73/34, 73/32, 73/20, 73/18, 73/30, 73/29, 73/27, Klukówek, gm. Świercze  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV   zgłoszenie skuteczne z dniem 22.06.2018  
 WBA.6743.2.16.2018 10.05.2018   Energa Operator S.A  dz. przebudowa: 14/2, 20/1, 29/2, 30/2, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 63, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67/1 Gzowo; budowa: 14/2, 14/5, 16/7, 16/10, 16/9, 17/6, 16/8, 16/2, 29/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 19, 23, 22/2, 24/2, 24/1 Gzowo; rozbiórka: 14/2, 14/3, 14/4, 14/7, 14/5, 16/7, 16/6, 16/5, 16/9, 17/6, 16/4, 16/2, 20/1, 29/2, 30/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1 19, 23, 22/2, 24/2, 24/1 Gzowo, dz. 37, 36 Dzbanice,, dz. 30/3, 128, 31, 33, 32 Strzyże modernizacja sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV zasilanej ze stacji S2-1094 Gzowo polegająca na przebudowie, budowie i rozbiórce  umorzenie postępowania z dniem 16.05.2018 r.  
 WBA.6743.2.17.2018  07.05.2018  Enega Operator S.A  przebudowa: 17/2, 20/1, 29/2, 30/2, 31/1, 54, 55/1, 59/5, 59/6, 59/7, 60/1, 64/2, 64/3, 63, 53/5, 53/4, 48/1, 43/9, 67, 1 Gzowo, rozbiórka: 30/3, 128, 31, 33, 32,Strzyże, dz. 14/2, 14/3, 14/4, 14/7, 14/5, 16/7, 16/6, 16/5, 16/9, 17/6, 16/4, 16/2, 20/1, 29/2, 30/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, Gzowo, 37, 36 Dzbanice  Przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci 0,4kV w m. Gzowo, gm. Pokrzywnica   umorzenie postępowania z dnia 16.05.2018 r.  
 WBA.6743.18.2018  14.05.2018 Energa Operator S.A   dz. 14/2, 14/5, 16/7, 16/10, 16/9, 17/6, 16/8, 16/2, 20/1, 28/1, 29/2, 29/3, 28/2, 27/3, 26/2, 25/1, 24/1, 19, 23, 22/2, 24/2, 48/1, 43/9 Gzowo, dz. 37, 36 Dzbanice, dz. 30/3, 128, 31, 33 Strzyże  Modernizacja sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV zasialnej ze stacji S2-1094 Gzowo, gm. Pokrzywnica polegajaca na budowie, przebudowie, rozbiórce sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 05.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.19.2018 15.05.2018  Energa Operator S.A  dz. 73/7, 73/6, 73/4 Jeżewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym nn do zasilania dz. nr ewid. 73/4 w m. Jeżewo, gm. Pułtusk   zgłoszenie skuteczne z dniem 06.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.20.2018 23.05.2018   Energa Operator S.A  dz. 81/10, 81/11, 82/5, 83/5, 83/6, 84/1, 84/2, 85/2, 85/16, 85/34, 85/33, 86/1, 87/1, 88/19, ul. Jana Pawła II w m. Pułtusk Budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn   zgłoszenie skuteczne z dniem 13.06.2018 r.  
 WBA.6743.2.21.2018 28.05.2018  Wanda Pietruszczak  dz. 98/1 Kozłówka, gm. Gzy  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2018 r.  
  WBA.6743.2.22.2018  18.06.2018 Energa Operator S.A  16/3, 16/9, 17/2, 44/4, 45/5, 45/6, 46/2, 47/2, 48/3 Brodowo, gm. Świercze  Budowa nowej linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.23.2018 18.06.2018  Enarga Operator S.A  dz. 13/1, 24, 44/1, 44/3, 44/4, 45/5, 45/6, 45/4, 16/1, 16/3, 16/9, 17/2, 48/3, 48/4, 30, 51/3, 51/5, 52/1, 52/2, 51/6 Brodowo, gm. Świercze   Przebudowa linii elektroenergetycznej nn-0,4kV   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.24.2018  21.06.2018 Gmina Pokrzywnica   dz. 199/5, 199/10 Pokrzywnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami   Zgłoszenie skuteczne z dniem 12.07.2018 r.   
 WBA.6743.2.25.2018  19.06.2018   Energa Operator S.A dz. 16, 158/21, 174/1Strzegocin, gm. Świercze  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem   zgłoszenie skuteczne z dniem 10.07.2018 r.  
 WBA.6743.2.27.2018 25.06.2018   Krzysztof Kosiorek  dz.83/1 Górka Powielińska, gm. Winnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 16.07.2018 r.  
  WBA.6743.2.28.2018 09.08.2018    Energa Operator S.A  dz. 283/5, 283/4 Kleszewo, gm. Pułtusk  Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi NN do zasilania dz. nr ewid. 283/9 w m. Kleszewo  zgłoszenie skuteczne z dniam 30.08.2018 r.  
 WBA.6743.2.29.2018 17.08.2018  Energa Operator S.A  dz. 10/1, 10/16 obręb 29 m. Pułtusk, dz. 112/1, 240, 111/5, 112/6 obręb 29 m. Pułtusk  Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi w miejscowości Pułtusk ul. Cyprysowa i ul. Graniczna    zgłoszenie skuteczne z dniem 07.09.2018  
 .6743.2.30.2018 05.09.2018   Jolanta Szczęsna   dz. nr 495 Stawinoga gmina Zatory  Budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego   umorzenie postępowania z dnia 07.09.2018 r.  
 WBA.6743.2.31.2018 07.09.2018  Eugeniusz Krawczyk  dz. 111/1 Gotardy, gm. Gzy   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofanie zgłoszenia w dniu 24.09.2018  
 WBA.6743.2.32.2018 10.09.2018  Eliza i Marcin Wiśniewscy  dz. 258/25 Zambski Kościelne, gm. Obryte  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   zgłoszenie skuteczne z dniem 02.10.2018  
WBA.6743.2.33.2018  11.09.2018  Energa Operator S.A  dz.198/10, 198/12, 198/17 ul. Zielona Dróżka w m. Pułtusk  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    zgłoszenie skuteczne z dniem 02.10.2018 r.  
 WBA.6743.2.34.2018  24.09.2018  Energa Operator S.A dz. 18.19.21, 22, 23, 31, 32, 33, 34/1 Górki Baćki, gm. Winnica   rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV   zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.11.2018 r.
 
 WBA.6743.2.35.2018 24.09.2018  Energa Operator S.A   dz. 20/2, 22/1, 43, 45, 46, 47, 48/3, 51/1, Górki Witowice, gm. Winnica rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV     zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.36.2018 02.10.2018 Gmina Świercze dz. 101/3, 105/7, 105/10, 105/11, 118 w miejscowości Sulkowo, gm. Świercze Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 23.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.37.2018 04.10.2018 Energa Operator S.A dz. 85/2, 124, 74/10 Lipniki Nowe, gm. Pułtusk Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi   zgłoszenie skuteczne
z dniem 25.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.38.2018 09.10.2018 r. Gmina Świercze dz. 15, 55, 189/5, 189/4, 189/3, 189/1, 214, 193/3, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/47, 193/46, 193/45, 193/42, 193/41, 193/40, 193/37, 193/36, 193/33, 193/32, 193/31, 193/28, 193/27, 193/26, 193/23, 193/22, 1933/21, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14 w miejscowości Chmielewo, gm. Świercze Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 30.10.2018 r.
 
WBA.6743.2.39.2018 23.10.2018 r. Energa Operator S.A dz. 51 w miejscowości Bielany, dz. 20/1, 57, 59/1, 8/2, 8/33, 60/1, 9/1, 10/1, 64/1, 11/1, 17/2, 29, 30/2, 30/1, 17/5, 46, 47/1, 47/3, 48, 32/1, 33, 53/1, 54/2, 54/3, 56 w miejscowości Gnaty Wieśniany, dz. 77, 78, 79/3, 130/1, 76 w miejscowości Gnaty Lewiski, gm. Winnica Wymiana stanowiska słupowego w linii SN. Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Rozbudowa linii napowitrznej, budowla linii kablowej nN 0,4 kV.   zgłoszenie skuteczne
z dniem 13.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.40.2018 25.10.2018 r. Energa Operator S.A dz. 30/4, 30/3, 28/2, 27/2, 22/2, 22/5, 22/6 ul. Zalewowa w Pułtusku Demontaż linii napowietrznej nN, wymiana stanowiska słupowego, wymiana linii kablowej nN ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 15.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.41.2018 02.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 55/3, 55/4, 56, 57/2, 57/5, 58, 60, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 83/1, 89, 90, 91, 92, 93/2 w miejscowości Grochy Serwatki, gm. Gzy Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowa i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV   zgłoszenie skuteczne
z dniem 23.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.42.2018 09.11.2018 r. Energa Oświetlenie
 S.A
  dz. 30/4, 30/3, 28/2, 27/2, 22/2, 22/5, 22/6 ul. Zalewowa w Pułtusku Demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz budowa linii kablowej   zgłoszenie skuteczne
z dniem 30.11.2018 r.
 
WBA.6743.2.43.2018 21.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 111/4, 105/1, 104/1, 103/1 102/1, 101/5, 101/6, 100, 99/2, 99/3, 98/2, 98/1, 89, 50/11, 50/4 w miejscowości Sulnikowo, gm. Gzy Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowa i budowa linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 12.12.2018 r.
 
WBA.6743.2.44.2018 22.11.2018 r. Energa Operator S.A dz. 226/10 w miejscowości Klukówek, gm. Świercze Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych nn   zgłoszenie skuteczne
z dniem 13.12.2018 r.
 
WBA.6743.2.45.2018 17.12.2018 r. Energa Operator S.A dz. 125/10, 124, 125/2
w miejscowości Karniewek, gm. Pokrzywnica
Budowa linii kablowej ze złączem kablowo pomiarowym nN   zgłoszenie skuteczne
z dniem 08.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.1.2019 03.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 340/1, 341/1, 342/1, 342/4, 342/5, 342/7, 449, 450 Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica Budowa elektroenergtycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym   zgłoszenie skuteczne
z dniem 24.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.2.2019 03.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 2 ul. Słoneczna w Pułtusku Budowa sieci elektroenergetycznej   wycofanie zgłoszenia
w dniu 24.01.2019 r.
 
WBA.6743.1.3.2019 18.01.2019 r. Energa Operator S.A dz. 233, 75/6, 75/13, 75/14, 75/15, 75/8, 75/9, 75/12, 75/10 w miejscowości Gzowo, gm. Pokrzywnica. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   zgłoszenie skuteczne
z dniem 08.02.2019 r.
 
WBA.6743.1.4.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A dz.8/2, 8/3, 9, 10, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 w miejscowości Budy Zbroszki, gm. Winnica przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po nowej trasie zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.5.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/4, 25, 37, 38 w miejscowości Budy Zbroszki gm. Winnica,

dz. nr 50/2 w miejscowości Zbroszki gm. Winnica

przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po nowej trasie  zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.6.2019 30.01.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15 w miejscowości Budy Zbroszki gm. Winnica

dz. 78, 79, 80, 89/2, 91/2, 92/2, 95, 132, 133, 147/16, 310, 314/2, 319w miejscowości Winniczka g. Winnica

przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV po istniejącej trasie oraz budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV po nowej trasie  zgłoszenie skuteczne 14.03.2019 r.  
WBA.6743.1.7.2019 07.02.2019 r. Agnieszka Pawlak dz. 400 w miejscowości Borsuki Kolonia gm. Zatory Budowa budynku gospodarczego

 umorzenie postępowania z dnia 11.02.2019r.

 
WBA.6743.1.8.2019 13.02.2019 r. Anna Karkowska dz. 30/2
w miejscowości Gzy
rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcją gospodarczą na funkcję mieszkalną  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.9.2019 25.02.2019 Energa Operator S.A dz. 288/47, 288/50, 288/22, 288/24, 288/71, 288/74, 288/26, 288/28, 288/59, 288/3, 288/30, 288/32, 288/36, 288/38, 288/37, 288/33, 288/34, 290/2, 290/3, 290/4 w miejscowości Bruliny gm. Świercze budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV  zgłoszenie skuteczne 19.03.2019 r.  
WBA.6743.1.10.2019

11.03.2019

Energa Operator S.A

dz. 59, 60, 61, 62,63,64,65,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,146

Bielany gm. Winnica

przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV. Rozbudowa linii napowietrznej nN 0,4kV zgłoszenie skuteczne z dniem 02.04.2019 r.  
WBA.6743.1.11.2019 14.03.2019 r. Energa Operator S.A

dz. 95/7, 95/6, 95/5, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1

Klukowo gm. Świercze

budowa linii kablowej nN 0,4Kv ze złączem kablowym  zgłoszenie skuteczne 05.04.2019 r.  
WBA.6743.1.12.2019 błędnie nadano numer          
WBA.6743.1.13.2019 20.03.2019 Energa Operator S.A

dz. nr 94/3, 94/4, 109, 157

Powielin, gm. Winnica

budowa linii napowietrzno-kablowej nN 0,4Kv ze złączem kablowym  zgłoszenie skuteczne 11.04.2019 r.  
WBA.6743.1.14.2019 02.04.2019 Energa Operator S.A

dz. nr 39/3, 39/5, 39/8, 39/9

obręb 24 m. Pułtusk

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV dal zasilania budynków mieszkalnych  zgłoszenie skuteczne 24.04.2019 r.  
WBA.6743.1.15.2019 12.04.2019 r. Energa Operator S.A

dz. nr 70/1, 70/10, 70/11, 70/13, 70/15, 70/17

Pobyłkowo Małe gm. Pułtusk

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasalania kompleksu działek w miejscowości Pobyłkowo Małe    zgłoszenie skuteczne z dniem 04.05.2019 r.  
WBA.6743.1.16.2019 17.04.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 215/7, 215/13, 215/10, 215/22, 214/25, 214/27, 214/26, 217/7, 211/7, 212/3 obręb 10 Miasta Pułtusk budowa oświetlenia ulicznego poniżej 1 kV w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Aleja Solidarności, Maczka, Andersa, Kutrzeby, Hallera i Rydza Śmigłego w miejscowości Pułtusk gm. Pułtusk"   zgłoszenie skuteczne z dniem 09.05.2019 r.  
WBA.6743.1.17.2019 17.04.2019 r. Gmina Świercze dz nr ewid. 24/3, 24/2, 6/2, 28/3, 22/41, 22/37 Świeszewko gm. Świercze Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV Przebudowa przyłączy kablowych NN wraz ze złączami kablowymi NN  zgłoszenie skuteczne z dniem 09.05.2019 r.  
WBA.6743.1.18.2019 19.04.2019 r. Adam Kurpiewski dz nr ewid. 27/1 miejscowość Białe Błoto gmina Winnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 11.05.2019 r.  
WBA.6743.1.19.2019 29.04.2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku   dz. nr ewid. 50/3 obręb 20 miasta Pułtusk budowa linii kablowej oświetlenia boiska treningowego wraz z masztami oświetleniowymi w Pułtusku gm. Pułtusk   zgłoszenie skuteczne z dniem 21.05.2019 r.  
WBA.6743.1.20.2019 14.05.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/31, 17/47 obręb 29 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi z demontażem istniejącego słupa do zasilania obiektu  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.21.2019 16.05.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 50, 101/7, 106,  107/3 Pawłówek gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym do zasilania obiektu na dz. nr ewid. 107/3  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.22.2019 21.05.2019 Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/31, 17/47 obręb 29 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 12.06.2019 r.  
WBA.6743.1.23.2019 17.05.2019r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 118/5, 118/6, 118/7,120, 125/12, 125/19, 125/20 w m. Grabówiec gm. Pułtusk budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi  zgłoszenie skuteczne 08.06.2019r.  
WBA.6743.1.24.2019 03.06.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 17/11, 17/25, 17/38, 17/52 obr. 29 m. Pułtusk budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  zgłoszenie skuteczne 25.06.2019 r.  
WBA.6743.1.25.2019 03.06.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 124, 143/17, 143/10, 143/11 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo pomiarowymi  zgłoszenie skuteczne 25.06.2019 r.  
WBA.6743.1.26.2019 24.06.2019 r. Energa Operator S.A.

dz. nr ewid. 43/1, 48, 48, 89, 103/2, 105, 106/4 w m. Skorosze gm. Winnica

dz. nr ewid. 1,2,3,4,5 w m. Kamionna gm. Winnica

 

przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV w m. Skorosze gm. Świercze oraz Kamionna

 postanowienie
o uzupełnienie dokumentów

 

zgłoszenie skuteczne 24.08.2019 r.

 

 

 

WBA.6743.1.27.2019 27.06.2019 r. PSG Sp.zo.o

dz. nr ewid. 6,8/2 obręb 27 m. Pułtusk,

dz. nr ewid. 107,92/11,/5,93/1,115/1,89/2,91/18,85/2,86/1,86/2,

89/8,91/27,116/6,93/4,96,117/3,93/3,93/2,92/4,92/3,89/3,91/28,92/2,89/6,92/10,111/4,109,116/9,

92/12,115/2,91/29,93/14,91/24,110,91/21,115/5,92/13 w m. Grabówiec gm. Pułtusk

budowa sieci gazowej z budową przyłączy gazu o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż. 0,5 MPa  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.29.2019 27.06.2019 r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 211/7,212/3,214/26,214/27,214/25,212/5,215/22,213/2,215/10,215/13

214/17,217/7,218/6,219/6,220/14,214/20,217/10,218/9,219/9,220/2,221/2,222/4,215/16,214/23,217/13,218/12,

219/12,220/5,221/7,222/7

obręb 10 miasta Pułtusk

budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.28.2019 27.06.2019 r. Energa-Operator dz. nr ewid. 93/10,107,116/6 w m. Grabówiec gm. Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu na dz. nr ewid. 116/4 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  zgłoszenie skuteczne 19.07.2019 r.  
WBA.6743.1.29.2019 24.07.2019r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 347/1 Bartodzieje gm. Obryte

dz. nr ewid. 43,54,2408/7,2408/8,3321,2389/2,3104/3,3104/2,3323,57,2380/4,2380/6,2375/2,2374/2,2373/2,3086/2,3038/2 obręb 22 miasta Pułtusk

dz. nr ewid. 629/3,629/1 obręb 29 miasta Pułtusk

sieć kanalizacji deszczowej    
WBA.6743.1.31.2019 26.07.2019r Energa Operator Sp. S.A. z siedzibą w Gdańsku

dz. nr ewid. 19/2, 19/4, 20/2, 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27, 37/1, 38, 39/1, 42/1, 45/2 Kęsy Wypychy gmina Gzy

dz. nr ewid. 10/2, 13, 14, 19 Tąsewy gmina Gzy

przebudowa stacji transformatorowej Sn/NN oraz przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV w miejscowości Kęsy Wypychy gm. Gzy  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.32.2019 13.08.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 64/2, 67/2, 69/2, 62/2, 68/1 obręb 13 miasta Pułtusk budowa sieci kanalizacji deszczowej  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.33.2019 20.08.2019r. Energa Operator dz. nr ewid. 131/1, 137, 136 w miejscowości Trzciniec gm. Pułtusk budowa linii kablowej niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 11.09.2019 r.  
WBA.6743.1.34.2019 22.08.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 20/4, 20/5, 21/3, 21/4, 27 obręb Kęsy Wypychy gm. Gzy oraz dz. nr ewid. 13, 19 obręb Tąsewy gm. Gzy przebudowa stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z wymianą przyłączy w miejscowości Kęsy Wypychy gm. gzy  zgłoszenie skuteczne 13.09.2019.r  
WBA.6743.1.35.2019 29.08.2019 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 86/6, 176, 284 w m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica budowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne 04.12.2019 r  
WBA.6743.1.36.2019 29.08.2019 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 19/36 w miejscowości Golądkowo gm. Winnica budowa sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 07.11.2019 r.  
WBA.6743.1.37.2019 29.08.2019 r. Energa - Operator S.A. dz. nr ewid. 75/22, 75/15, 67/1 obręb 23 miasta Pułtusk budowa linii kablowej nN ze złączem  kablowym  zgłoszenie skuteczne 20.09.2019 r.  
WBA.6743.1.39.2019 09.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 194/6, 194/5, 194/4, 168/13, 159/5, 158, 158, 157/5, 157/6, 157/2 obręb 28 m. Pułtusk budowa sieci kablowej nN-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 01.11.2019 r.  
WBA.6743.1.40.2019 10.09.2019 r. Przemysław Musiński dz. nr ewid. 158/1 w m. Płocochowo g. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny  umorzenie postępowania  
WBA.6743.1.41.2019 11.09.2019 Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 39/42 obręb 23 miasta Pułtusk budowa linii kablowej nN 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 03.10.2019 r.  
WBA.6743.1.42.2019 12.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 135 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 04.10.2019 r.  
WBA.6743.1.43.2019 13.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 545/20, 545/9 w m. Gnojno gm. Pułtusk linia kablowa niskiego napięcia    
WBA.6743.1.44.2019 17.09.2017 r. Energa - Operator S.A dz. nr 239/13, 214, 242/2, 243, 256/1, 257/1w m. Strzegocin gm. Świercze przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 09.10.2019r.  
WBA.6743.1.45.2019 17.09.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr 211, 210/4, 210/2w m. Strzegocin gm. Winnica budowa energoelektronicznej linii kablowej niskiego napięcia    
WBA.6743.1.46.2019 01.10.2019 r. Energa - Operator S.A

dz. nr 132, 127/2, 126 w m. Wyrzyki gm. Świercze

dz. nr ewid. 35/82, 35/1, 34, 33/1, 32/2 w m. Godacze gm. Świercze

budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV i kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 23.10.2019 r.  
WBA.6743.1.47.2019 03.10.2019r. Gmina Świercze

