Rok 2018
 
Protokół Nr 1/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 listopada 2018r. - pobierz
Protokół Nr 2/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 listopada 2018r. - pobierz
Protokół Nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 4/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 5/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 6/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 grudnia 2018r. - pobierz
Protokół Nr 7/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - pobierz  
Protokół Nr 8/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2018r. - pobierz  
 
Rok 2019 
 
Protokół Nr 9/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019r.- pobierz  
Protokół Nr 10/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 stycznia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 11/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 12/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 lutego 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 13/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lutego 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 14/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 lutego 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 15/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 16/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 17/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 18/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 marca 2019r.- pobierz
Protokół Nr 19/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 20/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 21/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2019r.- pobierz
Protokół Nr 22/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 kwietnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 23/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 24/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 25/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 26/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 maja 2019r.- pobierz  
P rotokół Nr 27/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 28/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 29/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 maja 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 30/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 31/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 32/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2019r. - pobierz 
P rotokół Nr 33/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 34/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 35/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 36/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lipca 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 37/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 lipca 201r. - pobierz 
Protokół Nr 38/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 lipca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 39/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 40/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 41/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 42/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 43/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 44/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 45/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11  września 2019r.- pobierz 
Protokół Nr 46/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27  września 2019r.- pobierz
Protokół Nr 47/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30  września 2019r.- pobierz
Protokół Nr 48/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 49/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 października 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 50/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 51/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 52/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 53/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 listopada 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 54/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 listopada 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 55/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 56/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 listopada 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 57/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku  z dnia 5 grudnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 58/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 grudnia 2019r. - pobierz  
Protokół Nr 59/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - pobierz 
Protokół Nr 60/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2019r. - pobierz  
 
                                                           Rok 2020  
Protokół Nr 61/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 stycznia 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 62/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 stycznia 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 63/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 64/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 lutego 2020r.- pobierz 
Protokół Nr  65/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 66/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 marca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 67/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 marca 2020r. - pobierz  
Protokół Nr 68/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2020r.- pobierz  
Protokół Nr 69/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 70/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 71/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020r.- pobierz 
Protokół  Nr 72/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 kwietnia 2020r. - pobierz
Protokół Nr 73/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 74/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 75/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 maja 2020r.- pobierz
Protokół Nr 76/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 77/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 78/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 czerwca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 79/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 80/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 81/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 82/2020  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 83/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 lipca 2020r.- pobierz
Protokół Nr 84/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2020r. - pobierz
Protokół Nr 85/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 86/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 87/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 88/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 89/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 września 2020r.- pobierz 
Protokół Nr 90/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2020r. - pobierz

