• Umowa Nr 1/2023 z 02.01.2023r. - systematyczne dostarczanie tytułów prasowych (Umowa Nr 1/2023.docx)
 • Umowa Nr 2/2023 z 02.01.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 3/2023 z 01.01.2023r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa Nr 4/2023 z 01.01.2023r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa Nr 5/2023 z 04.01.2023r. - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
 • Umowa Nr 6/2023 z 10.01.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 6/2023.docx)
 • Umowa Nr 7/2023 z 01.01.2023r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 8/2023 z 01.01.2023r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Umowa Nr 9/2023 z 01.01.2023r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 • Umowa Nr 10/2023 z 05.01.2023r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 • Umowa Nr 11/2023 z 05.01.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 11/2023.docx)
 • Umowa Nr 12/2023 z 13.01.2023r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 12/2023.doc)
 • Umowa Nr 13/2023 z 01.02.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 13/2023.doc)
 • Umowa Nr 14/2023 z 13.01.2023r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T (Umowa Nr 14/2023.doc)
 • Umowa Nr 15/2023 z 18.01.2023r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek podlegających gwarancji (Umowa Nr 15/2023.doc)
 • Umowa Nr 16/2023 z 18.01.2023r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek niepodlegających gwarancji (Umowa Nr 16/2023.doc)
 • Umowa Nr 17/2023 z 19.01.2023r. - dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa nr 17/2023.doc)
 • Umowa Nr 18/2023 z 19.01.2023r. - dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa 18/203.doc)  
 • Umowa Nr 19/2023 z 23.01.2023r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 19/2023.doc)
 • Umowa Nr 20/2023 z 24.01.2023r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 20/2023.doc)
 • Umowa Nr 21/2023 z 25.01.2023r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 21/2023.doc)
 • Umowa Nr 22/2023 z 02.01.2023r. - umowa licencyjna dotycząca oprogramowania Sigma w części organizacyjnej Arkusz
 • Umowa Nr 24/2023 z 30.01.2023r. - najem powierzchni magazynowej (Umowa Nr 24/2023.docx)
  Aneks nr 1 z 12.05.2023r. do umowy Nr 24/2023 (Aneks nr 1.docx)
 • Umowa Nr 25/2023 z 30.01.2023r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji (Umowa Nr 25/2023.docx)
 • Umowa Nr 26/2023 z 31.01.2023r. - najem lokalu mieszkalnego, ul. Białowiejska 5a lok. 4 (Umowa Nr 26/2023.doc)
 • Umowa Nr 27/2023 z 31.01.2023r. - najem lokalu mieszkalnego, ul. Białowiejska 5a lok. 3 (Umowa Nr 27/2023.doc)
 • Umowa Nr 28/2023 z 01.02.2023r. - najem lokali mieszkalnych, ul. Białowiejska 5a lok. 1, 5 i 6 (Umowa Nr 28/2023.docx)
 • Umowa Nr 29/2023 z 31.01.2023r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu lutym
 • Umowa Nr 30/2023 z 31.01.2023r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka
 • Umowa Nr 31/2023 z 10.02.2023r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego
 • Umowa Nr 32/2023 z 13.02.2023r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewniana dzwonnica przy kościele pw. Św. Rocha w Sadykrzu, parafia Obryte (Umowa Nr 32/2023.docx)
 • Umowa Nr 50/2023 z 23.02.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 50/2023.docx)
 • Umowa Nr 51/2023 z 23.02.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 51/2023.docx)
 • Umowa Nr 52/2023 z 24.02.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 52/2023.docx)
  Aneks Nr 1/2023 z 28.02.2023r. do umowy Nr 52/2023 (Aneks Nr 1/2023.docx)
 • Umowa Nr 55/2023 z 17.02.2023r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu Nabór - szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja kompleksowa
 • Umowa Nr 56/2023 z 27.02.2023r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej trzech zawodów sportowych w miesiącu marcu
 • Umowa Nr 57/2023 z 01.03.2023r. - doradztwo dotyczące prowadzenia działań na rzecz zapewnienia dostępności (ekspert) - wsparcie doradcze w zakresie realizacji przedsięwzięcia grantowego pt. "Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku" (Umowa Nr 57/2023.docx)
 • Umowa Nr 58/2023 z 01.03.2023r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ul. Białowiejska 5a
 • Umowa Nr 59/2023 z 09.02.2023r. - umowa dotacji nr 465/PZ/2022 przyznanej na podstawie uchwały Zarządu Fundacji PZU nr ZF/2286/2022 z dnia 23 grudnia 2022r., Tytuł Projektu: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego" 
