- uchwała Nr 1/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
   w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu w zakresie zarządu mieniem

- uchwała Nr 2/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
   w spr. nieodpłatnego przejęcia - przekazania samochodu osobowego Opel Astra

- uchwała Nr 3/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
   w spr. zmian budżetu na 2002r.

- uchwała Nr 4/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
   w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzedu Pracy w Pułtusku

- uchwała Nr 5/02 z dnia 18 grudnia 2002r.
   w spr. upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do podpisania umowy na dostawę ciepła dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pułtusku

- uchwała Nr 6/02 z dnia 20 grudnia 2002r.
   w spr. zmian w budżecie na 2002r.

- uchwała Nr 7/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
   w spr. określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu

- uchwała Nr 8/03 z dnia 8 stycznia 2003r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 2

- uchwała Nr 9/03 z dnia 8 stycznia 2003r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

- uchwała Nr 10/03  z dnia 15 stycznia 2003r.
   w spr. upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

- uchwała Nr 11/03 z dnia 15 stycznia 2003r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

- uchwała Nr 12/03 z dnia 30 stycznia 2003r.
   w spr. regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Pułtusku

- uchwała Nr 13/03 z dnia 30 stycznia 2003r.
   w spr. powołania Komisji Przetargowej

- uchwała Nr 14/03 z dnia 26 lutego 2003r.
   w spr. upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy na obsługę bankową budżetu powiatu

- uchwała Nr 15/03 z dnia 5 marca 2003r.
   w spr. używania herbu i flagi powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr 16/03 z dnia 19 marca 2003r.
   zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania majątku ruchomego jednostkom organizacyjnym powiatu

- uchwał Nr 17/03 z dnia 26 marca 2003r.
   w spr. sprawozdania rocznego w wykonania budżetu powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr 18/03 z dnia 9 kwietnia 2003r.
   w spr. określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu.
        * załącznik nr 1

- uchwała Nr 19/03 z dnia 9 kwietnia 2003r.
   w spr. zmian budżetu na 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 2
        * załącznik nr 3

- uchwała Nr 20/03 z dnia 9 kwietnia 2003r.
   w spr. harmonogramu dochodów iwydatków na II kwartał 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 2

- uchwała Nr 21/03 z dnia 9 kwietnia 2003r.
   w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003

- uchwała Nr 22/03 z dnia 17 kwietnia 2003r.
   w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2003r.

- uchwała Nr 23/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.
   w spr. odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

- uchwała Nr 24/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.
   w spr. powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

- uchwała Nr 25/03 z dnia 13 maja 2003r.
   w spr. zmian budżetu na 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 1a
        * załącznik nr 2
        * załącznik nr 2a
        * załącznik nr 3

- uchwała Nr 26/03 z dnia 21 maja 2003r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2003r.
        * załącznik nr 1

- uchwała Nr 27/03 z dnia 9 czerwca 2003r.
   w spr. zmian budżetu na 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 2
        * załącznik nr 3

- uchwała Nr 27a/03 z dnia 9 czerwca 2003r.
   w spr. upoważnienie Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w PUłtusku do podpisania umowy

- uchwała Nr 28/03 z dnia 16 czerwca 2003r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa  w Pułtusku do podpisania umów

- uchwała Nr 28a/03 z dnia 27 czerwca 2003r.
   w spr. przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 29/03 z dnia 2 lipca 2003r.
   w spr. wyrażenia opinii o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

- uchwała Nr 30/03 z dnia 2 lipca 2003r.
   w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

- uchwała Nr 31/03 z dnia 2 lipca 2003r.
   w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

- uchwała Nr 32/03 z dnia 4 lipca 2003r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na III kwartał 2003r.

- uchwała Nr 33/03 z dnia 4 lipca 2003r.
   w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 2

- uchwała Nr 34/03 z dnia 9 lipca 2003r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku do podpisania umowy

- uchwała Nr 35/03 z dnia 23 lipca 2003r.
   w spr. zmian budżetu na 2003r.
        * załącznik nr 1
        * załącznik nr 1a
        * załącznik nr 2
        * załącznik nr 3

- uchwała Nr 36/03 z dnia 23 lipca 2003r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2003r.