dz. nr 164, 163/1, 162/6, 161/8, 161/10, 166/13 Klukówek gm. Świercze

dz. nr ewid. 35 Bruliny gm. Świercze

sieć wodociągowa

 zgłoszenie skuteczne 25.10.2019 

 
WBA.6743.1.48.2019 09.10.2019 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 5, 4/2, 4/9 Wyrzyki gm. Świercze budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn  zgłoszenie skuteczne 31.10.2019 r.  
WBA.6743.1.49.2019 10.10.2019 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 198/12, 198/17 obręb 10 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
(do 0,5 MPa)
 zgłoszenie skuteczne 01.11.2019r.  
WBA.6743.1.50.2019 11.10.2019 r. Mażenna Musińska dz. nr ewid. 158/1 Płocochowo gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne 02.11.2019 r.  
WBA.6743.1.51.2019 21.10.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 118/6, 118/5, 120, 125/19 Grabówiec gm. Pułtusk sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 12.11.2019 r.  
WBA.6743.1.52.2019 29.10.2019 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 17/21, 17/27 Klukówek gm. Świercze linia kablowa SN, słupowa stacja transformatorowa SN/nN oraz linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN  zgłoszenie skuteczne 20.11.2019 r.  
WBA.6743.1.53.2019 13.11.2019r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 303/2, 297, 281/5 budowa sieci gazowej  zgłoszenie skuteczne 05.12.2019r.  
WBA.6743.1.54.2019 03.12.2019r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 125/3 Winnca gm. Winnica

dz. nr ewid. 55/2, 55/19, 55/22, 55/26 Zbroszki gm. Winnica

budowa sieci gazowej zgłoszenie skuteczne 01.02.,2020r.  
WBA.6743.1.55.2019 09.12.2019 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 523, 536, 668, 669, 670/6 w miejscowości Grabówiec gm. Pułtusk budowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne 31.12.2019 r.  
WBA.6743.1.56.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku dz. nr ewid. 27,38,40,43/1,44,46,47/1,47/2,47/3,49,52,92,93,94,95,108,126,127,128/1,128/2,129,130,132,133,147 w miejscowości Bielany gm. Winnica budowa linii napowietrznej nN, przebudowa linii napowietrznej nN, przebudowa stacji transformatorowej SN/ nN oraz rozbiórka linii napowietrznej nN  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020 r.  
WBA.6743.1.57.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku dz. nr ewid. 28,29,30/1,30/2,108 w miejscowości Bielany gm. Winnica budowa linii napowietrznej nN, budowa linii kablowej nN, przebudowa linii napowietrznej nN oraz rozbiórka linii napowietrznej  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.58.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S. A. dz. nr ewid. 6, 7/1, 7/2 obręb 27 miasta Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.59.2019 23.12.2019 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 168/13, 207/2, 208/5, 208/6, 214, 215/1, 215/2, 218/3 obręb 28 miasta Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do zasilania obiektu  zgłoszenie skuteczne 14.01.2020r.  
WBA.6743.1.60.2019 30.12.2019 r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 351/3,370/2,371/2,374/2,375/2,379/3,380/3,381/3,385/3 obręb 10 miasta Pułtusk

dz. nr ewid. 85/4,85/5,82,69,91 obręb 14 miasta Pułtusk

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 15.01.2020 r.  
WBA.6743.1.1.2020 15.01.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 15/1, 15/3, 15/4, 15/7, 33/27 w m. Świercze, gm. Świercze elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV  Zgłoszenie skuteczne 06.03.2020 r.  
WBA.6743.1.2.2020 16.01.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. nr ewid. 54, 2373/2, 3086/2, 3086/1 obr. 22 miasta Pułtusk wolnostojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m   ²   zgłoszenie skuteczne 07.02.2020 r.  
WBA.6743.1.3.2020 24.01.2020r . PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 287 obręb 10 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej  zgłoszenie skuteczne 15.02.2020 r.  
WBA.6743.1.4.2020 11.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 226/10, 235 w m. Klukówek, gm. Świercze wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m ²   Zgłoszenie skuteczne 08.04.2020 r.  
WBA.6743.1.5.2020 11.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 137/2, 135/2, 129/1, 124/1 w m. Wyrzyki, gm. Świercze budowa napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  Zgłoszenie skuteczne 04.03.2020 r.  
WBA.6743.1.6.2020 12.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 1476/6, 1476/8, 1476/12, 1478/2 obr. 20 miasta Pułtusk budowa linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi  Zgłoszenie skuteczne 05.03.2020 r.  
WBA.6743.1.7.2020 14.02.2020 r Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 127/6, 127/10, 127/11, 127/12 w m. Gotardy, gm. Gzy budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 07.03.2020 r.  
WBA.6743.1.8.2020 20.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 1, 26/1, 26/2, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15 obr. 4 miasta Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 13.03.2020 r.  
WBA.6743.1.9.2020 20.02.2020 r. Energa Operator S.A. dz.nr ewid. 74/10, 74/11, 74/8 m. Lipniki Nowe, gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 13.03.2020 r.  
WBA.6743.1.10.2020 MYLNIE NADANO NUMER          
WBA.6743.1.11.2020 10.03.2020 Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 50, 101/7, 106, 107/3 w m. Pawłówek, gm. Pułtusk budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym  Umorzenie postępowania na wniosek inwestora z dnia 26.03.2020 r.  
WBA.6743.1.12.2020 12.03.2020 Anna Gozdera dz. nr ewid. 105/13 w miejscowości Pogorzelec gmina Pokrzywnica budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Umorzenie postępowania na wniosek inwestora z dnia 24.03.2020 r.  
WBA.6743.1.13.2020 18.03.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 178/13, 178/14, 178/1, 175, 171/11 w m. Strzegocin, gm. Świercze elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym  Zgłoszenie skuteczne 09.04.2020 r.  
WBA.6743.1.14.2020 01.04.2020 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 192/7, 192/12, 192/13 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowo pomiarowymi Zgłoszenie skuteczne 04.05.2020 r.  
WBA.6743.1.15.2020 MYLNIE NADANO NUMER          
WBA.6743.1.16.2020 06.04.2020 r. Energa Operator S.A dz. 74, 288/18, 288/20, 288/22, 288/39, 288/40, 288/41, 288/42, 288/43, 288/44, 288/45, 288/46, 288/49, 288/68, 288/69, 288/72, 288/73 w m. Bruliny, gm. Świercze sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi Zgłoszenie skuteczne 22.05.2020 r.  
WBA.6743.1.17.2020 17.04.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. 88/1, 89/33, 89/16, 89/34, 5/15 obr. 26 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5MPa zgłoszenie skuteczne09.04.2020 r.   
WBA.6743.1.18.2020 17.04.2020 r. Energa Operator S.A. dz. 50, 101/7, 106, 107/3 w m. Pawłówek, gm. Pułtusk elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne 09.04.2020r.  
WBA.6743.1.19.2020 20.04.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 117/1, 117/2, 118/1, 119/1, 119/3, 119/4, 125/2, 129/2 w m. Wyrzyki gm. Pułtusk elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 12.05.2020r.   
WBA.6743.1.20.2020 27.04.2020 r. Katarzyna i Adam Skorupscy dz.92/3 w m. Godacze, gm. Świercze budynek gospodarczy wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.21.2020 05.05.2020 r. Energa Operator S.A. dz.197/11, 214, 185/13 w m. Winnica, gm. Winnica Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV zgłoszenie skuteczne 27.05.2020 r.  
WBA.6743.1.22.2020 08.05.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 39/1 obręb 23 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 30.05.2020 r.  
WBA.6743.1.23.2020 08.05.2020 r.  PSG Sp. zolo 

dz. nr ewid. 5/4 obręb 27 miasta Pułtusk

sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 30.05.2020 r.  
WBA.6743.1.24.2020 14.05.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. 56 obr. 38, dz. 115, 117, 81/2 obr. 29, dz. 24/3 obr. 14 gm. Winnica sieć gazowa średniego ciśnienia Zgłoszenie skuteczne 05.06.2020 r.  
WBA.6743.1.25.2020 19.05.21020r. PSG Sp. zo.o. dz. nr ewid. 525 obręb 29 m. Pułtusk, dz. nr ewid. 388/2 obręb 28 m. Pułtusk śreć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 10.06.2020 r.  
WBA.6743.1.26.2020 20.05.2020r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 35/2, 35/11 obręb 9 miasta Pułtusk linia kablowa 0,4 kV  zgłoszenie skuteczne 11.06.2020 r.   
WBA.6743.1.27.2020 25.05.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 61, 35/11 obreb 9 miasat Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 16.06.2020 r.  
WBA.6743.1.28.2020 25.05.2020r. Mardom Pro Sp. z o.o. dz nr eiwd. 31/1, 13/3, 23 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk  sieć kanalizacyjna wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.29.2020 12.06.2020 r. PSG Sp. zo.o. dz. nr ewid. 186/10, 185/8 obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 04.07.2020 r.  
WBA.6743.1.30.2020 15.06.2020r. Marcin Pisarek dz. nr ewid. 38 w m. Wyrzyki gm. Świercze rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.31.2020 18.06.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 67/7, 90/1, 91, 93/20, 97, 94/17, 94/15, 94/12, 94/13, 94/9, 94/11, 94/10, 71, 90/7 Szygówek gm. Pułtusk sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 10.07.2020 r.  
WBA.6743.1.32.2020 24.06.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 52, 54, 55/8, 55/11 w m. Boby gm. Pułtusk  budowa stanowiska słupowego w linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej  zgłoszenie skuteczne 16.07.2020 r.  
WBA.67473.1.33.2020 01.07.2020r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 146, 167/1, 185 obręb 14 miaat Pułtusk  budowa linii oświetlenia ulicznego zgłoszenie skuteczne 23.07.2020 r.   
WBA.6743.1.34.2020 02.07.2020r.  PSG Sp. z o. o dz. nr ewid. 121/8, 179/2 w m. Winnica gm. Winnica  sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 24.07.2020 r.   
WBA.6743.1.35.2020 13.07.2020r. Enera Operator S.A. dz. nr ewid. 166/13, 161/8, 162/6, 162/7, 162/5, 252/2 w m. Klukówek gm. Świercze linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 04.08.2020r.  
WBA.6743.1.36.2020 16.07.2020r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 24, 44 obręb 20 miasta Pułtusk  budowa linii oświetlenia ulicznego  zgłoszenie skuteczne 07.08.2020 r.   
WBA.6743.1.37.2020 28.07.2020r. PSG Sp. zo.o 

dz. nr ewid. 3/1, 2/3, 2/11 obręb 29 miasta Pułtusk, 

dz. nr ewid. 108/5, 240 obręb 28 miasta Pułtusk 

sieć  gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne 19.08.2020 r.  
WBA.6743.1.38.2020 29.07.2020r. Eliza Gajewska dz. nr ewid. 55/7 Budy Obrębskie gm. Pokrzywnica  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 20.08.2020 r.  
WBA.6743.1.39.2020 30.07.2020r.  Energa Opeator S.A dz. nr ewid. 7, 38/4, 38/8 w m. Płocochowo gm. Pułtusk  linia kablowa nN - 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 21.08.2020 r.  
WBA.6743.1.40.2020 13.08.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 221/17,220/14,219/6, 218/6, 217/7,218/5,219/5 obręb10 gm. Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.  
WBA.6743.1.41.2020 13.08.2020r. PSG Sp. z o.o dz. nr ewid. 1,25,24/2 obręb 28 gm.Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.  
WBA.6743.1.42.2020 17.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 5/14, 5/1, 4/1, 3/8, 2/11, 2/3, 2/2, 1/9, 1/8 obręb 29 miasta Pułtusk  sieć elektroenergetyczna   wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.43.2020 21.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 61, 84/1, 350 w m. Dzierżenin gm. Pokrzywnica sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 12.09.2020 r.   
WBA.6743.1.44.2020 25.08.2020r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 8, 9/2, 13, 17/4, 19, 32/2 Górki Baćki gm. Winnica  linia kablowa niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 16.09.2020 r.   
WBA.6743.1.45.2020 31.08.2020 r. Energa-Operator S.S dz. nr ewid. 52/13, 62, 66 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica  linia kablowa niskiego napięcia zgłoszenie skuteczne 22.09.2020 r.   
WBA.6743.1.46.2020 04.09.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 379  obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 26.09.2020 r.   
WBA.6743.1.47.2020 07.09.2020 r. Energa-Operator  dz. nr ewid. 185/19, 185/15, 185/20 w m. Winnica gm. Winnica  sieć wodociągowa decyzja sprzeciw   
WBA.6743.1.48.2020 09.09.2020 r. PSG Sp.zo.o.

dz. nr ewid. 132, 66, 29 w m. Winnica gm. Winnica 

dz. nr ewid. 335/1, 334/5 w m. Rębkowo gm.Winnica

sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 01.10.2020 r.   
WBA.6743.1.49.2020 16.09.2020 r. Energa - Operator dz. nr ewid. 104, 86/4, 86/3 w m. Lipa gm. Pułtusk linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 08.10.2020 r.  
WBA.6743.1.50.2020 23.09.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 5/14, 5/1,4/1,3/8,2/11,2/3,2/14,1/169,1/14 obręb 29 miasta Pułtusk  linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 15.10.2020 r.  
WBA.6743.1.51.2020 24.09.2020 r. Gmina Świercze dz. nr ewid. 162/6,162/5,166/13,166/14,166/2,169/1,175/1,179,178/1,187/2 Klukówek gm. Świercze  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 16.10.2020 r.   
WBA.6743.1.52.2020 24.09.2020 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 185/13, 193/12 w m. Winnica gm. Winnica  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 16.10.2020 r.   
WBA.6743.1.54.2020 25.09.2020 r. Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 106/2,106/3,107/2,107/6,108/2,108/5,108/9,109/6,109/19,109/21,110/5,112/1,154/10,240,241/1,388/2 obręb 28 miasta Pułtusk 

dz. nr ewid. 5/13,5/14,10/1,13/2,14/1,15/1,16/1,17/21,17/61,629/3 obręb 29 miasta Pułtusk

linia kablowa oświetlenia ulicznego nN 0,4kV zgłoszenie skuteczne 17.10.2020 r.   
WBA.6743.1.53.2020 28.09.2020r. Marcin Kieżel dz.3/7 obręb 18 miasta Pułtusk instalowanie podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. zgłoszenie skuteczne 20.10.2020 r.   
WBA.6743.1.55.2020 13.10.2020 r.  PSG Sp. zo.o  dz. 214,213/1,208/6,208/5,209/2,248/1,300,301,320 obręb 28 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 04.11.2020 r.  
WBA.6743.1.56.2020 12.10.2020 Ewelina i Paweł Kowalczyk dz.19/8 obręb Golądkowo gmina Winnica budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan o pojemności V=2,7mz przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.57.2020 21.10.2020 Gmina Pułtusk

dz. 68 obręb 12 miasta Pułtusk

dz. 1/2, 1/8, 1/7 obręb 18 miasta Pułtusk

rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne 11.11.2020r.  
WBA.6743.1.58.2020 22.10.2020 Energa Operator S.A dz. 61, 84/1, 350 w m. Dzierżenin gm. Pokrzywnica sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 13.11.2020 r.   
WBA.6743.1.59.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 135/6, 135/1, 135/5, 388/2 w m. Grabówiec, gm. Pułtusk sieć gazowa    
WBA.6743.1.60.2020     BŁEDNIE NADANY NUMER      
WBA.6743.1.61.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 49/18, 22/2, 22/9 obr. 18 miasta Pułtusk siec gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.62.2020 29.10.2020 PSG Sp. z o.o. dz. 43 obr. 22 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.63.2020

29.10.2020 

Cezary Iwona Rzepniccy dz. 89/19, 89/20 obr. 20 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 20.11.2020r.  
WBA.6743.1.64.2020 28.10.2020 Aleksandra Adamska dz. 89/25 obr. 26 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
  Zgłoszenie skuteczne 21.11.2020r.
 
WBA.6743.1.65.2020 02.11.2020 r. Gmina Winnica dz.185/13 obr. 36 gm. Winnica sieć wodociągowa 
  Zgłoszenie skuteczne 24.11.2020r.
 
WBA.6743.1.66.2020 27.11.2020 r.  Energa-Operator S.A dz.509/2 Grabówiec gm. Pułtusk linia kablowa 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 18.12.2020 r.  
WBA.6743.1.68.2020 02.12.2020 r PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 3316 obręb 22 m. Pułtusk

 sieć gazowa średniego ciśnienia

zgłoszenie skuteczne 24.12.2020 r.  
WBA.6743.1.69.2020 02.12.2020 r.  PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 198/17 obreb 10 m. Pułtusk   sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 24.12.2020 r.  
WBA.6743.1.70.2020 11.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/11 Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 02.01.2021 r.  
WBA.6743.1.71.2020 15.12.2020 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 133/12, 133/17, 133/11 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 06.01.2021r.  
WBA.6743.1.72.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 293 obr. 28 gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.73.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 197/3 w miejscowości Dzierżenin gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.74.2020 22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 68/2, 68/4 w miejscowości Kępiaste gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.75.2020  22.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 74/2 w miejscowości Budy Pobyłkowskie, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 13.01.2021 r.  
WBA.6743.1.76.2020 17.12.2020 r. Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 154/10, 154/27, 219/8, 241/1 obr. 28 m. Pułtusk

dz. nr ewid. 17/21 obr. 29 m. Pułtusk 

sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 24.02.2021r.  
WBA.6743.1.77.2020 18.12.2020 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/5,17/6,17/4,17/7,17/12 Górki Baćki gm. Winnica siec wodociągowa zgłoszenie skuteczne 09.01.2020 r.   
WBA.6743.1.78.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. 78/2 w m. Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.79.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid.100 w m. Koziegłowy, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.80.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 163/1 w m. Łosewo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.81.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 136/1 w m. Pogorzelec, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.82.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 40/2 w m. Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743.1.83.2020 23.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 444/3 obr. 28 gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 14.01.2021 r.  
WBA.6743,1,84,2020 .23.12.2020 r. Grzegorz Kinel dz. nr ewid. 60/6 w m. Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica  budowa dwóch budynków jednorodzinnych wycofanie zgłoszenia  
WBA.6743.1.85.2020 30.12.2020 r. PSG Sp. z o.o. dz. nr ewid. 58/9, 91 obr. 13 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5MPa zgłoszenie skuteczne 21.01.2021 r.   
WBA.6743.1.86.2020 29.12.2020 r Jolanta Oryszewska dz. nr ewid. 109 w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk podziemny odcinek instalacji gazowej z rur PE i wewnętrzna instalacja w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wycofanie  
WBA.6743.1.87.2020 31.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 38, 39/1 w m. Pomocnia, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.88.2020 31.12.2020 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 123 w miejscowości Trzepowo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.89.2020 31.12.2020 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 185/19, 185/15, 185/20 w m. Winnica gm.Winnica sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 22.01.2021 r.  
WBA.6743.1.1.2021 05.01.2021 r. Izabela Spólnicka dz. nr ewid.17/67 w m. Klukówek gm. Świercze budynek mieszkalny jednorodzinny  wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.2.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 145/1 Obręb, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r.  
WBA.6743.1.3.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 114 w m. Łubienica, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.4.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 116 w m. Piskornia, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.5.2021 08.01.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 163/34 w m. Gz,owo, gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 01.02.2021 r  
WBA.6743.1.6.2021 14.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 205 w m. Dzbanice gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.7.2021 14.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 85/1 Trzepowo gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.8.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 269/7 w m. Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.9.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 269/5 w m. Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne
z dniem 05.02.2021r.
 
WBA.6743.1.10.2021 14.01.2021 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 59 w m. Pobyłkowo Duże, gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 05.02.2021 r  
WBA.6743.1.11.2021 15.01.2021 r.  PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 1/2, 40/1, 67/6, 31/1, 65/80, 62/1, 60/1, 57/1 obręb 12 i 16 miasta Pułtusk  sieć gazowa  zgłoszenie skuteczne 13.03.2021 r.   
WBA.6743.1.12.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 24/2 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7m, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.13.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 35 w m. Obręb gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7m, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.14.2021     BŁĘDNIE NADANY NUMER      
WBA.6743.15.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 131/1 w m. Obręb gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.16.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 166/10 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.17.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/30 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
wycofanie zgłoszenia   
WBA.6743.1.18.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 105/9 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.19.2021 21.01.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 7/3 w m. Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 12.02.2021 r.  
WBA.6743.1.20.2021 26.01.2021 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 18/8, 19 w m. Poniaty Wielkie gm. Winnica sieć elektroenergetyczna  Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.21.2021 26.01.2021 r. Iwona i Tadeusz Czarneccy  dz. nr ewid. 198/18 obreb 10 miasta Pułtusk sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.22.2021 25.01.2021 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 15, 19/1, 19/2, 23, 26, 32, 36, 40/1, 46, 47/2, 49, 79, 86, 172 w m. Mieszki-Kuligi, gm. Winnica Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04kV, budowa i przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV po demontażu ( rozbiórce) istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym Zgłoszenie skuteczne 16.02.2021 r.  
WBA.6743.1.23.2021 01.02.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. 120/30 w m. Gzowo, gm. Pokrzywnica instalacja gazowa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj.
7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych
Zgłoszenie skuteczne 23.02.2021 r.  
WBA.6743.1.24.2021 02.02.2021r. Gmina Pułtusk dz. 275 w m. Kacice, gm. Pułtusk; dz. 10/4 i 10/5 w m. Koziegłowy, gm. Pokrzywnica sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 24.02.2021 r.  
WBA.6743.1.25.2021 02.02.2021r. Gmina Pułtusk dz. 86, 124, 143/17, 143/10 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 24.02.2021r.  
WBA.6743.1.26.2021 08.02.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 461, 525 obr. 29 m. Pułtuska  sieć gazowa     
WBA.6743.1.27.2021 15.02.2021 r. Zbigniew, Agnieszka i Patryk Perguł dz. nr ewid. 87, 88/2 w m. Dębiny, gm. Zatory instalacja na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 4,85m3 Zgłoszenie skuteczne 09.03.2021 r.  
WBA.6743.1.28.2021 16.02.2021 r.  Violetta Borek dz. nr ewid. 177/2 w m. Przewodowo Parcele gm. Gzy instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 2750 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 10.03.2021r.  
WBA.6743.1.29.2021 16.02.2021 r.  Zbigniew i Krystyna Krwawnikowscy  dz.nr ewid. 201/12 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 10.03.2021 r.  
WBA.6743.1.30.2021 17.02.2021 r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 152/4, 152/8, 153/8 obręb 28 miasta Pułtusku  budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV  zgłoszenie skuteczne z dniem 23.03.2021r.  
WBA.6743.1.31.2021 18.02.2021 r.  Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 208/5, 208/6, 218/3, 214 obręb 28 m. Pułtusk  sieć kanalizacyjna  zgłoszenie skuteczne 12.03.2021 r.  
WBA.6743.1.32.2021 18.02.2021 r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 165, 175, 183/2 obręb 10 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 30.045.2021r.   
WBA.6743.1.33.2021 22.02.2021 r. Dariusz Bąk dz. nr ewid. 889 w miejscowości Zatory gmnia Zatory budynek mieszkalny jednorodzinny inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.34.2021 24.02.2021r. Łukasz Grochowski dz.nr ewid. 69/8 obręb 12 miasta Pułtusk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i i wewnętrznej instalacji w budynku

zgłoszenie skuteczne z dniem 18.03.2021r.

