^M

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (D z. U. z 20 2 1 roku, poz. 1990 , ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu
prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE gmina Pokrzywnica,
zgodnie z Umową Nr 128 /2023 z dnia 28.06.2023 roku.
Wykonawcą powyższych prac jest firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140 , 75-613 Koszalin

Informacja o rozpoczęciu prac i informacja o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - Informacja.pdf. ; Informacja.doc

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 9730152]

przewiń do góry