- uchwała Nr 37/03 z dnia 19 sierpnia 2003r,
   w spr. zmian w budżecie na 2003r.

- uchwała Nr 37a/03 z dnia 19 sierpnia 2003r.
   w spr. nieodpłatnego przejęcia - przekazania usługi budowlanej

- uchwała Nr 38/03 z dnia 19 sierpnia 2003r.
   w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003r.

- uchwała Nr 39/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.
   w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

- uchwała Nr 40/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

- uchwała Nr 41/03 z dnia 1 września 2003r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pulusku

- uchwała Nr 42/03 z dnia 24 wześnia 2003r.
   w spr. zmian w budżecie powiatu na 2003r.

- uchwała Nr 43/03 z dnia 24 września 2003r.
   w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułusku

- uchwała Nr 44/03 z dnia 24 września 2003r.
   w spr. wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg wojewódzkich

- uchwała Nr 45/03 z dnia 1 października 2003r.
   w spr. zmian w budżecie na 2003r.

- uchwała Nr 46/03 z dnia 1 października 2003r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na IV kwartał 2003r.

- uchwała Nr 47/03 z dnia 1 października 2003r.
   w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pultusku

- uchwała Nr 48/03 z dnia 15 października 2003r.
   w spr. zmiany układy wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułusku na 2003r.

- uchwała Nr 49/03 z dnia 29 października 2003r.
   w spr. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

- uchwała Nr 50/03 z dnia 29 października 2003r.
   w spr. wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych

- uchwała Nr 51/03 z dnia 29 października 2003r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2003r.

- uchwała Nr 52/03 z dnia 29 października 2003r.
   w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku

- uchwała Nr 53/03 z dnia 13 listopada 2003r.
   w spr. wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

- uchwała Nr 54/03 z dnia 27 listopada 2003r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2003r.

- uchwała Nr 55/03 z dnia 27 listopada 2003r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 56/03 z dnia 15 grudnia 2003r.
   w spr. projektu uchwały budżetowej na 2004r.

- uchwała Nr 57/03 z dnia 15 grudnia 2003r.
   w spr. zmiany składu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2003r.

- uchwała Nr 57a/03 z dnia 23 grudnia 2003r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora DPS Ołdaki do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych

- uchwała Nr 58/03 z dnia 30 grudnia 2003r.
   w spr. powołania Dyrektora SPZOZ w Pułtusku

- uchwała Nr 59/04 z dnia 15 stycznia 2004r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2004r.

- uchwała Nr 60/04 z dnia 27 lutego 2004r.
   w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2004r.

- uchwała Nr 61/04 z dnia 27 lutego 2004r.
   w spr. określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu

- uchwała Nr 62/04 z dnia 27 lutego 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 63/04 z dnia 27 lutego 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 64/04 z dnia 27 lutego 2004r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

- uchwała Nr 65/04 z dnia 17 marca 2004r.
   w spr. powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 66/04 z dnia 17 marca 2004r.
   w spr. powołania Komisji Przetargowej

- uchwała Nr 67/04 z dnia 17 marca 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 68/04 z dnia 22 marca 2004r.
   w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2003r.

        * załącznik nr 1 (Sprawozdanie)

        *  spis treści do sprawozdania
        * załącznik nr 1 do sprawozdania
        * załącznik nr 2 do sprawozdania
        * załącznik nr 3 do sprawozdania
        * załącznik nr 3a do sprawozdania
        * załącznik nr 4 do sprawozdania
        * załącznik nr 5 do sprawozdania
        * załącznik nr 6 do sprawozdania
        * załącznik nr 7 do sprawozdania
        * załącznik nr 8 do sprawozdania
        * załącznik nr 9 do sprawozdania
        * załącznik nr 9a do sprawozdania
        * załącznik nr 10 do sprawozdania
        * załącznik nr 11 do sprawozdania
        * załącznik nr 12 do sprawozdania
        * załącznik nr 13 do sprawozdania
        * załącznik nr 14 do sprawozdania
        * załącznik nr 15 do sprawozdania
        * załącznik nr 16 do sprawozdania
        * załącznik nr 16a do sprawozdania
        * załącznik nr 17 do sprawozdania
        * załącznik nr 18 do sprawozdania
        * załącznik nr 19 do sprawozdania
        * załącznik nr 20 do sprawozdania
 

- uchwała Nr 69/04 z dnia 1 kwietnia 2004r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na II kwartał 2004r.