 
WBA.6743.1.35.2021 25.02.2021r. PSG sp. z o.o. dz. nr ew. 187/4, 189/1, 168/13, 157/5, 158, 159/5, 159/4, 159/3, obręb nr 12 miasta Pułtusk budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa zgłoszenie skuteczne z dniem 19.03.2021r.  
WBA.6743.1.36.2021 26.02.2021r. Oksana i Iurii Dombrovskii dz. nr ewid. 444/7 w m. Pokrzywnica ul. Pułtuska 8 C instalacja gazowa wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 20.03.2021r.  
WBA.6743.1.37.2021 12.03.2021 r. Henryk i Róża Krasuccy dz. nr ewid. 115 obr. 10 miasta Pułtusk Nadbudowa budynku mieszkalnego wraz z przebudową więźby dachowej wycofanie zgłoszenia 17.03.2021 r.  
WBA.6743.1.38.2021 15.03.2021r. ENERGA OPERATOR SA dz. nr ewid.: 1/1, obręb Chmielewo oraz  90/4 i 77, obręb Kowalewice Nowe, gm. Świercze Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi zgłoszenie skuteczne z dniem 12.05.2021r.  
WBA.6743.1.39.2021 18.03.2021 Zdzisław Szczerba dz. nr ewid. 55/1, obręb Dzierżenin, gm. Pokrzywnica Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym    
WBA.6743.1.40.2021 19.03.2021r. Katarzyna Kamińska-Skiba dz. nr ew. 44/2, obręb Moszyn, gmina Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=4850 l    
WBA.6743.1.42.2021 26.03.2021 Hanna i Janusz Przedpełscy dz. nr ew. 11/24, 11/5, obręb Kalinowo, gmina Obryte budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym letniskowym    
WBA.6743.1.43.2021 26.03.2021 ENERGA OPERATOR SA dz. nr ew. 91, 88, 89, 65, 59, obręb Mieszki Leśniki, gmina Winnica rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii napowietrznej wycofanie zgłoszenia przez inwestora  
błędnie nadany numer     

 

     
WBA.6743.1.45.2021 29.03.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz, nr ewid. 147/23, 149  w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica  przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.46.2021 29.03.2021 r.  Grzegorz Morawski  dz. nr ewid. 77 w m. Kozłowo gm. Gzy  naziemna instalacja zbiornikowa gazu płynnego V=4850 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.47.2021 29.03.2021 r  Grzegorz Morawski dz. nr ewid. 77 w m. Kozłowo gm. gzy  wewnętrzna instalacja gazowa z budynku mieszkalnym jednorodzinnym   zgłoszenie skuteczne 20.04.2021 r.   
WBA.6743.1.48.2021 02.04.2021 r. Tomasz i Agnieszka Oktaba dz. nr ewid. 539/27 obr. 25 gm. Zatory wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 24.04.2021 r.  
WBA.6743.1.49.2021 07.04.2021 r. Energa Operator S.A. dz. 193, 437,458/1,460 w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk linia kablowa nN 0,4kV ze złączami kablowymi zgłoszenie skuteczne 29.04.2021 r.  
WBA.6743.1.50.2021 12.04.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. 124, 104/3, 103, 55, 46, 34/1, 9/19, 9/16, 9/17, 9/3, 9/5, 9/15, 9/14, 10/1, 5/3, 1/29, 1/17, 1/22 obręb 14 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 04.05.2021 r.   
WBA.6743.1.51.2021 14.04.2021r. Edward Zaręba dz. nr ewid.151/7 w m. Prusinowice gm. Świercze wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.52.2021 14.04.2021r. Jolanta i Lech Redziccy dz. nr ewid. 246/8 w m. Zatory gm. Zatory  zbiornikowa instalacja na gaz płynny z poj. naziemnym zbiornikiem o poj. V= 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 27.05.2021  
WBA.6743.1.53.2021 19.04.2021r. Fundacja Dobro Wspólne dz. nr ewid. 3501 obr.22 obręb 22 miasta Pułtusk instalacja wewnętrzna gazu i instalacja technologiczna kotłowni gazowej segment "C"

postanowienie o uzupełnienie 

uzupełniono dokumenty 

zgłoszenie skuteczne  z dniem 10.06.2021r.

 
WBA.6743.1.54.2021 20.04.2021r. Irena Jaworska dz. nr ewid. 89/27 obr. 26 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.05.2021r.  
WBA.6743.1.55.2021 21.04.2021r. Jarosław Klepczyński dz. nr ewid. 74/12 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk instalacja zbiornikowa i wewnętrzna instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.56.2021 23.04.2021r. Agnieszka i Andrzej Borkowscy dz. nr ewid. 82/1 w m. Gładczyn Szlachecki gm. Zatory wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny dla potrzeb budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 17.05.2021r.  
WBA.6743.1.57.2021 26.04.2021r. Marzena Dąbrowa dz. nr ewid. 91 w m. Gładczyn gm. Zatory wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym zgłoszenie skuteczne z dniem 18.05.2021r.  
WBA.6743.1.58.2021 23.04.2021 r.  Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 161/2, 161/4, 161/5, 161/6, 159/4, 160, 161/8, 161/10, 166/2, 169/1 w m. Klukówek gm. Świercze s sieć elekroenrgetyczna nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne z dniem 15.05.2021 r.   
WBA.6743.1.59.2021 23.04.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 61 obręb 9 miasta Pułtusk  sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 15.05.2021 r.   
WBA.6743.1.60.2021 29.04.2021r. Jakub Piotrowski dz.nr ewid. 538 obręb 29 m. Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 21.05.2021r.  
WBA.6743.1.61.2021 30.04.2021 Ewa Komorowska dz. 481 Grabówiec, gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny decyzja sprzeciw   
WBA.6743.1.62.2021 05.05.2021r. Michał Łukasz Szczubełek dz. nr ewid. 90/14 w m. Lipa gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.63.2021 05.05.2021 r. Energa-Operator dz. nr ewid. 289/6, 318, 505/1 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 28.05.2021 r.   
WBA.6743.1.64.2021 06.05.2021r. Tomasz Makowski dz. nr ewid. 47/5 w m. Winnica zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.65.2021 06.05.2021r. Grażyna Sieńkowska dz. nr ewid. 586 obr 29 miasta Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne z dniem 28.05.2021r.  
WBA.6743.1.66.2021 07.05.2021 r.  Piotr Budziszewski dz. nr ewid. 6 w m. Brodowo Bąboły gm. Winnica  instalacja gazowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.67.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator  dz. nr ewid. 140/1, 141/1, 154, 162/1, 142/1, 167/1, 170/1, 171/2 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.68.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator  dz. nr ewid. 195/5, 195/19, 195/21, 195/23, 195/20, 195/22, 195/41, 195/25, 195/26, 195/28, 195/31, 195/32, 195/39  w m. Niestępowo Włościańskie, dz. nr ewid. 52/11, 52/4, 66, 15 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica  rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.69.2021 07.05.2021 r.  Energa-Operator dz. nr ewid. 171/2, 172/6, 184, 187/2, 187/3, 192/7, 192/12, 192/13, 192/14, 192/6, 192/5, 193/1, 194/3, 194/2, 195/5, 195/17 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.70.2021 10.05.2021r. Edward Zaremba dz. nr ewid. 151/7 w m. Prusinowice gm. Świercze wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 01.06.2021r.  
WBA.6743.1.71.2021 12.05.2021r. Aneta i Konrad Zych dz. nr ewid. 282/3, 282/11, 282/10 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa 
z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny dla budynku mieszkalnego
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.72.2021 12.05.2021r. Piotr Karpiński dz. nr ewid. 377 obręb 28 miasta Pułtusk instalacja gazowa wewnętrzna
i zewnętrzna do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 03.06.2021r.  
WBA.6743.1.73.2021 13.05.2021r. Anna i Andrzej Koczara dz. nr ewid.110/1 w m. Topolnica gm. Zatory zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan zasilana ze zbiornika naziemnego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 04.06.2021r.  
WBA.6743.1.74.2021 13.05.2021r. Izabela Wóltańska dz. nr ewid. 513, 512/1 w m. Obryte gm. Obryte zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan zasilana ze zbiornika naziemnego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 04.06.2021r.  
WBA.6743.1.75.2021 13.05.2021r. Energa Operator S.A dz. nr 17/21, 19/46 w m. Klukówek gm. Świercze  sieć elektroenergetyczna  zgłoszenie skuteczne 03.06.2021 r.   
WBA.6743.1.76.2021 18.05.2021 r. Barbara i Adam Sobiedamek  dz. nr ewid. 44/1 w m. Ołdaki gm. Gzy  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne z dniem 09.06.2021r.  
WBA.6743.1.77.2021 18.05.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 267/13, 267/22 w m. Winnica gm. Winnica  linia kablowa nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 09.06.2021 r.   
WBA.6743.1.78.2021 21.05.2021 r.  Włodzimierz Wawrzonkowski dz. nr ewid. 548 w m. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 12,06,2021 r.   
WBA.6743.1.79.2021 21.05.2021 r. Janusz Zaręba dz. nr ewid. 41/10 w m. Pobyłkowo małe gm. Pokrzywnica  siec wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 12.06.2021 r.   
WBA.6743.1.80.2021 24.05.2021 r. Albert Stefański  dz. nr 15/5 w m. Wólka Zaleska gm. Pokrzywnica budynek mieszkalny jednorodzinny inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.81.2021 27.05.2021r. Ewa Jarosik Krystyna Bystrek dz. nr 30 obr. 22 miasta Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.82.2021 27.05.2021r. Zofia Tomaszewski dz. nr 892/6 w m. Ponikiew gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku gospodarczym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l
zgłoszenie skuteczne z dniem 18.06.2021r.  
WBA.6743.1.83.2021 28.05.2021r. Marcin Karlik dz. nr 218/9 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym  zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2021r.  
WBA.6743.1.84.2021 28.05.2021r. Marcin Karlik dz. nr 218/9 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica naziemna instalacja gazu płynnego V=2700L do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 19.06.2021r.  
WBA.6743.1.85.2021 28.05.2021r. Gabrielyan Anahit dz. nr 62/4 obręb 23 miasta Pułtusk instalacja gazowa  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.86.2021 31.05.2021r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 140/1, 141/1, 154, 162/1, 142/1, 167/1, 170/1, 171/2 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica  budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.  
WBA.6743.1.87.2021 31.05.2021 r. Energa-Operator S.A

dz. nr ewid. 195/5,195/19,195/21,195/23,195/20,195/22,195/41,195/25,195/26,195/28,195/31,195/32,195/39 w m. Niestępowow Włościańskie gm. Pokrzywnica 

dz. nr ewid. 52/11,52/4,66,15 w m. Obrębek gm. Pokrzywnica

budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.   
WBA.6743.1.88.2021 31.05.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 171/2,172/6,184,187/2,187/3,192/7,192/12,192/13,192/14,192/6,192/5,193/1,194/3,194/2,195/5,195/17 w m. Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.06.2021 r.  
WBA.6743.1.89.2021 02.06.2021r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 247,245/4,249/4,272,254/7,254/8,256/8,257/5,259/6,260/5,244 obręb 14 miasta Pułtusk  sieć kanalizacji sanitarnej  zgłoszenie skuteczne 24.06.2021r.  
WBA.6743.1.90.2021 02.06.2021r. Anna i Robert Krzesaj dz. nr ewid. 52/35, 52/36, obręb Ostrzeniewo, gmina Świercze budynek mieszkalny jednorodzinny Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.91.2021 07.06.2021r. Ewa Kulig dz. nr 14 Łady Krajęczyno gmina Gzy wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją zbiornikową
dla potrzeb budynku mieszkalnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 29.06.2021r.  
WBA.6743.1.92.2021 10.06.2021r. Zofia Kuczyńska dz. nr 102 obr. 23  Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 02.07.2021r.  
WBA.6743.1.93.2021 10.06.2021r. Maria Paratowska dz. nr 89 obr. 4 Pułtusk naziemna instalacja zbiornikowa gazu płynnego do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne z dniem 02.07.2021r.  
WBA.6743.1.94.2021 11.06.2021 r. Energa -Operator S.A dz. nr ewid. 49/2, 50/1, 50/2, 51/3, 51/6 w m. Stpice gm. Świercze linia kablowa nn 0,4 kV    
WBA.6743.1.95.2021 14.06.2021 r.

Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 59,65,88,89,91 w m. Mieszki Leśniki gm. Winnica sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.96.2021 14.06.2021 r. Anna Gutowska dz. nr ewid. 22/34, 22/36  w m. Świeszewko gm. Świercze  rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
WBA.6743.1.97.2021 15.06.2021 JK Zawimex Development P.R.B. Krzysztof Zalewski dz. nr ewid. 664/1 w m. Grabówiec gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku sali bankietowej
z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
o poj. 6400l.
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.98.2021 16.06.2021 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 49/1, 50/1 obręb 22 m. Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia    
WBA.6743.1.99.2021 17.06.2021r. Jan Kalinowski dz. nr ewid. 132 w m. Dębiny gm. Zatory instalacja zbiornikowa z podziemnym zbiornikiem o poj. 6400 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 09.07.2021r.  
WBA.6743.1.100.2021 22.06.2021r. Barbara i Marian Soliwoda dz. nr ewid. 180/1, 18/5 we wsi Gródek gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.101.2021 05.07.2021r. Energa - Operator S.A. dz. nr ewid. 163/2, 165, 78,173/6, 173/7, 173/10 w m. Trzepowo gm. Pokrzywnica przebudowa linii napowietrznej nN po demontażu (rozbiórka) istniejącej linii napowietrznej nN wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi słupowymi, budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi Inwestor wycofał wniosek   
WBA.6743.1.102.2021 12.07.2021r. Sławomir Godlewski dz. nr ewid. 166/2 w m. Przemiarowo gm. Pułtusk podziemna instalacja gazowa
na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 4,85 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.103.2021 14.07.2021r. Marek Skorupski dz. nr ewid. 11, 47 w m. Gzy Wisnowa gm. Gzy wewnętrzna instalacja gazowa  wraz z instalacją zbiornikową LPG z naziemnym zbiornikiem
V= 2700 l dla potrzeb budynku mieszkalnym jednorodzinnym
zgłoszenie skuteczne z dniem 05.08.2021r.  
WBA.6743.1.104.2021 08.07.2021 r. Agnieszka i Krzysztof Durka dz. 20 obr. 25 gm. Zatory Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego    
WBA.6743.1.105.2021 21.07.2021 r.  Anna i Ryszard Karpińscy dz. nr ewid. 79 w m. Płocochowo gm. Pułtusk instalacja gazowa doi budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne z dniem 12.08.2021r.  
WBA.6743.1.106.2021 21.07.2021 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 244, 219/1 obręb 14 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 30.09.2021 r.  
WBA.6743.1.107.2021 22.07.2021r. Maria Paratowska dz. nr ewid. 89 obr. 4 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 13.08.2021r.  
WBA.6743.1.108.2021 27.07.2021 r. Sławomir Szymczak dz. nr ewid. 196 w m. Drwały gm. Zatory  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne 18.07.2021 r.   
WBA.6743.1.109.2021 26.07.2021 r. Ewa Staszewska dz. nr ewid. 23/34 w m. Świeszewo gm. Świercze   Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.110.2021 28.07.2021 r. Małgorzata Kowalczyk  dz.nr ewid. 249/4 w m. Ciółkowo Małe gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 19.08.2021 r.   
WBA.6743.1.111.2021 29.07.2021 r. Ewa i Emil Deuszkiewicz  dz. nr ewid. 108/2 w m. Gromin gm. Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 20.08.2021 r.   
WBA.6743.1.112.2021 02.08.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 72, 73/7, 73/8 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk sieć elektroenergetyczna zgłoszenie skuteczne 01.10.2021 r.   
WBA.6743.1.113.2021 06.08.2021r. Agnieszka i Stanisław Łach dz. nr ewid. 710/1 w m. Obryte gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem  o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 28.08.2021r.  
WBA.6743.1.114.2021 09.08.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid.3/41 w m. Płocochowo gm. Pułtusk  linia kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne z dniem 31.08.2021 r.   
WBA.6743.1.115.2021 09.08.2021 r.  Adam Skrzydlak dz. nr ewid. 88/25, 88/5 obręb 23 m. Pułtusk  instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.116.2021 09.08.2021 r.  Barbara Wiśniewska  dz. nr ewid. 291/5 w m. Burlaki gm. Zatory budynek letniskowy inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.117.2021 16.08.2021 r. Mirosław Szajczyk dz. nr ewid. 185/13 obr. 28 miasto Pułtusk instalacja gazowa    
WBA.6743.1.118.2021 18,08.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o dz. nr ewid. 483, 484 w m. Grabówiec gm. Pułtusk  sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 09.09.2021 r.   
WBA.6743.1.119.2021 19.08.2021 r. Sabina Kmiołek dz. nr ewid. 148/2, 78, 173/6, 173/10 Trzepowo gm. Pokrzywnica  sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 10.09.2021 r.   
WBA.6743.1.120.2021 25.08.2021r. Emilia i Wincenty Bystrek dz. nr ewid. 3160 obręb 22 miasta Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 16.09.2021r.  
WBA.6743.1.121.2021 01.09.2021r. Marzena Włodarczyk dz. nr ewid. 157/2 w m. Ciółkowo Małe gm. Obryte instalacja zbiornikowa LPG
z naziemnym zbiornikiem V 4850 oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 23.09.2021 r.   
WBA.6743.1.122.2021 02.09.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. dz. nr ewid. 86/,7/14,4/2,4/15,4/24,4/26,4/25,4/22,4/21,4/37 obręb 12 miasta Pułtusk sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.123.2021  02.09.2021 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o  dz. nr ewid. 70/11,70/12 obręb 16 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.124.2021 02.09.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o  dz. nr ewid. 53/37,55/23 obręb 12 miasta Pułtusk  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6740.1.125.2021 02.09.2021r. Danuta Sybilska dz. nr ewid. 259 w m. w Świercze wewnętrzna instalacja gazowa
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l.
zgłoszenie skuteczne 24.09.2021 r.   
WBA.6743.1.126.2021 07.09.2021r. Adam Skrzydlak dz. nr ewid. 88/35, 88/34, 88/5  obr. 23 m. Pułtusk instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne z dniem 29.09.2021r.  
WBA.6743.1.127.2021 08.09.2021 r. Marta Pawłowska dz. nr ewid. 144/12 w m. Ciólkowo małe gm. Obryte budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne z dniem 30.09.2021 r.  
WBA.6743.1.128.2021 17.09.2021 r. PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 303/2, 297, 270, 233, 284 w m. Winnica gm. Winnica

dz. nr ewid. 145 w m. Domosław gm. Winnica

dz. nr ewid. 249, 244/4, 597, 244/3, 244/2, 439/1, 439/2 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica 

sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 09.10.2021 r.   
WBA.6743.1.129.2021 17.09.2021 r.  PSG Sp. zo.o

dz. nr ewid. 24/2, 40, 21/3, 21/2, 12, 11, 108 w m. Golądkowo gm. Winnica

dz. nr ewid. 37 w m. Łępice gm. Pokrzywnica

dz. nr ewid. 1, 18 w m. Łachoń gm. Winnica 

dz. nr ewid. 29 w m. Kokoszka gm. Pułtusk

sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 09.10.2021 r.   
WBA.6743.1.130.2021 17.09.2021r. Anna i Dariusz Boruccy dz. nr ewid. 136/5 w m. Grabówiec gm. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 11.10.2021r.  
WBA.6743.1.131.2021. 22.09.2021 r. Iwona i Artur Pacławscy dz. nr ewid. 169/8 obręb 17 miasta Pułtusk  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne z dniem 14.10.2021r.  
WBA.6743.1.132.2021 23.09.2021 r. MOSiR w Pułtusku  dz. nr ewid. 50/13 obręb 20 miasta Pułtusk  linia kablowa oświetlenia skateparku w Pułtusku  zgłoszenie skuteczne 13.11.2021 r.   
WBA.6743.133.2021 23.09.2021r. Krzysztof Sobczyński dz. nr ewid.33/9 w m. Świercze instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne z dniem 15.10.2021r.  
WBA.6743.1.134.2021 27.09.2021 r. Gmina Obryte  dz. nr ewid. 155 w m. bartodzieje gm. Obryte  rozbudowa sieci wodociągowej  zgłoszenie skuteczne 19.10.2021 r.  
WBA.6743.1.135.2021 04.10.2021r. Włodzimierz Mięgoć dz. nr ewid.  310/3 obręb 10 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne z dniem 23.10.2021r.  
WBA.6743.1.136.2021 04.10.2021r. Malwina Gorczyńska dz. nr ewid. 121/6 i 122/2 w m. Przemiarowo gm. Pułtusk naziemna instalacja zbiornikowa gazu płynnego V= 2700 L wraz
z przyłączeniem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 26.10.2021r.  
WBA.6743.1.137.2021 06.10.2021 r. Iurii Dombrovskii, Oksana Dombrovskaia dz. nr ewid. 444/7 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l Zgłoszenie skuteczne
z dniem 28.1021r.
 