 • Umowa Nr 60/2023 z 03.03.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 60/2023.docx)
 • Umowa Nr 61/2023 z 05.03.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 61/2023.docx)
 • Umowa Nr 62/2023 z 09.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 62/2023.docx)
 • Umowa Nr 63/2023 z 09.03.2023r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr ew. 115 obręb Psary gmina Obryte
 • Umowa Nr 64/2023 z 14.03.2023r. - przeniesienie prawa własności pojazdu (Umowa Nr 64/2023.docx)
 • Umowa Nr 65/2023 z 14.03.2023r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 65/2023.docx)
 • Umowa Nr 66/2023 z 17.03.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 66/2023.doc)
 • Umowa Nr 68/2023 z 20.03.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 68/2023.doc)
 • Umowa Nr 69/2023 z 24.03.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 69/2023.docx)
 • Umowa Nr 70/2023 z 03.04.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 70/2023.docx)
 • Umowa Nr 71/2023 z 14.04.2023r. - wynajem pomieszczeń oraz holu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Umowa Nr 71/2023.docx)
 • Umowa Nr 72/2023 z 31.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 72/2023.docx)
 • Umowa Nr 73/2023 z 31.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 73/2023.docx)
 • Umowa Nr 74/2023 z 31.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 74/2023.docx)
 • Umowa Nr 75/2023 z 31.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 75/2023.docx)
 • Umowa Nr 76/2023 z 31.03.2023r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 76/2023.docx)
 • Umowa Nr 77/2023 z 03.04.2023r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej pięciu zawodów sportowych w miesiącu kwietniu
 • Umowa Nr 78/2023 z 05.04.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 78/2023.doc)
 • Umowa Nr 79/2023 z 13.04.2023r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 79/2023.docx)
 • Umowa Nr 80/2023 z 13.04.2023r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 80/2023.docx)
 • Umowa Nr 81/2023 z 13.04.2023r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 81/2023.docx)
 • Umowa Nr 82/2023 z 13.04.2023r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 82/2023.docx)
 • Umowa Nr 83/2023 z 24.04.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 83/2023.doc)
 • Umowa Nr 84/2023 z 14.04.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 84/2023.doc)
 • Umowa Nr 85/2023 z 14.04.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 85/2023.docx)
 • Umowa Nr 87/2023 z 24.04.2023 r. - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku"
 • Umowa Nr 88/2023 z 26.04.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 88/2023.docx)
 • Umowa Nr 89/2023 z 26.04.2023r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 89/2023.docx)
 • Umowa Nr 91/2023 z 26.04.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 91/2023.docx)
 • Umowa Nr 92/2023 z 31.03.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 92/2023.docx)
 • Umowa Nr 93/2023 z 26.04.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 93/2023.docx)
 • Umowa Nr 94/2023 z 26.04.2023r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 94/2023.docx)
 • Umowa Nr 96/2023 z 27.04.2023r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 98/2023 z 08.05.2023r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu maju
 • Umowa Nr 99/2023 z 09.05.2023r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Żebry Wiatraki gmina Gzy
 • Umowa Nr 100/2023 z 09.05.2023r. -opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Koziegłowy gmina Pokrzywnica
 • Umowa Nr 103/2023 z 18.05.2023r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Sadykierz gmina Obryte oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 254/1, 303/1, 303/3, 388/1, 388/2 
 • Umowa Nr 104/2023 z 15.05.2023 r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" 
 • Umowa Nr 105/2023 z 15.03.2023 r. - udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W "
 • Umowa Nr 106/2023 z 24.05.2023r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 106/2023.doc)
 • Umowa Nr 108/2023 z 15.05.2023r. - udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 15:18:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Sojak Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-29 10:44:20
 • Liczba odsłon: 2680
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9032982]

przewiń do góry