- uchwała Nr 70/04 z dnia 1 kwietnia 2004r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 71/04 z dnia 1 kwietnia 2004r.
   w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004r.

- uchwała Nr 72/04 z dnia 8 kwietnia 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 73/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
   w spr. zmian w budżecie powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 74/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 75/04 z dnia 10 maja 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 76/04 z dnia 10 maja 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 77/04 z dnia 28 maja 2004r.
   w spr. użyczenia samochodu-mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- uchwała Nr 78/04 z dnia 28 maja 2004r.
   w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

- uchwała Nr 79/04 z dnia 9 czerwca 2004r.
   w spr. powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 80/04 z dnia 17 czerwca 2004r.
   w spr. zmian w budżecie powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 81/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Pomocy Społecznej w Obrytem do podejmowania czynności związanych z inwestycją pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"

- uchwała Nr 82/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

- uchwała Nr 83/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 84/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na trzeci kwartał 2004r.

- uchwała Nr 85/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 86/04 z dnia 9 lipca 2004r.
   w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

- uchwała Nr 87/04 z dnia 28 lipca 2004r.
   w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

- uchwała Nr 88/04 z dnia 28 lipca 2004r.
   w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku

- uchwała Nr 89/04 z dnia 28 lipcaa 2004r.
   w spr.zmiany Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

- uchwała Nr 90/04 z dnia 28 lipca 2004r.
   w spr.odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 91/04 z dnia 2 sierpnia 2004r.
   w spr.   powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Samodzielnego Publicnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 92/04 z dnia 13 sierpnia 2004r.
   w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2004r.

- uchwała Nr 93/04 z dnia 13 sierpnia 2004r.
   w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specialnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku

- uchwała Nr 94/04 z dnia 13 sierpnia 2004r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specialnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pułtusku

- uchwała Nr 95/04 z dnia 13 sierpnia 2004r.
   w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- uchwała Nr 96/04 z dnia 13 sierpnia 2004r.
   w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu w zakresie zarządu mieniem

- uchwała Nr 97/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
   w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

- uchwała Nr 98/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 99/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
   w spr. powołania Pełnomocnika Zarządu ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr 100/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
   w spr. powołania Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr 101/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umów

- uchwała Nr 102/04 z dnia 13 września 2004r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiaego do podpisania umów

- uchwała Nr 103/04 z dnia 23 września 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 104/04 z dnia 23 września 2004r.
   w spr. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

- uchwała Nr 105/04 z dnia 1 pażdziernika 2004r.
   w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku

- uchwała Nr 106/04 z dnia 1 pażdiernika 2004r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na IV kwartał 2004r.

- uchwała Nr 107/04 z dnia 22 pażdziernika 2004r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy

- uchwała Nr 108/04 z dnia 22 pażdziernika 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 109/04 z dnia 26 pażdziernika 2004r.
   w spr. przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 110/04 z dnia 26 pażdziernika 2004r.
   w spr. przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 111/04 z dnia 26 pażdziernika 2004r.
   w spr. przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 112/04 z dnia 26 pażdziernika 2004r.
   w spr. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

- uchwała Nr 113/04 z dnia 26 pażdziernika 2004r.
   w spr. powołania komisji konkursowej

- uchwała Nr 114/04  2004r.
   w spr. projektu uchwały budżetowej na 2005 r.

- uchwała Nr 115/04 z dnia 15 listopada 2004r.
   w spr. zatwierdzenia projektu finansowego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w powiecie pułtuskim"

- uchwała Nr 116/04 z dnia 15 listopada 2004r.
   w spr. zatwierdzenia projektu finansowego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim"

- uchwała Nr 117/04 z dnia 16 listopada 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 118/04 z dnia 16 listopada 2004r.
   w spr. zmian ukladu wykonawczego budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 119/04 z dnia 16 listopada 2004r.
   w spr. przekazania mienia

- uchwała Nr 120/04 z dnia 24 listopada 2004r.
   w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości

- uchwała Nr 121/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Obryte na lata 2004-2012 oraz projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Obryte w latach 2004-2011

- uchwała Nr 122/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Pokrzywnica na lata 2004-2012

- uchwała Nr 123/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata 2004-2012

- uchwała Nr 124/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. nieodpłatnego przejęcia - przekazania samochodu osobowego marki Ford Transit

- uchwała Nr 125/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. przejęcia - przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 126/04  2004r.
   w spr.