WBA.6743.1.138.2021 07.10.2021 r.  Bożena Szczepanik dz. nr ewid. 167 w m. Psary gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l Zgłoszenie skuteczne
z dniem 29.10.2021 
 
WBA.6743.1.139.2021 08.10.2021r. Ireneusz Iwiński dz. nr ewid. 167 w m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z nadziemnym zbiornikiem o poj. 2700L na gaz płynny na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne z dniem 30.10.2021r.   
WBA.6743.1.140.2021 11.10.2021 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 33/1, 80, 101 w m. Błędostowo gm. Winnica sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 02.11.2021r.  
WBA.6743.1.141.2021 11.10.2021r. Renata i Bogdan Marciniuk dz. nr ewid. 169/2 obr. 10 m. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie skuteczne z dniem 02.10.2021r.  
WBA.6743.1.141.2021 15.10.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 10/16, 10/15, 11/15, 12/15, 12/24, 12/25 ul. Graniczna w Pułtusku  linia kablowa nN 0, kV zgłoszenie skuteczne 06.11.2021 r.   
WBA.6743.1.142.2021 20.10.2021r.  Mariusz Pawlak dz. nr ewid. dz. nr ewid. 133/12 w m. Grabówiec gm. Pułtusk podziemna instalacja gazowa
z rur PE i wewnętrzna instalacja
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
   
WBA.6743.1.143.2021 25.10.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 244/2,300/1,300/2,300/3,382,409/1,409/2,413,422,423/1,424,439/1,439/2,491,494/1,494/3,494/4,495/1,495/2,495/3,506/1,506/2,539,543,547/5,562,563,564,565,572 w m .Piskornia gm. Pokrzywnica sieć kanalizacji sanitarnej Inwstor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.144.2021 25.10.2021r. Joanna Herman - Mleczko dz. nr ewid. 66/2 w m. Budy Pobyłkowskie gm. Pokrzywnica instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikem
o poj. 2700 dmdla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   
WBA.6743.1.145.2021 03.11.2021 r. POLBRAM STEEL GROUP sp. z o.o. sp. k. dz. nr ewid. 260/6 w miejscowości Kleszewo, gm. Pułtusk budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV w Zakładzie Produkcyjnym w Kleszewie Zgłoszenie skuteczne 25.11.2021 r.  
WBA.6743.1.146.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 39/1 w m. Łępice gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.147.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid, 120 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 4850 l    
WBA.6743.1.148.2021 05.11.2021 r.  Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 141/8 w. Gzowo gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.149.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 56/8  w m. Strzyże gm. Pokrzywnica instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.150.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 81/1 w m. Łubienica Superunki instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.151.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 90 w m. Trzepowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.152.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/10 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.153.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 206/100 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica instalacja gazowana gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.154.2021 05.11.2021 r.  Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 36/2 w m. Pomocnia gm. Pokrzywnica instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l     
WBA.6743.1.155.2021 05.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 133 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l     
WBA.6743.1.156.2021 05.11.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 215/8 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.157.2021 05.11.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 127/5 w m. Łubienica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l    
WBA.6743.1.158.2021 05.11.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 84/2 w m. Budy Pobyłkowskie gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 4850l    
WBA.6743.1.159.2021 05.11.2021r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 136 w m. Trzepowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 4850l    
WBA.6743.1.160.2021 05.11.2021r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 37/1 w m. Budy Pobyłkowskie gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700l    
WBA.6743.1.161.2021 08.11.2021 r. Gmina Świercze  dz. nr ewid. 166, 74, 233/6, 233/4, 233/2 w m. Bruliny gm. Świercze  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 30.11.2021 r.   
WBA.6743.1.162.2021 10.11.2021 r. Patrycja i Rafał Włoszczyńscy dz. nr ewid. 133/13 w m. Zatory gm. Zatory  instalacja zbiornikowa LPG z naziemnym zbiornikiem dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.163.2021 15.11.2021 r. Jolanta i Grzegorz Kowalscy  dz. nr ewid. 40 w m. Gzy Wisnowa gm. Gzy  instalacja gazu płynnego wraz ze zbiornikiem     
WBA.6743.1.164.2021 17.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 135 w m. Pobyłkowo Duże gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa zw zbiornikiem naziemnym 4850l Zgłoszenie skuteczne z dniem 09.12.2021r.  
WBA.6743.1.165.2021 17.11.2021 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 7/2 w m. Budy Pobyłkowskie gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym 2700 l Zgłoszenie skuteczne z dniem 09.12.2021r.  
WBA.6743.1.166.2021 17.11.2021 r. Jacek Wóltański dz. nr ewid. 37/1 w m. Przewodowo Majorat gm. Gzy instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym 4850l Zgłoszenie skuteczne z dniem 09.12.2021r.  
WBA.6743.1.167.2021 19.11.2021 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 17/21, 19/46 w m. Klukówek gm. Świercze linia kablowa zgłoszenie skuteczne 11.12.2021 r.   
WBA.6743.1.168.2021 19.11.2021 r.  Eliza i Maciej Handzel dz. nr ewid. 123 obręb 10 miasta Pułtusk instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne z dniem 11.12.2021r.  
WBA.6743.1.169.2021 22.11.2021 r.  Energa Operator S.A dz. nr ewid. 449, 338/2, 459, 335, 334, 333, 332/11, 332/10, 332/1 w m. Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica linia kablowa zgłoszenie skuteczne 14.12.2021 r.   
WBA.6743.1.170.2021 25.11.201 r. Włodzimierz Kaczmarczyk dz. nr ewid. 317/1 w m. Zatory gm. Zatory instalacja gazozgłoszenie skuteczne z dniem 17.12.2021r.wa zgłoszenie skuteczne 17.12.2021r.  
WBA.6743.1.171.2021 26.11.2021 r. PSG SP. z o.o. dz. nr ewid. 159/4, 195/5 obręb 28 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 18.12.2021 r.   
WBA.6743.1.172.2021 30.11.2021r. Marek Dombkowski dz. nr ewid. 3102 obręb 22 m. Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 22.12.2021r.  
WBA.6743.1.173.2021 30.11.2021r.

Joanna Jaskulska

dz. nr ewid. 210/2 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 22.12.2021r.  
WBA.6743.1.174.2021 07.12.2021r. Grzegorz Pawlikowski dz. nr ewid. 205/4 w m. Przemiarowo gm. Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 29.12.2021r.  
WBA.6743.1.175.2021 13.12.2021 r. PSG Sp. zo.o. dz. nr ewid. 82/3 obręb 19 m. Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia Inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.176.2021 22.12.2021 r. PSG Sp. zo.o dz. nr ewid. 52/29, 52/47, 52/27 obręb 12 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 11.03.2022 r.  
WBA.6743.1.177.2021 30.12.2021 r. Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 22/4,22/48,22/49,22/50,22/51,22/53,22/61,22/62,22/63,22/64,22/65,22/66,22/67,22/68,22/69,22/70,22/71,22/72,22/73,22/74,22/75,22/76,22/77,22/78,22/79,22/80,22/81 linia kablowa niskiego napięcia zgłoszenie skuteczne 16.02.2022 r.   
WBA.6743.1.178.2021 30.12.2021 r. PSG Sp. z o.o. dz. nr ewid. 59/2,62/1,67/2,69,245/2,245/3 obręb 28 miasta Pułtusk sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 21.01.2022 r.   
WBA.6743.1.179.2021 31.12.2021 r.  Gmina Winnica dz. nr ewid. 272/2, 272/9 Winnica gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym 4850 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.180.2021 31.12.2021 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 7/2 w m. Łachoń gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.181.2021  31.12.2021 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 75 w m. Pawłowo gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.182.2021 31.12.2021 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 47 w m. Gnaty Szczerbaki gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.183.2021 31.12.2021 r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 28 w m. Gatka gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.184.2021 31.12.2021 r.  Gmina Winnica dz. nr ewid. 1 w m. Białe Błoto gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.185.2021 31.12.2021r. Gmina Winnica dz.nr ewid. 48 w m. Gnaty Wieśniany gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.186.2021 31.12.2021r. Gminna Winnica dz. nr ewid. 39 w m. Mieszki Leśniki gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.187.2021 31.12.2021r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 26/1 w m. Łachoń gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.188.2021 31.12.2021r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 12 Łachoń gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.189.2021 31.12.2021r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 182/2 i 183/1 w m. Smogorzewo Włość. gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.190.2021 31.12.2021r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 28/2 w m. Górki Duże gm. Winnica instalacja gazowa ze zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne  22.01.2022r.  
WBA.6743.1.1.2022 04.01.2022 r. Gmina Pokrzywnica

dz. nr ewid. 244/2,300/1,300/2,300/3,382,409/1,409/2,413,422,423/1,424,439/1,439/2,491,494/1,494/3,494/4,495/1,495/2,495/3,506/1,506/2,539,543,547/5,562,563,564,565,572 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica

dz. nr ewid. 97,119 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica

kanalizacja sanitarna zgłoszenie skuteczne 26.01.2022 r.   
WBA.6743.1.2.2022 05.01.2022 r.

Alicja Nojszewska - Pawelec

i Adam Nojszewski

dz. nr ewid. 981 w m. Trzciniec gm. Pokrzywnica instalacja gazowa  z naziemnym zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne 27.01.2022r.  
WBA.6743.1.3.2021 05.01.2022 r. Iwona Danilczuk dz. nr ewid. 626 w m. Gródek Rządowy  gm. Obryte instalacja gazowa z naziemnym zbiornikiem 4850 l zgłoszenie skuteczne 27.01.2022r.  
WBA.6743.1.4.2021 11.01.2022 r. Katarzyna Zadrożna dz. nr ewid. 45/3 w m. Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica instalacja gazowa z naziemnym zbiornikiem 2700 l zgłoszenie skuteczne 02.02.2022 r.  
WBA.6743.1.5.2022 13.01.2022 r. Robert Kaput dz. nr ewid. 50/5. 50/6 w m.Kalinowo gm. Obryte  instalacja gazowa z naziemnym zbiornikiem 4850 l zgłoszenie skuteczne 04.02.2022 r.  
WBA.6743.1.6.2022 13.01.2022 r. Szczepan Książak dz. nr ewid. 62/2 obręb 12 miasta Pułtusk  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 04.02.2022 r.   
WBA.6743.1.7.2022 13.01.2022 r. Anna Bystrek dz. nr ewid. 55/14 obręb 12 miasta Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 04.02.2022 r.   
WBA.6743.1.8.2022 14.01.2022 r. Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 628 obręb 29 miasta Pułtusk,

dz. nr ewid, 76, 523 obręb 6 miasta Pułtusk

linia kablowa niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 05.02.2022 r.   
WBA.6743.1.9.2022 17.01.2022r. Marcin Dulęba dz. nr ewid. 196/17 obręb 6 Grabówiec gmina Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 08.02.2022 r.   
WBA.6743.1.10.2022 18.01.2022 r. Halina i Jarosław Golatowscy dz. nr ewid. 64 obręb 19 miasta Pułtusk  zmiana konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana poszycia dachowego budynku mieszkalnego  zgłoszenie skuteczne 09.02.2022 r.   
WBA.6743.1.11.2022 18.01.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 53/24, 52/27, 52/29, 52/47 obręb 12 miasta Pułtusk sieć kablowa niskiego napięcia zgłoszenie skuteczne 09.02.2022 r.   
WBA.6743.1.12.2022 20.01.2022 r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 166, 168/4, 246/1, 297 w m. Trzciniec gm. Pułtusk  linia napowietrzna oświetlenia ulicznego  zgłoszenie skuteczne 11.02.2022 r.   
WBA.6743.1.13.2022 20.01.2022 r.  Gmina Winnica  dz. nr ewid. 297, 268/1, 267/24, 267/22 w m. Winnica gm. Winnica  sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 11.02.2022 r.  
WBA.6743.1.14.2022 20.01.2022 r. Gmina Winnica  dz. nr ewid. 267/24, 267/22 w m. Winnica gm. Winnica  sieć kanalizacji sanitarnej  zgłoszenie skuteczne 11.02.2022 r.   
WBA.6743.1.15.2022 20.01.2022 r. Andrzej Bednarczyk  dz. nr ewid. 15/6 w m. Nowe Borsuki gm, Zatory  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 11.02.2022 r.   
WBA.6743.1.16.2022 20.01.2022 r. Gmina Winnica  dz. nr ewid. 272/12 w m. Winnica gm. Winnica instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 11.02.2022 r.  
WBA.6743.1.17.2022 24.01.2022 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 20,24,19/4,23/9,23/10,23/12,23/13,23/14,23/17,23/20,23/25,23/28,23/33,23/36,23/41,23/44,27/3 w m. Świeszewo gm. Świercze linia kablowa niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 15.02.2022 r.  
WBA.6743.1.18.2022 24.01.2022r. Wiesław Kowalski Elżbieta Kowalska dz. nr ewid. 129/2, 129/5 obręb 28 m Pułtusk instalacja gazowa

inwestor wycofał

wniosek 

 
WBA.6743.1.19.2022 24.01.2022r. Wanda Książak dz. nr ewid. 60/3 obręb 12 m Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 15.02.2022r.  
WBA.6743.1.20.2022 24.01.2022r. Ewa Jarosik Krystyna Bystrek dz. nr ewid. 30 obręb 22 miasta Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 15.02.2022r.  
WBA.6743.1.21.2022 31.01.2022r. Marta Walsh dz. nr ewid. 23/1 w m. Pomocnia gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne  22.02.2022r.  
WBA.6743.1.22.2022 02.02.2022 r. Mariola Żebrowska dz. nr ewid. 49/10, 45/28, 45/2 obręb 12 miasta Pułtusk  instalacja gazowa

post. o uzup.

uzupełniono

zgłoszenie skuteczne 26.03.2022r.

 

 
WBA.6743.1.23.2022 02.02.2022 r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 133 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa 

zgłoszenie skuteczne 24.02.2022r.

 
WBA.6743.1.24.2022 02.02.2022 r. Gmina Pokrzywnica  dz. nr ewid. 219 w m. Ciepielin gm. Pokrzywnica  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 24.02.2022r.  
WBA.6743.1.25.2022 09.02.2022 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 69,39,139,140,144,158,138,143,57 w m. Łosewo gm. Pokrzywnica  sieć napowietrzna nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 03.03.2022 r.  
WBA.6743.1.26.2022 09.02.2022 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 1476/28,1476/30,1476/31,1476/32,1476/33,1476/34,1476/9,53 obręb 20 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia  zgłoszenie skuteczne 03.03.2022 r.   
WBA.6743.1.27.2022 11.02.2022 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr ewid. 99/2,100,103,104,105,51,42/5,50/5,60,2 w m. Nowe Borsuki gm. Zatory  sieć kablowo napowietrzna nN-0,4 kV zgłoszenie skuteczne 05.03.2022 r.   
WBA.6743.1.28.2022 11.02.2022r. Stanisław Borek dz. nr ewid. 221/1 w m. Pniewo gm. Zatory instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 05.03.2022r.  
WBA.6743.1.29.2022 14.02.2022r. Wiesław Kowalski dz. nr ewid. 129/2 i 129/5 obręb 28 m. Pułtusk instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 08.03.2022r.  
WBA.6743.1.30.2022 18.02.2022 r.  Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 163/24, 163/23 w m. Gzowo gm. Pokrzywnica  sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 12.03.2022 r.  
WBA.6743.1.31.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 18 w m. Zbroszki gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.32.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 23/13 w m. Winnica  instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.33.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 23/14 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.34.2022 18.02.2022 Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/9 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.35.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/15 w m. Golądkowo gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.36.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 193/1 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.37.2022 18.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 224/2 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny zgłoszenie skuteczne 12.03.2022r.  
WBA.6743.1.38.2022 21.02.2022r. Alekjsandra Ratkowskla  dz. 78/8, 76/5 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica  budynek mieszkalny jednorodzinny  zgłoszenie skuteczne 13.04.2022 r.   
WBA.6743.1.39.2022 23.02.2022 r.  Energa Operator S.A

dz. nr ewid. 55/7 w m. Budy Obrębskie gm. Pokrzywnica

dz. nr ewid. 117 w m. Obręb gm. Pokrzywnica 

budowa linii kablowej nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 17.03.2022 r.   
WBA.6743.1.40.2022 24.02.2022 r.  Gmina Winnica 

dz. nr ewid. 49//3,48,47/1,1 w m. Skoroszki gm. Winnica dz. nr ewid. 27,118/11,118/12 w m. Górki Duże gm. Winnica

sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 18.03.2022 r.   
WBA.6743.1.41.2022 28.02.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 392,106/3 obręb 28 miasta Pułtusk  linia kablowa niskiego nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.42.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 121/9 Winnica ul. Pułtuska instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.43.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/10 w m. Golądkowo gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.44.2022 28.02.2022 Gmina Winnica dz. nr ewid. 11 w m. Zbroszki gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.45.2022 28.0.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 27/2 w m. Zbroszki gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.46.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 224/8 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.47.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 193/2 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.48.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/11, 17/12, 17/13 w m. Golądkowo gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gza ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.49.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 17/8 w m. Golądkowo gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.50.2022 28.02.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 10 w m. Zbroszki gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny  zgłoszenie skuteczne 22.03.2022 r.  
WBA.6743.1.51.2022 01.03.2022r. Monika Elak dz. nr ewid. 567 obr. 29 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 23.03.2022r.  
WBA.6743.1.52.2022 09.08.2022 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 88/19, 88/28, 88/32, 88/33, 88/26, 88/21, 88/20 obręb 23 miasta Pułtusk ;linia kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 31.03.2022 r.   
WBA.6743.1.53.2022 10.03.2022 r. Anna Szwejk 

dz. nr ewid. 82/1, 82/6, 84 obręb 2 miasta Pułtusk

dz. nr ewid. 190 obręb 10 miasta Pułtusk 

sieć wodociągowa  zgłoszenie skuteczne 01.04.2022r.  
WBA.6743.1.54.2022 10.03.2022 r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 181/4, 181/5, 181/6, 181/7 obręb 28 miasta Pułtusk  budowa linii kablowej nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 01.04.2022r.  
WBA.6743.1.55.2022 11.03.2022r. Wojciech Kamiński dz. nr ewid. 126/4 w m. Kowalewice Włościańskie gm. Świercze instalacja zbiornikowa gazu płynnego propan na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zgłoszenie skuteczne

02.04.2022r.

 
WBA.6743.1.56.2022 15.03.2022r. Gmina Winnica dz. nr ewid. 23/6 w m. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 06.04.2022r.  
WBA.6743.1.57.2022 15.03.2022r. Małgorzata Stelmach dz. nr ewid.  3015 obr. 28 m. Pułtusk instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.58.2022 15.03.2022r. Józef Oleś dz. nr ewid. 503 obr. 29 m. Pułtusk

zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie skuteczne 

06.04.2022r.

 
WBA./6743.1.59.2022 23.03.2022 r.  Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 46/2, 45, 47, 46/5 obręb 24 miasta Pułtusk  linia kablowa niskiego napięcia  zgłoszenie skuteczne 14.04.2022 r.  
WBA.6743.1.60.2022     mylnie nadano numer       
WBA.6743.1.61.2022 25.03.2022 r.  Małgorzata Borucka dz. nr ewid. 147/4, 147/6 w m. Łubienica Superunki  gm. Pokrzywnica  rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego    
WBA.6743.1.62.2022 01.04.2022r. Beata Demczuk dz. nr ewid. 107/8 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał wniosek  
WBA.6743.1.63.2022 06.04.2022r. Cecylia i Marian Nałęcz dz. nr ewid. 317 obr. 28 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym zgłoszenie skuteczne 28.04.2022r.  
WBA.6743.1.64.2022 08.04.2022 r. Marek Tąpkowski dz. nr ewid. 125/1 Płocochowo, gm. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym zgłoszenie skuteczne 30.04.2022r.  
WBA.6743.1.65.2022 12.04.2022 r. Grażyna Kamińska dz. nr. ewid. 353 obr. 28 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym Zgłoszenie skuteczne 04.05.2022r.  
WBA.6743.1.66.2022 13.04.2022r. Ewa Celińska dz. nr ewid. 83/3 w m. Pobyłkowo Duże gm. Pokrzywnica instalacja zbiornikowa LPG
z naziemnym zbiornikiem
V 2700 dm3 oraz wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego
Zgłoszenie skuteczne 05.05.2022r.  
WBA.6743.1.67.2022 13.04.2022r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 159 i 142/16 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica rozdzielcza sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.68.2022 15.04.2022r. Grażyna Różańska dz. nr ewid. 3483 obr. 22 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 07.05.2022r.  
WBA.6743.1.69.2022 19.04.2022r. Marta Kędel dz. nr ewid. 3177 obr. 22 m. Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 11.05.2022r.  
WBA.6743.1.70.2022 21.04.2022r. Małgorzata Stelmach dz. nr ewid. 3015 obr. 20 m. Pułtusk instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 13.05.2022r.  
WBA.6743.1.71.2022 22.04.2022 r. Marcin Łysik dz. nr ewid. 302/2 obręb 10 miasta Pułtusk  instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Zgłoszenie skuteczne 14.05.2022r.  
WBA.6743.1.72.2022 25.03.2022 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 52 w m. Pawłówek gm. Pułtusk  linia kablowa     
WBA.6743.1.73.2022 26.04.2022 r. Wiesława Majkowska dz. nr. ewid. 481 obr. 29 miasta Pułtusk instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 18.05.2022 r.  
WBA.6743.1.74.2022 27.04.2022 r.  Wanda Książak dz. nr ewid. 60/3 obręb 12 miasta Pułtusk  instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Zgłoszenie skuteczne 19.05.2022r.  
WBA.6743.1.75.2022 02.05.2022 r. Janina i Henryk Drzewieccy  dz. nr ewid.231/6,231/7,232/5 obręb 10 miasta Pułtusk  instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Zgłoszenie skuteczne

25.05.2022r.

 
WBA.6743.1.76.2022 06.05.2022 r.  Energa Operator S.A dz. nr ewid. 67/37,66/1,66/2,66/3,65/135,65/134,65/131,65/138 obręb 12 miasta Pułtusk  linia kablowa nN 0,4 kV    
WBA.6743.1.77.2022 10.05.2022r. Paweł Nowakowski dz. nr ewid. 144 obręb 13 miasta Pułtusk budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zgłoszenie skuteczne 01.06.2022r.