Protokół Nr 91/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 września 2020r.- pobierz
Protokół Nr 92/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 września 2020 r.- pobierz 
Protokół Nr 93/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 października 2020r.- pobierz
Protokół Nr 94/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 95/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 października 2020r. - pobierz   
Protokół Nr 96/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 października 2020r. - pobierz
Protokół Nr 97/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 98/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 listopada 2020r. - pobierz
Protokół Nr 99/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 100/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 listopada 2020r. - pobierz
Protokół Nr 101/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 listopada 2020r.- pobierz
Protokół Nr 102/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 103/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 104/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 105/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2020r.-pobierz
Protokół Nr 106/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2020r. - pobierz 
Protokół Nr 107/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 grudnia 2020r. - pobierz 
Rok 2021
Protokół Nr 108/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 stycznia 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 109/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 stycznia 2021r. - pobierz
Protokół Nr 110/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 111/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 lutego 2021r.- pobierz
Protokół Nr 112/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 lutego 2021r.- pobierz
Protokół Nr 113/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 lutego 2021r.-pobierz 
Protokół Nr 114/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 marca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 115/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 marca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 116/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 117/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 118/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 119/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 120/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 121/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 122/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 123/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2021r.- pobierz
Protokół Nr 124/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 125/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 126/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 maja 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 127/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 128/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2021r. - pobierz
Protokół Nr 129/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 130/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r.- pobierz
Protokół Nr 131/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 132/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 133/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 134/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 lipca 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 135/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 136/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 137/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 138/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 sierpnia 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 139/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 września 2021r.- pobierz 
Protokół Nr 140/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 września 2021r. - pobierz
Protokół Nr 141/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 września 2021r. - pobierz
Protokół Nr 142/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021r. – pobierz 
Protokół Nr 143/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 października 2021r. - pobierz
Protokół Nr 144/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 października 2021r. - pobierz
Protokół Nr 145/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 października 2021r. - pobierz
Protokół Nr 146/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2021r. - pobierz
Protokół Nr 147/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2021r. - pobierz
Protokół Nr 148/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 listopada 2021r. - pobierz
Protokół Nr 149/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 listopada 2021r. - pobierz
Protokół Nr 150/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 listopada 2021r. - pobierz
Protokół Nr 151/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 listopada 2021r. - pobierz
Protokół Nr 152/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2021r. - pobierz
Protokół Nr 153/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 grudnia 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 154/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 grudnia 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 155/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 grudnia 2021r. - pobierz
Protokół Nr 156/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2021r. - pobierz 
Protokół Nr 157/2021 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 grudnia 2021r. - pobierz 
Rok 2022
Protokół Nr 158/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 stycznia 2022r. - pobierz
Protokół Nr 159/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 stycznia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 160/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 stycznia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 161/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 stycznia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 162/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 163/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 lutego 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 164/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 lutego 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 165/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 23 lutego 2022r. - pobierz
Protokół Nr 166/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 lutego 2022r. -pobierz
Protokół Nr 167/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 marca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 168/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 marca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 169/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 marca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 170/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 marca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 171/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2022r- pobierz
Protokół Nr 172/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 kwietnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 173/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 kwietnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 174./2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 kwietnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 175/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 kwietnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 176/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 6 maja 2022r.- pobierz
Protokół Nr 177/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 maja 2022r.- pobierz
Protokół Nr 178/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 maja 2022r.- pobierz
Protokół Nr 179/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2022r.- pobierz
Protokół Nr 180/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 maja 2022r.- pobierz
Protokół Nr 181/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 czerwca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 182/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 13 czerwca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 183/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 czerwca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 184/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 czerwca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 185/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 186/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 187/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 lipca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 188/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 lipca 2022r. - pobierz
Protokół Nr 189/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 lipca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 190/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lipca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 191/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 lipca 2022r.- pobierz
Protokół Nr 192/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 sierpnia 2022r.- pobierz 
Protokół Nr 193/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 sierpnia 2022r.- pobierz 
Protokół Nr 194/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 sierpnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 195/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 sierpnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 196/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 sierpnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 197/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 września 2022r.- pobierz
Protokół Nr 198/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 września 2022r.- pobierz
Protokół Nr 199/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2022r.- pobierz
Protokół Nr 200/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 201/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 października 2022r.- pobierz 
Protokół Nr 202/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 października 2022r.- pobierz
Protokół Nr 203/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 października 2022r.- pobierz
Protokół Nr 204/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2022r.- pobierz
Protokół Nr 205/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2022r.- pobierz
Protokół Nr 206/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 3 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 207/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 9 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 208/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 209/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 16 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 210/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 211/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2022r.- pobierz
Protokół Nr 212/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 7 grudnia 2022r.- pobierz
Protokół Nr 213/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 14 grudnia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 214/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 20 grudnia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 215/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2022r. - pobierz 
Protokół Nr 216/2022 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2022r. - pobierz 
Rok 2023
Protokół Nr 217/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 4 stycznia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 218/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 11 stycznia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 219/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 18 stycznia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 220/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 221/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 30 stycznia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 222/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 lutego 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 223/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 lutego 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 224/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 lutego 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 225/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 1 marca 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 226/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 8 marca 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 227/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 15 marca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 228/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 21 marca 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 229/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 29 marca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 230/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 231/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 5 kwietnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 232/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 12 kwietnia 2023r. - pobierz
Protokół Nr 233/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 234/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 10 maja 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 235/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 17 maja 2023r. - pobierz 
Protokół Nr 236/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 maja 2023r.- pobierz
Protokół Nr 237/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 238/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 239/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2023r. - pobierz 
Protokół Nr 240/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 lipca 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 241/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lipca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 242/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 lipca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 243/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lipca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 244/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lipca 2023r.- pobierz
Protokół Nr 245/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 sierpnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 246/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 sierpnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 247/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 sierpnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 248/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 sierpnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 249/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2023r.- pobierz
Protokół Nr 250/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 września 2023r.- pobierz
Protokół Nr 251/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 września 2023r.- pobierz
Protokół Nr 252/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2023r.- pobierz
Protokół Nr 253/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2023r.- pobierz
Protokół Nr 254/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 października 2023r.- pobierz
Protokół Nr 255/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2023r. - pobierz
Protokół Nr 256/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 października 2023r.- pobierz
Protokół Nr 257/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 października 2023r. - pobierz
Protokół Nr 258/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 listopada 2023r.- pobierz
Protokół Nr 259/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 listopada 2023r.- pobierz
Protokół Nr 260/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 listopada 2023r.- pobierz
Protokół Nr 261/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 listopada 2023r.- pobierz
Protokół Nr 262/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2023r.- pobierz
Protokół Nr 263/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 grudnia 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 264/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 grudnia 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 265/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 266/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.- pobierz 
Protokół Nr 267/2023 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2023r.- pobierz 
Rok 2024
Protokół Nr 268/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 269/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 270/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 271/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 272/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 273/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 274/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 lutego 2024r.- pobierz 
Protokół Nr 275/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 lutego 2024r.- pobierz
Protokół Nr 276/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2024r.- pobierz
Protokół Nr 277/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 lutego 2024r.- pobierz
Protokół Nr 278/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 marca 2024r.- pobierz 
Protokół Nr 279/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 marca 2024r.- pobierz
Protokół Nr 280/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2024r.- pobierz
Protokół Nr 281/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2024r.- pobierz
Protokół Nr 282/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 kwietnia 2024r.- pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-18 13:28:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Wędrowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-02 12:02:12
  • Liczba odsłon: 12662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067401]

przewiń do góry