Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
76 Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021r. Majewska Joanna 2021-05-05
75 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Szygówek gm. Pułtusk Majewska Joanna 2021-04-28
74 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Łosewo gm. Pokrzywnica Majewska Joanna 2021-04-28
73 Ankieta dla wykonawców prac geodezyjnych Majewska Joanna 2021-04-22
72 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Obryte) Majewska Joanna 2021-04-22
71 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Pokrzywnica, gm. Winnnica) Majewska Joanna 2021-04-22
69 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wznowieniem znaków granicznych nieruchomości położonej we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-20
68 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-19
67 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 34 położonej w obrębie Bielany gmina Winnica Karpińska Jolanta 2021-04-19
66 Postanowienie nr 111/2021 dotyczące uzupełnienia braków przy wniosku z dnia 18.03.2021r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę na dz. nr ew. 195/11, obręb 10, m. Pułtusk Kamiński Marek 2021-04-19
65 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczaniem punktów granicznych _ wznowieniem znaków granicznych w miejscowości Wólka Zatorska gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-04-08
58 Postanowienie Starosty Pułtuskiego znak: GGN.6821.10.1.2021 z dnia 15.02.2021 roku m.in. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odtworzenia ostatecznej decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku Bielińska Beata 2021-02-15
57 Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców w roku 2020 Karpińska Jolanta 2021-02-10
52 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.623.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
51 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. działki nr 105 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej we Winnicy gm. Winnica Bielińska Beata 2021-01-05
47 Informacja Starosty Pułtuskiego GGN.6641.14.2020 z dnia 18.12.2020 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory. Bielińska Beata 2020-12-18
46 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (dz. 33/1 w Błędostowie, gm. Winnica) Bielińska Beata 2020-12-03
40 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
43 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2020r. znak sprawy WBA.6740.553.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
42 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. 105 we Winnicy Bielińska Beata 2020-10-27
38 Decyzja o niezwłocznym zajęciu dz. nr 68 w Stawinoga, gm. Zatory (stan nieuregulowany). Bielińska Beata 2020-10-09
37 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z dz. nr 68 w Stawinodze, gm. Zatory (stan nieuregulowany) oraz załącznik graficzny Nr 1 do decyzji. Bielińska Beata 2020-10-08
32 Decyzja o niezwłocznym zajęciu części działki nr 14 w Winnica Bielińska Beata 2020-09-11
31 Decyzja o niezwłocznym zajęciu części dz. 193 w Winniczka gm. Winnica Bielińska Beata 2020-09-10
29 decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - dz. 14 Winnica Bielińska Beata 2020-09-08
25 Modernizacja EGIB - Pobyłkowo Duże - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszeń i BIP Bielińska Beata 2020-08-24
23 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gm. Obryte Karpińska Jolanta 2020-08-11
21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Ulaski gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 193 we wsi Winniczka Bielińska Beata 2020-07-31
11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 14 we Winnicy. Bielińska Beata 2020-07-31
3 obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 02 lipca 2020 r. znak sprawy WBA.6740.105.2020 Skiba Jarosław 2020-07-07

[Liczba odsłon: 7937946]

przewiń do góry