 
WBA.6743.1.78.2022 10.05.2022r. Agnieszka Trzcińska dz. nr ewid. 591/1 w m. Borsuki Kolonia gm. Zatory instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny wraz ze zbiornikiem 2,7m3 Zgłoszenie skuteczne 01.06.2022r.  
WBA.6743.1.79.2022 10.05.2022r. Krzysztof Majewski dz. nr ewid. 131/5 i 131/2 w m. Łubienica gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnym 2700 L do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 01.06.2022r.  
WBA.6743.1.80.2022 10.05.2022r. Małgorzata
i Stanisław Stalmach
dz. nr ewid. 224 w m. Wólka Zatorska gm. Zatory instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 4850L  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 01.06.2022r.  
WBA.6743.1.81.2022 10.05.2022r. Zbigniew Balcerzak dz. nr ewid. 132/6 i 132/3 w m. Łubienica gm. Pokrzywnica

instalacja gazowa zewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnym 2700 L do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie skuteczne 01.06.2022r.  
WBA.6743.1.82.2022 11.05.2022r. Michał Tyniec dz. nr ewid. 231/4 obręb 10 m. Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 02.06.2022r.  
WBA.6743.1.83.2022 błędnie nadano numer    błędnie nadano numer       
WBA.6743.1.84.2022 23.05.2022 r. Energa-Operator S.A

dz. nr ewid. 134/59,134/58,134/57,134/56,134/55,134/54,134/53,134/52,134/51,134/50,134/49,134/48,134/47,134/34,134/33,134/32,134/30,134/29,

134/28,134/27,134/44,134/43,134/42,134/41,134/26,134/25,134/24,134/23,134/21,134/20,134/19,134/18,134/38 w m. Bruliny gm. Świercze

siec kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 14.06.2022 r.  
WBA.6743.1.85.2022 23.05.2022 r. Energa-Operator S.A

dz. nr ewid. 134/59,134/58,134/57,134/56,134/55,134/54,134/53,134,52,134/51,134/50,134/49,134/48,134/47,134/34,134/32,134/30,134/29,134/28,134/27,134/44,134/43,134/42,134/41,134/26,134/25,

134/24,134/23,134/21,134/20,134/19,134/18,134/37,134/38 w m. Prusinowice gm. Świercze 

sic kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 14.06.2022 r.   
WBA.6743.1.86.2022 24.05.2022 r.  Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 67/29,67/9,67/10,67/41,67/37,67/38,67/13,67/39,67/17 obręb 12 miasta Pułtusk  linia kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 15.06.2022 r.   
WBA.6743.1.87.2022 26.05.2022 r.  PSG Sp. zo.o 

dz. nr ewid. 43 obręb 22 miasta Pułtusk 

dz. nr ewid. 296 w m. Skłudy gm. Obryte,

dz. nr ewid. 334 w m. Psary gm. Obryte

d. nr ewid. 256, 385 w m. Obryte gm. Obryte

dz. nr ewid. 394 w m. Bartodzieje gm. Obryte 

 

 

sieć gazowa średniego ciśnienia zgłoszenie skuteczne 17.06.2022 r.   
WBA.6743.1.88.2022 26.05.2022r. Szczepan Malicki dz. nr ewid. 418 obręb 10 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 17.06.2022r.  
WBA.6743.1.89.2022 26.05.2022r. Gmina Obryte dz. nr ewid. 514/4, 515/5, 256 w m. Obryte gm. Obryte przebudowa odcinka sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 17.06.2022 r.  
WBA.6743.1.90.2022 27.05.2022r. Barbara Ulatowska dz. nr ewid. 3513/1 obręb 20 miasta Pułtusk instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 18.06.2022r.  
WBA.6743.1.91.2022 27.05.2022r. Krzysztof Kozłowski dz. nr ewid. 113 w m. Skarżyce gm. Pokrzywnica zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 18.06.2022r.  
WBA.6743.1.92.2022 30.05.2022r. Waldemar Szybowski dz. nr ewid. 89/36 obręb 26 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 21.06.2022r.  
WBA.6743.1.93.2022 30.05.2022r. Beata Chapnik dz. nr ewid. 183 obręb 14 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 21.06.2022r.  
WBA.6743.1.94.2022 01.06.2022r. Barbara i Mirosław Dąbrowscy dz. nr ewid. 454 w m. Zambski Kościelne gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazu płynnego oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 23.06.2022r.  
WBA.6743.1.95.2022 06.06.2022r. Anna Brzezińska dz. nr ewid. 305 obręb 10 miasta Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zgłoszenie skuteczne

28.06.2022r.

 
WBA.6743.1.96.2022 08.06.2022r. Zofia Ściechura dz. nr ewid. 767 w m. Obryte gm. Obryte instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem V=2,7mna gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz zgłoszenie skuteczne 30.06.2022r.  
WBA.6743.1.97.2022 08.06.2022r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ISBUD" Józef Łatyfowicz dz. nr ewid. 65/131, 65/134, 65/135, 66/1, 66/2, 66/3, 68 obręb 12 miasta Pułtusk budowa sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgłoszenie skuteczne 30.06.2022 r.   
WBA.6743.1.98.2022 09.06.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 31/2,78,91,37/1,37/3,39,40,107/1,69 w m. Rębkowo gm. Winnica  sieć kablowa niskiego napięcia    
WBA.6743.1.99.2022 14.06.2022r. Jan Nizielski dz. nr ewid. 21/3, 21/9, 20/14  obręb 24 miasta Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 06.07.2022r.  
WBA.6743.1.100.2022 14.06.2022r. Włodzimierz Rutkowski dz. nr ewid. 57 obręb 10 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 06.07.2022r.  
WBA.6743.1.101.2022 20.06.2022r. 

Elżbieta Kwiatkowska

Ryszard Malinowski

dz. nr ewid. 119 obręb 14 miasta Pułtusk

wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.102.2022 20.06.2022r. Mareyla Petrykowska dz. nr ewid. 471 obręb 29 miasta Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   zgłoszenie skuteczne 12.07.2022r.  
WBA.6743.1.103.2022 21.06.2022 r.  Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 56, 52/1, 47/1, 32/3 w m. Zaborze gm. Pokrzywnica  linia kablowa nn 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 13.07.2022 r.   
WBA.6743.1.104.2022 22.06.2022r. Dariusz Bryl dz. nr ewid. 566 obręb 29 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 14.07.2022r.  
WBA.6743.1.105.2022 24.06.2022r. Sławomir Michalski dz. nr ewid. 337 obręb 28 miasta Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 16.07.2022r.  
WBA.6743.1.106.2022 27.06.2022r. Gmina Pułtusk  dz. nr ewid. 173, 174 w m. Głodowo gm. Pułtusk  linia napowietrzna oświetlenia ulicznego  zgłoszenie skuteczne 19.07.2022 r.   
WBA.6743.1.107.2022 28.06.2022r. Energa - Operator S.A dz. nr ewid. 306/53, 306/54 w m. Strzegocin gm. Świercze sieć kablowa elektroenergetyczna nn wraz z szafkami pomiarowo - kablowymi zgłoszenie skuteczne 20.07.2022 r.   
WBA.67453.1.108.2022 28.06.2022r. Krystyna Krystofik  i Małgorzata Kaczyńska dz. nr ewid. 36/3 obręb 14 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne dnia 20.07.2022r.  
WBA.6743.1.109.2022 28.06.2022r. Energa - Operator S.A.  dz. nr ewid. 306/54 w m. Strzegocin gm. Świercze sieć kablowa elektroenergetyczna nn wraz z szafkami pomiarowo - kablowymi zgłoszenie skuteczne 20.07.2022 r.   
WBA.6743.1.110.2022 30.06.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 26/10,26/13,96 obręb 24 miasta Pułtusk  linia kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 22.07.2022 r.  
WBA.6743.1.111.2022 30.06.2022r. Anna Truszkowscy dz. nr ewid. 257 obręb 10 miasta Pułtusk instalacja gazowa wewnętrzna na gaz ziemny dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 25.08.2022r.  
WBA.6743.1.112.2022   mylnie nadano numer      
WBA.6743.1.113.2022 06.07.2022r. Andrzej Morawski dz. nr ewid. 93/13 w m. Grabówiec gm. Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 26.07.2022r.  
WBA.6743.1.114.2022 05.07.2022 r.  Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 38/4,38/10,38/9,38/8,38/7,38/6,110 w m. Powielin gm. Winnica  linia kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 27.07.2022r.  
WBA.6743.1.115.2022 07.07.2022r. Edyta Wodzyńska dz. nr ewid. 235/1, 235/2 obręb 14 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 29.07.2022r.  
WBA.6743.1.116.2022 08.07.2022r. Ireneusz Godlewski dz. nr ewid. 116 w m. Kleszewo gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 200L na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.117.2022 08.07.2022 r.  Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 105,148,153/1 w m. Lipniki Nowe gm. Pułtusk  linia kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 30.07.2022 r.  
WBA.6743.1.118.2022 12.07.2022 r. Magdalena i Piotr Górnikowscy dz. nr ewid. 15/6, 29 w m. Wólka Zaleska gm. Pokrzywnica  rozdzielcza sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 03.08.2022 r.   
WBA.6743.1.119.2022 12.07.2022 r. Energa-Operator S.A dz. njr ewid. 150,154,147/7,147/16 w m. Prusinowice gm. Świercze  linia kablowa nN 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne 03.08.2022r.  
WBA.6743.1.120.2022 11.07.2022 r. Izabela Głowacka dz. nr ewid. 11 w m. Winnica gm. Winnica  instalacja gazowa  Zgłoszenie skuteczne 02.08.2022r.  
WBA.6743.1.121.2022 11.07.2022 r. Agnieszka Bury dz. nr ewid. 22 w m. Topolnica gm. Zatory instalacja gazowa  Zgłoszenie skuteczne 02.08.2022r.  
WBA.6743.1.122.2022 14.07.2022r. Jarosław Gryc dz. nr ewid. 214/4, 214/32 obręb 10 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku gospodarczego Zgłoszenie skuteczne dnia 05.08.2022r.  
WBA.6743.1.123.2022 15.07.2022 r. LS Develop  dz. nr ewid. 96 obręb 24 m. Pułtusk  sieć gazowa  zgłoszenie skuteczne 06.08.2022 r.   
WBA.6743.1.124.2022 18.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ISBUD"

dz. nr ewid. 88/26,88/33,88/32,88/31,89/4,89/5,64,88/28,88/34,88/27,87/7 obręb 23 miasta Pułtusk

dz. nr ewids. 23,67/3 obręb 19 miasta Pułtusk

sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgłoszenie skuteczne 09.08.2022 r.  
WBA.6743.1.125.2022 19.07.2022 r. Joanna Muskała dz. nr ewid.50/6 obręb 26 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku  mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 10.08.2022r.  
WBA.6743.1.126.2022 20.07.2022 r. Łukasz Archacki dz. nr ewid. 50/7 obręb 22 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 11.08.2022r.  
WBA.6743.1.127.2022 20.07.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 37/4,36,28/6,31/3 w m. Świeszewko gm. Świercze sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 11.08.2022 r.  
WBA.6743.1.128.2022 21.07.2022 r.

Paweł Szulc 

Monika Jeziak

dz. nr ewid. 102/1 w m. Łubienica gm. Pokrzywnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnym 2700L zgłoszenie skuteczne 12.08.2022r.  
WBA.6743.1.129.2022 25.07.2022 r. Franciszek Dąbek dz. nr ewid. 36 obręb 10 miasta Pułtusk podziemny odcinek instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 16.08.2022r.  
WBA.6743.1.130.2022 22.07.2022r. Zdzisław Polak dz. nr ewid. 40/2 obręb 23 miasta Pułtusk budynek mieszkalny jednorodzinny zgłoszenie skuteczne 13.08.2022 r.   
WBA.6743.1.131.2022 22.07.2022r.

LS DEVELOP

dz. nr ewid.96 obręb 24 miasta Pułtusk sieć wodociągowa zgłoszenie skuteczne 13.08.2022 r.  
WBA.6743.1.132.2022 22.07.2022r.

LS DEVELOP

dz. nr ewid. 96 obręb 24 miasta Pułtusk sieć kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne 13.08.2022 r.  
WBA.6743.1.133.2022 27.07.2022r. Bogumiła Gąska dz. nr ewid. 38/3 w m. Płocochowo gm. Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700L zgłoszenie skuteczne 18.08.2022r.  
WBA.6743.1.134.2022 28.07.2022r. Renata Dynek dz. nr ewid. 117/5 obręb 23 miasta Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny "E" w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 19.08.2022r.  
WBA.6743.1.135.2022 28.07.2022r. Krystyna Gietka dz. nr ewid. 50/8 obręb 22 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 19.08.2022r.  
WBA.6743.1.136.2022 29.07.2022r. Monika Grupa dz. nr ewid. 205 w m. Dzbanice gm. Pokrzywnica

rozbudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o zbiornik naziemny o poj. 2,7mwraz z przyłączem dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.137.2022 01.08.2022r. Emilia Bryczyńska dz. nr ewid. 473/2 w m. Grabówiec gm. Pułtusk instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem V=2,7mna gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku zgłoszenie skuteczne 23.08.2022r.  
WBA.6743.1.138.2022 02.08.2022r. Grzegorz Dudyś dz. nr ewid. 16/3 obręb 29 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym zgłoszenie skuteczne 24.08.2022r.  
WBA.6743.1.139.2022 02.08.2022 r. Energa - Operator S.A. dz. nr ewid. 41/10, 41/14, 41/16, 41/18, 41/20, 41/22, 41/23 w m. Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica sieć kablowa nN ze złączem kablowo-pomiarowym zgłoszenie skuteczne 23.08.2022 r.  
WBA.6743.1.140.2022 03.08.2022r. Energa - Operator S.A.  dz. nr ewid. 310, 312/11, 379/1, 379/3, 313/19, 387, 386, 391 w m. Piskornia gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nN, przebudowa linii napowietrznej nN zgłoszenie skuteczne 24.08.2022 r.   
WBA.6743.1.141.2022 04.08.2022 r. Helena Pilarska dz. nr ewid. 412 w m. Lutobrok Folwark, gm. Zatory Budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z przyłączem i naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 2700l dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 26.08.2022r.  
WBA.6743.1.142.2022 08.08.2022 r. Jraosław Kopeć dz. nr ewid. 271/1 w m. Bartodzieje gm. Obryte instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 zgłoszenie skuteczne 30.08.2022r.  
WBA.6743.1.143.2022 08.08.2022 r.  Katarzyna i Janusz Szymańscy dz. nr ewid. 9/3, 14/5 obręb 14 miasta Pułtusk instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 30.08.2022r.  
WBA.6743.1.144.2022 08.08.2022 r.  Remigiusz Parzychowski dz. nr ewid. 24/1 obręb 21 miasta Pułtusk  instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 30.08.2022r.  
WBA.6743.1.145.2022 08.08.2022 r. Teresa Romanowska dz. nr ewid. 19 obręb 18 miasta Pułtusk  instalacja gazowa zgłoszenie skuteczne 30.08.2022r.  
WBA.6743.1.146.2022 11.08.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 360, 309, 310 w m.Piskornia gm. Pokrzywnica linia kablowa nN zgłoszenie skuteczne 01.09.2022 r.  
WBA.6743.1.147.2022 10.08.2022 r. Barbara i Wawrzyniec Tymińscy  dz. nr ewid. 579, 585 obręb 29 m. Pułtusk  instalacja gazowa  zgłoszenie skuteczne 01.09.2022r.  
WBA.6743.1.148.2022 19.08.2022r. Krystyna Maruszewska dz. nr ewid. 87 obręb 14 miasta Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 10.09.2022r.  
WBA.6743.1.149.2022 19.08.2022r. Ryszard Malinowski
i Elżbieta Kwiatkowska
dz. nr ewid. 119 obręb 14 miasta Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 10.09.2022r.  
WBA.6743.1.150.2022 23.08.2022r. Marcin Gościcki dz. nr ewid. 24 w m. Brodowo Wity gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 4850 L do budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie   
WBA.6743.1.151.2022 24.08.2022r. ENERGA - OPERATOR S.A. dz. nr ewid.. 187/2, 186/14, 186/6  w m. Niestępowo Włościańskie gm. Winnica linia kablowa nN ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne 14.09.2022 r.  
WBA.6743.1.152.2022 25.08.2022r. Zdzisław
i Krystyna Milczarczyk
dz. nr ewid. 519 w m. Obryte gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa
z naziemnym zbiornikiem
poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 15.09.2022r.  
WBA.6743.1.153.2022 25.08.2022r. Marta Modzelewska dz. nr ewid. 471/1 w m. Grabówiec gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa
z naziemnym zbiornikiem
poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 15.09.2022r.  
WBA.6743.1.154.2022 25.08.2022r.

Leszek
i Małgorzata

Jerża

dz. nr ewid. 32/5 w m. Zbroszki gm. Winnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa
z naziemnym zbiornikiem
poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne z dniem 15.09.2022r.  
WBA.6743.1.155.2022 29.08.2022r. Jolanta Prażmowska dz. nr ewid. 13/2 obręb 14 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 19.09.2022  
WBA.6743.1.156.2022 31.08.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 306/48, 306/54 w m,. Strzegocin gm. Świercze sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 21.09.2022r.   
WBA.6743.1.157.2022 01.09.2022r. Jerzy Walesiak dz. nr ewid. 53 obręb 14 miasta Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 22.09.2022r.  
WBA.6743.1.158.2022 Mylnie nadano numer          
WBA.6743.1.159.2022 08.09.2022r. Tatiana Szmigrodzka dz. nr ewid. 106/3, 106/4 obręb 3 miasta Pułtusk instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 29.09.2022r.  
WBA.6743.1.160.2022 08.09.2022r. Weronika Zalewska dz. nr ewid. 19/9 w m. Łachoń gm. Winnica instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 29.09.2022r.  
WBA.7643.1.161.2022 08.09.2022r. Anna Karczewska dz. nr ewid. 384/1 obręb 10 miasta Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 29.09.2022r.  
WBA.6743.1.162.2022 08.09.2022r. Paweł Malicki dz. nr ewid. 52 obręb 14 miasta Pułtusk podziemny odcinek instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 29.09.2022r.  
WBA.6743.1.163.2022 09.09.2022r. Katarzyna Nałęcz-Kraszewska dz. nr ewid. 180 w m. Bartodzieje gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa
z naziemnym zbiornikiem
o poj. 2700 L na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 30.09.2022r.  
WBA.6743.1.164.2022 09.09.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 29/2,29/4,29/5,29/6,30 w m. Moszyn gm. Pułtusk sieć kablowa nN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi  inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.165.2022 16.09.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 29/2,29/4,29/5,29/6,30 w m. Moszyn gm. Pułtusk sieć kablowa nN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi zgłoszenie skuteczne 07.10.2022 r.  
WBA.6743.1.166.2022 16.09.2022r. Zbigniew Chrzanowski dz. nr ewid. 119/7 obręb 23 miasta Pułtusk instalacja gazowa wewnętrzna na gaz ziemny zgłoszenie skuteczne 07.10.2022r.  
WBA.6743.1.167.2022 20.09.2022r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 

24,23/72,23/67,23/66,23/65,23/64,23/63,23/62,23/61,23/59,23/58,23/57,23/56,23/55,23/54,23/53,23/52,23/50,23/49,23/48,23/47,23/46,23/45,23/43,23/42,23/40,23/39,23/38,23/37,

23/35,23/34,23/32,23/31,23/30,23/29,23/27,23/26,23/24,22/23,23/22,23/21,23/19,23/18,23/16,23/15,23/11,23/10,23/8,23/7,23/6,23/5,23/4,23/3,23/2,20,19/4 w m. Świeszewo gm. Świercze

elektroenergetyczna sieć kablowa nN - linia kablowa nN, złącze kablowe nN zgłoszenie skuteczne 11.10.2022 r.   
WBA.6743.1.168.2022 22.09.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr 29 w . Gołębie gm. Świercze  wymiana stanowiska słupowego w ramach zadania "{Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Ciechnów-Nasielsk" zgłoszenie skuteczne 13.10.2022r.  
WBA.6743.1.169.2022 26.09.2022r. Wiesława Mielczarczyk dz. nr ewid. 137 w m. Płocochowo gm. Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny wraz ze zbiornikiem zgłoszenie skuteczne 17.10.2022r.  
WBA.6743.1.170.2022 28.09.2022r. Energa-Operator S.A

dz. nr ewid. 25, 35 w m. Płocochowo gm. Pułtusk

dz. nr ewid. 221, 228/10, 216/1, 216/2, 251/2, 252 w m. Lipniki Stare gm. Pułtusk

budowa linii kablowych nN ze złączem kablowym zgłoszenie skuteczne 19.10.2022 r.   
WBA.6743.1.171.2022 29.09.2022r. Elżbieta Grochocka dz. nr ewid. 53/14 w m. Zbroszki gm. Winnica instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnego 2700 L dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 20.10.2022r.  
WBA.6743.1.172.2022 04.10.2022r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 13,17/19,17/7,17/12,17/15 w m. Górki Baćki gm. Winnica  sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 25.10.2022 r.   
WBA.6743.1.173.2022 05.10.2022r. Adam Krawczyk dz. nr ewid. 184 w m. Rębkowo gm. Winnica instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. V=2700l oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 26.10.2022r.  
WBA.6743.1.174.2022 11.10.2022r. Bożena Kubiak dz. nr ewid. 549 obręb 29 miasta Pułtusk  zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 01.11.2022r.  
WBA.6743.1.175.2022 11.10.2022r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 18/2, 12, 42/24, 42/37, 42/38, 42/35, 42/41, 42/44, 42/47, 42/50 w m. Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nN ze złączami kablowymi    
WBA.6743.1.176.2022 11.10.2022r. Energa Operator S.A dz. nr ewid. 26/1, 15/6, 29, 25/2 w m. Pokrzywnica gm. Pokrzywnica budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn wraz z szafkami pomiarowymi do zasilnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych Skuteczne 01.11.2022 r.  
WBA.6743.1.177.2022 13.10.2022 r. PSG Sp. zo.o  dz. nr erwid. 82/3 obreb 198 miasta Pułtusk  sieć gazowa średniego ciśnienia     
WBA.6743.1.178.2022 12.10.2022r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical - West" s.c. Regina Godlewska , 

Dariusz Godlewski

dz. nr ewid. 34/1 w m. Świercze ul. Zwycięstwa instalacja gazowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7 mdla budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.179.2022 17.10.2022 Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 76/1, 76/9 w m. Łosewo gm. Pokrzywnica sieć kablowa nN 0,4 kV Skuteczne 07.11.2022 r.  
WBA.6743.1.180.2022 17.10.2022r. Paulina Gajewska - Kołek dz. nr ewid. 54/38, 53/10 obręb 12 miasta Pułtusk rozbiórka instalacji gazowej na gaz płynny oraz zmiana instalacji wewnętrznej i zewnętrznej na gaz ziemny
dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 07.11.2022r.  
WBA.6743.1.181.2022 17.10.2022 Małgorzata Rudnicka dz. nr ewid. 52 obręb 14 miasta Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 07.11.2022r.  
WBA.6743.1.182.2022 18.10.2022r. Dorota Garstka dz. nr ewid.3253 obręb 22 miasta Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 08.11.2022r.  
WBA.6743.1.183.2022 19.10.2022 r. Energa- Operator S.A dz. nr ewid. 172/7, 284 w m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica linia kablowa nN 0,4 kV    
WBA.6743.1.184.2022 19.10.2022 r. Grzegorz Wróbel dz. nr ewid. 3480 obręb 22 miasta Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zgłoszenie skuteczne 09.11.2022r.  
WBA.6743.1.185.2022 19.10.2022 r.