- uchwała Nr 127/04 z dnia 29 listopada 2004r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2004r.

- uchwała Nr 128/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
   w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 129/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
   w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza 

- uchwała Nr 130/05 z dnia 21 stycznia 2005r.
   w spr. harmonogramu dochodów  i wydatków na I kwartał 2005r.

- uchwała Nr 131/05 z dnia 25 stycznia 2005r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy

- uchwała Nr 132/05 z dnia  2005r.
   w spr. upoważnienie Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy

- uchwała Nr 133/05 z dnia 4 lutego 2005r.
   w spr. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

- uchwała Nr 134/05 z dnia  2005r.
   w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego na 2004 r.

- uchwała Nr 135/05 z dnia 22 marca 2005r.
   w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.

- uchwała Nr 136/05 z dnia 22 marca 2005r.
   w spr. określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu

- uchwała Nr 137/05 z dnia 31 marca 2005r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na II kwartał 2005r.

- uchwała Nr 138/05 z dnia 31 marca 2005r.
   w spr. upoważnienia do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- uchwała Nr 139/05 z dnia 6 kwietnia 2005r.
   w spr. ustanowienia dnia wolnego od pracy

- uchwała Nr 140/05 z dnia 15 kwietnia 2005r.
   w spr. wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych

- uchwała Nr 141/05 z dnia 15 kwietnia 2005r.
   w spr. wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg kategorii dróg powiatowych

- uchwała Nr 142/05 z dnia 18 kwietnia 2005r.
   w spr. zatwierdzenia projektu pn. ,,Pierwszeństwo pracy nad bezrobociem, Pułtusk 2005" ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, w ramach Działania 1.3., Schemat A, SPO RZL

- uchwała Nr 143/05 z dnia 18 kwietnia 2005r.
   w spr. zatwierdzenia projektu pn. ,,Młodzi Europejczycy, Pułtusk 2005"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach Działania 1.2., Schemat A, SPO RZL

- uchwała Nr 144/05 z dnia  2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umów

- uchwała Nr 145/05 z dnia  2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do realizacji umów

- uchwała Nr 146/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2005r.

- uchwała Nr 147/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.

- uchwała Nr 148/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku do zatwierdzenia projektu

- uchwała Nr 149/05 z dnia 11 maja 2005r.
   w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

- uchwała Nr 150/05 z dnia 11 maja 2005r.
   w spr. zatwierdzenia projektu ,,EUROALTERNATYWA - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego"

- uchwała Nr 151/05 z dnia 11 maja 2005r.
   w spr. zmian w budżecie powiatu na 2005r.

- uchwała Nr 152/05 z dnia 24 maja 2005r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2005r.

- uchwała Nr 153/05 z dnia 24 maja 2005r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budzetu powiatu pułtuskiego na 2005r.

- uchwała Nr 154/05 z dnia 24 maja 2005r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego do podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów współfinasowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

- uchwała Nr 155/05 z dnia 24 maja 2005r.
   w spr. upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do podpisywania ,,Umów przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005".

- uchwała Nr 156/05 z dnia 31 maja 2005r.
   w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

- uchwała Nr 157/05 z dnia 6 czerwca 2005r.
   w spr. zmian w budżecie powiatu na 2005r.

- uchwała Nr 158/05 z dnia 15 czerwca 2005r.
   w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

- uchwała Nr 159/05 z dnia 22 czerwca 2005r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005r.

- uchwała Nr 160/05 z dnia 28 czerwca 2005r.
   w spr. zaopiniowania projektu ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zatory na lata 2004-2012" oraz projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2004-2011"

- uchwała Nr 161/05 z dnia 28 czerwca 2005r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2005r.

- uchwała Nr 162/05 z dnia 28 czerwca 2005r.
   w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na III kwartał 2005r.