Grażyna i Henryk 

Paczkowscy

dz. nr ewid. 1/15 obręb 14 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym 

zgłoszenie skuteczne

09.11.2022r.

 
WBA.6743.1.186.2022 24.10.2022 r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 145/4, 159 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica  sieć kablowa nN 0,4 kV zgłoszenie skuteczne 14.11.2022r.  
WBA.6743.1.187.2022 25.10.2022r. Marianna i Stefan Bombola dz. nr ewid. 2457 obręb 22 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 15.11.2022r.  
WBA.6743.1.188.2022 25.10.2022r. Alina Bulkowska dz. nr ewid. 10/1 obręb 13 miasta Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 15.11.2022r.  
błędnie nadany numer            
WBA.6743.1.190.2022 31.10.2022r. Marek Długołecki dz. nr ewid. 80/2 w m. Stare Grochy gm. Gzy wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny
o pojemności V=4850l
zgłoszenie skuteczne 21.11.2022r.  
WBA.6743.1.191.2022 02.11.2022r. Energa-Operator S.A dz. nr ewid. 166 w m. Klukówek gm. Świercze budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych zgłoszenie skuteczne 23.11.2022r.  
WBA.6743.1.192.2022 09.11.2022r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid.13/2, 14/4, 30, 32 w m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica budowa rozdzielczej sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 30.11.2022r.  
WBA.6743.1.193.2022 09.11.2022r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 21/8 w m. Trzepowo gm. Pokrzywnica budowa rozdzielczej sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 30.11.2022r.  
WBA.6743.1.194.2022 09.11.2022r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 31 w m. Trzepowo i dz. nr ewid. 83, 111/1 w m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica budowa  rozdzielczej sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 30.11.2022r.  
WBA.6743.1.195.2022 14.11.2022 r. Damian Piórkowski dz. 444/8 Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l ba gaz płynny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.196.2022 14.11.2022 r. Marta i Paweł Brzozowscy dz. 50/4 Moszyn, gm. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową na gaz płynny o poj. 3650l

zgłoszenie skuteczne

05.12.2022r.

 
WBA.6743.1.197.2022 15.11.2022 r. Gmina Świercze dz. 106/1, 106/2, 102, 73/13, 79/5, 266, 18, 26/8, 26/6, 19/46, 17/21, 17/33, 19/5 w m. Klukówek, dz. 22/5, 12,3 w m. Wyrzyki, dz. 239/12, 239/3 w m. Strzegocin, gm. Świercze sieć wodociągowa inwestor wycofał zgłoszenie  
WBA.6743.1.198.2022 16.11.2022 r. Michał Komorowski dz. 559, 560 obr. 29 m. Pułtusk instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy "E" dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 07.12.2022r.  
WBA.6743.1.199.2022 18.11.2022r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 200, 228, 230 obręb 21 m. Pułtusk sieć kanalizacji deszczowej zgłoszenie skuteczne 24.01.2023r.  
WBA.6743.1.200.2022 15.11.2022r. Zdzisław Pik dz. nr ewid. 14/1, 14/3, 14/6, 9/1 obręb 14 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 06.12.2022r.  
WBA.6743.1.201.2022 21.11.2022r. Sławomir Sadowski dz. nr ewid. 17/11, 17/12 w m. Górki Baćki gm. Winnica sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.202.2022 24.11.2022r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 151, 170 w m. Płocochowo gm. Pułtusk rozbudowa sieci wodociągowej zgłoszenie skuteczne 15.12.2022r.  
WBA.6743.1.203.2022 25.11.2022r. Anna i Dariusz Boruccy dz. nr ewid. 540 obręb 29 miasta Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie skuteczne 16.12.2022r.  
WBA.6743.1.204.2022 06.12.2022 r. Gmina Obryte dz. 187 Gródek Nowy, gm. Obryte rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgłoszenie skuteczne 27.12.2022 r.  
WBA.6743.1.205.2022 08.12.2022r. Marek Sypuła dz. nr ewid. 329/5, 331/5, 332/5 w m. Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica wewnętrza instalacja gazu płynnego oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie skuteczne 29.12.2022r.  
WBA.6743.1.206.2022 05.12.2022r. Marcin Dulęba dz. nr ewid. 195/17 obręb 10 miasta Pułtusk podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie skuteczne 26.12.2022r.  
WBA.6743.1.207.2022 14.12.2022r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 51, 54, 2388/2, 2422/2, 2422/3, 31104/2, 3104/3, 3314, 3315, 3316, 3317/1, 33/18, 3319, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3330/8, 33333 obręb 22 m. Pułtusk sieć kanalizacji deszczowej  Zgłoszenie skuteczne 04.01.2023 r.  
WBA.6743.1.208.2022 19.12.2022 Energa Operator SA dz. nr ewid. 88/19, 88/29, 88/28, 88/32, 88/31obręb 23 m. Pułtusk budowa linii kablowej nN Zgłoszenie skuteczne 09.01.2023 r.  
WBA.6743.1.209.2022 19.12.2022 Energa Operator SA dz. nr ewid. 83, 111/1 obręb 1 m. Budy Ciepielińskie gm. Pokrzywnica; dz. nr ewid. 31 obręb 32 m. Trzepowo gm. Pokrzywnica budowa linii kablowej nN Zgłoszenie skuteczne 09.01.2023 r.  
WBA.6743.1.210.20220 19.12.2022 r. PSG Sp z o.o. dz. nr ewid. 281/5, 281/10 obr. 36 gm. Winnica budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 zgłoszenie skuteczne 15.02.2023 r.  
WBA.6743.1.211.2022 29.12.2022r. Energa Operator S.A. dz. 1, 25, 31/4, 30, 23 obr. 28 dz. 189/1, 40/3 obr. 21 miasta Pułtusk budowa sieci kablowej nN 0,4kV, budowa stanowiska słupowego nN 0,4kV, przyłącze, szafka pomiarowa nN 0,4kV zgłoszenie skuteczne 19.01.2023 r.  

WBA.6743.1.212.2022

29.12.2022r.  Gmina Pułtusk

dz. nr ewid. 240 obr. 28, dz. nr ewid. 2/3, 2/11, 629/11, 638 obr. 29, miasta Pułtusk,

dz. nr ewid. 5, 12 w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk

sieć wodociągowa

zgłoszenie skuteczne 19.01.2023r.

 
WBA.6743.1.213.2022 30.12.2022 r. Monika Gogolewska dz. nr ewid. 411 obr.29 miasta Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

zgłoszenie skuteczne

20.01.2023r.

 
WBA.6743.1.1.2023 05.01.2023r. Anna i Marcin Abramczyk dz. nr ewid. 138/2 w m. Psary gm. Obryte wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny
o poj. V=2700l

zgłoszenie skuteczne

26.01.2023r.

 
WBA.6743.1.2.2023 12.01.2023r. Krzysztof Gryc dz. nr ewid. 20 obręb 11 m. Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz płynny
ze zbiornikiem naziemnym 2700L
   
WBA.6743.1.3.2023 18.01.2023 r. Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 122, 129/14 Pogorzelec, gm. Pokrzywnica budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    
WBA..6743.1.4.2023 19.01.2023r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 195/2 obręb 14 m. Pułtusk wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym Zgłoszenie skuteczne 24.03.2023r.  
WBA.6743.1.5.2023 20.01.2023r. Zdzisław Żurawiński dz. nr ewid. 340/2, 340/3, 340/4 obręb 10 m. Pułtusk zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.6.2023 24.01.2023 Nina i Michał Gregajtis dz. nr ewid. 7/3 obrębn 14 m. Pułtusk instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna na gaz ziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 13.03.2023r.  
WBA.6743.1.7.2023 03.02.2023 Energa Operator SA dz. nr ewid. 14/2, 19, 12/6 m. Stare Bulkowo gmina Winnica budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV, wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych

zgłoszenie skuteczne

21.02.2023r.

 
WBA.6743.1.8.2023 03.02.2023 Energa Operator SA dz. nr ewid. 75/8, 233, 73/5, 73/4 m. Gzowo gmina Pokrzywnica
  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV, wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych

zgłoszenie skuteczne

21.02.2023r.

 
WBA.6743.1.9.2023 06.02.2023 r, Halina Chrzanowska dz. nr ewid. 3206 obr. 22 m. Pułtusk wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Zgłoszenie skuteczne 27.03.2023 r.  
WBA.6743.1.10.2023 02.02.2023 r. Energa Operator S.A. dz. 178/17, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/22, 178/23, 178/24, 178/25, 178/26 Strzegocin, gm. Świercze sieć kablowa Dec. sprzeciw Nr 46/2023  
WBA.6743.1.11.2023 01.02.2023 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 52 Pawłówek, gm. Pułtusk budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV Skuteczne 22.02.2023 r.  
WBA.6743.1.12.2023 08.02.2023 Gmina Pokrzywnica dz nr ewid. 144/12, 144/3, 145/4, 159 m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica budowa rozdzielni sieci wodociągowej

zgłoszenie skuteczne

01.03.2023r.

 
WBA.6743.1.13.2023 14.02.2023 r. Tomasz Nalewajk dz. nr ewid. 65 obr. 0009 m. Pułtusk Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 07.03.2023 r.  
WBA.6743.1.14.2023 14.02.20223 r. LS DEVELOP Ł. SKARŻYŃSKI, A. SKARŻYŃSKI S. C. dz. 123/11 obr. 23 m. Pułtusk budowa sieci gazowej do 0,5MPa

zgłoszenie skuteczne

06.03.2023r.

 
WBA.6743.1.15.2023 16.02.2023 r. Gmina Świercze dz. 106/1, 106/2, 102, 73/13, 79/5, 266, 18, 26/21, 26/6, 19/46, 17/21, 17/33, 19/5 Klukówek, dz. 22/5, 12, 3, Wyrzyki, dz. 239/12, 239/3 Strzegocin, gm. Świercze budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie skuteczne 20.04.2023r.  
WBA.6743.1.16.2023 16.02.2023 r. Kazimierz Krzysztofik dz. 36/4 obr. 14 miasta Pułtusk Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 09.03.2023r.  
WBA.6743.1.17.2023 17.02.2023 r. Milord Sp. z o.o. dz. nr ewid. 1476/33, 1476/32, 1476/30, 1476/31 obr. 20 miasta Pułtusk Budowa trzech instalacji gazowych do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wycofanie  
WBA.6743.1.18.2023 17.02.2023 r. Milord Sp. z o.o. dz. nr ewid. 1476/28 obr. 20 miasta Pułtusk Budowa trzech instalacji gazowych do 3 budynków. mieszkalnych jednorodzinnych wycofanie  
WBA.6743.1.19.2023 20.02.2023 r. Katarzyna Mroziewicz dz. nr ewid. 39 obr. 14 miasta Pułtusk Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 13.03.2023r.  
WBA.6743.1.20.2023 20.02.2023 r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 523, 536, 668, 669, 670/6 obr. 6 miasta Pułtusk Budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie skuteczne 13.03.2023r.  
WBA.6743.1.21.2023 23.02/2023 r. Paweł Kowalki dz nr ewid  21/29 m. Trzepowo gmina Pokrzywnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego inwestor wycofał zgłoszenie   
WBA.6743.1.22.2023 27.02.2023 Energa Operator S.A. dz nr 58 m. Lipa gmina Pułtusk; dz. nr 126/4, 126/7, 126/9, 126/11, 126/13 obręb 10 m. Kleszewo gmina Pułtusk Budowa sieci kablowej niskiego napięcia    
WBA.6743.1.23.2023 24.02.2023 r. Energa Operator S.A. dz. nr 76, 73/3 obręb 18 Prusinowice gmina Świercze Budowa linii kablowej nN 0,4kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV    
WBA.6743.1.24.2023 24.02.2023 r. Marlena Cyran dz. 136/19 Grabówiec, gm. Pułtusk Budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E" Zgłoszenie skuteczne 17.03.2023r.  
WBA.6743.1.25.2023 03.03.2023 r. Stanisław Wielechowski dz. nr ewid. 200 w m. Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny wraz ze zbiornikiem Zgłoszenie skuteczne 24.03.2023r.  
WBA.6743.1.26.2023 06.03.2023 r. Ewa i Jacek Kozłowscy dz. 53 w miejscowości Domosław, gm. Winnica Wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa o poj. 2700l na gaz płynny Zgłoszenie skuteczne 27.03.2023r.  
WBA.6743.1.27.2023 07.03.2023r. Piotr Sokolnicki dz. nr ewid. 37 w m. Gnaty Wieśniany, gm. Winnica Wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa o poj. 2700l na gaz płynny Zgłoszenie skuteczne 28.03.2023r.  
WBA.6743.1.28.2023 09.03.2023r. Milord Sp. z o.o. dz. nr ewid. 28/4, 22/4, 28/3, 22/7 obr. 21 m. Pułtusk Budowa dwóch instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wycofanie  
WBA.6743.1.29.2023

08.03.2023

Anna Darkowska dz. nr 169/1 obręb 10 m. Pułtusk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne 29.03.2023r.  
WBA.6743.1.30.2023 20.03.2023 Patrycja Cieplak dz. nr ewid. 11/14 w m. Dziarno, gm. Świercze Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700l Zgłoszenie skuteczne 04.05.2023r.  
WBA.6743.1.31.2023 21.03.2023r. Dariusz Zbrzezny dz. nr ewid. 169/2 w m. Przemiarowo, gm. Pułtusk Podziemna i wewnętrzna instalacja na gaz płynny Zgłoszenie skuteczne 11.04.2023r.  
WBA.6743.1.32.2023 22.03.2023r. Milord Sp. z o.o. dz. 1476/28 obr. 20 miasta Pułtusk Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego Zgłoszenie skuteczne 12.04.2023r.  
WBA.6743.1.33.2023 22.03.2023r. Milord Sp. z o.o. dz. 1476/33, 1476/32, 1476/31, 1476/30 obr. 20 miasta Pułtusk Budowa 3 instalacji gazowych do 3 budynków mieszkalnych Zgłoszenie skuteczne 12.04.2023r.  
WBA.6743.1.34.2023 23.03.2023r. Energa Operator S.A. dz. 178/17, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/22, 178/23, 178/24, 178/25, 178/26 Strzegocin, gm. Świercze sieć kablowa Zgłoszenie skuteczne 13.04.2023r.  
WBA.6743.1.35.2023 03.04.2023 Joanna i Tomasz Dałkiewicz dz. nr ewid. 238 m. Karniewek gm. Pokrzywnica  budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne 20.04.2023r.  
WBA.6743.1.36.2023 03.04.2023 Diana Olszewska dz. nr ewid. 38/7 m. Powielin gm. Winnica budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne 17.05.2023r.  
WBA.6743.1.37.2023 03.04.2023 Grzegorz Mianowski dz. nr ewid. 38/6 m. Powielin gm. Winnica budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie skuteczne 17.05.2023r.  
WBA.6743.1.38.2023 31.03.2023r. Gmina Pułtusk dz. nr ewid. 10/28, 10/31, 38/1 obr. 13 miasta Pułtusk kanalizacja sanitarna Zgłoszenie skuteczne 21.04.2023r.  
WBA.6743.1.39.2023 05.04.2023 Gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 23/5, 31 obr. Trzepowo; dz. nr ewid. 127, 128/9, 128/2, 128/3, 128/19, 129/8, 129/7, 129/6 obr. Budy Ciepieliński gm. Pokrzywnica budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    
WBA.6743.1.40.2023 06.04.2023 Gmina Świercze dz. 174/1, 61/10, 61/11, 61/13, 61/4, 61/5, 61/6, 61/8, 60/14, 60/15, 60/9, 60/10, 60/11, 60/19, 60/21, 60/2, 9, 1/1, 1/2, 60/17, 60/18, 60/13, 61/1 obręb Prusinowice; dz. 26/1 obręb Świercze gm. Świercze budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie skuteczne 01.06.2023r.  
WBA.6743.1.41.2023 06.04.2023 Gmina Świercze dz. 95, 96/6, 96/8, 96/8, 96/11, 96/12, 96/14, 96/15, 96/22, 96/25, 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/36, 96/38, 96/39, 96/40, 96/41, 96/44, 96/45, 96/47, 96/49, 93, 94, 82/2, 82/3, 81/1, 81/2, 81/3, 80/3, 4/4, 3/9 obręb Świercze, dz. 82, 85/3, 85/2, 85/8, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/16, 85/25, 85/26, 85/27, 85/5, 85/31, 85/45, 85/19, 85/20, 85/29 obręb Klukowo gm. Świercze budowa sieci kanalizacji sanitarnej    
WBA.6743.1.42.2023 05.04.2023 Milord Sp. z o.o. dz. nr ewid. 28/3, 28/4 obr. 21 miasta Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa do dwóch budynków mieszkalnych Zgłoszenie skuteczne 25.04.2023r.  
WBA.6743.1.43.2023 04.04.2023 Józef Gawroński dz. 67 obr. 14 miasta Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego zgłoszenie skuteczne 25.04.2023r.  
WBA.6743.1.44.2023 12.04.2023 Energa Operator S.A. dz. 317/2, 313/19, 310, 379/1, 379/3, 378/2, 378/1, 377, 374, 373, 372, 371, 369, 368, 367, 366, 365/2, 364, 361, 360, 353/1, 349, 354, 391 m. Piskornia gmina Pokrzywnica rozbiórka sieci- linii napowietrznej nN w m. Piskornia gm. Pokrzywnica zgłoszenie skuteczne 03.05.2023r.  
WBA.6743.1.45.2023 18.04.2023 Ewelina Ksionek dz. nr ewid. 161/16 m. Gzowo, gm. Pokrzywnica budynek letniskowy inwestor wycofał zgłoszenie   
WBA.6743.1.46.2023 18.04.2023 Energa Operator S.A dz. nr ewid. 15/26, 15/27, 266 m. Klukówek gm. Świercze budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid. 15/26, 15/27 w m. Klukówek gm. Świercze zgłoszenie skuteczne 02.06.2023r.  
WBA.6743.1.47.2023 07.04.2023r. Grzegorz i Monika Piątek dz. 31/1 w m. Topolnica, gm. Zatory Instalacja zbiornika na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 4850 dm3 wraz z instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 01.06.2023r.  
WBA.6743.1.48.2023 17.04.2023r. Bogumiła i Jan Archaccy dz. 3295 obr. 22 miasta Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 08.05.2023r.  
WBA.6743.1.49.2023 18.04.2023r. Ewa i Marek Rosłoniec dz. 410 w m. Psary, gm. Obryte Wewnętrzna instalacja gazowa oraz instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700lk na gaz płynny Zgłoszenie skuteczne 09.05.2023r.  
WBA.6743.1.50.2023 18.04.2023r. Agnieszka i Artur Grzelakowscy dz. 13/1 obr. 14 miasta Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 09.05.2023r.  
WBA.6743.1.51.2023 19.04.2023r. Energa Operator S.A. dz. 88/2, 88/27, 88/33, 88/38 w m. Ostrzeniewo, gm. Świercze sieć kablowa nn 0,4Kv Zgłoszenie skuteczne 10.05.2023r.  
WBA.6743.1.52.2023 21.04.2023r. Ireneusz Godlewski dz. nr ewid. 116 w m. Kleszewo, gm. Pułtusk Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 31.05.2023  
WBA.6743.1.53.2023 24.04.2023r. Waldemar Włodarczyk dz. nr ewid. 187/2 obr. 18 m. Pułtusk Budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy "E"  Zgłoszenie skuteczne 15.05.2023r.  
WBA.6743.1.54.2023 26.04.2023r. Mirosław Borczyński dz. 65 w m. Rozdziały, gm. Obryte Budowa instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7m3    
WBA.6743.1.55.2023 27.04.2023r. Bożena Szulga dz. 87/11, 87/13 w miejscowości Ostrzeniewo, gm. Świercze Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym o poj. V=4850l oraz instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zgłoszenie skuteczne 18.05.2023r.  
WBA.6743.1.56.2023 28.04.2023 Energa Operator S.A. dz.  nr ewid. 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 121/5, 212/6, 212/7 m. Strzegocin, gm. Świercze budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

decyzja sprzeciw 

02.06.2023r.

 
WBA.6743.1.57.2023 27.04.2023r. Witold Siemieniuk dz. nr ewid. 3006 obr. 20 m. Pułtusk Budowa instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Zgłoszenie skuteczne 18.05.2023r.  
WBa.6743.1.58.2023 28.04.2023r. Energa Operator S.A. dz. 232/2, 232/1, 230, 62/40, 62/27, 211, 209, 228, 227 w miejscowości Świercze, gm. Świercze Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV Zgłoszenie skuteczne 19.05.2023r.  
WBA.6743.1.59.2023 09.05.2023r. Waldemar Łukawski dz. 70/1 obr. 10 miasta Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz ziemny Zgłoszenie skuteczne 30.05.2023r.  
WBA.6743.1.60.2023 11.05.2023r. Paweł Barbarski dz. 1/12 obr. 14 miasta Pułtusk Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 01.06.2023r.  
WBA.6743.1.61.2023 17.05.2023r. Bogusław Leszczyński dz. nr ewid. 172 Psary, gm. Obryte Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.06.2023r.  
WBA.6743.1.62.2023 02.05.2023r. Katarzyna Bachanek dz. nr ewid. 253/3 Strzegocin, gm. Świercze Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem V=2700l oraz wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 22.05.2023r.  
WBA.6743.1.63.2023 17.05.2023r. Janina Ostaszewska dz. 22 Jeżewo, gm. Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.07.2023r.  
WBA.6743.1.64.2023 22.05.2023r. Wiaczesław i Tatiana Kucharenko dz. 145/1 Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna oraz zbiornikowa instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 12.06.2023r.  
WBA.6743.1.65.2023 22.05.2023r. Daniel Nałęcz dz. 154/1 Porzowo, gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 12.06.2023r.  
WBA.6743.1.66.2023 24.05.2023r. Marianna Urbanowicz dz. 280 Głodowo, gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 14.06.2023r.  
WBA.6743.1.67.2023 24.05.2023r. Krzysztof Syska dz. 180 Głodowo, gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 14.06.2023r.  
WBA.6743.1.68.2023 25.05.2023 RGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 18/6, 35, 54/35, 54/22, 54/8 obręb 10 m. Kępiaste gmina Pokrzywnica Budowa lini kablowej niskiego napięcia 

decyzja sprzeciw 

12.07.2023r.

 
WBA.6743.1.69.2023 26.05.2023 Izabela Mikulska dz. nr ewid. 78/2 obr. 4 miasta Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.70.2023 29.05.2023 Dorota Lachowska dz. nr ewid. 12/4 Topolnica, gm. Zatory Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.06.2023r.  
WBA.6743.1.71.2023 29.05.2023 Krzysztof Mielczarczyk dz. nr ewid. 128/1 Gładczyn Rządowy, gm. Zatory Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.06.2023r.  
WBA.6743.1.72.2023 29.05.2023 Hanna Kaźmierczak dz. nr ewid. 209/2 Płocochowo, gm. Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa
  Zgłoszenie skuteczne 19.06.2023r.
 
WBA.6743.1.73.2023 30.05.2023r. Jacek Kryg dz. nr ewid. 281/7 Winnica, gm. Winnica Budowa instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 20.06.2023r.  
WBA.6743.1.74.2023 01.06.2023r. Krzysztof Ostrowski dz. nr ewid. 124 Gródek Rządowy, gm. Obryte Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 22.06.2023r.  
WBA.6743.1.75.2023 01.06.2023r. Krzysztof Jasiński dz. nr ewid. 14 w miejscowości Powielin, gm. Winnica Budowa instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem 4,85m3 Zgłoszenie skuteczne 22.06.2023r.  
WBA.6743.1.76.2023 02.06.2023r. Wioleta Pazera dz. nr ewid. 13/2 w m. Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej    
WBA.6743.1.77.2023 06.06.2023 Energa Operator S.A. dz. nr ewid. 212/1, 212/2, 212/3, 212/5, 212/6, 212/7 m. Strzegocin gm. Świercze Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym Zgłoszenie skuteczne 27.06.2023r.  
WBA.6743.1.78.2023 09.06.2023r. Janina i Zdzisław Gralewscy dz. nr ewid. 411/2, 412/2 Białowieża, gm. Pułtusk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej Zgłoszenie skuteczne 30.06.2023r.  
WBA.6743.1.79.2023 09.06.2023r. Wioletta i Mariusz Sołtysiak dz. nr ewid. 45/17 Moszyn, gm. Pułtusk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej    
WBA.6743.1.80.2023 06.06.2023r. Ewa Ogniewska dz. nr ewid. 209 Świercze, gm. Świercze Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2700l    
WBA.6743.1.81.2023 09.06.2023r. Eugeniusz Mróż dz. nr ewid. 221 Ciepielin, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym 2700l Zgłoszenie skuteczne 30.06.2023r.  
WBA.6743.1.82.2023 09.06.2023r. Magdalena Gralewska dz. nr ewid. 57/3, 58/11 obr. 13 m. Pułtusk Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wycofanie  
WBA.6743.1.83.2023 12.06.2023 Energa Operator S.A dz. nr ewid. 307/1, 307/2, 315, 312/1, 310/4, 310/3, 310/1, 309, 308/2, 308/1, 318/11, 318/9, 318/8, 318/10, 318/19, 318/2, 318/20, 318/5, 318/6, 263, 319/10, 318/18, 321 m. Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica budowa sieci kablowej nn-0,4kV, przebudowa sieci napowietrznej nn-0,4 kV, rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV, rozbiórka sieci napowietrznej nn-0,4 kV Zgłoszenie skuteczne 31.07.2023r.  
WBA.6743.1.84.2023 13.06.2023 r. Tomasz Kaźmierczak dz. nr ewid. 86/1 w m. Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.07.2023r.  
WBA.6743.1.85.2023 13.06.2023r. Sylwia i Aleksandra Łysik dz. nr ewid. 194/15 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa wycofanie  
WBA.6743.1.86.20232 21.06.2023 Energa Operator S.A. dz. nr 53, 54/4, 54/6 m. Strzyże gm. Pokrzywnica Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV Zgłoszenie skuteczne 30.07.2023r.  
WBA.6743.1.87.2023 20.06.2023r. Piotr Bonisławski dz. nr ewid. 97 Kozłówka, gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.07.2023r.  
WBA.6743.1.88.2023 16.06.2023r. Adam Dawid Kaczmarczyk dz. nr ewid. 178/5, 178/6 Pniewo, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.07.2023r.  
WBA.6743.1.89.2023 21.06.2023r. Krzysztof Wróblewski dz. nr ewid. 77 obr. 14 miasta Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa  Zgłoszenie skuteczne 12.07.2023r.  
WBA.6743.1.90.2023 26.06.2023r. Sylwia Łysik dz. nr ewid. 194/15 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 17.07.2023r.  
WBA.6743.1.91.2023 28.06.2023r. Monika Zaręba-Ciecierska dz. nr ewid. 61/1 Lipa gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.07.2023r.  
WBA.6743.1.92.2023 30.06.2023r. Magdalena i Jerzy Zubiak dz. nr ewid. 202 w m. Gładczyn Szlachecki, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 21.07.2023r.  
WBA.6743.1.93.2023 03.07.2023r. Kazimiera i Bogusław Leleń dz. nr ewid. 193/5 Kalinowo, gm. Obryte Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.07.2023r.  
WBA.6743.1.94.2023 03.07.2023r. Jadwiga Skura dz. nr ewid. 107/1 obr. 13 m .Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.07.2023r  
WBA.6743.1.95.2023 10.07.2023 Energa Operator S.A. dz. 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 110, 111, 118, 119 w m. Klukówek gm. Świercze Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  Zgłoszenie skuteczne 01.08.2023r  
WBA.6743.1.96.2023 11.07.2023 Sławomir i Bożena Jaskulscy dz. 625/3 w miejscowości Zambski Kościelne gm. Obryte Budowa instalacji gazowej wraz z instalacja zasilania naziemnym zbiornikiem na gaz Zgłoszenie skuteczne 06.09.2023r.  
WBA.6743.1.97.2023 12.07.2023 Energa Operator S.A. dz. 69/39, 65/131 obr. 12 m. Pułtusk Budowa Linii Kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi  Zgłoszenie skuteczne 14.08.2023r.  
WBA.6743.1.98.2023 14.07.2023 Robert Kucharczyk dz. 245/2, 62/2 obr. 28 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.08.2023r.  
WBA.6743.1.99.2023 14.07.2023 Energa Operator S.A. dz. 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9 Bruliny gm. Świercze Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym Zgłoszenie skuteczne 21.08.2023r.  
WBA.6743.1.100.2023 19.07.2023r. Bożena Bloch dz. 102 obr. 21 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.08.2023r.  
WBA.6743.1.101.2023 20.07.2023r. Jarosław Wykowski dz. 230/1 Kleszewo gm. Pułtusk Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 25.08.2023r.  
WBA.6743.1.102.2023 20.07.2023r. Wiesława Szwarc dz. 445 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 10.08.2023r.  
WBA.6743.1.103.2023 25.07.2023r. Marcin Kobyliński dz. 87 Bielany gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.08.2023r.  
WBA.6743.1.104.2023 26.07.2023r. Bożena Bloch dz. 9 Gródek Rządowy, gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 16.08.2023r.  
WBA.6743.1.105.2023 27.07.2023r. Bożena Kaźmierczak dz. 160/1 Psary, gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 17.08.2023r.  
WBA.6743.1.106.2023 31.07.2023r. Bogusław i Dorota Polewaczyk dz. 176/1, 176/2 obr. 14, m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 21.08.2023r.  
WBA.6743.1.107.2023 01.08.2023r. Marek Tomaszewski dz. 50/4, obr. 22, m. Pułtusk Budowa instalacji gazowej Zgłoszenie skuteczne 22.08.2023r.  
WBA.6743.1.108.2023 27.07.2023 PGE Dystrybucja S.A. dz. 18/6, 35, 54/35, 54/22, 54/8 m. Kępiaste gm. Pokrzywnica Budowa linii kablowej niskiego napięcia Zgłoszenie skuteczne 18.08.2023r.  
WBA.6743.1.109.2023 01.08.2023 Energa Operator S.A. dz. 215/7, 215/8, 215/19 obr. 10 miasta Pułtusk Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid. 215/8 Zgłoszenie skuteczne 22.08.2023r.  
WBA.6743.1.110.2023 04.08.2023r. Maria, Wiesław, Rafał Olszewscy dz. 295/1, 296/1 Rębkowo, gm Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 25.08.2023r.  
WBA.6743.1.111.2023 04.08.2023 Gmina Pułtusk dz. 1 obręb 4 miasta Pułtusk Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przemiarowskiej  w Pułtusku Zgłoszenie skuteczne 25.08.2023r.  
WBA.6743.1.112.2023 14.08.2023 Marek Jagielski dz. 547/1, 547/2 Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica  Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.09.2023r.  
WBA.6743.1.113.2023 09.08.2023r. Krystyna Ostrowska dz. 74 obr. 16 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.08.2023r.  
WBA.6743.1.114.2023 09.08.2023r. Zbigniew Puławski dz. 41/1 obr. 9, m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.08.2023r.  
WBA.6743.1.115.2023 10.08.2023r. Krzysztof Jędrzejewski dz. 61/3 Golądkowo, gm. Winnica Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 31.08.2023r.  
WBA.6743.1.116.2023 10.08.2023r. Jacek Wiśniewski dz. 14 Ciółkowo Małe, gm. Winnica Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 31.08.2023r.  
WBA.6743.1.117.2023 14.08.2023r. Wiesław Gostkiewicz dz. 172/4 Powielin gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.09.2023r.  
WBA.6743.1.118.2023 16.08.2023r. Marcin Wysocki dz. 23 Głodowo, gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.09.2023r.  
WBA.6743.1.119.2023 17.08.2023r. Agnieszka Rogalska dz. 99 Kowalewice Włościańskie, gm. Świercze Wewnętrzna Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.09.2023r.  
WBA.6743.1.120.2023 17.08.2023r. Jarosław i Anna Klara dz. 215/5 Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.09.2023r.  
WBA.6743.1.121.2023 17.08.2023r. Cezary Gawroński dz. 112 obr. 13, m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.09.2023r.  
WBA.6743.1.122.2023 17.08.2023r. Magdalena Gralewska dz. 57/3, 58/11 obr. 13 m. Pułtusk Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.09.2023r.  
WBA.6743.1.123.2023 18.08.2023r. Krzysztof Majewski dz. 526 Burlaki, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 18.10.2023r.  
WBA.6743.1.124.2023 22.08.2023r. Stanisław Dziewulski dz. 237 Świercze, gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.10.2023r.  
WBA.6743.1.125.2023 22.08.2023r. Jerzy Walczak dz. 160 Świercze, gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 12.09.2023r.  
WBA.6743.1.126.2023 22.08.2023r. P4 Sp. z o.o. dz. 21/8 w m. Koziegłowy, gm. Pokrzywnica Budowa kanalizacji kablowej Zgłoszenie skuteczne 12.09.2023 r.  
WBA.6743.1.127.2023 25.08.2023r. Jerzy Karłowicz dz. 86 Bielany, gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.09.2023r.  
WBA.6743.1.128.2023 25.08.2023r. Grzegorz Korytkowski dz. 53/4 Obrębek, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.09.2023r.  
WBA.6743.1.129.2023 25.08.2023r. Ireneusz Purgacz dz. 41/4 obr. 23, m. Pułtusk Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.09.2023r.  
WBA.6743.1.130.2023 25.08.2023r. Henryk Łaszczych dz. 3/58 Płocochowo, gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.10.2023r.  
WBA.6743.1.131.2023 25.08.2023r. Katarzyna Sitkowska dz. 269/2 Bartodzieje, gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Wycofano  
WBA.6743.1.132.2023 30.08.2023 Energa Operator S.A.  dz. 82/1, 28/6, 84 obr. 2 miasta Pułtusk, dz. 176/8, 190 obr. 10 m. Pułtusk Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym  Zgłoszenie skuteczne 21.09.2023r.  
WBA.6743.1.133.2023 30.08.2023 Energa Operator S.A.  dz. 113/3, 113/5 m. Świeszewo gm. Pokrzywnica Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym  Zgłoszenie skuteczne 21.09.2023r.  
WBA.6743.1.134.2023 07.09.2023 Jarosław Pietruszczak dz. 97/5 Sulnikowo, gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 28.09.2023r.  
WBA.6743.1.135.2023 06.09.2023 Elżbieta Tomczak dz. 44 obr. 14, m. Pułtusk Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.09.2023r.  
WBA.6743.1.136.2023 05.09.2023 P.H.U. Budomur Sp. z o.o. dz. 69/39 obr. 12 m. Pułtusk Przebudowa linii kablowych SN i NN    
WBA.6743.1.137.2023 08.09.2023 Agnieszka Jarosik dz. 124 Płocochowo gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 29.09.2023r.  
WBA.6743.1.138.2023 11.09.2023 Energa Operator S.A. dz. 173/10, 173/18 m. Trzepowo gm. Pokrzywnica Budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV ze złączem kablowym    
WBA.6743.1.139.2023 11.09.2023 Joanna Kozakiewicz dz. 253 Świercze gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 02.10.2023r.  
WBA.6743.1.140.2023 11.09.2023 Gmina Obryte dz. 256 Obryte, dz. 296 Skłudy gm. Obryte Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,23 kV oświetlenia ulicznego wraz ze słupami    
WBA.6743.1.141.2023 13.09.2023 Gmina Pokrzywnica dz. 37,35,18/31, 18/22, 89, 90, 91, 92, 73, 93/44, 93/8, 93/19, 93/27, 93/35, 94/1, 94/2, 95, 85/1 m. Pobyłkowo Małe, dz. 4,24 m. Murowanka gm. Pokrzywnica Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    
WBA.6743.1.142.2023 13.09.2023 Energa Operator S.A. dz.523, 497, 673/1, 145/9 m. Grabówiec gm. Pułtusk Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV    
WBA.6743.1.143.2023 13.09.2023 Irena Sokołowska dz. 82/4 Ostrzeniewo gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.10.2023r.  
WBA.6743.1.144.2023 13.09.2023 Ewa Łuczak dz. 329/4, 331/4, 332/4 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.10.2023r.  
WBA.6743.1.145.2023 14.09.2023 Waldemar Wałowski dz. 46 Lemany, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.11.2023r.  
WBA.6743.1.146.2023 18.09.2023r. Józef i Wanda Wojtkowscy dz. 73/1 Świercze gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.10.2023r.  
WBA.6743.1.147.2023 14.09.2023r. Paweł Milczarczyk dz. 51 Dzierżenin gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 05.10.2023r.  
WBA.6743.1.148.2023 22.09.2023 Marek Jakubowski dz. 23 Zatory, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.10.2023r.  
WBA.6743.1.149.2023 21.09.2023 Gmina Świercze dz. 329/3, 330 Świercze, gm. Świercze Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej gm. Świercze    
WBA.6743.1.150.2023 25.09.2023 Marta Majek dz. 156/1 Przemiarowo gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 16.10.2023r.  
WBA.6743.1.151.2023 26.09.2023 Magdalena Pruszkowska dz. 521/1 Kacice gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.152.2023 28.07.2023 Sylwester Truszczyński dz. 168 Gładczyn Szlachecki gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 21.08.2023r.  
WBA.6743.1.153.2023 26.09.2023 Energa Operator S.A. dz. 187/4, 187/3 m. Dzierżenin gm. Pokrzywnica Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa złącza kablowego nn    
WBA.6743.1.154.2023 03.10.2023 Gmina Pokrzywnica dz. 37/7, 29, 37/5, 37/15 m. Karniewek gm. Pokrzywnica Budowa sieci wodociągowej     
WBA.6743.1.155.2023 05.10.2023 Joanna Orłowska, Małgorzata Sosnowska, Marzena Jeż dz. 206/100 Pogorzelec gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 20.11.2023r.  
WBA.6743.1.156.2023 02.10.2023 Julita Skierkowska dz. 52/4 Obrębek gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 23.10.2023r.  
WBA.6743.1.157.2023 09.10.2023 Wiesława Jagielska dz. 194/2 Klukówek gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.10.2023r.  
WBA.6743.1.158.2023 13.10.2023 Anna Ptasiewicz dz. 215/1 Karniewek gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.11.2023r.  
WBA.6743.1.159.2023 13.10.2023 Wiesław Karwacz dz. 18/1 Przewodowo Poduchowne gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.11.2023r.  
WBA.6743.1.160.2023 16.10.2023 Tadeusz Kamiński dz. 108/8 Przewodowo Parcele gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.11.2023r.  
WBA.6743.1.161.2023 17.10.2023 Sławomir i Anna Gogolewscy dz. 46/3 obr. 4 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Wycofanie  
WBA.6743.1.162.2023 17.10.2023r. Dominika i Piotr Goławscy dz. 145/10 Pokrzywnica gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.11.2023r.  
WBA.6743.1.163.2023 17.10.2023 Daniel Rzemek dz. 407 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.11.2023r.  
WBA.6743.1.164.2023 17.10.2023 Zbigniew Jeż dz. 173/2, 175/3 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.11.2023r.  
WBA.6743.1.165.2023 20.10.2023 Mateusz Sierzan dz. 78/2 Pękowo gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 10.11.2023r.  
WBA.6743.1.166.2023 23.10.2023 Adam Grabowski dz. 155/1, 155/2, 155/5 obr. 21 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.11.2023r.  
WBA.6743.1.167.2023 27.10.2023 Tomasz Kisiel dz. 221 Wielgolas gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.168.2023 02.11.2023 Michał Zieliński dz. 139/21, 136/7 obr. 28 m. Pułtusk Wewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 23.11.2023r.  
WBA.6743.1.169.2023 02.11.2023 Bogdan Ciosek dz. 179/1 Gładczyn Szlachecki gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.05.2024r.  
WBA.6743.1.170.2023 03.11.2023 Elżbieta Wybrańska dz. 3463 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.11.2023r.  
WBA.6743.1.171.2023 06.11.2023 Wojciech Grzesiak dz. 12 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.11.2023r.  
WBA.6743.1.172.2023 06.11.2023 Krystyna Siedlecka-Ptaszkiewicz Armand Ptaszkiewicz dz. 229/5 Gzowo, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.11.2023r.  
WBA.6743.1.173.2023 07.11.2023 Jolanta Wróblewska dz. 8/4 obr. 28 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 28.11.2023r.  
WBA.6743.1.174.2023 08.11.2023 Katarzyna Rytel dz. 265/6 Ciółkowo Rządowe gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 29.11.2023r.  
WBA.6743.1.175.2023 09.11.2023 Energa Operator S.A. dz. 129/2, 129/14 Pogorzelec gm. Pokrzywnica Sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilenia działek w m. Pogorzelec    
WBA.6743.1.176.2023 10.11.2023 Maria Polewacz dz. 31 obr. 22 ul. Tartaczna m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 01.12.2023r.  
WBA.6743.1.177.2023 13.11.2023 Katarzyna Sitkowska dz. 269/2 Bartodzieje gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.12.2023r.  
WBA.6743.1.178.2023 13.11.2023 Wojciech Kulesza dz. 129 Lipa gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.12.2023r.  
WBA.6743.1.179.2023 14.11.2023 Anna i Łukasz Borowiec dz. 272/23 Winnica gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Wycofanie  
WBA.6743.1.180.2023 16.11.2023 Marek Piechociński dz. 141 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.12.2023r.  
WBA.6743.1.181.2023 16.11.2023 Stanisław i Barbara Królak dz. 541 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 0712.2023r.  
WBA.6743.1.182.2023 20.11.2023 Dorota Pergół dz. 3216 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.12.2023r.  
WBA.6743.1.183.2023 20.11.2023 Janina Goliatowska dz. 283, 284 Pokrzywnica gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 18.01.2024r.  
WBA.6743.1.184.2023 23.11.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. 237, 242/1, 242/8, 283/4, 128 Kleszewo gm. Pułtusk; dz. 176/8, 190, 177 obr. 10; dz. 84 obr. 2; dz. 61, 63, 101/4, 100/4, 99/5, 98/4, 97/2 obr. 3; dz. 1, 43/8, 43/6, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1, 34/1 obr. 4 m. Pułtusk Sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa Zgłoszenie skuteczne 14.12.2023r.  
WBA.6743.1.185.2023 27.11.2023 Barbara Stańczak dz. 62/2 Wiktoryn gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.01.2024r.  
WBA.6743.1.186.2023 28.11.2023 Marcin Szczypiński dz. 172/3 Przewodowo Parcele gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.12.2023r.  
WBA.6743.1.187.2023 28.11.2023 Halina Stępniewska dz. 305/1 Zatory gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.12.2023r.  
WBA.6743.1.188.2023 28.11.2023 Jerzy Jóźwiak dz. 20 Gródek Rządowy gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.12.2023r.  
WBA.6743.1.189.2023 29.11.2023 Józef i Danuta Czerwińscy dz. 136 obr. 13 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 20.12.2023r.  
WBA.6743.1.190.2023 29.11.2023 Edyta Bogdanowicz dz. 460 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 20.12.2023r.  
WBA.6743.1.191.2023 30.11.2023 Energa Operator S.A. dz. 1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 18/13, 18/22, 18/32 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo pomiarowym Zgłoszenie skuteczne 05.01.2024r.  
WBA.6743.1.192.2023 01.12.2023 Marek Falba dz. 53/16, 51/21 obr. 12 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 22.12.2023r.  
WBA.6743.1.193.2023 04.12.2023 Stanisław Rudziński dz. 51 Grochy Serwatki gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 25.12.2023r.  
WBA.6743.1.194.2023 06.12.2023 Olga Jarzyna dz. 158, 159 Sadykierz gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.12.2023r.  
WBA.6743.1.195.2023 11.12.2023 Energa Operator S.A. dz. 129/1, 140/1, 151, 152/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/12 Chmielewo, gm. Świercze Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa stanowiska słupowego Zgłoszenie skuteczne 01.01.2024r.  
WBA.6743.1.196.2023 11.12.2023 Energa Operator S.A. dz. 156/6, 288 Dzbanice, gm. Pokrzywnica Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi Zgłoszenie skuteczne 01.01.2024r.  
WBA.6743.1.197.2023 21.12.2023 Gmina Gzy dz. 88/3, 29/1, 20/5, 88/2, 20/14 Sisice, gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 11.01.2024r.  