- uchwała Nr 163/05 z dnia 6 lipca 2005r.
   w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

- uchwała Nr 164/05 z dnia 11 lipca 2005r.
   w spr. zatwierdzania projektu pn.: ,,Młodzi Europejczycy, Pułtusk 2005 - BIS" współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 1.2., Schemat A,SPO RZL.

- uchwała Nr 165/05 z dnia 11 lipca 2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umów

- uchwała Nr 166/05 z dnia 11 lipca 2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do realizacji umów

- uchwała Nr 167/05 z dnia 20 lipca 2005r.
   w spr. zatwierdzania projektu ,,Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazialnych Powiatu Pułtuskiego 2005/2006"

- uchwała Nr 168/05 z dnia 20 lipca 2005r.
   w spr. zatwierdzania projektu ,,Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2005/2006"

- uchwała Nr 169/05 z dnia 26 lipca 2005r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005 r.

- uchwała Nr 170/05 z dnia 26 lipca 2005r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy

- uchwała Nr 171/05 z dnia 1 sierpnia 2005r.
   w spr.  zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr 172/05 z dnia 3 sierpnia 2005r.
   w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty do podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu ,,EUROALTERNATYWA - nowe role zawodowe mieszkanćów wsi powiatu pułtuskiego"

- uchwała Nr 173/05 z dnia 17 sierpnia 2005r.
   w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr 174/05 z dnia 17 sierpnia 2005r.
   w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005 r.

- uchwała Nr 175/05 z dnia 22 sierpnia 2005r.
   w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005 r.

- uchwała Nr 176/05 z dnia 22 sierpnia 2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do podpisania umowy

- uchwała Nr 177/05 z dnia 22 sierpnia 2005r.
   w spr. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do podpisania umowy

- uchwała Nr 178/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
   w spr.  wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursie szkolmej

- uchwała Nr 179/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
   w spr. powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 180/05 z dnia 15 września 2005 r.

w spr. ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej

- uchwała Nr 181/05 z dnia 15 września 2005 r.

w spr. wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej

- uchwała Nr 182/05 z dnia 22 września 2005 r.

w spr. upoważnienia Komendanta Powiatowej Strazy Pożarnej w Pultusku do podpisania umów

- uchwała Nr 183/05 z dnia 30 września 2005 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości

- uchwała Nr 184/05 z dnia 30 września 2005 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w do podpisania aneksu do umowy

- uchwała Nr 185/05 z dnia 11 października 2005 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr 186/05 z dnia 11 października 2005 r.

w spr. zmian ukladu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005 r.

- uchwała Nr 187/05 z dnia 11 października 2005 r.

w spr. harmonogramu dochodów i wydatków na IV kwartał 2005 r.

- uchwała Nr 188/05 z dnia 26 października 2005 r.

w spr. upoważnienia Zastępcy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do podpsiania umów

- uchwała Nr 189/05 z dnia 9 listopada 2005 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr 190/05 z dnia 9 listopada 2005 r.

w spr. zmian ukladu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005 r.

- uchwała Nr 191/05 z dnia 9 listopada 2005 r.

w spr. użyczenia samochodu - mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- uchwała Nr 192/05 z dnia 15 listopada 2005 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2006 r.

- uchwała Nr 193/05 z dnia 22 listopada 2005 r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

- uchwała Nr 194/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na 2005 r.

- uchwała Nr 195/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

w spr. zmian ukladu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2005 r.

- uchwała Nr 196/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

w spr. zaopiniowania projketu "planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świercze na lata 2004-2012" oraz projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świercze w latach 2004-2011"

- uchwała Nr 197/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

w spr. upoważnienia Starosty i Wicestarosty do podpisywania umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

- uchwała Nr 198/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

- uchwała Nr 199/05 z dnia 22 grudnia 2005 r.

w spr. odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 200/05 z dnia 22 grudnia 2005 r.

w spr. powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 201/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.

w spr. zmian ukladu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr 202/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.

w spr. przekazania drogi powiatowej

- uchwała Nr 203/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.

w spr. zmian harmonogramu wydatków na IV kwartał 2005 r.