WBA.6743.1.198.2023 21.12.2023r. Gmina Gzy dz. 29, 26, 23/1 Mierzeniec, gm. Gzy Siec wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 31.01.2024r.  
WBA.6743.1.199.2023 21.12.2023r. Gmina Gzy dz. 116/1, 119, 120/2, 121 Ołdaki, gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 31.01.2024r.  
WBA.6743.1.200.2023 21.12.2023 Gmina Pokrzywnica dz. 283/1 Olbrachcice, gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym Zgłoszenie skuteczne 11.01.2024r.  
WBA.6743.1.201.2023 21.12.2023 Gmina Pokrzywnica dz. 18/6, 35, 54/35, 54/46 Kępiaste, gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 31.01.2024r.  
WBA.6743.1.1.2024 29.12.2023 Renata Krzemińska dz. 311/1 Bruliny, gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.01.2024r.  
WBA.6743.1.2.2024 03.01.2024 Henryk i Grażyna Skierkowscy dz. 113/1, 113/2 Łubienica, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.01.2024r.  
WBA.6743.1.3.2024 17.01.2024 Czesław Pietrzak dz. 2436/1 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 07.02.2024r.  
WBA.6743.1.4.2024 18.01.2024 Wilkowski Andrzej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Lampion dz. 107/2 Dzbanice gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.5.2024 19.01.2024 Sylwia Przedlacka dz. 41/3 obr. 11 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.02.2024r.  
WBA.6743.1.6.2024 29.01.2024 Sławomir Kazimierczak dz. 255/4, 258, 260/3, 260/5 obr. 14 m. Pułtusk Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.7.2024 29.01.2024 Konrad Zych dz. 282/3, 282/10, 282/11 m. Piskornia gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.8.2024 29.01.2024 Klaudia Zawadka dz. 116 m. Golądkowo gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.9.2024 31.01.2024 Mirosław Dziadak dz. 5 m. Sokołowo Parcele gm. Obryte Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.10.2024 31.01.2024 Jolanta i Robert Stankiewicz dz. 92 m. Kalinowo gm. Obryte Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.11.2024 31.01.2024 Dariusz Bednarczyk dz. 1031/2 m. Sokołowo Włościańskie, gm. Obryte Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.12.2024 30.01.2024 Jaworski Andrzej dz. 111, obr. 10 m. Pułtusk Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.13.2024 06.02.2024 Róża Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pn. Happy Kids dz. 53/6, 54/6 obr. 12 m. Pułtusk Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.03.2024r.  
WBA.6743.1.14.2024 08.02.2024 Magdalena Rosłoniec dz. 383/2 m. Obryte gmina Obryte Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 23.04.2024r.  
WBA.6743.1.15.2024 12.02.2024 Tomasz Kisiel dz. 221 m. Wielgolas gm. Obryte Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.05.2024r.  
WBA.6743.1.16.2024 13.02.2024 Waldemar i Lidia Gierek dz. 439/1, 439/2 m. Obryte gm. Obryte Instalacja gazowa Wycofano  
WBA.6743.1.17.2024 14.02.2024 Paweł Dąbrowski dz. 193/2 m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 05.04.2024r.  
WBA.6743.1.18.2024 14.02.2024 Krzysztof Dziadak dz. 514/7 m. Obryte gm. Obryte Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 08.04.2024r.  
WBA.6743.1.19.2024 15.02.2024 Grażyna i Sławomir Łach dz. 458 obr. 29 miasta Pułtusk Instalacja gazowa    
WBA.6743.1.20.2024 19.02.2024 Wanda Słodownik dz. 206/68 m. Pogorzelec gm. Pokrzywnica Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.03.2024r.  
WBA.6743.1.21.2024 21.02.2024 Energa Operator S.A. dz. 23/3, 23/1, 22, 21/2, 21/1, obr. 11 miasta Pułtusk Budowa linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn     
WBA.6743.1.22.2024 22.02.2024 Beata Sieńkowska dz. 458/1 m. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Instalacja gazowa Wycofano  
WBA.6743.1.23.2024 23.02.2024r. Gmina Winnica dz. 79, 78, 284, 172/7 Smogorzewo Włościańskie, gm. Winnica Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 15.03.2024r.  
WBA.6743.1.24.2024 23.02.2024r. Gmina Winnica dz. 281/11 Winnica; dz. 76/9, 76/6, 76/1 Domosław gm. Winnica Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 15.03.2024r.  
WBA.6743.1.25.2024 26.02.2024r. Elżbieta Witkowska dz. 54/4, obr. 4 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa  Zgłoszenie skuteczne 18.03.2024r.  
WBA.6743.1.26.2024 01.03.2024r. Arkadiusz Małecki dz. 54, 55/1 Gładczyn Rządowy gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.04.2024r.  
WBA.6743.1.27.2024 01.03.2024r. Agnieszka i Kazimierz Bryk dz. 63 Ciółkowo Rządowe gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 22.03.2024r.  
WBA.6743.1.28.2024 04.03.2024r. Beata Boligłowa dz. 3257/1, 3257/2 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 25.03.2024r.  
WBA.6743.1.29.2024 06.03.2024r. Krzysztof Gulatowski dz. 96 Gromin gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.03.2024r.  
WBA.6743.1.30.2024 06.03.2024r. Sławomir Kosek dz. 145/3 Pokrzywnica gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.03.2024r.  
WBA.6743.1.31.2024 06.03.2024r. Bożena Mosak dz. 210 Wólka Zatorska gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.03.2024r.  
WBA.6743.1.32.2024 06.03.2024r. Ala Ptasiewicz dz. 195/17 Niestępowo Włościańskie gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.03.2024r.  
WBA.6743.1.33.2024 11.03.2024r. Gmina Gzy dz. 5, 19, 1/1, 1/5, 2/2 Tąsewy gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 01.04.2024r.  
WBA.6743.1.34.2024 11.03.2024r. Gmina Gzy dz. 107/1, 114 Słończewo gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 01.04.2024r.  
WBA.6743.1.35.2024 11.03.2024r. Dariusz Bednarczyk dz. 1033/3 Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 01.04.2024r.  
WBA.6743.1.36.2024 11.03.2024r. Władysław Tośka dz. 3101/1 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.04.2024r.  
WBA.6743.1.37.2024 13.03.2024r. Elżbieta Dąbrowska dz. 48/1 Łachoń gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.04.2024r.  
WBA.6743.1.38.2024 13.03.2024r. Dorota i Tomasz Szwejk dz. 211 Trzciniec gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.04.2024r.  
WBA.6743.1.39.2024 14.03.2024r. Sławomir Wojtkowski dz. 723/6 Obryte gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.04.2024r.  
WBA.6743.1.40.2024 14.03.2024r. Kamil Wojtkowski dz. 723/5 Obryte gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.04.2024r.  
WBA.6743.1.41.2024 14.03.2024r. Danuta Lange dz. 50 obr. 3 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 04.04.2024r.  
WBA.6743.1.42.2024 15.03.2024r. Energa Operator S.A. dz. 23/1, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/2, 35/4, 36/4, 26 Mierzeniec gm. Gzy Sieć napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV  Zgłoszenie skuteczne 05.04.2024r.  
WBA.6743.1.43.2024 19.03.2024r. Energa Operator S.A. dz. 45/10, 23/3, 23/2, 23/1, 40/9 Skoroszki gmina Winnica Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN Zgłoszenie skuteczne 09.04.2024r.  
WBA.6743.1.44.2024 21.03.2024r. Piotr Matuszek dz. 336/4 Drwały, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.45.2024 21.03.2024r. Gmina Świercze dz. 63/16, 64/8, 64/10, 64/20, 64/21, 64/22, 64/30 Prusinowice gm. Świercze Sieć kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie skuteczne 11.04.2024r.  
WBA.6743.1.46.2024 26.03.2024r. Helena Klara dz. 176/2 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 16.04.2024r.  
WBA.6743.1.47.2024 27.03.2024r. Grażyna i Krzysztof Gościniak dz. 778 Zatory gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.05.2024r.  
WBA.6743.1.48.2024 29.03.2024r. Mariusz Godlewski dz. 1465/2 obr. 20 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 19.04.2024r.  
WBA.6743.1.49.2024 29.03.2024r. Energa Operator S.A. dz. 59/15, 59/14, 59/19, 59/21 Gołębie gm. Świercze Elektroenergetyczna linia kablowa nn ze złączami Zgłoszenie skuteczne 19.04.2024r.  
WBA.6743.1.50.2024 02.04.2024r. Zofia Bazylak dz. 138, 55/1 Świercze gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 23.04.2024r.  
WBA.6743.1.51.2024 03.04.2024r. Waldemar Wiśniewski dz. 223/3 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 24.04.2024r.  
WBA.6743.1.52.2024 04.04.2024r. Jan Czupryn dz. 315/1 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 25.04.2024r.  
WBA.6743.1.53.2024 04.04.2024r. Filip Orliński dz. 156, 78, 180/6, 180/12 Trzepowo gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 25.04.2024r.  
WBA.6743.1.54.2024 05.04.2024r. Małgorzata i Marek Bugaj dz. 96 Lipniki Stare gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 26.04.2024r.  
WBA.6743.1.55.2024 08.04.2024r. Waldemar i Halina Grzonek dz. 779 Zatory gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 14.05.2024r.  
WBA.6743.1.56.2024 08.04.2024r. Waldemar Grzonek dz. 45/2 Zatory, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.57.2024 09.04.2024r. Piotr Niedźwiecki dz. 302/4, 302/6, 302/7, 314 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa    
WBA.6743.1.58.2024 09.04.2024r. Piotr Różalski dz. 66 Dzbanice gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.59.2024 09.04.2024r. Agnieszka Różalska dz. 107/3 Pogorzelec gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.04.2024r.  
WBA.6743.1.60.2024 09.04.2024r. Gmina Gzy dz. 22, 20/5, 3, 4/2 Kęsy Wypychy gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 30.04.2024r.  
WBA.6743.1.61.2024 09.04.2024r. Gmina Gzy dz. 100/1, 111, 119/1 Przewodowo Parcele gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 30.04.2024r.  
WBA.6743.1.62.2024 11.04.2024r. Stanisław Pychewicz dz. 36/4 Mierzeniec, gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.63.2024 12.04.2024r. Aneta Kamer dz. 47, 48 Jeżewo gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.05.2024r.  
WBA.6743.1.64.2024 15.04.2024r. Andrzej Fabisiewicz dz. 43/1 Skorosze gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.05.2024r.  
WBA.6743.1.65.2024 15.04.2024r. Barbara Kraska dz. 205/34 Pogorzelec, gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.05.2024r.  
WBA.6743.1.66.2024 15.04.2024r. Janusz Ciesielski dz. 92 Sisice gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.05.2024r.  
WBA.6743.1.67.2024 15.04.2024r. Janusz Górecki dz. 49/3 Świercze Siółki gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 06.05.2024r.  
WBA.6743.1.68.2024 17.04.2024r. Dariusz Kaczmarski dz. 20/5 Kęsy Wypychy gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 08.05.2024r.  
WBA.6743.1.69.2024 18.04.2024r. Danuta Brzywczy dz. 116/4 Chmielewo gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.05.2024r.  
WBA.6743.1.70.2024 19.04.2024r. Adam Kurpiewski dz. 27/1 Białe Błoto, gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 10.05.2024r.  
WBA.6743.1.71.2024 19.04.2024r. Energa Operator S.A. dz. 64/8, 64/10, 64/30, 64/25 Prusinowice gm. Świercze Linia kablowa ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne 10.05.2024r.  
WBA.6743.1.72.2024 19.04.2024r. Energa Operator S.A. dz. 162/11 Kowalewice Włościańskie gm. Świercze Linia kablowa ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne 10.05.2024r.  
WBA.6743.1.73.2024 23.04.2024r. Energa Operator S.A. dz. 352/31, 352/30 obr. 10 m. Pułtusk Linia kablowa ze złączami kablowymi Zgłoszenie skuteczne 14.05.2024r.  
WBA.6743.1.74.2024 24.04.2024r. Stanisław Jakubowski dz. 109/1, 110/1 Moszyn gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 15.05.2024r.  
WBA.6743.1.75.2024 25.04.2024r. Energa Operator S.A. dz. 192/4, 192/7 Pogorzelec gm. Pokrzywnica Sieć kablowa elektroenergetyczna Zgłoszenie skuteczne 03.06.2024r.  
WBA.6743.1.76.2024 25.04.2024r. Energa Operator S.A. dz. 38, 89/1, 88/7, 53/2, 82/3, 80/1, 58, 59, 4 obr. 24 m. Pułtusk Przebudowa sieci elektroenergetycznej    
WBA.6743.1.77.2024 26.04.2024r. Gmina Gzy dz. 19, 11, 12, 13/1, 14/3 Begno gm. Gzy Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 17.05.2024r.  
WBA.6743.1.78.2024 26.04.2024r. Gmina Pułtusk dz. 82/3, 16/1, 16/2, 11, 82/5, 15/2, 15/1, 13/2 obr. 19 m. Pułtusk Sieć kanalizacyjna Zgłoszenie skuteczne 17.05.2024r.  
WBA.6743.1.79.2024 29.04.2024r. PPHU Agnieszka Jaroch dz. 135/1, 135/3 Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica Linia Kablowa Zgłoszenie skuteczne 20.05.2024r.  
WBA.6743.1.80.2024 30.04.2024r. Alina Szatanik dz. 365 Błędostowo gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 21.05.2024r.  
WBA.6743.1.81.2024 30.04.2024r. Teresa Masłowska dz. 248 Błędostowo gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Wycofano  
WBA.6743.1.82.2024 06.05.2024r. Karolina i Jakub Kowalscy dz. 421 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.05.2024r.  
WBA.6743.1.83.2024 07.05.2024r. Jan Maciątek dz. 116/1 Glinice Wielkie gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 28.05.2024r.  
WBA.6743.1.84.2024 08.05.2024r. Monika i Jarosław Matuszewscy dz. 84/10, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5 Pniewo Kolonia gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.85.2024 08.05.2024r. Małgorzata Karwowska dz. 504 obr. 29 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 29.05.2024r.  
WBA.6743.1.86.2024 09.05.2024r. Katarzyna Witkowska dz. 99/3 Pękowo gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.05.2024r.  
WBA.6743.1.87.2024 09.05.2024r. Paweł Pychewicz dz. 36/6 Mierzeniec gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 30.05.2024r.  
WBA.6743.1.88.2024 13.05.2024r. Jolanta i Robert Stankiewicz dz. 92 Kalinowo gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.89.2024 13.05.2024r. Monika Milewska dz. 358 obr. 28 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.06.2024r.  
WBA.6743.1.90.2024 13.05.2024r. Beata Sieńkowska dz. 458/1 Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.06.2024r.  
WBA.6743.1.91.2024 21.05.2024r. Aszot Amirian dz. 1/21 obr. 14 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Wycofano  
WBA.6743.1.92.2024 21.05.2024r. Wanda Jarząbek dz. 2961 obr. 20 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.06.2024r.  
WBA.6743.1.93.2024 21.05.2024r. Renata Hegedorna-Tronina dz. 180 Przemiarowo gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 11.06.2024r.  
WBA.6743.1.94.2024 22.05.2024r. Michał Gryc, Józef Gryc dz. 7 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 12.06.2024r.  
WBA.6743.1.95.2024 22.05.2024r. Agnieszka Ślesicka dz. 1033/4 Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 12.06.2024r.  
WBA.6743.1.96.2024 22.05.2024r. Dorota Budziszewska dz. 207/3, 192/4 Pogorzelec gm. Pokrzywnica Sieć wodociągowa Zgłoszenie skuteczne 12.06.2024r.  
WBA.6743.1.97.2024 23.05.2024r. Jadwiga i Leszek Modzelewscy dz.14/3 Gzowo gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 13.06.2024r.  
WBA.6743.1.98.2024 24.05.2024r. Błażej Ryćkowski dz. 55/3 obr. 18 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 14.06.2024r.  
WBA.6743.1.99.2024 27.05.2024r. Katarzyna Rosłoniec Denkiewicz, Piotr Denkiewicz dz. 329/2, 331/2, 332/2 Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 17.06.2024r.  
WBA.6743.1.100.2024 28.05.2024r. Arkadiusz Kasiński, Justyna i Zbigniew Czyżewscy dz. 3525/1 obr. 20 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 18.06.2024r.  
WBA.6743.1.101.2024 29.05.2024r. Energa Operator S.A. dz. 69/39 obr. 12 m. Pułtusk budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowych nn 0,4kV, rozbiórka linii kablowych SN i nn Zgłoszenie skuteczne 19.06.2024 r.  
WBA.6743.1.102.2024 29.05.2024r.
  Energa Operator S.A.
dz. 69/7 obr. 12 m. Pułtusk remont linii kablowej nn 0,4kV Zgłoszenie skuteczne 19.06.2024 r.  
WBA.6743.1.103.2024 06.06.2024r. Cezary Rojek dz. 2963 obr. 20 miasta Pułtusk Instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 27.06.2024r.  
WBA.6743.1.104.2024 05.06.2024r. Michał Matuszewski dz. 146 Pniewo Kolonia, gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.105.2024 07.06.2024r. Zygmunt Zawadzki dz. 3244 obr. 22 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 28.06.2024r.  
WBA.6743.1.106.2024 10.06.2024r. Energa Operator S.A. dz. 129, 130/8 Łosewo gm. Pokrzywnica Linia kablowa Zgłoszenie skuteczne 01.07.2024r.  
WBA.6743.1.107.2024 11.06.2024r. Gmina Pułtusk dz. 253/1, 252/2, 251, 192/2 obr. 10; dz. 66/1, 64/6, 64/5, 62/1, 61/5, 61/3, 59/1, 55/1, 54/3, 51/1, 50/3, 49/12, 49/10, 116/1, 47/3, 114/1, 44/13, 44/11, 44/9, 44/4, 1, 43/8, 43/16, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1 obr. 4; dz. 118/2, 117/2, 116/2, 115/2, 114/4, 113/2, 112/5, 111/2, 110/2, 109/4, 108/4, 107/6, 107/4, 106/5, 104/4, 103/4, 101/4, 100/4, 99/5, 98/4, 97/2, 96/2, 95/2, 94/8 obr. 3 m. Pułtusk Sieć kanalizacji sanitarnej    
WBA.6743.1.108.2024 11.06.2024r. Gmina Pułtusk dz. 82/3, 82/15, 11 obr. 19 m. Pułtusk Sieć kanalizacji sanitarnej    
WBA.6743.1.109.2024 12.06.2024r. Kinga Górecka dz. 116/4 Ostrzeniewo gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 03.07.2024r.  
WBA.6743.1.110.2024 14.06.2024r. Energa Operator S.A. dz. 311/1, 311/2, 312/2, 312/3, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19 Piskornia gm. Pokrzywnica Sieć elektroenergetyczna Zgłoszenie skuteczne 05.07.2024r.  
WBA.6743.1.111.2024 14.06.2024r. Renata Konarzewska dz. 6 Grochy Imbrzyki, gm. Gzy Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 05.07.2024r.  
WBA.6743.1.112.2024 14.06.2024r. Barbara Kulesza dz. 224/1 Cygany gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 05.07.2024r.  
WBA.6743.1.113.2024 17.06.2024r. Monika i Stanisław Sadowscy dz. 96/4 Świeszewko gm. Świercze Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 08.07.2024r.  
WBA.6743.1.114.2024 18.06.2024r. Grażyna Tolak dz. 332 Piskornia gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.07.2024r.  
WBA.6743.1.115.2024 18.06.2024r. Witold Brejt dz. 136 Dzbanice gm. Pokrzywnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa Zgłoszenie skuteczne 09.07.2024r.  
WBA.6743.1.116.2024 18.06.2024r. Lucjan i Maria Borowiec dz. 77 Pniewo gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.117.2024 19.06.2024 Mariola i Robert Magiera dz. 112/8 Sokołowo Parcele, gm. Obryte Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.118.2024 19.06.2024r. Kacper Koński dz. 321/2 Burlaki gm. Zatory Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie skuteczne 10.07.2024r.  
WBA.6743.1.119.2024 24.06.2024r. Dariusz i Magdalena Brach dz. 243/2, 243/1 obr. 10 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.120.2024 24.06.2024r. Katarzyna Błońska dz. 64/2 Gnaty Lewiski gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.121.2024 25.06.2024r. Agnieszka Turek dz. 459/4 Zambski Kościelne gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.122.2024 25.06.2024r. Leszek Wawrzonkowski dz. 178 Sokołowo Włościańskie Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.123.2024 28.06.2024r. Monika Jaskot dz. 139 obr. 13 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.124.2024 01.07.2024r. Energa Operator S.A. dz. 46, 49/3, 53, 55/7, 57 Świercze Siółki gm. Świercze Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV    
WBA.6743.1.125.2024 03.07.2024r. Anita i Andrzej Sztreja dz. 124/4 Chmielewo gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.126.2024 05.07.2024 Jan Radecki dz. 135 obr. 28 miasta Pułtusk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
WBA.6743.1.127.2024 08.07.2024r. Iwona Lucińska dz. 104 Kacice gm. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.128.2024 08.07.2024r. Albert Romanowski dz. 8/2 obr. 18 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.129.2024 08.07.2024r. Edyta i Robert Orłowscy dz. 341 Rębkowo gm. Winnica Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.130.2024 08.07.2024r. Energa Operator S.A. dz. 173/22, 170/1, 169/13, 158/1, 169/16 Gzowo gm. Pokrzywnica Linia kablowa nn 0,4kV ze złączem kablowym    
WBA.6743.1.131.2024 09.07.2024r. Kazimierz Rosiński dz. 92 Mystkówiec Kalinówka gm. Zatory Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.132.2024 10.07.2024r. Lidia Zielińska dz. 381 obr. 28 m. Pułtusk Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.133.2024 11.07.2024r. Grzegorz Mąka dz. 67/2, 67/1, Ciółkowo Rządowe gm. Obryte Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa    
WBA.6743.1.134.2024 11.07.2024r. Gmina Obryte dz. 256 Obryte gm. Obryte Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Turek Karolina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-15 08:37:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Turek Karolina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-12 15:03:35
  • Liczba odsłon: 48031
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115185]

przewiń do góry