- uchwała Nr 204/06 z dnia 10 stycznia 2006 r.

w spr. określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu

- uchwała Nr 205/06 z dnia 10 stycznia 2006 r.

w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

- uchwała Nr 206/06 z dnia 10 stycznia 2006 r.

w spr. zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 122/08 z dnia 21 maja 2008r.)

- uchwała Nr 207/06 z dnia 10 stycznia 2006 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr 208/06 z dnia 24 stycznia 2006 r.

w spr. wszczęcia postępowania w przedmiocie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu

- uchwała Nr 209/06 z dnia 25 stycznia 2006 r.

w spr. Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ  w Pułtusku

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007r.)

- uchwała Nr 210/06 z dnia 30 stycznia 2006 r.

w spr. zmian w budżecie na 2006 r.

- uchwała Nr 211/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu pn.: "EUROSZANSA na pracę, Pułtusk 2006" współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Działania 1.3., Schemat A, SPO RZL

- uchwała Nr 212/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu pn.: "Zawodowy debiut młodzieży, Pułtusk 2006" współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Działania 1.2., Schemat A, SPO RZL

- uchwała Nr 213/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i realizacji umów

- uchwała Nr 214/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

w spr. zmiany Uchwały Nr 204/06 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10.01.2006 r.

- uchwała Nr 215/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

- uchwała Nr 216/06 z dnia 17 lutego 2006 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego do podpisania "Umów przekazywania stypendium w roku akademickim 2005/2006" oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu "Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2005/2006"

- uchwała Nr 217/06 z dnia 7 marca 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

- uchwała Nr 218/06 z dnia 7 marca 2006 r.

w spr. harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2006 r.

- uchwała Nr 219/06 z dnia 20 marca 2006 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2005 r.

- uchwała Nr 220/06 z dnia 20 marca 2006 r.

w spr. wyboru Banku na obsługę bankową budżetu powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr 221/06 z dnia 20 marca 2006 r.

w spr. zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004-2011"

- uchwała Nr 222/06 z dnia 20 marca 2006 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2005 r. SP ZOZ w Pułtusku

- uchwała Nr 223/06 z dnia 23 marca 2006 r.

w spr. przystapienia do partnerstwa na rzecz projektu "Kształcenie mazowieckich rolników w zakresie nowych technologii"

- uchwała Nr 224/06 z dnia 28 marca 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu "EUROALTERNATYWA 2 -nowe role zawodowe mieszkańców wsi pwoiatu pułtuskiego"

- uchwała Nr 225/06 z dnia 28 marca 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu "Kształcenie ustawiczne osób dorosłych"

- uchwała Nr 226/06 z dnia 28 marca 2006 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach so reprezentowania wnioskodawcy

- uchwała Nr 227/06 z dnia 31 marca 2006 r.

w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku

- uchwała Nr 228/06 z dnia 31 marca 2006 r.

w spr. wysokości opłaty za usługi świadczone przez SSM w Pułtusku w roku 2006

- uchwała Nr 229/06 z dnia 31 marca 2006 r.

w spr. upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do podpisywania "Umów przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006" oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2005/2006"

- uchwała Nr 230/06 z dnia 31 marca 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

- uchwała Nr 231/06 z dnia 31 marca 2006 r.

w spr. przyjęcia pomocy edukacyjnej i wyposażenia do pracopwni logopedycznej

- uchwała Nr 232/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

- uchwała Nr 233/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Miasta Pułtusk do kategorii dró gminnych

- uchwała Nr 234/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pultuskiego do podpisania umowy kredytu

- uchwała Nr 235/06 z dnia 15 maja 2006 r.

w spr. powołania komisji konkursowej

- uchwała Nr 236/06 z dnia 24 maja 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

- uchwała Nr 237/06 z dnia 24 maja 2006 r.

w spr. ustanowienia dnia wolnego od pracy

- uchwała Nr 238/06 z dnia 29 maja 2006 r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006

- uchwała Nr 239/06 z dnia 7 czerwca 2006 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

- uchwała Nr 240/06 z dnia 7 czerwca 2006 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

- uchwała Nr 241/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania dokumentacji dotyczącej projektów stypendialnych

- uchwała Nr 242/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 rok

- uchwała Nr 243/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w spr. upoważnienia do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- uchwała Nr 244/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania dokumentacji dotyczącej projektów stypendialnych

- uchwała Nr 245/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu pwoiatu pułtuskiego na rok 2006

- uchwała Nr 246/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 246/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 246/06

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 246/06

- uchwała Nr 247/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 247/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 247/06

- uchwała Nr 248/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 248/06

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 248/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 248/06

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 248/06

- uchwała Nr 249/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania systemu nagłośnienia

- uchwała Nr 250/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. zaopiniowania projketu planu gospodarki odpadami dla Gminy Winnica na lata 2004-2012

- uchwała Nr 251/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr 252/06 z dnia 12 lipca 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu "Stypendia dla studentów powiatu pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr 253/06 z dnia 19 lipca 2006 r. - ANULOWANO

- uchwała Nr 254/06 z dnia 31 lipca 2006 r.

w spr. upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu "Bezpieczna droga - modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa techniczno - komunikacyjnego"

- uchwała Nr 255/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy o emisję obligacji komunalnych

- uchwała Nr 256/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.

w spr. upoważnienia do podpisywania umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS

- uchwała Nr 257/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2006 r.

- uchwała Nr 258/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 258/06

- uchwała Nr 259/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r.

- uchwała Nr 260/06 z dnia 13 września 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 rok

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/06

- uchwała Nr 261/06 z dnia 13 września 2006 r.

w spr. wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursie szkolnej w roku szkolnym 2006/2007

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 49/07 z dnia 5 września 2007r.)

- uchwała Nr 262/06 z dnia 13 września 2006 r.

w spr. przystąpienia do partnerstwa na rzecz projektu "Nowoczesne technologie drogą z rolnictwa do nowego zawodu"

- uchwała Nr 263/06 z dnia 22 września 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

* uzadanienie

* załącznik do uchwały Nr 263/06  

- uchwała Nr 264/06 z dnia 22 września 2006 r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania praw własności do sprzętu komputerowego

* załącznik do uchwąły Nr 264/06

- uchwała Nr 265/06 z dnia 27 września 2006 r.

w spr. zatwierdzenia projektu "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój"

- uchwała Nr 266/06 z dnia 27 września 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/06

- uchwała Nr 267/06 z dnia 3 października 2006 r.

w spr. umorzenia należności

* uzasadnienie

- uchwała Nr 268/06 z dnia 3 października 2006 r.

w spr. umorzenia należności

* uzasadnienie

- uchwała Nr 269/06 z dnia 3 października 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 269/06

* załącznik do uchwały Nr 269/06

- uchwała Nr 270/06 z dnia 9 października 2006 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/06

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 270/06  

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/06 

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 270/06 

- uchwała Nr 271/06 z dnia 26 października 2006 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

* załącznik do uchwały Nr 271/06

- uchwała Nr 272/06 z dnia 2 listopada 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 272/06

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 272/06

- uchwała Nr 273/06 z dnia 2 listopada 2006 r.

w spr. upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do podpisywania "Umów przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007" oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr 274/06 z dnia 2 listopada 2006 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego do podpisywania "Umów przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007" oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu "Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007"

- uchwała Nr 275/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. nieodpłatmego przyjęcia - przekazani praw własności na uzywanie oprogramowania do sieci komputerowej oraz stacji roboczej

- uchwała Nr 276/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia przez jednostki organizacyjne powiatu

- uchwała Nr 277/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. nieodpłatmego przekazani praw własności na uzywany sprzęt komputerowy oraz światłokopiarki

* załącznik do uchwały Nr 277/06

- uchwała Nr 278/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

- uchwała Nr 279/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1

* załącznik Nr 2

* załącznik Nr 3

- uchwała Nr 280/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

- uchwała Nr 281/06 z dnia 10 listopada 2006 r.

w spr.  

- uchwała Nr 282/06 z dnia 21 listopada 2006 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1

* załącznik Nr 1a

* załącznik Nr 2

* załącznik Nr 2a

* załącznik Nr 3

- uchwała Nr 283/06 z dnia

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 rok

* załącznik Nr 1

* załącznik Nr 2

- uchwała Nr 284/06 z dnia 21 listopada 2006 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu w użytkowanie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:40:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-24 09:41:39
  • Liczba odsłon: 7521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067199]

przewiń do góry